Anda di halaman 1dari 1

AJK TUGAS-TUGAS KHAS

BORANG PEMARKAHAN PERGERAKAN MANIPULATIF ALATAN. ASPEK 1. Kreativiti a. Pergerakan


Penggunaan ruang maksimum, kreatif dan bebas. Mempelbagaikan aras pergerakan yang berbeza

MARKAH

20%

b. Manipulasi alatan
Manipulasi alatan yang sesuai dan tepat mengikut ritma pergerakan. Memanipulasikan alatan dengan kemahiran yang sesuai dan betul bagi setiap alatan.

20%

c. Formasi
Susunan rangkaian pergerakan yang sangat baik, lengkap dan kreatif. Urutannya menarik dan lancar.

30%

2. Pakaian 20%
Pakaian yang sesuai untuk pergerakan manipulatif alatan. Kreativiti aksesori tambahan peserta. Menutup aurat bagi peserta muslim dan pakaian yang sopan bagi peserta bukan muslim.

3. Muzik 10% Muzik yang sesuai dengan pergerakan. Keseragaman muzik dan pergerakan. 100 %

JUMLAH KESELURUHAN