Anda di halaman 1dari 104

100 HADIS PENGUBATAN NABI

1

100 HADIS
PENGUBATAN NABI
( )
(Dari Soheh Imam al-Bukhari)

Terjemahan dan ulasan;
USTAZ AHMAD ADNAN BIN FADZIL

100 HADIS PENGUBATAN NABI

2

KANDUNGAN BUKU

MAKANAN ......................................................................................................
Adab makan ......................................................................................................................
Kadar makan orang beriman ..............................................................................................
Makan secara berjamaah ..................................................................................................
Cara duduk Nabi ketika makan ..........................................................................................
Jangan makan atau minum dengan gopoh-gapah ...............................................................
Jangan bernafas dalam bekas minuman .............................................................................
Menghabisi makanan termasuk yang dijari ........................................................................
Makan beraneka jenis makanan ........................................................................................
Berdoa selepas makan .......................................................................................................

PENYAKIT DAN ORANG SAKIT .........................................................................
Penyakit adalah penghapus dosa .......................................................................................
Kehilangan mata ...............................................................................................................
Rasulullah; orang yang paling berat sakitnya .....................................................................
Tuntutan menziarahi orang sakit .......................................................................................
Menziarahi orang yang koma atau pengsan .......................................................................
Wanita menziarahi lelaki ...................................................................................................
Menziarahi kanak-kanak ....................................................................................................
Menziarahi orang pedalaman ............................................................................................
Menziarahi orang musyrik .................................................................................................
Orang sakit berjamaah bersama orang yang menziarahinya ...............................................
Mengusapkan tangan ke atas orang sakit...........................................................................
Apa yang patut diucapkan kepada orang sakit apabila menziarahinya ................................
Hukum mengadu kesakitan ...............................................................................................
Jangan bertengkar di hadapan orang sakit .........................................................................
Larangan mengharapkan kematian ....................................................................................
Doa untuk pesakit .............................................................................................................
Menyiram air wudhuk ke atas pesakit ...............................................................................

PENGUBATAN .................................................................................................
Setiap penyakit ada ubatnya .............................................................................................
Adakah harus orang lelaki mengubati wanita dan sebaliknya? ...........................................
Tiga penyembuh (madu, bekam dan kayy) .........................................................................
Madu ................................................................................................................................
Mengubati sakit perut dengan madu .................................................................................
Pengubatan dengan al-Kayy ..............................................................................................
Hijamah (Bekam) ...............................................................................................................
Upah bekam ......................................................................................................................
Berbekam di kepala ...........................................................................................................
100 HADIS PENGUBATAN NABI

3

Berbekam untuk mengubati sakit kepala ...........................................................................
Berubat dengan air susu unta ............................................................................................
Berubat dengan air kencing unta .......................................................................................
Berubat dengan Habbatus-Sauda ......................................................................................
Berubat dengan Talbinah ...................................................................................................
Pengubatan dengan cara Suut dan Ladud ..........................................................................
Mengubati penyakit dengan Ud Hindi ...............................................................................
Al-Kamah .........................................................................................................................
Mengubati penyakit Uzrah ...............................................................................................
Menempel luka dengan abu dari tikar................................................................................
Mengubati demam ...........................................................................................................
Wabak taun .......................................................................................................................
Ruqyah ..............................................................................................................................
Mengambil upah dari ruqyah .............................................................................................
Ruqyah untuk al-ain .........................................................................................................
Ruqyah untuk sengatan binatang-binatang berbisa ............................................................
Ruqyah untuk sakit telinga ................................................................................................
Di antara bacaan ruqyah Nabi ............................................................................................
Ruqyah dengan tanah ........................................................................................................
Meniup ketika meruqyah
Golongan yang meninggalkan Ruqyah
Sawan (Shara) ..................................................................................................................
Membawa kanak-kanak yang sakit untuk didoakan oleh orang soleh .................................
At-Tiyarah dan Al-Fal ........................................................................................................
Al-Kahin (pawing/tukang tilik) ...........................................................................................
Sihir ..................................................................................................................................
Sihir ucapan ......................................................................................................................
Mengubati sihir dengan tamar Ajwah ...............................................................................
Jangkitan penyakit dan kepercayaan khurafat ...................................................................
Rasulullah diracuni ............................................................................................................
Lalat ..................................................................................................................................

RUJUKAN ..........................................................................................................................

100 HADIS PENGUBATAN NABI

4

TAQDIM


Dengan nama Allah, Tuhan maha pemurah lagi maha pengasih. Segala pujian kita hanya
untukNya. Selawat dan salam kita pohonkan untuk junjungan besar Nabi Muhammad,
ahli keluarga baginda serta sahabat-sahabat baginda. Amma badu;

Terjemahan hadis-hadis ini mula saya lakukan ketika mengerjakan umrah pada bulan
Mac 2010. Di samping memimpin jamaah umrah HPA, saya memanfaatkan ruang waktu
yang ada untuk mengkaji hadis-hadis pengubatan dalam Soheh al-Bukhari dan
melakukan terjemahan.
1
Sepanjang dua minggu tempoh umrah saya sempat menyiapkan
sebahagian terjemahan yang kemudiannya saya sambung apabila pulang ke Malaysia.
Semasa tawaf Wida, apabila mendapat kesempatan berdoa di Hijir Ismail (di bawah
Multazam) saya memohon dari Allah agar Dia mengurniakan seorang guru yang dapat
mengajar saya serta kawan-kawan di MANHAL Soheh Imam al-Bukhari dan
mengurniakan sanadnya yang sampai kepada penulisnya (Imam Muhammad bin Ismail
al-Bukhari rahmatullah alaihi-) dan seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam-. Alhamdulillah, doa saya ini diperkenankan Allah. Dengan persetujuan Tn Hj
Ismail semoga Allah mengurniakan pahala berpanjangan untuk beliau- pihak MANHAL
telah menjemput seorang ulamak dari Yaman Khadim al-Hadith wa al-Isnad- Syeikh
Muhammad bin Abduh bin Sulaiman al-Ahdal ke Malaysia dan memimpin daurah
pengajian Soheh al-Bukhari selama dua bulan di MANHAL Sungai Petani. Dengan
murah hati Syeikh, semua anak-anak muridnya yang mulazamah telah dianugerahkan
sanad -qiraah dan sima- bagi kitab Soheh al-Bukhari dan ijazah ammah bagi kitab-kitab
hadis yang lain.

Bersempena keberadaan Syeikh di sini, saya bersegera menyiapkan terjemahan hadis-
hadis dalam buku ini dan sebaik siap saya membaca keseluruhan hadis Soheh al-Bukhari
dalam buku ini di hadapan beliau (dari hadis pertama hingga yang terakhir) dan beliau
mengijazahkan secara khusus kepada saya seluruh riwayatnya dengan pesanan hendaklah
sentiasa bertakwa kepada Allah pada setiap masa dan tidak lupa mendoakan beliau, dua
ibu-bapa beliau serta guru-guru beliau pada setiap kesempatan berdoa dan beramal soleh.

Hasrat saya tidaklah berhenti setakat hadis-hadis yang termuat dalam buku ini. Jika
diizinkan Allah saya bercita-cita untuk menterjemahkan keseluruhan hadis dalam Soheh
al-Bukhari dari tajuk pertama (Wahyu) hinggalah tajuk terakhir (Tauhid) walaupun saya
menyedari kesukarannya dan mungkin memakan masa yang amat panjang. Setelah al-

1
Terjemahan adalah dirujuk kepada cetakan al-Matbaah al-Kubra al-Amiriyah, Bulaq, Mesir (tahun 1311H), yang
dikenali juga dengan cetakan al-Sultaniyah kerana dicetak atas arahan Sultan Abdul Hamid (Sultan terakhir dari
Khilafah Usmaniyah). Ia telah disemak oleh 16 ulamak al-Azhar dengan diketuai oleh Syeikhul-Azhar ketika itu iaitu
Syeikh Hasunah an-Nawawi. Cetakan ini menjadi sandaran bagi semua cetakan-cetakan selepasnya.
100 HADIS PENGUBATAN NABI

5

Quran, tidak ada kitab yang paling soheh di atas muka dunia hari ini melainkan Soheh al-
Bukhari. Maka tidak ada khidmat ilmu yang terbaik jika seseorang mampu
melakukannya- melebihi khidmatnya kepada al-Quran dan kitab Soheh al-Bukhari.

Wabillahi at-Taufiq wa Bihi Nastaiin.

AHMAD ADNAN BIN FADZIL,
Mudir MANHAL-HPA Sg Petani.

100 HADIS PENGUBATAN NABI

6

SANAD SOHEH IMAM AL-BUKHARI
( )


1. Ar-Raji Afwa Rabbihi at-Thalib Ahmad Adnan bin Fadzil, dari;
2. Khadim al-Hadith wa al-Isnad Syaikhuna as-Sayyid Muhammad Abduh Sulaiman
al-Ahdal rahimahullah-, dari:
3. Al-Allamah Fakhrul-Islam Abdullah bin Said bin Muhammad Abadi al-Lahji
al-Makki rahimahullah- (meninggal 1410H), dari:
4. Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal rahimahullah- (meninggal
1372H), dari:
5. Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan al-Ahdal
rahimahullah- (meninggal 1352H), dari:
6. Al-Allamah Mufti Diyar al-Yamaniyah as-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin
Andul-Bari al-Ahdal rahimahullah- (meninggal 1298H), dari:
7. Al-Allamah al-Hasan bin Abdul-Bari bin Muhammad al-Ahdal rahimahullah-
(1293H), dari:
8. Al-Allamah Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal az-Zubaidi rahimahullah-
(1250H), dari:
9. Al-Allamah Abu ar-Rabi Sulaiman bin Yahya bin Umar al-Ahdal
rahimahullah- (meninggal 1197H), dari:
10. Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul al-Ahdal rahimahullah-
(meninggal 1163H), dari;
11. Al-Allamah Imadul-Islam Yahya bin Umar bin Abdul-Qadier al-Maqbul al-
Ahdal az-Zubaidi rahimahullah- (meninggal 1147H), dari:
12. Al-Allamah Abu Bakr bin Ali bin Muhammad bin Yusuf al-Battah al-Ahdal
rahimahullah- (meninggal 1099H), dari;
13. Al-Allamah Yusuf bin Muhammad bin Yusuf bin Ahmad al-Battah al-Ahdal
rahimahullah- (meninggal 1079H)
14. Al-Allamah al-Hafidz at-Thahir bin al-Husain bin Abdurrahman al-Ahdal az-
Zubaidi (meninggal 998H), dari:
15. Al-Allamah Abdurrahman bin Ali bin ad-Daiba as-Syaibani az-Zubaidi
rahimahullah- (meninggal 944H), dari:
16. Al-Allamah al-Hafidz Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul-Latif as-Syarji
rahimahullah- (meninggal 893H), dari;
100 HADIS PENGUBATAN NABI

7

17. Al-Allamah al-Hafidz Abu ar-Rabi Sulaiman bin Ibrahim bin bin Umar bin Ali
al-Alawi rahimahullah- (meninggal 825H), dari;
18. Al-Allamah al-Hafidz Burhanuddin Ibrahim bin Umar bin Ali al-Alawi
rahimahullah- (meninggal 752H), dari;
19. Al-Allamah al-Hafidz Abul-Abbas Ahmad bin Abil-Khair bin Mansur as-
Syamakhi as-Sadi az-Zubaidi rahimahullah- (meninggal 729H), dari;
20. Al-Allamah al-Hafidz Abul-Khair bin Mansur as-Syamakhi as-Sadi az-Zubaidi
rahimahullah- (meninggal 680H), dari;
21. Al-Allamah al-Imam Abu Bakr bin Ahmad bin Muhammad as-Syarahi az-
Zubaidi (meninggal 642H), dan Al-Allamah al-Hafidz Jamaluddin Abi Abdillah
Muhammad bin Ismail bin Ali al-Khadhrami ad-Dhahwi (meninggal 651H)
rahimahumullah-, dari;
22. Al-Allamah al-Hafidz al-Imam Taqiyyuddin Abu Abdillah Muhammad bin
Ismail bin Ali bin Abi as-Shaif al-Yamani al-Makki (meninggal 609H), dan al-
Allamah al-Hafidz Zi al-Nun Yunus bin Yahya bin Abi al-Barakat al-Hasyimi al-
Qassar (meninggal 608H) rahimahumullah-, dari;
23. Al-Allamah Abul-Hasan Ali bin Humaid bin Ammar al-Atrabulsi al-Makki al-
Ansari (meninggal 576H) rahimahullah-, dari;
24. Al-Allamah Abu Maktum Isa bin Abi Zar Abd bin Ahmad bin Muhammad al-
Harawi rahimahullah- (meninggal 497H), dari;
25. Al-Allamah al-Hafidz Abu Zar al-Harawi al-Maliki rahimahullah- (meninggal
434H), dari:
26. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih as-Sarakhsi (meninggal
381H), dan al-Allamah Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli (meninggal
376H), dan al-Allamah Abu al-Haitsam Muhammad bin Makki bin Zurra al-
Kusymihani (meninggal 389H) rahimahumullah-, dari;
27. Al-Allamah al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Matar al-Firabri
(meninggal 320H) rahimahullah-, dari:
28. Al-Imam al-Hafidz Amir al-Mukminin fil-Hadith Abu Abdillah Muhammad bin
Ismail al-Bukhari (meninggal 252H) rahimahullah-. Beliau menyebutkan di awal
Sohehnya;

100 HADIS PENGUBATAN NABI

8

(Bab) Bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- dan
firman Allah jalla zikruhu- (bermaksud); Sesungguhnya Kami telah wahyukan kepada
engkau (Muhammad) sebagaimana yang kami telah wahyukan kepada Nuh dan Nabi-
Nabi selepasnya (an-Nisa; 163).
Al-Humaidi (Abdullah bin az-Zubair) rahimahullah- telah memberitahu kami dengan
berkata; Sufian rahimahullah- telah memberitahu kami dengan berkata; Yahya bin Said
rahimahullah- memberitahu kami dengan berkata; Muhammad bin Ibrahim at-Taimi
rahimahullah- memberitahu kami dengan berkata; Aku telah mendengar Alqamah bin
Waqqas al-Laithi rahimahullah- berkata; Aku telah mendengar Umar bin al-Khattab
radhiyallahu anhu- ketika di atas mimbar telah berkata; Aku telah mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam- bersabda; Sesungguhnya segala amalan dengan niat-
niatnya, sesungguhnya untuk setiap orang apa yang ia niatkan, maka sesiapa yang
hijrahnya untuk tujuan dunia yang ingin dicapainya atau kerana wanita yang ingin
dikahwininya, maka hijrahnya adalah mengikut tujuan hijrahnya. (Hadis pertama dalam
Soheh Imam al-Bukhari).

*******
100 HADIS PENGUBATAN NABI

9

:100 HADIS PENGUBATAN NABI

10

MAKANAN

Adab makan

HADIS 1

Dari Wahab bin Kaisan menceritakan bahawa dia mendengar Umar bin Abi Salamah -
yang merupakan anak kepada Ummu Salamah iaitu isteri Nabi- telah menceritakan; Aku
adalah kanak-kanak yang tinggal serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam-. (Suatu hari aku makan bersama beliau) dan ketika makan itu tanganku
bergerak ke segenap dulang (untuk mengambil makanan). Lalu beliau berkata kepadaku;
Wahai anak! Mulakanlah makan dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan
tangan kanan dan makanlah makanan yang hampir denganmu. Sejak selepas itu,
berterusan adab tersebut menjadi cara makanku. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Atimah)

Ulasan;

1. Di dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- menyebutkan tiga adab
ketika makan;
a) Memulakan dengan Basmalah
b) Makan dengan tangan kanan
c) Mula menjamah makanan yang paling hampir

2. Seorang sahabat bernama Umayyah bin Makhsyi radhiyallahu anhu- menceritakan;
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- sedang duduk dan seorang lelaki sedang
menikmati makanan di depan baginda. Beliau tidak membaca Bismillah sehinggalah
apabila makanan hanya tinggal sesuap sahaja lagi (barulah ia teringat), lalu ketika
mengangkat suapan itu ke mulutnya ia membaca; Bismillahi Awwaluhu wa Akhiruhu.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- ketawa sambil bersabda; Dari ia mula
makan, Syaitan telah makan bersamanya. Namun ketika dia menyebut nama Allah,
syaitan terpaksa memuntahkan segala isi perutnya. (Riwayat Abu Daud rahimahullah-
dan an-Nasai -rahimahullah-)

100 HADIS PENGUBATAN NABI

11

3. Berkata Imam Ibnul-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah-; Membaca Bismillah di
permulaan makan dan minum dan mengucapkan al-Hamdulillah di akhirnya memberi
kesan yang hebat terhadap manfaat makanan dan menolak kemudaratannya. (Zadul-
Maad, jil. 4, hlm. 232)

Kadar makan orang beriman

HADIS 2


Dari Nafi rahimahullah- menceritakan; Ibnu Umar radhiyallahu anhu- tidak makan
melainkan setelah dibawa seorang miskin untuk makan bersamanya. Akupun menjemput
seorang lelaki untuk makan bersamanya, lalu lelaki itu makan dengan banyak. Maka Ibnu
Umar berkata kepadaku; Wahai Nafi, lain kali jangan kamu jemput lelaki ini untuk
makan bersamaku kerana aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam-
bersabda; Orang mukmin makan dalam satu perut, sedang orang kafir makan dalam
tujuh perut. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Atimah)

HADIS 3


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Terdapat seorang lelaki yang
biasa makan dengan banyaknya, kemudian ia masuk Islam. Sejak itu ia makan dengan
sedikit sahaja. Diceritakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam-, lalu
baginda bersabda; Sesungguhnya orang mukmin makan dalam satu perut, sedang orang
kafir makan dalam tujuh perut. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Atimah)


100 HADIS PENGUBATAN NABI

12

Ulasan;

1. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda; Tidak ada kantung yang dipenuhi oleh
anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah seorang anak Adam itu makan
dengan kadar beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Jika tidak
dapat dielak, maka jadikan 1/3 dari kantung perutnya untuk makanan, 1/3 untuk minuman
dan 1/3 lagi untuk pernafasan. (Riwayat Imam an-Nasai, Ibnu Majah dan at-At-Tirmizi
dari al-Miqdam bin Madiyakrib radhiyallahu anhu-)

2. Menurut ulamak; tahap kenyang ada tujuh;
Pertama; Makan sekadar untuk membolehkan hidup,
Kedua; Menambahnya supaya dapat berpuasa dan mengerjakan solat dengan berdiri. Ini
adalah wajib.
Ketiga; Menambahnya lagi hingga berupaya mengerjakan ibadah-ibadah sunat,
Keempat; Menambahnya lagi supaya ada kekuatan untuk berkerja memperolehi
pendapatan. Ini adalah mustahab (disukai Syarak).
Kelima; Menambah lagi hingga memenuhi 1/3 perut. Ini adalah harus.
Keenam; Menambah lagi hingga badan menjadi berat dan banyak tidur. Ini adalah
makruh.
Ketujuh; Menambah lagi hingga menimbulkan mudarat iaitu makan hingga penuh perut
yang ditegah oleh Syarak. Kenyang sebegini adalah haram.
(Fathul-Bari dan Faidhul-Qadier (hadis no. 2217).

Makan secara berjamaah

HADIS 4


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- telah bersabda; Makanan dua orang mencukupi untuk tiga orang dan
makanan tiga orang mencukupi untuk empat orang. (Soheh al-Bukhari, kitab al-
Atimah)

Ulasan;

1. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda;

100 HADIS PENGUBATAN NABI

13

Makanan yang paling disukai Allah ialah yang banyak tangan (yakni dimakan beramai-
ramai). (Riwayat Imam Abu Yala, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi dari Jabir r.a.. Menurut
Imam as-Suyuti, hadis ini soheh. Menurut al-Hafidz al-Iraqi, sanadnya hasan).

2. Beramal denga hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu- (seorang sahabat Nabi yang
terkenal) tidak makan melainkan setelah dibawa seorang miskin untuk makan
bersamanya sebagaimana diceritakan oleh hadis nombor 2 tadi.

3. Berkata Imam Ahmad; Jika terhimpun pada suatu makanan itu empat perkara, maka
sempurnalah makanan itu;
a) Disebut nama Allah pada awalnya (yakni ketika mula memakannya)
b) Disebut Alhamdulillah di akhirnya (yakni selepas menikmatinya).
c) Dinikmati oleh banyak tangan (yakni dinikmati secara berjamaah)
d) Dari sumber yang halal.
(Zadul-Maad, jil. 4, hlm. 232).

Cara duduk Nabi ketika makan

HADIS 5


Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku berada di sisi Nabi
sallallahualaihi wasallam-, lalu baginda berkata kepada seorang lelaki lain di sisinya;
Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersila (atau berbaring). (Soheh al-Bukhari,
kitab al-Atimah).

Ulasan;

1. Para ulamak berbeza pandangan tentang maksud duduk ittika yang disebut dalam
hadis di atas;
a) Satu pandangan; ia adalah duduk dengan menetap di atas lapik duduk dengan apa cara
duduk sekalipun.
b) Satu pandangan; ia adalah duduk dengan condong/senget di atas salah satu rusuk
(kanan atau kiri).
c) Satu pandangan; duduk dengan bersandar di atas tangan kiri

Berkata Imam al-Khattabi rahimahullah-; Orang ramai mengira ittika ialah makan
dengan berbaring di atas salah satu rusuk. Sebenarnya bukan itu maksudnya, akan tetapi
maksud sebenarnya ialah seorang duduk dengan menetap di atas lapik duduk di
100 HADIS PENGUBATAN NABI

14

bawahnya. Jadi maksud hadis ialah; Ketika makan, aku tidak duduk dengan menetap di
atas lapik duduk sebagaimana duduknya yang ingin makan dengan banyak, sedang aku
tidak makan melainkan sekadar yang mencukupi untuk bekalan hidup, kerana itu aku
duduk sebagaimana orang yang bersiap sedia (untuk bangun bila-bila masa-pent.)
(Fathul-Bari).

Imam Ibnu Jauzi telah membuat kepastian bahawa duduk ittika ialah duduk dengan
condong di atas salah satu rusuk. Ia tidak menghiraukan kritikan Imam al-Khattabi di
atas. Menurut Imam Ibnu al-Athir; para ulamak yang mentafsirkan duduk ittika dengan
duduk mengiring di atas salah satu rusuk mereka memberi tafsiran mengikut pandangan
ahli pengubatan iaitu duduk sebegitu menyulitkan turunnya makanan melalui saluran
makanan (ke perut) dan berkemungkinan akan mendatangkan penyakit (an-Nihayah).

2. Cara duduk yang digalakkan ketika makan ialah;
a) Duduk di atas dua lutut dan dua belakang kaki
b) Atau, duduk dengan memacak kaki kanan dan punggung di atas kaki kiri.

4. Menurut riwayat dari Ibrahim an-Nakhaie rahimahullah-; Para ulamak membenci
untuk makan dengan duduk secara ittika itu adalah kerana bimbang perut mereka akan
menjadi besar.
(Rujukan untuk semua ulasan di atas; Fathul-Bari, Imam Ibnu Hajar rahimahullah-).

Jangan makan atau minum dengan gopoh-gapah

HADIS 6


Anas bin Malik rahiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- minum dengan tiga nafas. (Soheh Imam al-Bukhari, kitab as-Asyribah)

Ulasan;

1. Maksud hadis di atas ialah; Nabi sallallahu alaihi wasallam- tidak minum sepuasnya
dengan sekali tegukan, akan tetapi beliau minum dengan tiga kali tegukan yang diselangi
dengan bernafas di antaranya. Bernafas di sini ialah bernafas diluar gelas kerana terdapat
larangan dari bernafas di dalam gelas. Mengikut lafaz hadis dalam Soheh Muslim, Nabi
sallallahu alaihi wasallam- menambah;

100 HADIS PENGUBATAN NABI

15


Minum sebegitu adalah lebih cepat menghilangkan dahaga, lebih menyihatkan dan lebih
menepati perut (Soheh Muslim, kitab al-Asyribah, Lihat; Syarah Soheh Muslim, Imam
an-Nawawi rahimahullah-).

2. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- bersabda;
Janganlah kamu minum dengan satu teguk seperti cara minumnya unta. Akan tetapi
minumlah dengan dua atau tiga teguk. Dan sebutlah Bismillah bila kamu hendak
minum dan katalah Alhamdulillah bila kamu selesai. (Riwayat Imam at-Tirmizi dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu-. Hadis ini dhaif. Lihat; Fathul-Bari, kitab as-Ayribah,
bab as-Syurbu bi Nafasaini au Tsalatsah)

2. Imam at-Thabrani rahimahullah- meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu
Hurairah radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- minum dengan tiga nafas. Semasa mendekatkan bekas minuman ke mulutnya,
ia menyebut nama Allah dan bila menjauhkannya, ia memuji Allah. Beliau melakukan
sedemikian sebanyak tiga kali. (Lihat hadis ini dalam; Fathul-Bari, kitab as-Asyribah,
bab as-Syurbu bi Nafasaini au Tsalatsah).

3. Ada riwayat lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- menyebutkan; Apabila
kamu minum air, minumlah dengan lembut dan perlahan-lahan dan janganlah
meneguknya secara kasar (secara sekaligus tanpa henti hingga kenyang) kerana ia boleh
mendatangkan sakit dada. (Riwayat Imam ad-Dailami dari Saidina Ali radhiyallahu
anhu-).

Jangan bernafas dalam bekas minuman

HADIS 7


Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Apabila seseorang dari kamu minum, janganlah ia bernafas dalam
bekas minumannya. (Riwayat Bukhari, kitab al-Aysribah)

2


100 HADIS PENGUBATAN NABI

16

Ulasan;

1. Dalam hadis yang lain, Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu- menceritakan;
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- melarang daripada minum dari bekas yang pecah
dan melarang bernafas di dalam bekas air. (Riwayat Abu Daud)

2. Ketika hendak bernafas, hendaklah dijauhkan gelas dari mulut, kemudian baru
bernafas. Sabda Nabi; Jauhkanlah gelas dari mulutmu, kemudian bernafaslah (Riwayat
Imam Malik dalam al-Muwatta dari Abu Said al-Khudri, bab )

Menghabisi makanan termasuk yang dijari

HADIS 8


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
telah bersabda; Apabila seseorang dari kamu telah selesai makan, jangan ia
menyapu/membersihkan tangannya hinggalah ia menjilatnya (Soheh al-Bukhari, kitab
al-Atimah).

Ulasan;

1. Dalam Soheh Imam Muslim, terdapat tambahan lafaz;


Kerana ia tidak tahu (dari makanan yang dimakannya itu) di mana ada barakahnya
(Soheh Muslim, kitab al-Aysribah).100 HADIS PENGUBATAN NABI

17

Makan beraneka jenis makanan

HADIS 9


Dari Abdullah bin Jaafar radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku telah melihat Nabi
sallallahu alaihi wasallam- makan buah kurma basah dengan timun. (Soheh al-Bukhari,
kitab al-Atimah).

Ulasan;

1. Imam Bukhari rahimahullah- meletakkan tajuk bagi hadis ini Menghimpunkan dua
jenis makanan atau dua makanan pada sekali makan. Menurut Imam an-Nawawi
rahimahullah-; Dari hadis ini dapat diambil hukum bahawa harus memakan dua jenis
buah bersama-sama dan harus makan dua jenis makanan bersama-sama. Begitu juga,
hadis ini menjadi dalil harus mempelbagaikan makanan dan hukum ini tidak ada khilaf di
kalangan ulamak. (Fathul-Bari).

2. Berkata Imam al-Qurtubi rahumahullah-; Di antara yang dapat disimpulkan dari hadis
ini ialah keharusan mengambil kira sifat-sifat makanan dan tabiatnya dan
menggunakannya mengikut cara yang sewajarnya berdasarkan prinsip at-thib
(pengubatan) kerana pada tamar basah terdapat sifat panas, sementara timun pula bersifat
sejuk, lalu apabila dimakan bersama-sama, akan stabil/seimbanglah keduanya. Ini adalah
prinsip yang besar dalam pencampuran ubat. Abu Nuaim rahumahullah- dalam
kitabnya at-Thibb telah meletakkan tajuk bagi hadis di atas Makanan-makanan yang
dimakan bersama tamar basah untuk menghilangkan mudaratnya. (Fathul-Bari).

Berdoa selepas makan

HADIS 10


Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu- menceritakan; Sesungguhnya Nabi sallallahu
alaihi wasallam- apabila (selesai makan dan) bekas makanannya diangkat, baginda
mengucapkan; Segala pujian milik Allah, pujian yang banyak, ikhlas dan dilimpahi
100 HADIS PENGUBATAN NABI

18

barakah padanya, yang tidak mencukupi (rezki kita tanpa kurniaan dariNya), yang tidak
dapat dipisahkan (dari bergantung rezki kepadaNya) dan tidak terlepas dari mengharap
kepadaNya, wahai Tuhan kami. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Atimah).

Ulasan;

1. Selain doa di atas, kita juga boleh membaca doa-doa lain yang maksur dari Nabi,
antaranya yang biasa kita baca;


Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami dari
kalangan kaum muslimin.
(Riwayat Imam at-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah rahimahumullah- dari Abu Said
al-Khudri radhiyallahu anhu-).


100 HADIS PENGUBATAN NABI

19

PENYAKIT DAN ORANG SAKIT

Penyakit adalah penghapus dosa

HADIS 11

Dari Abi Said al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma- menceritakan
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam- bersabda; Tidak ada yang menimpa seorang
muslim dari suatu kepayahan/kepenatan, kesakitan, kekecewaan, kesedihan, tindakan
yang menyakitkan dari orang lain dan kedukacitaan hatta duri yang menusuknya
melainkan Allah akan menghapuskan dengannya sebahagian dari dosa-dosanya. (Soheh
al-Bukhari, kitab al-Mardha).

Ulasan;

1. Melihat kepada makna umum hadis, dosa-dosa yang akan terhapus dengan kerana
musibah yang menimpa itu adalah merangkumi semua jenis dosa. Namun jumhur ulamak
rahimahumullah- berpandangan; yang akan terhapus hanyalah dosa-dosa kecil sahaja.
Adapun dosa-dosa besar, ia tidak akan terhapus melainkan dengan taubat nasuha.
(Tuhfah al-Ahwazi, kitab al-Janaiz, bab ).

2. Tidak hanya dosa-dosa yang akan terhapus, malah darjat dan kebajikan juga akan
diangkat dan ditambah oleh Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam-
dalam hadis yang lain;

:

Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
bersabda; Tidak mengena seorang mukmin satu duri atau yang lebih besar darinya
melainkan Allah akan mengangkat dengan kerananya satu darjat atau menggugurkan
darinya satu dosa. (Soheh Muslim, kitab al-Birr wa as-Silah).


100 HADIS PENGUBATAN NABI

20

HADIS 12


Dari Kaab radhiyallahu anhu- menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam-
bersabda; Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti batang pohon yang baru
tumbuh (yang masih liut-pent.). Apabila ia ditiup angin kencang, sekali ia condong dan
sekali ia kembali tegak. Adapun orang munafik, ia umpama ia seperti batang pokok arzah
yang awalnya tetap tegak apabila dipukul angin kencang, namun akhirnya tercabut
sekaligus. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

HADIS 13

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti batang pohon yang
baru tumbuh (yang masih liut-pent.) di mana bila dipukul angin, ia condong, namun bila
angin reda, ia kembali tegak. Begitulah seorang mukmin yang condong ketika diuji
(namun setelah reda ujian, ia kembali teguh-pent.). Adapun orang berdosa, ia seperti
batang pokok arzah yang keras dan tetap lurus (bila dipukul angin-pent.) hinggalah ia
dipatahkan Allah bila Ia menghendakinya. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Maksud perumpamaan dalam hadis di atas ialah; orang beriman kehidupannya berlegar
antara suka dan duka, kesenangan dan ujian, sihat dan sakit di mana ia meyakini
semuanya adalah dari takdir Allah dan ia hadapinya dengan syukur dan sabar dan tidak
pernah putus asa, ibarat pokok yang batangnya liut bila dipukul ribut ia melentur
mengikut arah angin, namun tidak patah sama sekali. Bila angin reda, ia kembali tegak
100 HADIS PENGUBATAN NABI

21

lurus. Berbeza dengan orang kafir di mana hidupnya penuh dengan kesenangan dan
jarang ia diuji oleh Allah hinggalah bila sekali diuji terus ia tersungkur. Semasa hayatnya
dia tidak pernah susah kerana kesusahan untuknya dihimpun oleh Allah bagi ia rasai
sekaligus ketika hendak mati. (Rujuk; Syarah al-Karmani).

HADIS 14

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- bersabda; Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya
nescaya Allah akan timpakan ujian untuknya (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Menurut Abu Ubaid al-Harawi rahimahullah-; Maksud hadis di atas ialah; Allah
akan ujinya dengan musibah-musibah untuk memberi pahala kepadanya. (Fathul-Bari)
Mengikut syarah Dr. Mustafa al-Bugha; Allah akan mengujinya dengan musibah-
musibah untuk menyucinya dari dosa-dosa ketika di dunia di mana ia akan bertemu Allah
di akhirat dalam keadaan bersih-suci. (Minhatul-Bari).

Kehilangan mata

HADIS 15


Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku telah mendengar Nabi
sallallahu alaihi wasallam- bersabda; Sesungguhnya Allah berfirman; Bila Aku menguji
hambaKu dengan kehilangan dua anggota yang dikasihinya (iaitu dua matanya), lalu ia
bersabar, Aku akan gantikan untuknya bagi dua mata yang hilang itu dengan syurga.
(Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)100 HADIS PENGUBATAN NABI

22

Ulasan;

1. Allah menyebutkan mata kerana dua mata adalah anggota yang paling dikasihi
manusia di mana dengan mata ia dapat melihat. Allah menguji hambaNya di dunia tidak
bermakna Ia membencinya, akan tetapi untuk membuang perkara yang dibenci darinya,
atau untuk penghapusan dosa atau untuk mengangkat darjatnya. Maka apabila hamba
menghadapinya dengan redha, maka tercapailah maksud Allah darinya. Jika tidak (yakni
jika ia tidak redha), ia akan menjadi sebagaimana yang disebut dalam hadis;


Penyakit seorang mukmin Allah akan menjadikannya sebagai kaffarah untuknya dan
semoga ia menyedari kesilapannya dan mencari redha Allah. Adapun penyakit orang
jahat, ia seperti unta yang diikat tuannya kemudian ia melepaskannya di mana unta itu
tidak tahu kenapa ia diikat dan kenapa pula ia dilepaskan (Riwayat Imam al-Bukhari
rahimahullah- dalam al-Adab al-Mufrad dengan sanad yang mauquf kepada Salman
radhiyallahu anhu-, lihat; Fathul-Bari).

Rasulullah; orang yang paling berat sakitnya

HADIS 16


Dari Aisyah radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku tidak pernah melihat orang yang
paling berat sakitnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-. (Soheh Imam al-
Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Allah subhanahu wa taala- mengkhususkan para NabiNya alaihimussalam- dengan
sakit-sakit yang berat kerana mereka mempunyai kelebihan pada kekuatan keyakinan
serta semangat yang tinggi untuk bersabar dan mengharapkan pahala Allah supaya sikap
mereka dalam berdepan dengan kesakitan itu akan menjadi contoh kepada pengikut-
pengikut mereka. Juga untuk menyempurnakan pahala mereka dan meratakan kebaikan
untuk mereka. (Minhatul-Bari).


100 HADIS PENGUBATAN NABI

23

HADIS 17


Dari Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku datang kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam- pada ketika ia sakit di mana ia telah ditimpa demam yang
kuat. Aku berkata; Sesungguhnya kamu telah mengalami demam yang kuat. Aku
bertanya; Adakah itu kerana kamu diberi dua ganjaran. Nabi menjawab; Ya, tidak ada
seorang muslim yang ditimpa satu penyakit melainkan Allah akan menggugurkan darinya
dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun pokok. (Soheh al-Bukhari, kitab al-
Mardha)

HADIS 18


Dari Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu- menceritakan; Aka datang kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam- pada ketika ia demam. Aku berkata; Ya Rasulullah, kamu
telah mengalami demam yang kuat. Nabi menjawab; Ya, sesungguhnya aku ditimpa
demam sebagaimana yang menimpa dua lelaki di kalangan kamu. Aku bertanya;
Adakah itu kerana kamu diberi dua ganjaran. Jawab Nabi; Ya, itu kerana sebab
tersebut. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa suatu kesakitan dari satu duri atau yang
lebih besar darinya melainkan Allah akan menggugurkan dengan kerananya dosa-
dosanya sebagaimana pokok menggugurkan daun-daunnya. (Soheh al-Bukhari, kitab
al-Mardha)
100 HADIS PENGUBATAN NABI

24


Tuntutan menziarahi orang sakit

HADIS 19


Dari Abu Musa al-Asyari radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- bersabda; Berilah makan kepada orang yang kelaparan, ziarahilah
orang sakit dan bebaskanlah tawanan. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Orang yang kelaparan merangkumi juga binatang yang kelaparan. Membebaskan
tawanan termasuk juga dalam pengertiannya orang yang berada dalam kehinaan atau
dibelenggu oleh orang lain. (Minhatul-Bari).

2. Hukum memberi makan orang yang kelaparan;
a) Sunat; jika keadaannya tidak sampai kepada terdesak (darurat).
b) Wajib; jika keadaan sampai kepada terdesak (yakni menyebabkan kematiannya jika
tidak diberi makan).
(Faidhul-Qadier, hadis no. 5898).

3. Membebaskan tawanan; hukumnya adalah fardhu kifayah menurut jumhur ulamak
(Faidhul-Qadier).

4. Menziarahi orang sakit; jika si sakit adalah muslim, menziarahinya adalah sunat
muakkad. Adapun orang bukan Islam, harus sahaja menziarahinya sekalipun ia dari ahli
keluarga atau jiran tetangga atau yang diharapkan keislamannya. (Faidhul-Qadier).100 HADIS PENGUBATAN NABI

25

HADIS 20


Diriwayatkan dari al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma- menceritakan; Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam- memerintahkan kami supaya melakukan tujuh perkara dan
menegah kami dari melakukan tujuh perkara juga. Baginda memerintahkan kami;
1. Menziarahi orang sakit
2. Mengikuti jenazah
3. Mendoakan orang bersin
4. Memenuhi jemputan kenduri
5. Menebarkan salam
6. Membantu orang zalim
7. Membantu mengotakan sumpah
Baginda menegah kami dari;
1. Memakai cincin emas
2. Minum dari bekas perak
3. Menggunakan mayatsir; iaitu kain hamparan kecil dari sutera yang dijadikan
sebagai lapik duduk oleh penunggang kuda/unta. (Minhatul-Bari)
4. Memakai pakaian sutera.
5. Memakai Dibaj (sejenis pakaian kain sutera)
6. Memakai Qissu (kain kapas bercampur sutera)
7. Memakai Istabraq (sutera tebal/kasar).
(Soheh al-Bukhari, kitab al-Asyribah dan kitab al-Mardha).


100 HADIS PENGUBATAN NABI

26

Menziarahi orang yang koma atau pengsan

HADIS 21


Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku telah ditimpa sakit. Lalu
Nabi sallallahu alaihi wasallam- dan Abu Bakar radhiyallahu anhu- datang
menziarahiku dengan mereka berdua berjalan kaki. Mereka mendapati aku sedang
pengsan/koma. Lantas Nabi mengambil wudhuk, kemudian menyiram air bekas
wudhuknya ke atasku. Apabila aku tersedar, terlihatlah aku akan Nabi. Maka aku berkata;
Ya Rasulullah, apa yang patut aku lakukan tentang hartaku? Bagaimana untuk aku
memutuskannya (sebelum kematianku)? Baginda tidak memberi sebarang jawapan
kepadaku sehinggalah turunnya ayat perwarisan. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Hadis ini menunjukkan bahawa kita masih dituntut menziarahi orang sakit sekalipun ia
tidak sedarkan diri dan tidak mengetahui kedatangan kita. Faedah menziarahi orang sakit
tidak terhenti pada ketika ia sedar kerana dengan ziarah itu dapat meredakan keresahan
ahli keluarganya, orang sakit dapat menumpang berkat doa orang yang datang
menziarahinya serta usapan tangan mereka dan hembusan dari mulut mereka ketika
mereka membaca doa atau zikir penyembuhan/perlindungan dan faedah-faedah lain lagi.
(Fathul-Bari)

100 HADIS PENGUBATAN NABI

27

Wanita menziarahi lelaki

HADIS 22

:


:

Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bila radhiyallahu anhuma- telah ditimpa
demam. Berkata Aisyah; Aku masuk bertemu mereka berdua. Aku bertanya; Wahai
bapaku, bagaimana kamu mendapati keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana kamu
mendapati keadaanmu?. Abu Bakar semasa demam itu ia bersyair;

3
( )
100 HADIS PENGUBATAN NABI

28

Setiap orang berada di ambang maut di waktu pagi ( jika musuh menyerang
keluarganya ketika itu dan) ia berada bersama mereka,
Kematian lebih hampir dengannya dari tali pengikat sepatunya.
Bilal pula apabila ia sembuh dari demamnya ia bersyair;
Sesungguhnya jikalah aku tahu; adakah aku akan bermalam pada suatu malam
di lembah yang sekitarku ada izkhir
4
dan jalil
5
,
Adakah aku akan melalui suatu hari kawasan air Mijannah
6
,
Adakah akan nampak padaku Syamah dan Tafil
7
.
Aisyah berkata; Lalu aku datang bertemu Rasulullah dan aku memberitahunya. Lalu
baginda berdoa; Ya Allah, jadikanlah kami kasih kepada Madinah sebagaimana kasih
kami kepada Mekah atau lebih lagi. Limpahilah kesihatan kepadanya, berkatilah untuk
kami cupaknya dan gantangnya. Pindahkanlah penyakit demamnya dan letakkanlah
penyakit itu di Juhfah
8
. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Dalam riwayat yang lain, Saidatina Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Kami
tiba di Madinah dan Madinah pada awalnya (yakni mula-mula ketibaan Nabi dan para
sahabat Muhajirin dari Mekah) adalah negeri wabak. Abu Bakar ditimpa sakit, begitu
juga dengan Bilal. Apabila Nabi melihat banyak sahabat-sahabatnya ditimpa sakit,
baginda pun berdoa sebagaimana doa di atas.
9


2. Hadis di atas juga menjadi dalil bahawa kita disyariatkan untuk berdoa memohon dari
Allah agar Ia menghilangkan penyakit dan wabak yang menimpa diri dan negeri atau
kawasan penempatan kita dan doa termasuk dalam ikhtiar yang diharuskan sebagaimana
berubat dengan cara lain. Malah berikhtiyar dengan doa ada faedah yang tidak ada pada
berubat dengan cara lain kerana pada doa terdapat ketundukan dan kerendahan diri
kepada Allah.
10


3. Kenapa Nabi berdoa memohon dipindahkan demam/wabak Madinah ke Juhfah?
Berkata ulamak; kerana juhfah pada ketika itu adalah penempatan Yahudi. Berdalilkan
hadis tersebut, diharuskan kita mendoakan ke atas orang-orang kafir agar ditimpakan
penyakit, wabak dan kemusnahan. Adapun ke atas orang-orang Islam, hendaklah kita
mendoakan kesihatan, kebaikan dan keberkatan untuk negeri mereka dan dihilangkan
mudarat, penyakit dan segala kesusahan serta kepayahan dari mereka.
11


4
Sejenis rumput.
5
Sejenis tumbuhan.
6
Satu kawasan yang terletak beberapa mil dari Mekah.
7
Syamah dan Tafil; dua bukit berhampiran Mekah.
8
Miqat haji bagi penduduk Mesir, Syam dan Maghrib.
9
Lihat hadis ini dalam; Soheh Muslim, juz. 11, Kitab al-Hajj, bab at-Targhib Fi Sukna al-Madinah wa as-Shabr ala
10
Fathul-Bari, Kitab at-Mardha, bab Man Da-a Bi Rafie al-Waba wa al-Humma.
11
Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, juz. 11, Kitab al-Hajj, bab at-Targhib Fi Sukna al-Madinah wa as-Shabr
ala
100 HADIS PENGUBATAN NABI

29


4. Dari hadis ini dapat diambil hukum bahawa harus seorang wanita menziarahi lelaki
yang bukan mahramnya yang sedang sakit (di mana Aisyah menziarahi Bilal) tetapi
menurut ulamak dengan syarat berikut;
a) Ia menutup auratnya
b) Aman dari fitnah
(Fathul-Bari).
12


Menziarahi kanak-kanak

HADIS 23


Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma- menceritakan; seorang anak perempuan
Nabi sallallahu alaihi wasallam- telah menghantar seorang utusan kepada baginda.
Pada ketika itu Usamah bersama Nabi dan turut disertai Saad dan Ubayy radhiyallahu
anhuma-. Utusan itu menyampaikan bahawa cucu perempuan Nabi sedang nazak dan
anak perempuan baginda meminta agar baginda datang. Nabi mengutuskan salamnya
kepada anak perempuannya dengan berpesan; Sesungguhnya milik Allah apa yang Ia
ambil dan apa yang Ia berikan. Setiap sesuatu di sisiNya telah tertentu ajalnya, maka
hendaklah kamu mengharap pahala Allah dan bersabar. Namun anak perempuannya
mengutuskan semula utusan tadi meminta agar Nabi hadir dalam apa keadaan sekalipun.
Maka Nabi pun bangun dan kami juga turut bangun (menuju ke rumah anak perempuan

12
Fathul-Bari, Kitab at-Mardha, bab Iyadati an-Nisa Li ar-Rijal.
100 HADIS PENGUBATAN NABI

30

Nabi). (Sampai di rumah anak perempuannya itu) anak kecil (cucu baginda tadi)
diletakkan di atas ribaan baginda. Tersekat-sekat nafasnya, menyebabkan dua mata Nabi
mengalirkan air mata. Lalu Saad berkata kepada Nabi; Tangisan apa ini wahai Rasul
Allah?. Baginda menjawab; Inilah perasaan kasih yang dicampakkan Allah ke dalam
hati-hati sesiapa yang ia kehendaki dari hamba-hambaNya. Allah tidak mengasihi dari
hamba-hambaNya melaikan orang-orang yang pengasih. (Soheh al-Bukhari, kitab al-
Mardha)

Ulasan ini;

1. Hadis ini menunjukkan bahawa kita disunatkan menziarahi anak kecil (yang sakit atau
hampir kematian) untuk menghubungkan silaturahim dengan ibu-bapanya, untuk
memberi mauizah (pesanan) kepada mereka serta menyabarkan mereka agar tabah
menghadapi dugaan yang menimpa mereka (al-Karmani).

2. Hadis di atas juga menunjukkan bahawa sekadar tangisan yang biasa tidaklah
menunjukkan bahawa seseorang itu tidak sabar dan tidak redha menerima dugaan Allah,
sebaliknya tangisan itu adalah dari perasaan kasih yang dicampakkan Allah ke dalam hati
hamba-hambaNya yang terpilih. (al-Karmani).

Menziarahi orang pedalaman

HADIS 24


Dari Ikrimah rahimahullah- yang menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu-
yang menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam- menziarahi seorang Arab
pedalaman. Adalah Nabi apabila sahaja menziarahi orang sakit, baginda akan berkata
kepadanya; Tidak mengapa, akan bersih dengan izin Allah. Namun Arab pedalaman itu
menjawab kepada Nabi; Engkau berkata akan bersih. Tidak, sebenarnya penyakit aku
ini tidak lain adalah demam yang kepanasannya bila menimpa seorang tua ia akan
100 HADIS PENGUBATAN NABI

31

mengundangnya ke kubur. Maka Nabi pun membalas; Yalah kalau begitu. (Soheh al-
Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pengajaran;
a) Tidak menjatuhkan martabat diri jika seorang pemimpin menziarahi rakyatnya yang
sakit sekalipun rakyatnya dari golongan orang pedalaman (arabi) yang agak keras/kasar
sikapnya.
b) Begitu juga tidak menjadi kesalahan bagi orang alim untuk menziarahi orang jahil bagi
mengajarnya dan mengingatkannya apa-apa yang perlu/bermanfaat untuknya,
menyuruhnya bersabar agar ia tidak menyalahkan takdir Allah, menggembirakannya dari
kesakitannya, memberi pesanan kepadanya tentang penyakitnya dan meredakan
keresahan dirinya dan ahli keluarganya.
b) Hendaklah orang sakit menerima dengan baik nasihat yang diberikan dan memberi
jawapan yang elok kepada orang yang sudi memberi peringatan kepadanya.
(Fathul-Bari).

Menziarahi orang musyrik

HADIS 25


Dari Anas radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Terdapat seorang budak milik
seorang Yahudi yang selalu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam-. Ia
ditimpa sakit, lalu Nabi menziarahinya. Nabi berkata kepadanya; Peluklah Islam. Ia
pun memeluk Islam. Said bin al-Musayyab rahimahullah- menceritakan dari bapanya;
Tatkala Abu Talib berada di ambang kematian, Nabi datang menziarahinya. (Soheh al-
Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Dari hadis ini dapat kita ambil hukum bahawa diharuskan kita menziarahi orang kafir
yang sakit. Menurut Ibnu Battal rahimahullah-; Disyariatkan menziarahi orang kafir
100 HADIS PENGUBATAN NABI

32

jika dapat diharapkan bahawa ia akan menyahut jika diajak untuk masuk Islam. Jika tidak
dapat diharapkan, tidaklah disyariatkan menziarahinya. Namun Imam Ibnu Hajar
mengomentar; Apa yang jelas ialah perkara itu berbeza mengikut perbezaan
tujuan/matlamat. Adakalanya menziarahinya terdapat maslahah yang lain (dari
mengharapkan keislamannya) (Fathul-Bari).

Orang sakit berjamaah bersama orang yang menziarahinya

HADIS 26


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam- ketika
sakit, datang orang ramai menziarahinya. Lalu baginda mengerjakan solat bersama
mereka sambil baginda duduk sedang mereka semua berdiri. Maka Nabi menunjukkan
isyarat kepada mereka agar mereka turut duduk. Apabila baginda selesai solat baginda
berkata; Sesungguhnya dilantik imam untuk diikuti. Maka apabila ia rukuk, hendaklah
kamu turut rukuk. Apabila ia bangun dari rukuk, hendaklah kamu turut bangun. Apabila
ia solat sambil duduk, hendaklah kamu turut duduk. Abu Abdillah (yakni Imam al-
Bukhari) rahimahullah- berkata; al-Humaidi rahimahullah- menjelaskan; Hadis ini
telah dimansuhkan kerana Nabi pada solatnya yang terakhir beliau solat sambil duduk
sedang orang ramai di belakangnya solat sambil berdiri. (Soheh al-Bukhari, kitab al-
Mardha)

Ulasan;

1. Sakit Nabi di atas bukanlah sakitnya ketika hampir wafatnya, akan tetapi sakit baginda
kerana terjatuh dari kuda. Terdapat hadis dalam Soheh al-Bukhari juga dari Anas yang
menceritakan; Rasulullah telah terjatuh dari kudanya hingga luka rusuk kanannya. Kami
datang menziarahinya. Apabila masuk waktu solat, kami mengerjakan solat bersama
100 HADIS PENGUBATAN NABI

33

baginda di mana baginda solat sambil duduk dengan diikuti oleh kami yang turut duduk.
(Fathul-Bari).

Mengusapkan tangan ke atas orang sakit

HADIS 27


Dari Aisyah binti Saad rahimahallah- yang menceritakan bahawa bapanya (Saad)
radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku telah ditimpa sakit yang amat sangat di Mekah.
Lalu aku diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam-. Aku pun berkata kepada
baginda; Wahai Nabi Allah, aku telah meninggalkan harta, namun aku tidak
meninggalkan anak melainkan seorang anak perempuan sahaja. Bolehkah jika aku
hendak mewasiatkan hartaku 2/3 dan aku hanya meninggalkan 1/3 sahaja (untuk anak
perempuanku)?. Jawab Nabi; Tidak boleh. Aku berkata semula; Kalau begitu aku
wasiatkan dan aku tinggalkan untuknya lagi?. Jawab Nabi; Tidak boleh. Aku
berkata semula; Kalau begitu aku wasiatkan 1/3 dan aku tinggalkan untuknya 2/3.
Jawab Nabi; 1/3 boleh dan itupun sudah banyak. Kemudian baginda meletakkan
tangannya di atas dahiku, seterusnya mengusap dengan tangannya itu mukaku serta
perutku. Kemudian baginda berkata; Ya Allah, sembuhkanlah Saad dan
sempurnakanlah hijrahnya. Hingga saat ini aku masih dapat mengkhayalkan betapa aku
masih merasai dinginnya usapan tangan baginda hingga menusuk ke hatiku. (Soheh al-
Bukhari, kitab al-Mardha)13
Dalam riwayat lain ().
100 HADIS PENGUBATAN NABI

34

Ulasan;

1. Hadis di atas menunjukkan bahawa digalakkan kita meletakkan tangan kita ke atas
badan orang sakit yang diziarahi. Berkata Ibnu Battal rahimahullah-; Meletakkan
tangan ke atas badan orang sakit ada beberapa faedah iaitu; dapat menenangkannya, kita
dapat mengetahui sejauhmana keadaan sakitnya supaya kita dapat berdoa untuknya
dengan kesembuhan berdasarkan apa yang nampak kepada kita. Jika yang menziarahi itu
orang soleh, ia dapat meruqyah dengan tangannya dan mengusap tempat sakit dengan
cara yang memberi manfaat kepada si sakit. Imam Ibnu Hajar rahimahullah-
menambah; Jika yang datang menziarahi itu orang yang pakar dalam pengubatan, ia
dapat mengetahui penyakit yang dihadapi oleh si pesakit dan ia dapat menceritakan
kepadanya ubat atau rawatan yang bersesuaian bagi sakitnya. (Fathul-Bari).

HADIS 28


Dari Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku datang kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam- pada ketika ia demam yang bersangatan. Lalu aku
mengusap baginda dengan tanganku sambil aku berkata; Ya Rasulullah, kamu telah
mengalami demam yang kuat. Nabi menjawab; Ya, sesungguhnya aku ditimpa demam
sebagaimana yang menimpa dua lelaki di kalangan kamu. Aku bertanya; Adakah itu
kerana kamu diberi dua ganjaran. Jawab Nabi; Ya. Kemudian baginda berkata; Tidak
ada seorang muslim yang ditimpa suatu kesakitan -penyakit atau lainnya- melainkan
Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pokok menggugurkan daun-
daunnya. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)
100 HADIS PENGUBATAN NABI

35

Ulasan;

1. Hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat beramal sebagaimana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam- iaitu meletakkan tangan mereka ke badan pesakit atau
mengusapnya termasuklah mereka melakukannya kepada baginda sendiri ketika beliau
sakit.

Apa yang patut diucapkan kepada orang sakit apabila menziarahinya

HADIS 29


Dari Ikrimah rahimahullah- yang menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu-
yang menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam- menziarahi seorang Arab
pedalaman yang sakit. Adalah Nabi apabila sahaja menziarahi orang sakit, baginda akan
berkata kepadanya; Tidak mengapa, akan bersih dengan izin Allah. Namun Arab
pedalaman itu menjawab kepada Nabi; Engkau berkata akan bersih. Tidak, sebenarnya
penyakit aku ini tidak lain adalah demam yang kepanasannya bila menimpa seorang tua
yang lanjut umur, pasti akan mengundangnya ke kubur. Maka Nabi pun membalas;
Yalah kalau begitu. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Berdasarkan hadis ini, orang yang menziarahi orang sakit hendaklah ia bercakap
kepada si pesakit dengan bahasa atau ucapan yang dapat meredakan kesakitannya,
memberi semangat/dorongan kepadanya dan mengingatkannya bahawa kesakitan yang
dialaminya akan menyucikannya dari dosa-dosa dan kesalahannya. (al-Karmani, Tuhfah
al-Ahwani (bab at-Tadawi Bi ar-Ramad)).

2. Di dalam Sunan Imam at-Tirmizi terdapat hadis di mana Nabi bersabda;


100 HADIS PENGUBATAN NABI

36

Apabila kamu menziarahi orang sakit, berilah peransang kepadanya untuk terus hidup
(atau hilangkan kesedihannya kerana memikirkan tentang ajalnya). Ia (yakni ucapan
peransang kamu itu) tidaklah dapat menolak sesuatu (yang telah ditentukan Allah),
namun ia memberi kegembiraan kepada pesakit (Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abi
Said al-Khudri radhiyallahu anhu-).

Menurut ulamak; Maksud memberi peransang kepadanya untuk terus hidup ialah
dengan kamu mendoakan agar ia dipanjangkan umur dan disembuhkan dari sakitnya.
Begitu juga dengan kamu berkata kepadanya dengan ucapan seperti; Tidak mengapa,
Allah akan menyucikanmu, Janganlah khuatir, Allah akan menyembuhkan penyakitmu
ini, Penyakitmu ini tidaklah berat sangat atau ucapan lain yang sepertinya. Ucapan-
ucapan peransang seperti ini akan menjadikannya kembali bersemangat dan meringankan
kesakitannya. (Fathul-Bari, Tuhfah al-Ahwazi (bab at-Tadawi Bi ar-Ramad)).

3. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu- yang menceritakan
bahawa Nabi sallallahu alahi wasallam- bersabda;


Apabila seseorang kamu menziarahi seorang yang sakit, hendaklah ia berjabat tangan
dengannya, meletakkan tangan ke atas dahinya, bertanyakan keadaannya, mendoakan
agar ia dipanjangkan umur dan meminta darinya agar mendoakan sekelian yang hadir
kerana doa orang sakit sama seperti doa para malaikat (Riwayat Imam al-Baihaqi dalam
Syuabil-Iman).

Dalam Sunan Ibnu Majah terdapat hadis;


Dari Maimun bin Mahran; dari Umar radhiyallahu anhu- yang menceritakan;
Rasulullah telah bersabda kepadaku; Apabila kamu menziarahi orang sakit, mintalah
agar ia mendoakan kamu kerana doanya seperti doa para malaikat (Sunan Ibnu Majah
(bab Ma Ja-a Fi Iadatil-Maridh. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam az-Zawaid; isnad hadis
ini soheh di mana para perawinya adalah tsiqah, namun munqati (terputus) kerana
Maimun tidak pernah berjumpa Saidina Umar. Lihat; Hasyiyah as-Sanadi Ala Ibni
Majah dan Fathul-Bari).100 HADIS PENGUBATAN NABI

37

Hukum mengadu kesakitan

HADIS 30

Dari Aisyah radhiyallahu anha-, ia berkata; (aku mengeluh) Alangkah sakitnya
kepalaku, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- berkata; Jika berlaku (engkau
mati dahulu) dan aku masih hidup, aku akan beristighfar dan berdoa untuk kamu .
Aisyah membalas; Alangkah kecewanya aku. Demi Allah, aku menyangka kamu
menyukai kematianku. Kalau benar berlaku itu, pastinya engkau kekal sebagai pengantin
bersama isteri-isterimu yang lain. Lalu Nabi berkata; Sebenarnya, aku yang (akan mati
dulu kerana) sakit kepala. Aku ingin menghantar seorang utusan kepada Abu Bakar dan
anaknya, supaya aku mengikat janji dengannya (jawatan Khilafah) supaya tidak ada lagi
orang-orang yang bercakap (inginkan Khilafah) atau tidak ada lagi orang yang
mengharapnya. Kemudian aku berkata; Allah Enggan (menyerahkan Khilafah itu
melainkan kepada orang yang paling berhak) dan orang-orang beriman menolak (dari
menyerahnya kepada orang yang kurang layak). (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah-; Perkataan yang diucapkan oleh Aisyah
Wa-raksaah bermaksud kesakitan yang dirasai di kepala akibat sakit magrain yang
kuat. (Fathul-Bari) Berdalilkan hadis ini, para ulamak menegaskan; Menyebut kesakitan
dengan lidah tidaklah dikira sebagai mengeluh (syikawah). Berapa ramai orang yang
nampak senyap, namun hatinya mengeluh (yakni tidak redha dengan sakit yang
ditimpakan Allah) dan berapa ramai pula yang nampak mengeluh dengan lidahnya,
100 HADIS PENGUBATAN NABI

38

namun hatinya redha. Jadi, yang dikira ialah hati, bukan semata-mata ucapan lidah.
(Fathul-Bari dan al-Karmani).

2. Pengajaran lain yang dapat kita timba dari hadis;
a) Harus bergurau dengan isteri.
b) Harus menceritakan kepada isteri rahsia yang tidak diceritakan kepada orang lain.
Dalam hadis di atas, Nabi menceritakan kepada Aisyah hasrat beliau untuk melantik Abu
Bakar menjadi Khalifah selepas kewafatannya, namun cerita tersebut tidak diberitahu
kepada orang lain.
c) Cemburu sememangnya menjadi tabiat wanita.
d) Nabi mengetahui ia akan mati dulu dari Aisyah melalui wahyu dari Allah
(Fathul-Bari dan al-Karmani).

Jangan bertengkar di hadapan orang sakit

HADIS 31


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma- menceritakan; Semasa Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- hampir kewafatannya, di rumah baginda hadir beberapa orang sahabat
100 HADIS PENGUBATAN NABI

39

termasuk Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu-. Nabi berkata; Marilah, aku ingin
menulis untuk kamu satu wasiat supaya kamu tidak akan sesat selepas kematianku. Lalu
Umar berkata; Nabi telah dibelenggu kesakitan, sedang pada kita telahpun ada al-Quran.
Cukuplah al-Quran itu untuk kita. Maka berlaku bertikaian antara orang-orang yang
hadir di rumah Nabi itu. Sebahagian berkata; Hampirilah kepada Nabi supaya ia
menulis untuk kamu satu pesanan yang kamu tidak akan sesat selepas kematiannya.
Sebahagian lagi berkata sebagaimana yang dikata oleh Umar. Apabila mereka banyak
bercakap sia-sia dan bertikai di hadapan Nabi, baginda pun berkata; Bangunlah kamu
sekelian. Ubaidullah
14
-rahimahullah- menceritakan; Ibnu Abbas radhiyallahu anhu-
berkata; Satu musibah besar (atau satu kerugian besar) apabila Nabi terhalang dari
menulis untuk mereka wasiat tersebut disebabkan pertikaian dan cakap-cakap kosong
mereka. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Dapat di ambil pengajaran dari hadis ini bahawa di antara adab yang perlu di jaga oleh
orang yang menziarahi pesakit ialah jangan duduk lama-lama di hadapan pesakit
sehingga merimaskannya dan jangan bercakap di hadapannya perkataan-perkataan atau
ucapan-ucapan yang menimbulkan tekanan kepadanya. (Fathul-Bari).

2. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah-; Ke semua adab-adab menziarahi pesakit
ada 10 semuanya;
a) Jangan berdiri mengadap pintu ketika meminta izin untuk masuk ke dalam rumah
pesakit.
b) Mengetuk pintu dengan lembut
c) Jangan menimbulkan kesamaran tentang dirinya seperti menjawab Saya apabila
ditanya oleh tuan rumah; Siapa yang datang?.
d) Jangan menziarahinya pada waktu yang tidak sesuai seperti ketika pesakit sedang
makan ubat.
e) Hendaklah memendekkan duduk berama pesakit (yakni tidak berlama-lama).
f) Menjaga pandangan mata
g) Jangan banyak bertanya
h) Hendaklah menzahirkan perasaan simpati dan belas kasihannya
i) Hendaklah mengikhlaskan doa kepada pesakit
j) Hendaklah memberi harapan sembuh kepadanya
k) Memberi nasihat supaya ia bersabar kerana sabar mengundang pahala
l) Mengingatkannya agar jangan kecewa dan putus asa kerana ia mengundang dosa.
(Fathul-Bari).

14
Iaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Masud al-Huzali al-Madani, salah seorang dari Fuqahak Madinah
yang tujuh iaitu Said bin al-Musayyib, Urwah bin az-Zubair, Abu Bakr bin Abdurrahman bin al-Harith, al-Qasim bin
Muhammad bin Abu Bakr, Sulaiman bin Yasar, Kharijah bin Zaid bin Tsabit dan beliau. Datuknya iaitu Utbah
adalah seorang sahabat Nabi dan saudara lelaki kepada Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu-. (Lihat; Siyar
Alami an-Nubala, Imam az-Zahabi).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

40


Larangan mengharapkan kematian

HADIS 32


Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Janganlah sesiapa dari kamu mengharapkan kematian kerana suatu
mudarat yang menimpa dirinya. Namun, jika ia tidak dapat mengelak dari
mengharapkannya, hendaklah ia berdoa; Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku jika
kehidupan itu yang terbaik untukku dan matikanlah aku jika kematian itu yang terbaik
untukku. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Sabda Nabi kerana suatu mudarat/kesakitan yang menimpa dirinya, sekumpulan
ulamak Salaf mengkhususkan mudarat tersebut kepada yang bersifat duniawi. Adapun
jika seseorang menghadapi mudarat yang bersifat ukhrawi iaitu ia bimbang berlaku fitnah
kepada agamanya, tidak masuk dalam larangan hadis di atas. Maksudnya; jika seseorang
bimbang jika ia terus hidup akan rosak agamanya, haruslah ia mengharapkan kematian
dari Allah. Pandangan ini dikukuhkan oleh satu riwayat yang lain dari Ibnu Hibban
rahimahullah-;


Janganlah sesiapapun dari kamu mengharapkan kematian kerana suatu mudarat yang
menimpanya di dunia, dimana huruf jarr () dalam hadis ini memberi makna sebab
(), yakni; dengan sebab sesuatu dari urusan dunia.

Malah sikap tersebut diambil oleh beberapa sahabat sendirinya. Antaranya Saidina Umar
radhiyallahu anhu- pernah mengadu kepada Allah di hujung umurnya;


Ya Allah, umurku telah tua, kekuatanku telah lemah, rakyat jelataku telah tersebar luas,
maka ambillah aku kepadaMu dalam keadaan aku tidak menjadi orang yang mensia-
100 HADIS PENGUBATAN NABI

41

siakan mereka dan orang yang lalai (dari tanggungjawab terhadap mereka). (Riwayat
Imam Malik (dalam al-Muwatta) dan Abadur-Razzaq).

Diceritakan bahawa Abas/Abis al-Ghifari pernah berkata; Wahai Taun, ambillah aku.
Lalu Ulaim al-Kindi berkata kepadanya; Kenapa kamu berkata begitu. Bukankah
Rasulullah telah bersabda; Janganlah sesiapa dari kamu mengharapkan kematian.
Abas menjawab; Aku juga mendengar Rasulllah bersabda;

Segeralah meminta kematian apabila berlaku enam perkara;
1. Kepimpinan dipegang oleh orang-orang bodoh,
2. Banyaknya kuncu-kuncu pemerintah
15

3. Hukum boleh diperjual-beli
16

4. Darah/nyawa manusia menjadi murah
17

5. Terputus silaturrahim (yakni ikatan silaturrahim tidak dijaga)
6. Kanak-kanak yang menjadikan al-Quran sebagai seruling-seruling di mana orang
ramai menampilkannya supaya ia memperlagukan al-Quran kepada mereka
sedangkan ia lebih rendah kefahaman (agama) dari mereka.
(Riwayat Imam Ahmad rahimahullah-)
18


Dalam hadis dari Muaz radhiyallahu anhu- yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan
ditashih oleh al-Hakim, Rasulullah berdoa selepas solatnya antara yang baginda
sebutkan-;


Dan jika Engkau (Allah) ingin menimpakan fitnah ke atas suatu kaum, maka
matikanlah aku kepadaMu tanpa aku menjadi orang yang ditimpa fitnah.
(*Rujukan bagi ulasan di atas; Fathul-Bari).

15
Maksudnya; banyaknya mereka di pintu-pintu istana pemerintah dan pemimpin. Dengan banyaknya mereka,
banyaklah berlaku kezaliman. (Faidhul-Qadier, hadis no. 3120).
16
Yakni berlaku rasuah dalam hukuman (Faidhul-Qadier, hadis no. 3120).
17
Yakni; pembunuh tidak dikenakan qisas (Faidhul-Qadier, hadis no. 3120).
18
Imam as-Suyuti mendhaifkan hadis ini dalam al-Jami as-Saghier (hadis no. 3120). Berkata Imam al-Haithami;
dalam sanad hadis terdapat seorang bernama Uthman bin Umair di mana ia adalah dhaif. (Lihat; Faidhul-Qadier,
hadis no. 3120).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

42

HADIS 33

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku mendengar Rasulullah
sallallanu alaihi wasallam- bersabda; Tidak ada sesiapapun yang masuk syurga kerana
amalannya. Para sahabat bertanya; Termasuk kamu juga ya Rasulullah?. Jawab
baginda; Termasuklah aku. Cuma aku ini ditutupi Allah dengan kurniaan dan
rahmatNya. Oleh demikian, hendaklah kamu sekelian mencari yang benar, hampirkanlah
diri dengan Allah dan janganlah sesiapa dari kamu mengharapkan kematian kerana jika ia
orang baik barangkali (dengan panjang umur) ia dapat menambah kebaikannya dan jika
ia orang jahat barangkali (dengan panjang umur itu) ia insaf dan bertaubat. (Soheh al-
Bukhari, kitab al-Mardha)

HADIS 34


Dari Ubbad menceritakan; Aku telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha- berkata;
Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- berdoa ketika ia bersandar
kepadaku; Ya Allah, kurniakanlah keampunan kepadaku, kasihanilah aku dan
pertemukanlah aku dengan temanku. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Maksud teman dalam doa Nabi di atas ialah para malaikat. (al-Karmani)

2. Jika dipersoalkan ungkapan Nabi pertemukanlah aku dengan temanku seolah-olah
baginda memohon kematian dan bercanggah dengan arahan baginda sebelum ini agar
jangan mengharap kematian, dijawab; Larangan Nabi dari mengharap kematian di
100 HADIS PENGUBATAN NABI

43

dalam hadis sebelum ini adalah jika puncanya adalah kerana musibah atau kesakitan yang
menimpa diri. Adapun doa Nabi di atas bukan kerana sakit atau musibah, tetapi kerana
kerinduan untuk bertemu teman-teman yang tinggi iaitu Malaikat. Berkata Ibnu Battal;
Nabi mendoakan seperti di atas kerana baginda mengetahui bahawa ia akan mati pada
hari tersebut. Baginda telah melihat malaikat yang membawa berita gembira dari
Tuhannya dengan perasaan gembira yang sepenuhnya. Kerana itu, Nabi berkata kepada
anaknya Fatimah; Tidak akan ada lagi kesusahan yang menimpa bapamu selepas hari
ini. Jiwa Nabi ketika itu telah bersedia sepenuhnya untuk menempuh kehidupan yang
penuh kemuliaan dari Allah dan kebahagiaan yang abadi. Itu adalah lebih baik bagi Nabi
dari terus kekal di dunia ini. Kerana itulah Nabi menyuruh kita berdoa; Ya Allah, ya
Tuhanku, hidupkanlah aku jika kehidupan itu yang terbaik untukku dan matikanlah aku
jika kematian itu yang terbaik untukku. (al-Karmani).

Doa untuk pesakit

HADIS 35


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam- apabila menziarahi orang sakit atau dibawa kepadanya orang sakit, baginda
akan membaca; Hilangkan penyakit wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, Engkaulah
Tuhan yang menyembuhkan, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhanMu,
penyembuhan yang tidak akan membiarkan saki-baki penyakit. (Soheh al-Bukhari, kitab
al-Mardha)

Ulasan;

1. Di dalam riwayat yang lain ada diceritakan bahawa baginda membaca doa tersebut
sambil beliau mengusapkan tangan kanannya ke atas badan pesakit. Akan disentuh dalam
bab di depan nanti.

2. Jika dipersoalkan; bagaimana Nabi mendoakan kesembuhan untuk penyakit,
sedangkan dalam hadis yang lain baginda juga menyebutkan bahawa; penyakit adalah
penghapus dosa dan membawa ganjaran/pahala? Jawapan; tidak ada pertembungan di
antara kesembuhan dengan kaffarah (penghapusan dosa) dan mendapat pahala. Ini kerana
doa juga adalah ibadah dan penghapusan dosa dan perolehan pahala telah diperolehi
sebaik sahaja seorang itu mula ditimpa sakit dan ia bersabar menerimanya (yakni doa
100 HADIS PENGUBATAN NABI

44

memohon kesembuhan tidak akan memadamkan kaffarah dan pahala yang telah ia
perolehi). Seorang yang berdoa kepada Allah, ia akan mendapat dua kebaikan;
a) Sama ada akan terhasil apa yang ia minta,
b) Atau Allah akan menggantinya dengan diberi manfaat atau dijauhi kemudaratan.
Kedua-duanya itu adalah kurniaan Allah.
(Fathul-Bari, bab ).

Menyiram air wudhuk ke atas pesakit

HADIS 36


Dari Muhammad bin al-Munkadir rahimahullah- menceritakan; Aku telah mendengar
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
datang menziarahiku ketika aku sakit. Baginda lalu mengambil wudhuk dan
menyiramkan air wudhuknya ke atasku. Maka apabila aku tersedar (dari pengsanku), aku
pun berkata kepada Nabi; Apabila aku mati, tidak ada yang akan mewarisi hartaku
melainkan seorang anak perempuan yang tiada bapa dan tiada anak. Bagaimana cara
pewarisannya?. Lalu turunlah ayat tentang Faraidh (pembahagian pusaka). (Soheh al-
Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Berkata ulamak (antaranya Ibnu Battal rahimahullah-); Mengubati pesakit dengan
menyiramkan air wudhuk ke atasnya adalah baik jika yang menziarahinya itu adalah
orang yang soleh yang dapat diambil keberkatan darinya dan dengan siraman itu dapat
menyembuhkan penyakitnya. Boleh diandaikan juga bahawa Jabir dalam hadis di atas
ditimpa dengan penyakit demam panas dan kepanasan itu dapat diredakan dengan air.
Salah satu caranya ialah dengan meminta seorang soleh untuk mengambil wudhuk,
kemudian menyiram pesakit dengan air dari bekas wudhuknya. (al-Karmani, Fathul-
Bari).100 HADIS PENGUBATAN NABI

45

PENGUBATAN

Setiap penyakit ada ubatnya

HADIS 37Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam- yang bersabda; Allah tidak menurunkan penyakit melainkan ia menurunkan
untuknya ubat/penawar. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib).

Ulasan;

1. Dalam Soheh Imam Muslim, lafaz hadis berbunyi;

Setiap penyakit mempunyai ubat. Apabila terpadan penyakit dengan ubatnya nescaya
akan sembuhlah penyakit dengan izin Allah. (Riwayat Imam Muslim dari Jabir
radhiyallahu anhu-)

Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah- dalam kitabnya Zadul Maad; Sabda
Nabi sallallahu alaihi wasallam- Setiap penyakit itu ada ubatnya merupakan suatu
daya penguat jiwa pesakit dan doktor dan merupakan galakan ke arah mencari ubat
tersebut dan membuat kajian untuk tujuan itu. Seseorang pesakit yang merasakan
penyakitnya mempunyai ubat akan makin bertambah pergantungan hatinya dengan roh
harapan, kehangatan perasaan putus asanya akan sejuk dan akan terbukalah pintu
pengharapan. (Zadul Maad, jil. 4, m/s 69).

Diceritakan pula dalam sebuah hadis yang lain; Beberapa orang dari pedalaman datang
menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam- dan bertanya kepada baginda; Ya
Rasulullah! Bolehkah kami berubat?. Baginda menjawab;

Ya. Wahai hamba Allah! Berubatlah. Kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan
suatu penyakit melainkan menjadikan untuknya penyembuhan atau ubat kecuali satu
penyakit sahaja (iaitulah penyakit tua). (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmizi dari Usamah
bin Syarik radhiyallahu anhu-)
100 HADIS PENGUBATAN NABI

46

Adakah harus wanita mengubati lelaki dan sebaliknya?

HADIS 38


Dari Rubayyi binti Muawwiz radhiyallahu anha- menceritakan; Kami berperang
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- di mana kami bertugas memberi minum
kepada pasukan tentera Islam, berkhidmat untuk mereka, memindahkan tentera-tentera
yang mati (syahid) dan tercedera ke Madinah. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Para ulamak menegaskan; keharusan orang lelaki mengubati wanita atau sebaliknya
adalah terikat dengan ketika darurat sahaja dan hendaklah melakukan sekadar perlu
sahaja bagi yang melibatkan pandangan, sentuhan tangan dan sebagainya (yakni tidak
harus melihat dan menyentuh melainkan tempat yang perlu sahaja). (Fathul-Bari).

Tiga penyembuh (madu, bekam dan kayy)

HADIS 39


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma- bahawa Nabi sallallahu alaihi wa sallam-
bersabda; Penyembuh ada pada tiga;
1. Toresan bekam (untuk mengeluarkan darah)
19

2. Minum madu
3. al-Kayy (tuaman dengan api)
Aku menegah umatku dari tuaman dengan api.
(Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)
19
Lihat; huraian dalam Faidhul-Qadier, hadis no. 2670.
100 HADIS PENGUBATAN NABI

47

Ulasan;

1. Di dalam hadis di atas ada tiga jenis pengubatan yang disebut oleh Nabi sallalahu
alaihi wasallam-, iaitu;
a) Menggunakan madu
b) Hijamah (bekam)
c) al-Kayy; iaitu membakar dengan besi panas (al-Qamus al-Muhit).

Pengubatan dengan madu dan bekam adalah digalakkan oleh Nabi. Adapun pengubatan
dengan kaedah al-kayy adalah dilarang oleh Nabi dalam hadis di atas. Namun demikian,
terdapat beberapa hadis menceritakan Nabi pernah mengubati sahabatnya dengan al-
Kayy sebagaimana dapat kita lihat di depan nanti. Setelah meneliti semua hadis tentang
al-Kayy ini, para ulamak menyimpulkan; Pengubatan secara al-kayy tidaklah dilarang
secara sepenuhnya. Ia diharuskan pada ketika-ketika tertentu terutamanya pada ketika
tidak ada cara pengubatan yang lain yang dapat digunakan. (Fathul-Bari, kitab at-Thib,
bab dan ... ).

HADIS 40


Dari Ashim bin Umar bin Qatadah rahimahullah- menceritakan; Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu- telah menziarahi al-Muqanna, kemudian dia (Jabir) berkata; Aku
tidak akan berganjak dari tempatku ini (yakni aku tidak akan keluar) selagi kamu tidak
berbekam kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- bersabda;
Sesungguhnya pada bekam itu terdapat penyembuhan. Dan aku juga mendengar
baginda bersabda; Jika ada suatu dari ubat-ubat kamu yang baik, maka ia ada pada;

20
( ) ( . ) (
muhaddith.com ) *( : ( al-
Maktabah as-Syamilah ) )
100 HADIS PENGUBATAN NABI

48

1. Toresan bekam
2. Minum madu
3. Tuaman ringan dengan api yang menepati penyakit.
Namun aku tidak menyukai untuk menuam dengan api.
(Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib, bab ad-Dawa bi al-Asali dan bab al-Hijamah min ad-
Da)

Ulasan;

1. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah-; Ungkapan yang menepati penyakit
mengisyaratkan bahawa pengubatan dengan al-kayy (tuaman dengan api) hanya
disyariatkan apabila telah ditentukan bahawa ia satu-satunya jalan untuk mengubati
penyakit tersebut. Tidak boleh sekadar cuba-cuba dan tidak boleh dilaksanakan
melainkan setelah benar-benar dipastikan. (Fathul-Bari).

Madu

HADIS 41


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
menyukai manisan dan juga madu. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Menurut ulamak; Maksud al-halwa dalam hadis di atas ialah semua makanan yang
manis. Disebut pula selepasnya madu adalah bagi menunjukkan kelebihannya. Hadis ini
juga menunjukkan bahawa diharuskan kita menikmati makanan-makanan yang
sedap/lazat dari rezki yang dikurniakan Allah dan ia tidak menyalahi sikap zuhud dan
muraqabah. (Syarah Soheh Muslim, kitab at-Thalaq, bab Wujub al-Kaffarah).

100 HADIS PENGUBATAN NABI

49

Mengubati sakit perut dengan madu

HADIS 42Dari Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Seorang lelaki datang
bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam- lalu berkata; Saudaraku mengadu perutnya
cirit-birit. Nabi berkata; Beri ia minum madu. Lelaki itupun memberi saudaranya
minum madu. Namun kemudiannya ia datang kali kedua (mengadu lagi kerana perut
saudaranya belum sembuh-pent.). Nabi berkata lagi; Beri ia minum madu. Ia datang
lagi kali ketiga. Nabi tetap berkata; Beri ia minum madu. Ia datang lagi dan berkata;
Telah aku lakukan, namun walaupun telah banyak kali aku beri ia minum madu,
perutnya semakin cirit-birit. Nabi menjawab; Allah adalah benar, namun perut
saudaramulah yang berdusta. Beri lagi ia minum madu. Ia pun memberinya lagi,
akhirnya sembuhlah saudaranya itu. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib, bab ad-Dawa bi
al-Asali dan bab Dawa al-Mabtun)

Ulasan;

1. Istitlaq dalam hadis di atas bermaksud; penyakit cirit-birit yang berpunca dari masalah
penghadaman dan usus. (Minhatul-Bari)

2. Ucapan Nabi Allah itu benar adalah merujuk kepada firman Allah di dalam al-
Quran;

. _l _. _ ,..l _>l`.! _,. ,, l: _`> _. !.L, ',. l.>: ..l ,
",!: _!.ll | _ ,l: , ,1l `>., __
Keluar dari dalam badannya (yakni lebah) minuman (madu) yang berlainan warnanya,
yang mengandungi penyembuh bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit).
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah)
bagi orang-orang yang mahu berfikir. (Surah an-Nahl, ayat 69)
100 HADIS PENGUBATAN NABI

50

Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahawa madu adalah penyembuh. Apabila madu
itu tidak berkesan, maka puncanya bukan pada madu, akan tetapi pada perut. Menurut
ulamak; Ucapan Nabi perut saudaramu yang berdusta.., maksud dusta di sini ialah
berada dalam keadaan salah (yakni ada yang tidak kena). Dalam erti lain; perut berada
dalam keadaan tidak baik untuk menerima penyembuhan. Punca keadaan perut yang
tidak baik ini ialah banyaknya bahan-bahan yang rosak di dalamnya dan perlu
dikeluarkan barulah penyembuhan boleh berlaku. Kerana itulah Nabi menyuruh diulangi
meminum madu itu untuk mengosongkan perut dari bahan rosak tersebut. Dalam riwayat
yang lain diceritakan bahawa sebanyak tiga kali Nabi menyuruh lelaki tersebut memberi
madu kepada saudaranya. Pada kali yang ketiga barulah sembuh. (Fathul-Bari, Tuhfah al-
Ahwazi (Bab at-Tadawi bi al-Asl)).

Pengubatan dengan al-Kayy

HADIS 43


Anas radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Abu Thalhah dan Anas bin an-Nadhar
radhiyallahu anhuma- telah melakukan al-kayy kepada dirinya dan Abu Thalhah sendiri
melakukannya dengan tangannya sendiri. Anas berkata; Aku telah diubati secara al-
kayy kerana penyakit zatil-janb dan pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- masih hidup. Ia telah disaksikan oleh Abu Talhah, Anas bin an-Nadhar dan
Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhum-. Yang melakukan al-Kayy kepadaku ialah Abu
Talhah sendiri. (Riwayat Imam al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Imam Ibnu Hajar rahimahullah- menjelaskan; Dinisbahkan al-kayy kepada mereka
berdua bersama-sama kerana kedua mereka merestui pengubatan al-kayy itu untuk Anas.
Kemudian dinisbahkannya hanya kepada Abu Thalhah sahaja kerana Abu Thalhah yang
melakukan al-Kayy itu untuk Anas dengan tangannya sendiri (Fathul-Bari).


100 HADIS PENGUBATAN NABI

51

HADIS 44


Dari Qays bin Abi Hazim rahimahullah- menceritakan; Kami masuk bertemu dengan
Khabbab radhiyallahu anhu- kerana menziarahinya yang sedang sakit. Ketika itu ia
telah dituam dengan tujuh tuaman di perutnya. Lalu ia berkata; Sesungguhnya sahabat-
sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam- yang mendahului kita, mereka
pergi (meninggal dunia) tanpa dunia mengurangkan sedikitpun (pahala/ganjaran mereka).
Adapun kita sekarang, kita telah memperolehi harta dunia yang kita tidak menemui
tempat untuk membelanjakan harta itu melainkan ke tanah (beliau maksudkan membina
bangunan). Kalaulah bukan kerana Nabi menegah kita dari mendoakan kematian, nescaya
aku akan mendoakannya. Qays bercerita lagi; Kemudian kami datang lagi
menziarahinya pada kali yang lain dan ia sedang membina sebuah bangunan untuknya.
Lalu ia berkata; Sesungguhnya seorang muslim akan diberi pahala dari apa yang ia
belanjakan melainkan belanjanya untuk membuat bangunan ini. (Soheh al-Bukhari,
kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Khabbab yang dimaksudkan oleh hadis di atas ialah Khabbab bin al-Arat, seorang
sahabat dari golongan awal yang memeluk Islam (). (al-Karmani)

2. Jika dipersoalkan; kenapa sahabat (Khabbab) berubat dengan al-kayy, sedangkan
terdapat hadis menegahnya? Jawapan; tegahan Nabi ialah kepada orang yang mampu
berubat dengan cara lain, namun ia masih berubat dengan cara al-kayy. Adapun orang
yang telah berubat dengan cara lain dan tidak sembuh, haruslah ia berubat dengan cara al-
kayy sebagai ikhtiar terakhir. (al-Karmani)


21


100 HADIS PENGUBATAN NABI

52

3. Dari hadis di atas dapat kita fahami bahawa bagi Khabbab; harta yang dibelanjakan
untuk membina bangunan milik sendiri tidak akan mendapat pahala. Namun menurut
Imam al-Karmani dan Ibnu Hajar rahimahumallah-; Yang dimaksudkan ialah bangunan
yang melebihi dari keperluan iaitu untuk berseronok-seronok dengan dunia atau
bermewah-mewah. (al-Kawakib ad-Darari dan Fathul-Bari).

Hijamah (Bekam)

HADIS 45


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Nabi sallallahu alaihi
wasallam- berbekam ketika beliau sedang berpuasa. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 46


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
berbekam ketika sedang ihram. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 47


Dari Ashim rahimahullah- yang menceritakan; Jabir bin Abdullah radhiyallahu
anhu- telah menziarahi al-Muqanna. Jabir berkata kepadanya; Aku tidak akan
meninggalkanmu hinggalah kamu berbekam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam- bersabda; Sesungguhnya padanya ada penyembuhan.
(Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Hadis di atas menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam- berbekam dan
menggalakkan para sahabatnya untuk berbekam.

100 HADIS PENGUBATAN NABI

53

2. Terdapat hadis menceritakan; Rasulullah berbekam pada hari ke 17, 19 dan 21
mengikut bulan Islam (Riwayat Imam at-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu- (kitab
at-Thib, bab al-Hijamah). Menurut Imam at-Tirmizi; hadis ini hasan gharib). Baginda
juga bersabda; Berbekam pada hari ke 17, ke 19 dan ke 21 adalah penyembuh bagi
segala penyakit (Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu-. Lihat
hadis ini dalam; Tuhfah al-Ahwazi, kitab at-Thib, bab al-Hijamah).

Upah bekam

HADIS 48


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
telah berbekam dan memberikan kepada pembekam upahnya. (Soheh al-Bukhari, kitab
al-Ijarah)

HADIS 49


Dari Anas radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Ia ditanya berkenaan upah kepada
tukang bekam. Ia menjawab; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- telah berbekam di
mana ia dibekam oleh Abi Thoybah. Baginda memberi upah kepadanya dengan dua
gantang makanan. Baginda bercakap dengan tuan Abu Thoyyibah supaya mereka
mengurangkan cukai ke atasnya. Baginda berkata; Sesungguhnya cara pengubatan
terbaik yang kamu laksanakan ialah bekam dan Qustul-Bahri. Baginda menegaskan lagi;
Janganlah kamu mendera anak-anak kamu apabila ia mengidap al-uzrah dengan
memicitnya. Akan tetapi gunakanlah al-Qust itu. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)100 HADIS PENGUBATAN NABI

54

Ulasan;

1. Dua hadis di atas menjadi dalil diharuskan mengambil upah dari khidmat bekam,
kerana jika tidak harus sudah tentu Nabi tidak akan memberi upah kepada orang yang
membekamnya. Inilah yang menjadi pegangan jumhur ulamak. Namun terdapat
segolongan ulamak berpandangan; upah dari khidmat bekam adalah haram atau dilarang.
Mereka berdalilkan hadis dalam Soheh Imam Muslim;
22


Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu-; Aku dengar Nabi sallallahu alaihi
wasallam- berkata; Sumber pendapatan yang paling buruk ialah upah pelacur, harga
anjing dan upah pembekam. (Hadis terdapat dalam Soheh Muslim, Kitab al-Musaaqah
wa al-Muzaraah, bab Tahrim Tsamanil-Kalbi.).


Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu-; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
bersabda; Harga ajing adalah kotor, mahar pelacur adalah kotor dan upah pembekam
juga adalah kotor. (Hadis ini terdapat dalam Soheh Imam Muslim, Kitab al-Musaaqah
wa al-Muzaraah, bab Tahrim Tsamanil-Kalbi..).

Jumhur menjawab; Oleh kerana terdapat hadis di mana Nabi memberi upah kepada orang
yang membekamnya, maka larangan dalam hadis di atas hendaklah difahami sebagai
larangan tanzih (yakni makruh, bukan larangan haram) dan untuk memberi galakan
kepada umat Islam agar mencari sumber pendapatan yang lebih baik dan lebih mulia.
Ada juga ulamak yang berpandangan; Hadis larangan mengambil upah membekam telah
dimansukhkan oleh hadis yang mengharuskannya.
23

22
Syarah Soheh Muslim, Kitab al-Musaaqah wa al-Muzaraah, bab Tahrim Tsamanil-Kalbi., Aunul-Mabud, Bab Fi
Kasbi al-Hajjam.
23
Faidhul-Qadier, hadis no. 3563.
100 HADIS PENGUBATAN NABI

55

Berbekam di kepala

HADIS 50

Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- berbekam di Lahyi Jamal satu tempat dalam perjalanan ke Mekah-
pada ketika baginda dalam ihram. Baginda berbekam di kepalanya. (Soheh al-Bukhari,
kitab at-Thib)

HADIS 51


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- berbekam di kepalanya. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Berbekam untuk mengubati sakit kepala ( )

HADIS 52


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
berbekam di kepalanya ketika ia dalam Ihram kerana kesakitan yang dihadapinya.
Baginda berbekam di satu kawasan berair yang dipanggil dengan nama Lihya Jamal.
(Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)


100 HADIS PENGUBATAN NABI

56

HADIS 53


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- berbekam ketika sedang ihram. Baginda berbekam di kepalanya untuk
mengubati kesakitan yang dirasai di sebelah kepalanya. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. As-Shuda ( ) ialah kesakitan yang dirasai di kepala sama ada keseluruhannya
atau di sebahagian kepala. Sakit kepala yang di rasai di sebelah kepala secara berterusan
dinamakan Syaqiqah (yang disebut dalam hadis kedua di atas). Jika dirasai secara
berterusan di keseluruhan kepala dinamakan Bidhah () dan Hauzah (). Sakit
kepala ini wujud bermacam jenis dan puncanya juga pelbagai. Hakikat sakit kepala ialah
kerana kepanasan di kepala dan wap yang tersekat. Ia adalah penyakit para Nabi dan
kebanyakan sakit Nabi Muhammad adalah dari jenis sakit kepala. (Faidhul-Qadier, no.
2043).

Berubat dengan air susu unta

HADIS 54


Anas radhiyallahu anhu- menceritakan; Terdapat beberapa orang yang ditimpa sakit.
Mereka memohon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-; Ya Rasulullah,
sediakanlah tempat tinggal untuk kami dan berilah kamu makan. Rasulullah pun
menyediakan apa yang mereka minta. Apabila telah sembuh, mereka mengadu pula
kepada baginda; Sesungguhnya persekitaran Madinah ini berat bagi kami (yakni tidak
100 HADIS PENGUBATAN NABI

57

bersesuaian dengan tubuh-badan kami). Lalu Nabi menempatkan mereka di kawasan
Hurrah bersama sekumpulan unta milik baginda. Baginda berkata kepada mereka;
Minumlah susu-susu unta ini. Apabila mereka telah sihat, mereka telah membunuh
pengembala Nabi dan merampas unta-unta baginda. Nabi menghantar sekumpulan
sahabat untuk menjejaki mereka. Mereka telah dihukum oleh Nabi dengan memotong
tangan dan kaki mereka serta dibutakan mata mereka. Aku telah melihat salah seorang
lelaki dari mereka menyondol tanah dengan lidahnya hingga mati. (Soheh al-Bukhari,
kitab at-Thib)

Berubat dengan air kencing unta

HADIS 55


Anas radhiyallahu anhu- menceritakan; Terdapat beberapa orang yang datang ke
Madinah dan mengalami sakit kerana cuaca di Madinah (yang tidak sesuai dengan tubuh
mereka). Nabi lalu menyuruh mereka supaya tinggal bersama pengembala unta milik
baginda dan meminum susu dan juga air kencing unta-unta milik baginda. Mereka pun
tinggal dengannya dan meminum susu dan air kencing unta hinggalah tubuh-badan
mereka kembali pulih/sihat. Namun mereka telah membunuh pengembali Nabi itu dan
merampas unta-unta milik baginda. Nabi menghantar sekumpulan sahabat menjejaki
mereka dan baginda menghukum mereka dengan dipotong tangan dan kaki mereka serta
dibutakan mata mereka. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Mengenai manfaat air kencing unta untuk perubatan, terdapat hadis dari Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam- bersabda;


100 HADIS PENGUBATAN NABI

58

Hendaklah kamu berubat dengan air kencing unta kerana ia bermanfaat untuk penyakit
zaribah (perut yang tidak dapat menghadamkan makanan). (Riwayat Ibnu Munzir. Lihat
hadis ini dalam Tuhfah al-Ahwazi dan Fathul-Bari).

Zaribah menurut ulamak ialah penyakit yang menimpa perut yang menyebabkan ia tidak
dapat menghadamkan makanan. (Fathul-Bari, an-Nihayah)

Terdapat riwayat yang menyebutkan kedua-dua sekali (susu dan air kencing);


Pada susu unta dan air kencing unta terdapat penawar bagi zaribah. (Riwayat Imam
Ibnu Sunni dan Ibnu Nuaim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu-. Lihat hadis ini
dalam; Kanzul-Ummal, hadis no. 28286).

Berubat dengan Habbatus-Sauda

HADIS 56


Dari Khalid bin Saad menceritakan; kami keluar dan bersama kami Ghalib bin Abhar.
Lalu Ghalib ditimpa sakit di perjalanan. Ketika kami tiba di Madinah, ia masih sakit.
Maka datang menziarahinya Ibnu Abi Atiq. Lalu ia berkata kepada kami; Hendaklah
kamu mengubatinya dengan Habbatus-Sauda. Ambillah lima atau tujuh butir,
haluskannya dan kemudian titikkan ia ke dalam kedua-dua belah hidung bersama titikan-
titikan minyak. Sesungguhnya Saidatina Aisyah radhiyallahu anha- yang menceritakan
kepadaku bahawa ia telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; Sesungguhnya biji
100 HADIS PENGUBATAN NABI

59

hitam ini adalah ubat bagi segala penyakit kecuali as-sam. Aku bertanya;
24
Apa itu as-
sam?. Ia menjawab; Mati. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 57


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah
salllahu alaihi wasallam- bersabda; Habbatus-Sauda adalah ubat bagi segala penyakit
kecuali as-Sam. Berkata Ibnu Syihab; as-Sam ialah mati, sementara Habbatus-Sauda
ialah as-Syuniz. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Berubat dengan Talbinah

HADIS 58


Dari Saidatina Aisyah radhiyallahu anha- (isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam)
yang menceritakan bahawa jika ada kematian dari ahli keluarganya di mana semua kaum
wanita berkumpul, bila mereka bertebaran kecuali ahli keluarganya dan orang-orang
tertentu sahaja yang masih tinggal, beliau akan menyuruh diambil seperiuk talbinah dan
dimasak, kemudian dibuat tsarid (roti) dan dituangkan talbinah ke atasnya. Ia berkata;
Aku telah dengar Rasulullah sallalallahu alaihi wasallam- bersabda; Talbinah

24
Menurut penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathu al-Bari; tidak jelas siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab.
Barangkali menurut beliau- yang bertanya ialah Khalid bin Saad dan yang menjawab ialah Ibnu Abi Aqid (*Khalid
meriwayatkan dari Ibnu Abi Aqiq dan Ibnu Abi Aqiq dari Aisyah). (Fathul-Bari, al-Maktabah as-Syamilah).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

60

mententeramkan hati orang sakit dan menghilangkan sebahagian kedukaan. Adalah
Aisyah beliau akan menyuruh dibuatkan talbinah jika ada orang sakit dan orang yang
bersedih kerana kematian/kecelakaan. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Atimah)

HADIS 59


Dari Urwah rahimahullah- menceritakan; Saidatina Aisyah radhiyallahu anha-
menyuruh agar dijamukan talbinah kepada orang sakit dan orang yang dalam kesedihan
kerana kematian/kecelakaan. Ia berkata; Aku telah dengar Rasulullah s.a.w. bersabda;
Talbinah mententeramkan hati orang sakit dan menghilangkan sebahagian kedukaan.
(Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib)

HADIS 60


Dari Aisyah radhiyallahu anha-, bahawa dia menyuruh agar diberikan Talbinah
(kepada orang sakit atau yang sedang kesedihan). Ia berkata; Talbinah itu adalah
makanan yang tidak disukai, namun memberi manfaat. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib)

Ulasan;

1. Talbinah ialah sup atau bubur yang dibuat dengan gandum atau tepung. Kadang-
kadang dicampur ke dalamnya madu. Dipanggil dengan Talbinah kerana ia menyerupai
susu pada warnanya yang putih dan keadaannya yang cair. (Syarah Soheh Muslim, Imam
an-Nawawi)

100 HADIS PENGUBATAN NABI

61

Pengubatan dengan cara Suut dan Ladud

HADIS 61


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
telah berbekam dan memberikan kepada pembekam upahnya. Baginda juga berubat
dengan cara suut (menitis ubat ke dalam hidung). (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 62


Saidatina Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Kami telah melakukan
pengubatan secara ladud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam- ketika baginda sakit.
Baginda mengisyaratkan kepada kami jangan melakukan ladud itu kepadanya, namun
kami menganggap isyarat itu hanyalah reaksi orang sakit yang tidak sukakan ubat.
Apabila baginda sedar dari sakitnya, baginda berkata; Bukankah aku telah tegah kamu
jangan melakukan ladud kepadaku. Kami menjawab; Kami merasakan isyarat kamu itu
adalah reaksi biasa orang sakit yang tidak sukakan ubat. Lalu Nabi berkata; Hendaklah
semua yang ada dalam rumah ini dilakukan ladud kepadanya dan aku akan perhatikan.
Kecualilah al-Abbas kerana ia tidak bersama kamu (ketika kamu melakukan ladud
terhadapku). (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib dan kitab al-Maghazi)

Ulasan;

1. Suut dalam hadis di atas bermaksud menitis ubat ke dalam hidung. Caranya ialah;
membaringkan pesakit dengan melentang di atas belakangnya. Di belakangnya di
tengah-tengah antara dua bahu- diletakkan lapik supaya dada terangkat dan kepala jatuh
ke bawah. Kemudian dititikkan air atau minyak bercampur ubat ke dalam hidung supaya
100 HADIS PENGUBATAN NABI

62

sampai ke kepala untuk mengeluarkan penyakit darinya dengan cara bersin. (Fathul-
Bari).

2. Al-Ladud ialah pengubatan dengan cara menuangkan ubat ke dalam mulut pesakit
melalui salah satu sisi mulutnya (sebelah kanan atau kiri). (Tuhfah al-Ahwazi, an-
Nihayah).

3. Dalam Sunan at-Tirmizi, terdapat hadis;

Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
telah bersabda; Sebaik-baik cara pengubatan yang kamu lakukan ialah dengan cara as-
Suut, al-Hijamah (bekam) dan al-Masyi (pengubatan dengan membersihkan usus).
(Riwayat Imam at-Tirmizi, bab Ma Ja-a Fi as-Suut wa Ghairihi)

a) As-Suut telah kita terangkan di atas.
b) al-Ladud juga telah diterangkan di atas.
c) al-Hijamah; bermaksud berbekam iaitulah mengeluarkan darah dari badan dengan cara
tertentu.
d) al-Masyi ialah ubat yang diberikan untuk mengosongkan usus di mana orang yang
memakannya akan kerap berulang alik ke tandas. Kerana itu diberi namanya dengan al-
Masyi yang bermaksud kerap berjalan. (Tuhfah al-Ahwazi).

Mengubati penyakit dengan Ud Hindi

HADIS 63


Dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha- menceritakan; Aku telah mendengar
Nabi sallallahu alaihi wasallam- bersabda; Hendaklah kamu menggunakan Ud Hindi
(kayu wangian India). Padanya ubat/ penyembuhan bagi tujuh penyakit antaranya
100 HADIS PENGUBATAN NABI

63

menitiskannya ke dalam hidung untuk mengubati al-uzrah dan dimasukkan ke dalam
mulut (melalui sebelah kanan atau kirinya) untuk mengubati Zatil-Janbi. Aku masuk
bertemu Nabi dengan membawa anak lelakiku yang belum makan sebarang makanan.
Tiba-tiba anakku itu kencing atas riba baginda. Baginda meminta air dan merenjis ke atas
pakaiannya yang terkena air kencing itu. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Di dalam hadis di atas Nabi menyebutkan dua cara pengubatan dengan menggunakan
kayu India;
a) Dengan cara as-Suut (menitiskannya ke dalam hidung); iaitu untuk mengubati
penyakit uzrah.
b) Dengan cara al-Ladud (menuangkannya ke dalam mulut); iaitu untuk mengubati
penyakit zatil-janbi.

Al-Uzrah ialah bengkak pada anak tekak (tonsil). Zatil-Janbi ialah penyakit radang
selaput paru-paru dan toreks yang menyebabkan dada dan rusuk terasa sakit. Kita akan
menerangkan lebih terperinci penyakit di dalam tajuk di depan nanti (tajuk al-Uzrah).

2. Ud Hindi (kayu wangian India) dalam hadis di atas sama makna dengan Qisti Hindi
yang disebut dalam riwayat yang lain.
25
Menurut Imam Ibnu al-Arabi rahimahullah-;
al-Qisti ada dua jenis iaitu Hindi dan Bahri. Jenis Hindi berwarna hitam, sedang Bahri
berwarna putih. Jenis Hindi lebih panas sifatnya dari Bahri. (Fathul-Bari).

Dalam hadis di atas, Nabi menyuruh menggunakan jenis Hindi, namun ada riwayat lain
Nabi menyuruh menggunakan jenis Bahri. Sabda Nabi;


Sesungguhnya cara pengubatan yang paling sesuai bagi kamu semua ialah al-hijamah
dan al-Qust al-Bahri (Riwayat Imam al-Bukhari dari Anas radhiyallahi anhu-.

Menurut Imam Ibnu Hajar; dapat diandaikan bahawa Nabi mungkin memberi cadangan
ubat mengikut kesesuaian pesakit. Bagi pesakit yang memerlukan ubat yang lebih kuat,
Nabi menyarankan kepadanya Ud/Qisti dari jenis Hindi. Bagi yang kurang, Nabi
menyarankan Ud/Qisti dari jenis Bahri. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu al-
Arabi tadi; Ud/Qisti dari jenis Hindi lebih tinggi sifat panasnya dari jenis Bahri. Ibnu
Sina menyebutkan; Qisti sifatnya adalah panas yang berada pada tahap ke tiga dan kering
yang berada pada tahap kedua. (Fathul-Bari).


25
Lihat huraian Ibnu Hajar dalam bab al-Uzrah.
100 HADIS PENGUBATAN NABI

64

3. Di dalam hadis di atas Nabi menyebutkan Ud/Qist Hindi itu dapat menyembuhkan
tujuh penyakit, namun yang dijelaskan Nabi hanya dua sahaja. Apa lima penyakit
selebihnya? Tidak dijelaskan oleh Nabi. Menurut Imam Ibnu Hajar; mungkin dapat
diandaikan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan tujuh itu ialah cara pengubatan.
Nabi telah menyebutkan dua cara iaitu as-Suut dan al-Ladud. Adapun lima cara lagi
ialah;
a) ; menyapu tempat sakit (dijadikan ubat sapu ke tempat luka).
b) ; dengan meminumnya (dihaluskan/dikisar dan dicampur dengan air atau madu)
c) ; mendemah dengannya
d) ; iaitu air dimasak dengan campuran ubat, dimasukan ke dalam jar, kemudian
dituang ke atas kepala pesakit sikit demi sedikit (al-Qamus al-Muhit).
e) ; mengasapkannya.
Setiap satu dari tujuh cara di atas memberi manfaat bagi penyakit yang berbeza.
(Fathul-Bari).

Al-Kamah

HADIS 64


Dari Said bin Zaid radhiyallahu abu- berkata; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
telah bersabda; Al-Kam ah ()
26
adalah dari anugerah (Allah) dan airnya adalah
penyembuh bagi mata. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Menurut penjelasan ulamak; al-Kamah ialah sejenis tumbuhan yang tidak berdaun dan
tidak berbatang, tumbuh di atas tanah tanpa ditanam oleh manusia. (Fathul-Bari).

2. Nabi menyebutkan al-Kam-ah itu sebagai al-mann (anugerah Allah) kerana tumbuhnya
di atas bumi tanpa ditanam atau diusahakan oleh manusia, maka ia diumpamakan seperti
al-mann yang diturunkan Allah dari langit kepada Bani Israel sebagaimana yang
diceritakan Allah dalam al-Quran;


26
Truffles, Mushroom ; Kulat / cendawan
100 HADIS PENGUBATAN NABI

65


Dan Kami telah menaungi kamu dengan awan (dari panas matahari di padang pasir) dan
Kami turunkan kepada kamu "Manna" dan "Salwa", (serta Kami berfirman): Makanlah
dari makanan-makanan yang baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu dan tidaklah
mereka menganiaya Kami (sebab mereka kufurkan nikmat itu), tetapi sebenarnya mereka
adalah menganiaya diri sendiri (Surah al-Baqarah, ayat 57).

Ada juga ulamak berpandangan; sememangnya al-kamah itu sendiri adalah al-mann
yang diturunkan Allah kepada Bani Israel berdalilkan pengertian umum hadis di atas.
(Syarah Soheh Muslim, kitab al-Asyribah, bab ).

3. Cara pengubatan dengan al-Kamah ini menurut ulamak; diperah untuk mendapatkan
airnya, kemudian dititis ke dalam mata. Imam an-Nawawi menceritakan; pada zamannya
terdapat seorang ulamak yang soleh serta periwayat hadis bernama Syeikh Kamal bin
Abdullah ad-Dimasyqi yang buta matanya (penglihatannya hilang sepenuhnya),
kemudian ia berikhtiar dengan mencelakinya matanya dengan air al-kamah kerana yakin
dengan hadis Nabi dan mengambil berkat dengannya, lalu ia sembuh dan dapat melihat
semula. (Syarah Soheh Muslim, kitab al-Asyribah, bab ).

Mengubati penyakit Uzrah

HADIS 65

Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha- menceritakan; Dia telah datang berjumpa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- dengan membawa anak lelakinya di mana ia
telah memicit halkum (anak langit) anak lelakinya itu (dengan jarinya) kerana penyakit
uzrah. Lalu Nabi berkata; Kenapa kamu para wanita suka memicit halkum anak-anak
kamu (yang terkena penyakit uzrah) dengan tangan kamu. Hendaklah kamu
menggunakan Ud Hindi. Sesungguhnya padanya terdapat tujuh penyembuhan,
100 HADIS PENGUBATAN NABI

66

termasuklah penyakit Zatil-Janbi (selain penyakit uzrah yang dihadapi anak kamu).
(Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Penyakit uzrah ialah sakit pada halkum (tekak) yang disebabkan oleh darah. Ada juga
yang berkata; ia adalah barah atau bisul yang terbit di saluran yang menghubungkan
tekak dan hidung. (Syarah Soheh Muslim (Imam an-Nawawi), Fathul-Bari).

2. Kebiasaan para wanita (zaman Nabi) mengubati penyakit uzrah yang dihadapi anak
mereka ialah dengan memintal kain, kemudian memasukkan melalui hidung anak mereka
yang terkena penyakit itu dan menekan/menyucuk tempat sakit dengan pintalan kain itu
hingga keluar darah hitam. (Syarah Soheh Muslim, juz. 14, kitab as-Salam, bab at-
Tadawi bil-Ud al-Hindi).

3. Dalam hadis di atas Nabi melarang cara pengubatan yang biasa diamalkan itu dan
baginda mengesyorkan pengubatan dengan menggunakan Ud Hindi yang telahpun kita
huraikan sebelum ini.

Menempel luka dengan abu dari tikar

HADIS 66


Sahl bin Saad as-Saidi radhiyallahu anhu- menceritakan; Tatkala topi perisai Nabi
sallallahu alaihi wasallam- pecah (dalam satu peperangan) di mana muka Nabi berdarah
dan gigi depannya patah, Saidina Ali radhiyallahu anhu- berulang-alik mengangkut air
dengan alat perisainya. Fatimah radhiyallahu anha- datang membasuh darah dari muka
baginda. Apabila Fatimah mendapati darah semakin banyak keluar apabila dibasuh
dengan air, beliau mengambil tikar, lalu membakarnya dan menempel (abu dari tikar itu)
ke luka Nabi dan dengan itu darah berhenti mengalir. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib)

100 HADIS PENGUBATAN NABI

67

Ulasan;

1. Dalam hadis di atas tidak dinyatakan tikar dari bahan apa yang dibakar oleh Fatimah.
Berkata Ibnu Battal rahimahullah-; Menurut para ahli pengubatan; semua jenis tikar jika
dibakar akan berupaya menghentikan pengaliran darah, malah semua jenis abu. Ini
kerana abu sifatnya ialah menghalang pengaliran. Kerana itulah Imam at-Tirmizi
rahimahullah- dalam Sunannya meletakkan tajuk bagi hadis tersebut dengan Berubat
dengan abu. Berkata Imam al-Mahlab rahimahullah-; Hadis di atas menunjukkan
bahawa menghentikan pengaliran darah dengan abu telah sedia diketahui mereka (orang-
orang Arab), terutamanya abu dari tikar dari jenis Dais as-Sudi di mana di samping
dapat menahan pengaliran darah baunya juga wangi (dapat menutup bau hanyir darah).
(Fathul-Bari, kitab at-Thib, bab )

Mengubati demam

HADIS 67


Ibnu Umar radhiyallahu anhuma- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
bersabda; Demam adalah dari bahang api neraka jahannam. Oleh itu redakanlah ia
dengan air. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib)

HADIS 68


Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam- bersabda;
Demam adalah dari bahang api neraka jahannam. Oleh itu sejukkanlah ia dengan air.
(Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib)100 HADIS PENGUBATAN NABI

68

HADIS 69


Fathimah binti al-Munzir menceritakan; Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha-
apabila dibawa berjumpanya wanita yang demam, ia akan meminta dibawakan air, lalu ia
menuang air melalui belahan leher baju wanita tersebut. Ia berkata; Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam- menyuruh kami agar menyejukkan demam dengan air.
(Soheh al-Bukhari, kitab al-Thib)

Ulasan;

1. Para ulamak berbeza pandangan bagi maksud Nabi Demam adalah dari bahang api
neraka jahannam; apakah ia hakikat atau perumpamaan sahaja. Sebahagian ulamak
berkata ia adalah hakikat, yakni sememangnya kepanasan yang dirasai oleh orang yang
mengidap demam itu adalah sedikit dari bahang panas dari api neraka yang dizahirkan
Allah di atas muka dunia ini supaya manusia mengambil pengajaran dengannya.
Sebahagian ulamak lagi berkata; apa yang Nabi maksudkan hanyalah untuk memberi
perumpamaan sahaja, iaitu kepanasan demam adalah seumpama bahang api neraka yang
dirasai apabila seseorang itu berada hampir dengannya. Tujuan perumpamaan ini adalah
untuk mengingatkan manusia akan kepanasan api neraka. (Tuhfah al-Ahwazi Syarak
Jami at-Tirmizi, bab )

2. Dalam hadis di atas Rasulullah hanya menyebutkan secara umum pengubatan demam
dengan mereda atau menyejukkan orang yang demam dengan air. Baginda tidak
menyebutkan kaedah penyejukan itu secara terperinci sama ada dengan memandikan
seluruh badan atau menyapukan badan dengan air sahaja atau menjaramkan kepala
dengan air atau sebagainya. Berkata ulamak; perincian tentang kaedah penyejukan itu
adalah kembali kepada ahli pengubatan mengikut ilmu dan pengalamannya sebagaimana
dapat diambil contoh dari perbuatan Asma dalam hadis di atas. Para tabib atau ahli
pengubatan telah mensepakati bahawa penyakit yang sama berbeza cara mengubatinya
melihat kepada perbezaan umur, zaman/musim, kebiasaan hidup, makanan yang dimakan
dan sebagainya. (Tuhfah al-Ahwazi Syarak Jami at-Tirmizi, bab
)
100 HADIS PENGUBATAN NABI

69

Wabak taun

HADIS 70

Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Taun adalah azab yang dihantar (Allah) kepada satu kaum dari
kalangan Bani Israel atau orang-orang sebelum kamu. Jika kamu mendengar taun tersebar
di satu negeri, janganlah kamu memasuki negeri itu, dan jika ia telah tersebar di satu
negeri sedang kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu.
(Soheh al-Bukhari, kitab Bad,I al-Khalq, Hadis al-Ghar)

HADIS 71

100 HADIS PENGUBATAN NABI

70


Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu- menceritakan; Umar bin al-Khattab
radhiyallahu anhu- telah keluar menuju ke Syam hinggalah apabila sampai di Sargha, ia
ditemui oleh ketua turus angkatan tenteranya iaitu Abu Ubaydah al-Jarrah
radhiyallahu anhu- dan teman-temannya- di mana mereka memaklumkan kepadanya
bahawa wabak taun telah melanda Syam. Ibnu Abbas bercerita lagi; Umar lantas
berkata kepadanya; Panggillah untuk bertemuku golongan Muhajirin generasi awal
Islam. Ia pun memanggil mereka. Umar meminta pandangan mereka dan ia
memberitahu mereka bahawa wabak taun telah melanda Syam. Golongan Muhajirin
berbeza pandangan sesama mereka. Sebahagian berkata; Kita telah keluar untuk
melaksanakan suatu urusan. Kami berpandangan tidak perlu untuk kita berpatah balik.
Sebahagian lain pula berkata; Bersama kamu ialah saki-baki sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam-. Kami berpandangan tidak wajar kamu mendedahkan mereka
kepada wabak tersebut. Lalu Umar berkata; Bersurailah kamu dariku. Ia menyuruh
dipanggil pula golongan Ansar. Akupun memanggil mereka. Mereka pun sama seperti
Muhajirin iaitu berbeza pandangan sesama mereka. Umar lalu berkata; Bersurailah
kamu dariku. Berikutnya Umar memberi arahan; Kamu panggil untuk bertemuku
sesiapa yang masih ada di sini dari kalangan orang-orang tua Quraiysh yang berhijrah (ke
Madinah) selepas pembukaan Mekah. Aku pun memanggil mereka. Mereka tidak
berbeza pandangan di hadapan Umar di mana mereka berkata; Kami berpandangan
100 HADIS PENGUBATAN NABI

71

kamu hendaklah membawa pulang orang ramai dan jangan mendedahkan mereka kepada
wabak tersebut. Maka Umar pun bercakap di hadapan orang ramai; Aku akan
bermusafir (pulang) pada pagi besok dan hendaklah kamu kamu semua turut bermusafir
(pulang). Lalu Abu Ubaidah bin al-Jarrah berkata; Apakah ini tidak bermakna kita lari
dari taqdir Allah?. Umar membalas; Sepatutnya orang seperti kamu tidak bercakap
seperti itu wahai Abu Ubaidah. Ya, kita lari dari satu taqdir Allah kepada satu taqdirnya
yang lain. Tidakkah jika kamu mengembala untamu di padang rumput yang subur kamu
mengembalanya dengan taqdir Allah dan begitu juga, jika kamu memilih untuk
mengembalanya di tanah yang kering kamu juga kamu mengembalanya dengan taqdir
Allah?. Ibnu Abbas bercerita lagi; Tiba-tiba ketika itulah muncul Abdurrahman bin
Auf yang tadinya menghilangkan diri atas beberapa urusannya. Ia lantas bersuara;
Padaku ada ilmu tentang masalah ini. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- bersabda; Jika kamu mendengar berita tentang wabak di satu
tempat, jangan kamu tampil memasukinya. Namun jika wabak itu berlaku di tempat di
mana kamu berada janganlah kamu keluar menjauhkan diri dari tempat itu. Umar
lantas memuji Allah dan beredar pulang. Berkata Abdullah bin Amir; Umar pun pulang
dari Sargha. Berkata pula Salim bin Abdullah; Sesungguhnya Umar mengambil
tindakan pulang kerana hadis Abdurrahman. (Soheh Imam al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 72


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- bersabda; al-Masih Dajjal dan juga Taun tidak akan memasuki
Madinah. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 73


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Orang yang mati kerana sakit perut adalah syahid dan orang yang
mati kerana taun juga adalah syahid. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)100 HADIS PENGUBATAN NABI

72

HADIS 74


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Aku bertanya Nabi sallallahu alahi
wasallam- tentang Taun, maka baginda menjawab; Taun adalah azab yang Allah
timpakan ke atas sesiapa yang Ia kehendaki, namun ia menjadikannya sebagai rahmat
bagi orang-orang beriman. Tidak ada seorang hamba yang berlaku taun di negerinya, lalu
ia tinggal di negeri itu dengan sabar dalam keadaan ia mengetahui bahawa tidak akan
menimpanya melainkan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuknya, maka baginya
ganjaran seumpama orang yang mati syahid. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ruqyah

HADIS 75


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
meniup ke atas dirinya sendiri pada ketika beliau sakit hampir kematiannya dengan
membaca al-Muawwizat (iaitu suran al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas). Namun tatkala
sakitnya semakin berat, akulah yang meniup dengan membaca al-Muawwizat tersebut,
kemudian dengan tangan beliau sendiri aku sapukan ke badannya untuk mengambil
keberkatan dengan tangannya. Az-Zuhri ditanya; Bagaimana Nabi meniup?. Beliau
100 HADIS PENGUBATAN NABI

73

menjawab; Beliau meniup ke kedua tangannya, kemudian beliau menyapu kedua
tanganya itu ke wajahnya. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Ar-Ruqyah bermaksud; bacaan atau zikir pelindung yang dibaca kepada orang sakit
(lihat; an-Nihayah). Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah-; Telah menjadi ijmak
ulamak bahawa keharusan ruqyah adalah terikat dengan tiga syarat;
a) Menggunakan kalam Allah, nama-nama atau sifat-sifatNya.
b) Menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maksudnya.
c) Dengan iktikad bahawa bukan jampi-jampi itu yang menyembuhkan (atau memberi
kesan) tetapi Allah.
(Lihat; Fathul-Bari, kitab at-Thibb, bab )

Dilarang sama sekali meruqyah dengan ruqyah/jampi yang mengandungi ungkapan
syirik. Seorang sahabat Nabi bernama Auf bin Malik al-Asyjaie radhiyallahu anhu-
menceritakan; Kami biasa berjampi pada zaman jahiliyah. Lalu (apabila datangnya
Islam) kami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-; Ya Rasulullah, apa
pandangan kamu tentang jampi?. Beliau menjawab; Tunjukkan kepadaku jampi-jampi
kamu. Tidak mengapa dengan jampi-jampi selagi tidak ada syirik padanya (Riwayat
Imam Muslim dan Abu Daud dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu-).

Apa yang terbaik ialah kita meruqyah dengan ayat-ayat al-Quran atau dengan zikir-zikir
dan doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam- kerana tidak ada
sebarang keraguan padanya dan doa dan zikir dari al-Quran atau as-Sunnah sudah pasti
lebih mustajab dari dari yang lain sekalipun diharuskan apabila memenuhi tiga syarat
tadi.

2. Dari perbuatan Aisyah meruqyah Nabi menunjukkan bahawa diharuskan wanita
meruqyah lelaki. (Fathul-Bari).

Mengambil upah dari ruqyah

HADIS 76

100 HADIS PENGUBATAN NABI

74


Dari Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu- menceritakan; Beberapa orang dari
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam- telah singgah di satu kawasan penempatan
Arab. Penduduk di situ enggan menerima mereka sebagai tetamu. Tiba-tiba pemimpin
mereka telah disengat/dipatuk ular/kala. Merekapun bertanya rombongan sahabat tadi;
Apakah ada bersama kamu ubat atau orang yang boleh meruqyah?. Rombongan sahabat
itu menjawab; Tetapi tadinya kamu enggan menerima kami menjadi tetamu. Kami tidak
akan mengubati/meruqyahnya melainkan kamu semua memberikan suatu pemberian
untuk kami. Penduduk kampong tersebut sudi memberikan mereka potongan dari daging
kambing. Lalu Abu Said membacakan surah al-Fatihah dengan menghimpunkan air
liurnya dan meniupkan (ke tempat sengatan tadi dengan sedikit air ludah), lalu sembuhlah
pempimpin kaum tadi. Penduduk kambung memberikan mereka kambing. Mereka
berkata; Kita tidak akan memakannya melainkan setelah kita bertanya Nabi. Mereka pun
bertanya Nabi. Nabi ketawa dan berkata; Bagaimana kamu tahu surah Fatihah itu adalah
ruqyah? Makanlah dan berikan sebahagian untukku. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Berdasarkan hadis ini jumhur ulamak memutuskan keharuskan mengambil upah atas
khidmat mengajar al-Quran. Mazhab Hanafi menyanggahi jumhur di mana menurut
pandangan mereka; tidak harus mengambil upah mengajar al-Quran kerana ia adalah
ibadah dan pahalanya ditanggung Allah. Adapun membaca al-Quran untuk tujuan ruqyah
diharuskan mengambil upah kerana ia masuk dalam bab mengubati, bukan mengajar.
(Fathul-Bari, Imam Ibnu Hajar, bab ).


100 HADIS PENGUBATAN NABI

75

Ruqyah untuk al-Ain

HADIS 77

Dari Aisyah rafdhiyallahu anha- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wa
sallam- menyuruhku atau baginda menyuruh untuk diruqyahkan dari al-ain. (Soheh al-
Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 78


Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wa
sallam- melihat di rumahnya (yakni rumah Ummu Salamah) seorang hamba perempuan
yang mukanya berubah (dari warna asalnya)27. Lalu baginda berkata; Mintalah
dibacakan ruqyah untuknya kerana ia telah terkena ain (pandangan mata). (Soheh al-
Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 79


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam- yang bersabda; al-Ain adalah benar dan baginda menegah dari tatu. (Soheh
al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Al-Ain bermaksud;
a) Renungan mata dari musuh atau dari orang berhasad yang menyebabkan orang yang
dipandang mendapat sakit. (an-Nihayah).

27
Lihat huraian dalam Fathul-Bari (al-Maktabah as-Syamilah).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

76

b) Atau, seorang memandang kepada sesuatu dan berasa takjub melihatnya, lalu
pandangan takjubnya itu menimbulkan mudarat kepada benda yang dipandang itu.
(Minhatul-Bari).

2. Cara mengubati al-Ain ialah;
a) Orang yang mengakibatkan al-Ain (yakni mudarat al-Ain itu datang dari matanya)
hendaklah membasuh anggota-anggotanya (iaitu wajahnya, dua tangan, dua siku, dua
lutut dan jari-jari dua kakinya) serta bahagian dalam kain izarnya (kain sarungnya) iaitu
bahagian yang mengenai kulit; dibasuh dan airnya ditadah ke dalam bekas, kemudian
disiramkan ke atas orang yang terkena al-ain. Akan sembuh dengan izin Allah. (Soheh
at-Thib an-Nabawi, halaman 135-138).
b) Dibacakan ar-Ruqyah untuk mengubat al-Ain. Antaranya ayat 51 dari surah al-Qalam.
(Soheh at-Thib an-Nabawi, halaman 135-138).
c) Orang yang mengakibat al-Ain mengambil wudhuk, kemudian air wudhuknya
disiramkan ke atas mangsa yang terkena al-ain. (Soheh at-Thib an-Nabawi, halaman
135-138).

Ruqyah untuk sengatan binatang-binatang berbisa

HADIS 80


Dari al-Aswad rahimahullah- yang menceritakan; Aku bertanya Aisyah radhiyallahu
anha- berkenaan hukum melakukan ruqyah terhadap sengatan binatang berbisa. Maka ia
menjawab; Nabi sallallahu alaihi wa sallam- telah memberi kelonggaran untuk
melakukan ruqyah terhadap semua jenis sengatan binatang berbisa/beracun. (Soheh al-
Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 81


Dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhuma- berkata; Tidak ada ruqyah melainkan
untuk mengubati Ain dan sengatan binatang berbisa (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Dalam Sunan at-Tirmizi dan Abu Daud, hadis di atas disandarkan kepada Nabi iaitu
diriwayatkan dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhu- yang menceritakan; Nabi
100 HADIS PENGUBATAN NABI

77

telah bersabda sebagaimana di atas. (Sunan at-Tirmizi, Abwab at-Thib, bab Ma Ja-a Fi
ar-Rukhsah fi Dzalik. Sunan Abu Daud, kitab at-Thib, bab Fi ar-Ruqa). Hadis dengan
lafaz yang sama juga ada diriwayatkan dalam Soheh Muslim dan Sunan Ibnu Majah
tetapi dari sahabat yang lain bernama Buraidah radhiyallahu anhu-. (Rujuk; Tuhfah al-
Ahwazi).

2. Perkataan Humat dalam hadis pada asalnya bermaksud bisa kala jengking atau jarum
sengatannya. Berkata al-Khattabi; Ia bermaksud semua binatang berbisa () sama ada
kala jengking, ular atau sebagainya. (Fathul-Bari).

3. Hadis di atas tidaklah bermaksud untuk membataskan keharusan ruqyah hanya untuk
dua penyakit di atas sahaja (al-ain dan sengatan binatang). Menurut Imam al-Nawawi;
Maksud hadis ialah tidak ada penyakit yang paling memerlukan ruqyah atau paling utama
diruqyah dari penyakit kerana al-ain dan sengatan binatang kerana besarnya mudarat
pada keduanya. (Syarah Soheh Muslim, kitab as-Salam, bab at-Thib wa al-Maradh wa ar-
Ruqa).

Ruqyah untuk sakit telinga

HADIS 82


Dari Anas radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallalahu alaihi wasallam-
mengizinkan kepada orang-orang Ansar untuk meruqyah bagi sengatan binatang dan
sakit telinga. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Di antara bacaan ruqyah Nabi

HADIS 83

100 HADIS PENGUBATAN NABI

78

Dari Abdul-Aziz rahimahullah- yang menceritakan; Aku dan Tsabit
28
rahimahullah-
telah masuk bertemu Anas bin Malik radhiyallahu anhu-. Tsabit berkata; Wahai Abu
Hamzah (panggilan bagi Anas), aku ditimpa sakit. Lalu Anas berkata; Mahukah kamu
aku ruqyahkan kamu dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam-. Jawab
Tsabit; Sudah tentu. Anas pun membaca ruqyah Rasulullah (yang bermaksud); Ya
Allah, wahai Tuhan manusia, Tuhan yang menghilangkan penyakit, Engkaulah Tuhan
maha penyembuh, tiada penyembuh melainkan Engkau sahaja, penyembuhan yang tiada
meninggalkan lagi penyakit. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 84


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam- membaca doa perlindungan untuk ahli keluarganya apabila ia menziarahi
mereka yang sedang sakit iaitu baginda menyapu dengan tangan kanannya dan membaca;
Ya Allah, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah
Tuhan yang menyembuhkan, di tanganMulah penyembuhan, tidak ada penyembuhan
melainkan penyembuhanMu, penyembuhan yang tidak akan membiarkan saki-baki
penyakit. (Riwayat Imam al-Bukhari, kitab at-Thib)

HADIS 85


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Sesungguhnya Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- apabila meruqyah, baginda akan membaca; Hilangkanlah penyakit

28
Iaitu Tsabit bin Aslam al-Bunani ( ). Seorang Tabiin. Lahir pada zaman Khilafah Muawiyah dan
meninggal tahun 127H ketika berumur 86 tahun. (Siyar Alami an-Nubala, Imam az-Zahabi).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

79

wahai Tuhan Manusia. Di tanganMulah kesembuhan. Tidak ada siapa yang dapat
membuang penyakit melainkan Engkau sahaja. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ruqyah dengan tanah

HADIS 86


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
membaca kepada pesakit ketika meruqyahnya; Dengan nama Allah, dengan berkat tanah
kami, dengan air liur sebahagian kami, moga disembuhkan penyakit kami, dengan izin
Tuhan kami (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Berkata Imam an-Nawawi rahimahullah-; Hadis tersebut memberi makna bahawa
Nabi sallallahu alaihi wasallam- mengambil dari air liurnya dengan jari telunjuknya,
kemudian ia meletakkan jari telunjuknya itu ke atas tanah hingga melekat sedikit tanah
meletak di jarinya, seterusnya baginda menyapukannya ke tempat sakit atau ke luka
sambil mengucapkan ruqyah di atas. (Fathul-Bari)

2. Dalam riwayat Imam Muslim; dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu- yang
meriwayatkan dari Sufyan radhiyallahu anu- terdapat tambahan di awal hadith dengan
lafaz; Bila ada seseorang mengadu sakit atau mengalami luka, Nabi sallallahu alaihi
wasallam- akan melakukan dengan jarinya sebegini sambil Sufyan meletakkan jari
telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya- dan membaca ruqyah di atas. (Lihat;
Fathul-Bari, bab ).


100 HADIS PENGUBATAN NABI

80

Meniup ketika meruqyah

HADIS 87


Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alahi
wasallam- bersabda; ar-Rukya (mimpi yang baik) adalah dari Allah dan al-Hulm (mimpi
yang tidak baik) adalah dari Syaitan. Maka apabila salah seorang dari kamu bermimpi
dengan suatu mimpi yang menakutkannya, hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya
29

sambil ia memohon perlindungan Allah dari kejahatan Syaitan, nescaya Syaitan tidak
akan dapat memudaratkannya. (Soheh al-Bukhari, kitab Badie al-Khalq dan kitab at-
Thib)

HADIS 88


Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku telah mendengar Rasulullah
sallallahu alahi wasallam- bersabda; ar-Rukya (mimpi yang baik) adalah dari Allah dan
al-Hulm (mimpi yang tidak baik) adalah dari Syaitan. Maka apabila salah seorang dari
kamu melihat sesuatu yang yang ia benci (dalam mimpinya), hendaklah ia
meniup/menghembus pada ketika ia terjaga- tiga kali sambil memohon perlindungan
Allah dari kejahatan Syaitan, nescaya Syaitan tidak akan dapat memudaratkannya.
(Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib).
29
Walaupun Nabi menyebutkan al-Bushaq (meludah) dalam hadis ini, namun menurut Imam Nawawi makna yang
diihtimalkan ialah al-Nafath (meniup/menghembus) kerana dalam riwayat-riwayat yang lain digunakan lafaz an-
Nafath. Lihat; Syarah Soheh Muslim, kitab as-Salam (bab ) dan kitab ar-Rukya. Lihat
juga dalam al-Azkar.
100 HADIS PENGUBATAN NABI

81

HADIS 89


Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
apabila hendak tidur, baginda akan meniup/menghembus kepada dua tapak tangannya
sambil membaca Qul-Huwallahu-Ahad dan dua muawwizah (iaitu surah al-Falaq dan
an-Nas), kemudian baginda akan menyapu dengan tangannya itu mukanya dan kawasan
tubuh yang dapat dijangkau oleh dua tangannya. Aisyah berkata lagi; Tatkala Nabi sakit,
beliau telah menyuruhku untuk melakukan sedemikian kepadanya. (Soheh al-Bukhari,
kitab at-Thib).

Ulasan;

1. an-Nafath () dalam hadis di atas bermaksud menghembus/meniup dengan sedikit
air ludah. Dalam hadis Abi Said radhiyallahu anhu- yang menceritakan para sahabat
meruqyah ketua kaum yang disengat binatang, kalimah yang digunakan ialah at-Tufl
() (sila lihat kembali bab Meruqyah dengan al-Fatihah).
30
At-Tufl ialah
menghembus dengan sedikit air liur juga tetapi lebih banyak dari an-Nafath. Urutannya
adalah seperti berikut;
a) an-Nafakh (); menghembus/meniup tanpa air liur lansung
b) an-Nafath; menghembus dengan sedikit air liur
c) at-Tufl; iaitu menghembus dengan sedikit air liur tapi lebih banyak an-Nafath.
d) al-Bazq (); meludah.
(Mukhtar as-Sihah)

2. Hadis-hadis di atas menolak pandangan dari sebahagian ulamak yang memakruhkan
perbuatan menghembus/meniup ketika membaca al-Quran atau meruqyah kerana
menyerupai perbuatan wanita ahli Sihir yang disebut oleh Allah dalam firmanNya;

Dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan
(dan ikatan-ikatan). (al-Falaq, ayat 4).


30
Fathul-Bari (Kitab at-Thib, bab bab ).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

82

Antara yang berpandangan sebegitu ialah al-Aswad bin Yazid dari kalangan Tabiin- dan
Ibrahim an-Nakhaie. Al-Aswad memakruhkan keseluruhan hembusan. Ibrahim an-
Nakhaie pula memakruhkan hembusan dari bacaan al-Quran sahaja. Hadis-hadis di atas
dan beberapa hadis sebelum ini (termasuk hadis Abi Said yang meruqyah ketua kaum
yang disengat dengan bacaan al-Fatihah dan menghembusnya) menolak pandangan
mereka tersebut. Adapun hembusan dalam ayat di atas ia merujuk kepada hembusan dari
ahli sihir dan orang sesat/batil sebagaimana dapat difahami dari ayat. Hembusan mereka
yang dilarang. Adapun hembusan orang beriman dengan menggunakan ayat-ayat al-
Quran atau zikir-zikir yang maksur, ia tidaklah dilarang berdalilkan hadis-hadis di atas.
31


Golongan yang meninggalkan Ruqyah

HADIS 90


31
Rujuk; Fathul-Bari (Kitab at-Thib, bab bab ).

100 HADIS PENGUBATAN NABI

83


Dari Ibnu Abbas radhiyalahu anhu- menceritakan; Pada suatu hari Nabi sallallahu
alaihi wasallam- keluar bertemu kami. Baginda bersabda; Telah ditunjukkan kepadaku
umat-umat terdahulu. Ada Nabi bersamanya seorang sahaja pengikutnya, ada Nabi
bersamanya dua orang pengikut sahaja dan Nabi yang bersamanya beberapa pengikut
(lima hingga sepuluh). Kemudian aku melihat satu kelompok besar yang memenuhi ufuk
dan aku mengharapkan agar kelompok besar itu adalah umatku. Lalu dikatakan
kepadaku; Ini adalah Musa dan umatnya. Kemudian dikatakan kepadaku; Lihatlah di
sana. Aku melihat satu kelompok besar yang memenuhi ufuk. Dikatakan lagi kepadaku;
Lihat lagi ke arah ke sana dan ke sana (yakni ufuk kanan dan kiri). Maka aku melihat
kelompok besar yang memenuhi ufuk. Lalu dikatakan kepadaku; Merekalah umatmu.
Bersama mereka ada 70 ribu yang akan masuk syurga tanpa hisab. Setelah itu orang
ramai yang hadir bersurai. Nabi tidak menerangkan kepada mereka (siapa 70 ribu yang
masuk syurga tanpa hisab itu), menyebabkan mereka saling membuat telahan sesama
mereka. Ada di kalangan mereka yang berkata; Adapun kita, kita dilahirkan dalam
Syirik (menyengutukan Allah), kemudian barulah kita beriman kepada Allah dan
Rasulnya (sudah tentu bukan kita kelompok 70 ribu yang dimaksudkan Nabi itu). Mereka
(yakni kelompok 70 ribu itu) tentunya anak-anak kita. Apabila sampai berita telahan
mereka kepada Nabi, baginda bersabda; Mereka ialah orang yang tidak mempercayai
sial sesuatu, tidak meminta untuk diruqyahkan dan tidak meminta untuk diubati secara al-
kayy, sebaliknya mereka bertawakkal kepada Tuhan mereka. Lalu seorang sahabat
bernama Ukasyah bin Mihsan bangun bertanya; Adakah aku dari kalangan mereka?.
Rasulullah menjawab; Ya. Kemudian bangun seorang lagi; Adakah aku juga dari
kalangan mereka?. Jawab Nabi; Engkau telah didahului oleh Ukasyah. (Soheh al-
Bukhari, kitab at-Thib).

Ulasan;

1. Hadis di atas dijadikan dalil oleh sebahagian orang bahawa makruh kita berubat untuk
menyembuhkan penyakit yang ditimpakan Allah ke atas kita kerana ikhtiar berubat itu
seolah-olah menunjukkan kita tidak bertawakkal kepada Allah. Namun para ulamak
menolak pandangan ini kerana terdapat banyak hadis yang menceritakan Nabi berubat
dan mengubati orang lain sebagaimana dapat kita saksikan dalam hadis-hadis yang
dikemukakan dalam buku ini. Jika benar berubat adalah makruh, sudah tentu Nabi tidak
akan melakukannya dan tidak akan menyuruh umatnya berubat. Mengenai sifat golongan
yang akan masuk syurga tanpa hisab dalam hadis di atas (iaitu mereka ialah orang
yang tidak mempercayai sial sesuatu, tidak meminta untuk diruqyahkan dan tidak
meminta untuk diubati secara al-kayy, sebaliknya mereka bertawakkal kepada Tuhan
mereka), ada pelbagai jawapan dari ulamak;
100 HADIS PENGUBATAN NABI

84


a) Menurut sebahagian ulamak; Golongan tersebut tidaklah meninggalkan ikhtiar
untuk berubat, cuma bagi mereka ikhtiyar itu hanyalah sebab sahaja, adapun yang
menyembuhkan ialah Allah. Yakni; walaupun mereka berubat, namun tawakkal
mereka kepada Allah tetap utuh dan kukuh di dalam hati. Dalam erti lain; mereka
tidak menganggap sebagaimana anggapan golongan tabiie iaitu yang menganggap
ubat mempunyai kuasa penyembuh secara tabiie (semulajadi) bukan Allah.
b) Menurut Imam al-Khattabi rahimahullah-; Golongan tersebut ialah orang-orang
yang meninggalkan berubat kerana ingin bertawakkal kepada Allah dan kerana
redha dengan ketentuan Allah serta ujian darinya. Sikap mereka tidaklah datang
dari keyakinan bahawa berubat atau beriktiyar itu haram atau makruh, akan tetapi
dari pandangan bahawa maqam/tingkatan ar-ridha dan at-taslim (redha dan
menyerah kepada ketentuan Allah) adalah lebih tinggi dari maqam mengambil
sebab ( ).
c) Menurut Ibnu Abdil-Barr rahimahullah-; maksud hadis ialah mereka yang tidak
akan melakukan ikhtiyar sebelum penyakit menimpa. Dalam erti lain; mereka
tidak akan mengambil langkah berjaga-jaga dari ditimpa atau dikenai penyakit,
sebaliknya mereka menyerah kepada Allah. Namun apabila terkena penyakit,
mereka tidaklah mengelak dari berubat dan berikhitiar kerana berubat atau
berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit adalah Sunnah Nabi. Namun pandangan
ini ditolak kerana di samping Nabi berubat dan menyuruh umatnya berubat,
baginda juga ada mengajar zikir-zikir dan doa-doa perlindungan dari penyakit.
Doa-doa dan doa-doa pelindung diri ini tidaklah adalah ikhtiar untuk mengelak
dari ditimpa sebarang musibah termasuk penyakit.
d) Ada juga ulamak berpendapat; Yang dilarang ialah berubat dengan benda-benda
atau kaedah-kaedah yang dilarang oleh Syarak seperti jampi/ruqyah yang
mengandungi syirik, berubat dengan al-kayy, mempercayai khurafat dan
sebagainya. Maksudnya, golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab di atas
mereka tidak akan berikhtiar dengan cara-cara haram ini sekalipun keadaan
mereka terdesak. Adapun dengan cara-cara yang dibenarkan Syarak mereka akan
melakukannya sebagaimana yang dilakukan Nabi.
(Fathul Bari (Kitab at-Thib, bab ) dan Syarah Soheh Muslim (Jil. 1, kitab al-
Iman, bab .)).

Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah-; Apa yang benar ialah; orang yang percaya
kepada Allah dan yakin bahawa qadha (ketetapan) Allah ke atasnya tetap akan berjalan,
orang sebegini tidak akan merosakkan tawakkalnya kepada Allah apabila ia mengambil
sebab-sebab (yakni melakukan ikhtiar) sebagai mengikuti Sunnatullah dan Sunnah
Rasulullah, di mana Rasulullah sendiri dalam peperangan telah memakai dua lapis baju
perisai, menggali parit, mengizinkan hijrah ke Habsyah dan ke Madinah (dan baginda
sendiri juga berhijrah) dan sebagainya lagi dari ikhtiar-ikhtiar. Apabila baginda ditanya
oleh seorang yang datang bertemu baginda dengan menaiki unta; Apakah aku perlu
menambat untaku ini atau membiarkannya sahaja dengan bertawakkal kepada Allah?,
100 HADIS PENGUBATAN NABI

85

baginda menjawab; Tambatlah ia dan bertawakkallah kepada Allah. Ini menunjukkan
kepada kita bahawa berikhtiar tidak menafikan tawakkal kita kepada Allah jika dalam
hati masih tetap yakin dan percaya kepada Allah. (Fathul Bari, kitab at-Thib, bab
)

3. Mengenai ruqyah yang dilarang oleh Syarak, Imam an-Nawawi rahimahullah-
menjelaskan di dalam Syarah Soheh Muslimnya; Ruqyah yang diperintahkan oleh
Syarak supaya ditinggalkan ialah ruqyah dengan ucapan kufur atau ruqyah yang majhul
(tidak diketahui) atau yang bukan dengan lafaz Arab atau dengan lafaz yang tidak
diketahui maknanya. Semua ruqyah tersebut adalah tercela (mazmum) kerana
diihtimalkan (yakni berkemungkinan) mengandungi pengertian kufur atau hampir kepada
kufur atau dimakruhkan (dibenci oleh Syarak). Adapun ruqyah dengan ayat-ayat al-
Quran atau zikir-zikir yang makruf (diketahui kedudukannya dari Syarak) tidaklah
ditegah, malah ia adalah sunnah Nabi. (Syarah Soheh Muslim, kitab as-Salam, bab
)

Berkata Imam al-Maziri rahimahullah-; Semua jenis ruqyah adalah harus jika dengan
Kitab Allah atau dengan Zikrullah, dan ia ditegah jika dengan bahasa asing (ajam) atau
dengan perkataan yang tidak diketahui maknanya kerana ada kemungkinan terdapat unsur
kufur padanya. (Syarah Soheh Muslim, kitab as-Salam, bab )

4. Adakah harus ruqyah Ahli Kitab (dengan Kitab mereka)? Saidina Abu Bakar
mengharuskannya. Imam Malik memakruhkannya kerana dikhuatiri ruqyah yang mereka
baca itu adalah dari teks yang telah dipinda. (Syarah Soheh Muslim, kitab as-Salam, bab
)

Sawan (Shara)

HADIS 91

100 HADIS PENGUBATAN NABI

86

Dari Atho bin Abi Rabah rahimahullah- menceritakan; Ibnu Abbas radhiyallahu
anhu- bertanyaku; Mahukah kamu aku tunjukkan seorang wanita dari ahli syurga?.
Aku berkata; Ya. Ia menjawab; Itulah dia perempuan berkulit hitam yang pernah
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam- lalu berkata; Sesungguhnya aku telah
ditimpa shara (sawan) dan auratku terdedah (setiap kali sawan itu menyerang-pent.),
maka berdoalah kepada Allah untukku. Maka Nabi berkata kepadanya; Jika kamu
mahu, bersabarlah dan untukmu syurga. Namun jika kamu mahu, aku akan berdoa
kepada Allah agar Ia menyembuhkanmu. Perempuan itu menjawab; Aku pilih untuk
bersabar. Ia berkata lagi; Namun auratku terdedah (bila sawan itu datang-pent.), maka
berdoalah kepada Allah untukku agar auratku tidak terdedah. Maka Nabipun mendoakan
untuknya. Atho menceritakan; ia telah melihat Ummu Zufar iaitu wanita tinggi berkulit
hitam tersebut sedang bergantung di tirai Kaabah. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Mardha)

Ulasan;

1. Shara ialah satu penyakit yang menghalang anggota-anggota utama dari menjalankan
fungsinya namun tidaklah menghalang sepenuhnya. Sebabnya ialah sumbatan yang
melintangi di beberapa bahagian dalaman otak, begitu juga sumbatan pada saluran-
saluran saraf yang menggerak anggota-anggota disebabkan dari campuran yang pekat
atau pekatan yang banyak, lalu ia menghalang ruh untuk mengalir ke anggota mengikut
perjalanan normalnya, maka akibatnya anggota-anggota menjadi cramp.
32
(al-Qamus al-
Muhit). Menurut penjelasan dalam Fathul-Bari, penyakit as-shara itu ada dua puncanya;
(pertama) kerana punca di atas tadi, (kedua) kerana dari jin.

2. Di antara pengajaran yang dapat diambil dari hadis ini;
a) Bersabar menghadapi ujian dunia akan mendapat syurga
b) Mengambil kepayahan lebih baik dari mengambil rukhsah bagi orang yang
mengetahui bahawa dirinya ada kemampuan.
c) Harus mengambil pendirian tidak mahu mengubati penyakit.
d) Mengubati penyakit dengan doa dan berharap kepada Allah lebih bermanfaat dan lebih
berkesan dari berubat dengan ubat-ubatan. Namun pengubatan dengan doa dan
mengharap kepada Allah kesannya bergantung kepada dua faktor;
1. Dari pihak orang sakit; iaitu sejauhmana keyakinan dan ketulusan hatinya kepada
Allah.

32
Kerana anggota menjadi cramp itulah orang yang menghadapinya tidak dapat berdiri stabil, lalu jatuh dan
tersungkur (Fathul-Bari).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

87

2. Dari pihak orang yang mengubati; sejauhmana kekuatan tawajjuhnya kepada Allah dan
sejauhmana kekuatan hatinya dalam bertakwa dan bertawakkal kepada Allah.
(Fathul-Bari).

Membawa kanak-kanak yang sakit untuk didoakan oleh orang soleh

HADIS 92


Dari al-Juaid rahimahullah- menceritakan; Aku telah mendengar as-Saib radhiyallahu
anhu- menceritakan; Ibu saudaraku telah membawaku kepada Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam-. Ia berkata kepada baginda; Ya Rasulullah, sesungguhnya anak
saudaraku ini ditimpa sakit. Lalu Nabi mengusap kepalaku dan mendoakan untuk
keberkatan. Kemudian baginda mengambil wudhuk dan aku minum dari air wudhuknya.
Aku berdiri di belakang baginda, lalu aku melihat cop kenabian beliau yang terletak
antara dua bahunya di mana rupanya seperti telur burung Hajalah. (Soheh al-Bukhari,
kitab al-Mardha)

At-Tiyarah dan Al-Fal

HADIS 93

Dari Anas radhiyallahu anhu- menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wa sallam-
bersabda; Tidak ada jangkitan penyakit (tanpa kehendak dari Allah) dan tidak ada
alamat sial, akan tetapi menyukaiku al-fal. Para sahabat bertanya: Apa itu al-Fal, ya
Rasulullah?. Jawab baginda; Kalimah/ucapan yang baik. (Soheh Imam Bukhari, kitab
at-Thib)


100 HADIS PENGUBATAN NABI

88


HADIS 94

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Aku telah mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wa sallam- bersabda; Tiada alamat sial. Yang baik ialah al-Fal.
Mereka (para sahabat) bertanya; Apa yang kamu maksudkan dengan al-Falu?.
Baginda menjawab; Ucapan yang baik yang didengari oleh seseorang dari kamu.
(Soheh Imam al-Bukhari, kitab at-Thib(

HADIS 95


Dari Anas radhiyallahu anhu- yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wa
sallam- bersabda; Tidak ada jangkitan penyakit (tanpa kehendak dari Allah) dan tidak
ada alamat sial, akan tetapi menyukaiku al-fal iaitulah Kalimah/ucapan yang baik.
(Soheh Imam al-Bukhari, kitab at-Thib(

Ulasan;

1. Tentang Adwa (jangkitan penyakit) kita akan huraikan dalam tajuk di depan nanti.

2. At-thiyarah () bermaksud mempercayai sial sesuatu (yakni malang yang akan
menimpa kerananya) seperti mempercayai sial burung, biawak dan sebagainya.
Contohnya, seseorang keluar dari rumahnya untuk suatu urusan, tiba-tiba seekor biawak
melintas di hadapannya, lalu ia berpatah balik (kerana menganggap hari itu adalah hari
sial berdasarkan kepercayaan dirinya atau masyarakatnya), maka perbuatannya itu
tergolong dalam syirik kerana bergantung hati kepada selain Allah dan tidak bertawakkal
kepadaNya. Orang Arab Jahiliyah dahulu apabila keluar untuk suatu urusan, jika ia
melihat burung terbang di sebelah kanannya, ia akan bersangka baik dan meneruskan
urusannya. Jika ia melihat burung terbang di sebelah kirinya, maka ia akan bersangka
buruk dan akan berpatah balik (yakni membatalkan urusannya kerana menganggap hari
itu adalah hari sial).

100 HADIS PENGUBATAN NABI

89

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-; Sesiapa yang sial sesuatu (yakni
kepercayaannya terhadap sial sesuatu) menghalangnya dari menyempurnakan hajat (atau
urusannya), maka sesungguhnya ia telah mensyirikkan Allah. Lalu para sahabat
bertanya; Bagaimana kami hendak menebusnya, Ya Rasulullah (yakni menebus dosa
kerana melakukannya). Jawab Rasulullah; Kamu ucapkanlah;

Ya Allah, tidak ada sial melainkan sial yang datang dari Engkau dan tidak ada kebaikan
melainkan kebaikan dari Engkau serta tidak ada Tuhan melainkan Engkau. (Riwayat
Imam Ahmad, at-Thabrani dan Ibnu Sunni dari Abdullah Ibnu Amru r.a./ al-Jami as-
Saghir, no. 8701)

3. Adapun al-Fal () pula, menurut ulama; Ia bermaksud seseorang mendengar atau
terdengar suatu ucapan yang baik, lalu ia mengharap keberkatan atau kurniaan Allah
dengan ucapan itu. Contohnya; seorang sakit, lalu kawannya datang untuk
menziarahinya. Ketika hendak masuk kepadanya, kawannya itu berkata kepadanya; Ya
Salim ( ) (yang bermaksud; Wahai orang yang sihat/selamat), lalu dengan
panggilan itu ia menaruh keyakinan dalam hatinya bahawa ia akan sihat atau selamat.
Menaruh keyakinan atau harapan sebegini dinamakan al-Fal atau at-Tafaul.

Rasulullah melarang at-Thiyarah dan mengharuskan at-Fal kerana antara keduanya ada
perbezaan. Menurut Imam al-Halimi rahimahullah-; Rasulullah membenarkan al-Fal
atau at-Tafaul kerana ia adalah bersangka baik (husnu dzan) kepada Allah atau menaruh
harapan kepadaNya di mana setiap mukmin diperintahkan supaya sentiasa bersangka baik
kepada Allah pada setiap ketika. Adapun at-Thiyarah maka ia adalah bersangka buruk
kepada Allah tanpa sebab yang pasti.

HADIS 96


Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Tidak ada jangkitan penyakit (tanpa kehendak dari Allah) dan tidak
ada alamat sial. Jika benar ada tanda buruk/alamat sial, ia adalah pada wanita, rumah dan
binatang tunggangan. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)
100 HADIS PENGUBATAN NABI

90

HADIS 97


Dari Sahl bin Saad as-Saidi radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- bersabda; Jika benar ada tanda buruk/alamat sial, ia adalah pada
wanita, kuda dan tempat tinggal. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Jihad wa as-Siyar)

Ulasan;

1. Maksud ucapan Nabi dalam hadis di atas Jika benar ada tanda buruk/alamat sial, ia
adalah pada wanita, rumah dan binatang tunggangan; ada dua pandangan dari ulamak;
a) Sebahagian ulamak berpegang dengan makna zahirnya iaitu; rumah adakalanya Allah
menjadikan mendiami rumah tertentu sebab kepada terhasilnya mudarat dan kecelakaan.
Begitu juga dengan mengambil wanita tertentu (sebagai isteri), binatang kenderaan dan
khadam kadang-kadang menjadi penyebab kepada kerosakan dengan takdir Allah.
Maksudnya, kadang-kadang sangkaan/kebimbangan buruk apabila berhadapan dengan
tiga perkara tersebut. Di antara yang memberi makna sebegini ialah Imam Malik dan
segolongan ulamak.
b) Jumhur ulamak berpandangan; maksud ucapan Nabi itu ialah untuk mengecualikan
tiga perkara tersebut (rumah, isteri dan kuda) dari thiyarah yang dilarang tadi.
Maksudnya, jika seseorang memiliki rumah yang ia benci mendiaminya atau isteri yang
ia benci bergaul dengannya atau kuda dan kuda yang ia benci dengan khidmat mereka,
haruslah ia menjauhkan dirinya dari mereka dengan menjualnya atau sebagainya atau
menceraikannya (bagi isteri).
(Aunul-Mabud, jil. 8, bab Fi at-Thiyarah).

Al-Kahin (pawang/tukang tilik)

HADIS 98

Dari Abi Masud al-Ansari radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam- menegah dari harga anjing, mahar wanita penzina dan saguhati kahin
(pawang).

100 HADIS PENGUBATAN NABI

91

Ulasan;

1. Dalam hadis di atas, ada tiga tegahan Nabi;
a) Harga anjing; yakni menjual anjing dan mengambil harganya.
b) Mahar wanita penzina; iaitu upah atau bayaran yang diambil oleh wanita yang
melacurkan dirinya.
c) Saguhati kepada kahin (pawing).
Yang bersangkutan dengan tajuk kita ialah yang ketiga sahaja. Oleh itu kita hanya akan
menghuraikannya sahaja, adapun dua yang lain kita akan huraikan di kesempatan lain.

3. Saguhati kepada 91awing; iaitu bayaran yang diberikan kepada tukang tilik atau orang
yang mendakwa pandai menengok sebagai hasil khidmatnya. Berkata Imam al-Baghawi;
telah ijmak ulamak bahawa saguhati kepada 91awing adalah haram kerana ia adalah
bayaran bagi hasil atau khidmat yang diharamkan dan kerana ia termasuk dalam
memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Menurut Imam al-Khattabi; turut
diharamkan ialah bayaran kepada tukang tilik (al-Arraf). (Syarah Soheh Muslim, Imam
an-Nawawi)

4. Perbezaan antara al-Kahin dan al-Arraf ialah seperti berikut;
a) al-Kahin; ialah orang yang suka meramal peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku pada
masa depan kepada alam atau makhluk dan mendakwa mengetahui hal-hal rahsia.
b) al-Arraf; ialah orang yang mendakwa mengetahui barang yang dicuri, tempat
beradanya barang hilang/tercicir atau yang seumpamanya.
Ada di kalangan mereka yang mendakwa ia mempunyai teman dari jin dan mengambil
khabar berita dari mereka. Maka menurut Imam al-Khattabi; hadis yang menegah
mendatangi al-Kahin (91awing) merangkumi tegahan mendatangi semua mereka itu,
mempercayai cakap-cakap mereka dan merujuk kepada pandangan mereka.
(Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, juz. 10, kitab al-Musaaqah wa al-Muzaraat,
bab Tahrim Tsamanil-Kalbi..).

HADIS 99


100 HADIS PENGUBATAN NABI

92

Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Beberapa orang telah bertanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- berkenaan pawang. Baginda menjawab; Tidak
ada yang dapat dipercayai. Mereka bertanya lagi; Ya Rasulullah, mereka (yakni
pawang) kadang-kadang memberitahu sesuatu yang kemudian terbukti betul. Rasulullah
menjawab; Perkataan yang betul itu adalah yang dicuri oleh jin, kemudian dicampakkan
ke telinga pengikutnya, lalu mereka mengadunkan dengannya 100 pembohongan.

Ulasan;

1. Ucapan Nabi Tidak ada yang dapat dipercayai, maksudnya ialah perkataan mereka
(yakni pawang/tukang tilik) itu semuanya adalah batil. (Syarah Soheh Muslim, juz. 7, bab
Tahrim al-Kahanah wa Ityan al-Kuhhan)

2. Di dalam hadis di atas Nabi menjelaskan bahawa pawang atau tukang tilik adakalanya
perkataan mereka betul bukan kerana mereka itu benar, akan tetapi mereka mendapat
berita dari jin yang menjadi sahabat mereka di mana jin tersebut mencuri dengar dari
Malaikat, kemudian melaporkannya kepada rakan mereka dari kalangan manusia iaitu
pawang-pawang atau tukang-tukang tilik. Apa yang dilaporkan ditokok tambah dengan
pelbagai pembohongan. Mungkin ada satu dua yang betul/benar, tetapi hampir
keseluruhannya adalah bohong dan dusta. Kerana itu Nabi menegaskan di awal hadis
Tidak ada yang dapat dipercayai. (Lihat; Fathul-Bari).

Sihir

HADIS 100

100 HADIS PENGUBATAN NABI

93

Dari Aisyah radhiyallahu anha- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
telah disihir di mana yang menyihirnya ialah seorang lelaki dari Bani Zuraiq yang
dikenali sebagai Labid bin al-Asham. (Antara kesan sihir itu); terkhayal kepada Nabi ia
melakukan sesuatu sedangkan ia tidak melakukannya pun. Ia melihat ia mendatangi
isterinya padahal ia tidakpun mendatanginya. Pada satu hari atau pada satu malam ketika
Nabi bersamaku ia berdoa kepada Allah dan berdoa. Kemudian ia berkata; Wahai
Aisyah, apakah kamu ketahui bahawa Allah telah memberi jawapan kepadaku bagi satu
urusan yang aku telah memohon dariNya?. Aku menjawab; Urusan apa wahai Rasul
Allah?. Nabi berkata; Dua orang Malaikat telah datang kepadaku. Salah seorang duduk
di sebelah kepalaku dan seorang lagi di sebelah kakiku. Lalu salah seorang iaitu yang
berada di sebelah kepalaku- berkata kepada sahabatnya seorang lagi; Apa penyakit yang
dikenai lelaki ini?. Ia menjawab; Telah disihir. Ia bertanya lagi; Siapa yang
menyihirnya?. Ia menjawab; Labid bin al-Asham seorang Yahudi dari Bani Zariq,
seorang munafik. Ia bertanya lagi; Kepada bahan apa sihir itu dibacakan?. Ia
menjawab; Dibacakan ke sikat, sisa rambut dan selaput mayang kurma jantan
33
. Ia
bertanya lagi; Di mana ia diletakkan?. Ia menjawab; Di bawah batu dalam telaga
Zarwan. Zarwan ialah telaga yang berada di kawasan penempatan Bani Zariq. Nabi pun

33
Yakni bahan-bahan sihir itu dibalut dengan selaput mayang kurma jantan tersebut.
100 HADIS PENGUBATAN NABI

94

pergi ke telaga itu bersama beberapa orang sahabatnya. Baginda melihat ke dalamnya. Di
atasnya tumbuh sepohon tamar. Nabi mengarahkan supaya sihir itu dikeluarkan.
Kemudian Nabi pulang ke rumah Aisyah dan menceritakan kepadanya tentang telaga ini;
Wahai Aisyah, telaga ini yang aku diperlihatkannya demi Allah airnya seolah-olah
seperti air yang dicampur inai. Mayang-mayang pohon kurma (yang tumbuh di atas
telaga itu) Nampak seperti kepala-kepala Syaitan. Nabi berkata; Ia telahpun
dikeluarkan.
34
Aku bertanya; Wahai Rasul Allah, kenapa kamu tidak merungkai sihir
itu?. Nabi menjawab; Tidak, sesungguhnya Allah telah menyihatkanku. Demi Allah,
Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak suka untuk mencetuskan kejahatan kepada
sesiapapun dari kalangan manusia. Lalu Nabi memerintahkan supaya telaga itu
ditimbus. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib (bab , ,
), kitab ad-Daawaat (bab ), kitab badie al-Khalq (bab
) dan kitab al-Adab (bab " "... ). Soheh Muslim,
kitab as-Salam (bab )).

Ulasan;

1. Menurut penjelasan ulamak (antaranya Imam ar-Raghib dan sebagainya); Dari segi
bahasa sihir bermaksud yang halus dan yang tersembunyi. Dari segi amalan, ia memberi
beberapa makna;
a) Setiap perbuatan atau perkataan yang memukau orang lain. Ia termasuklah perkataan
yang diucapkan.
b) Apa yang berlaku melalui penipuan atau khayalan, yakni ia bukan sebenar berlaku.
Termasuk dalam kategori ini ialah silap mata.
c) Yang berlaku dengan pertolongan Syaitan setelah pengamalnya melakukan amalan-
amalan yang mendekatkannya dengan Syaitan.
d) Yang terhasil melalui interaksi dengan bintang-bintang dan amalan menurunkan roh
bintang mengikut dakwaan pengamalnya. Menurut Imam Ibnu Hazm; ada bentuk
interaksi itu dilakukan melalui azimat atau tangkal.
f) Ada yang menggabungkan dua di atas iaitu memohon pertolongan Syaitan dan
berinteraksi dengan bintang di mana kesannya lebih kuat mengikut dakwaan
pengamalnya.
(Fathul-Bari).

2. Sebahagian ulamak berpandangan; Semua jenis sihir ini tidak wujud secara reality. Ia
hanya bersifat khayalan sahaja. Maksudnya; pengamal sihir tidak boleh menyebabkan
kecederaan fizikal pada badan manusia termasuk yang menggunakan Syaitan.
Kemampuan Sihir hanyalah menimbulkan keraguan, was-was, melemahkan semangat
serta memberi kesan saikologi kepada manusia. Hanya setakat itu kemampuan sihir.
Antara ulamak yang berpendapat sebegini ialah Abi Jaafar al-Istirazi rahimahullah-

34
Yang dikeluarkan ialah bungkusan sihir (yakni selaput mayang kurma tadi). Adapun bahan-bahan sihir dalam
bungkusan itu tidak dikeluarkan oleh Nabi (Fathul-Bari).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

95

(salah seorang ulamak mazhab Syafiie), Abu Bakar ar-Razi rahimahullah- (dari mazhab
Hanafi) dan Imam Ibnu Hazm rahimahullah-. Adapun jumhur ulamak berpandangan;
Sihir boleh wujud secara realiti, yakni bukan bersifat khayalan semata-mata. Pandangan
jumhur ini ditarjihkan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah- di mana menurut beliau;
Yang soheh ialah sihir wujud secara realiti. Pandangan inilah yang diputuskan oleh
jumhur ulamak dan menjadi pegangan sekelian ulamak. Ia disokong oleh dalil-dalil dari
al-Quran dan hadis-hadis yang masyhur dan soheh. (Fathul-Bari).

3. Di dalam hadis di atas disebutkan baginda sakit (kerana disihir itu), baginda berdoa
kepada Allah dan berdoa. Berkata Imam an-Nawawi; Ini menunjukkan bahawa kita
digalakkan berdoa kepada Allah ketika berlaku kepada kita perkara-perkara yang tidak
disukai dan memohon dari Allah berulang-ulang kali agar perkara yang tidak disukai itu
diangkat oleh Allah. Menurut Imam Hajar; Nabi telah melakukan dua pendekatan dalam
hadis di atas; pendekatan berserah dan pendekatan mengambil sebab. Peringkat mula;
Nabi mengambil pendekatan berserah kepada Allah dan memilih untuk memperolehi
pahala sabar dari ujian yang ditimpakan Allah. Namun apabila kesakitan itu berterusan
dan beliau khuatir jika terus begitu akan melemahkannya dari ibadah, maka Nabi
mengambil pendekatan kedua iaitu berubat dan seterusnya memohon kesembuhan dari
Allah. Kedua-dua maqam tersebut membawa kepada kemuncak kesempunaan. (Fathul-
Bari).

4. Apabila dicadangkan oleh Aisyah supaya dirungkai sihir itu, Nabi menjawab
(antaranya); aku tidak suka untuk mencetuskan kejahatan kepada sesiapapun dari
kalangan manusia. Berkata Imam an-Nawawi mengulas maksud jawapan Nabi ini-;
Nabi bimbang jika sihir itu dikeluarkan dan ditunjukkan kepada orang ramai kesannya
akan menimbulkan mudarat kepada kaum muslimin di mana mereka akan bercerita
tentang sihir, mempelajari sihir atau sebagainya. Keengganan Nabi itu termasuk dalam
Meninggalkan suatu maslahah kerana bimbangkan mafsadah (jika maslahah itu
dilakukan) (Fathul-Bari). Maksud Imam an-Nawawi ialah; merungkai sihir itu mungkin
ada maslahah (kebaikan), namun kerana mafsadah (kehajatan) yang akan timbul lebih
besar lagi, maka Nabi memutuskan untuk tidak mengambil kebaikan itu bagi menutup
mafsadah yang lebih besar tadi.

Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa sahabat-sahabat mendapati dalam
bungkusan sihir itu terdapat tali yang disimpul dan simpulan itu terungkai apabila dibaca
mauzatain (surah an-Falaq dan an-Nas) yang menunjukkan bahawa bungkusan itu
sememangnya dibuka (yakni berbeza dengan riwayat di atas), maka menurut Imam Ibnu
Hajar; riwayat-riwayat tersebut adalah dhaif. (Fathul-Bari).

5. Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah-; di antara ubat yang paling bermanfaat
dan paling kuat untuk merungkai dan melawan sihir di mana sihir itu adalah kesan dari
roh-roh kotor- ialah ubat-ubat ilahiyah yang terdiri dari zikir, doa dan bacaan al-Quran.
Orang yang memiliki hati yang sentiasa ingat Allah, dimakmurkan dengan zikrullah dan
100 HADIS PENGUBATAN NABI

96

ia mempunyai wirid harian dari zikir, doa dan tawajjuh kepada Allah, orang itu memiliki
benteng-benteng yang menahan sihir dari mengenainya. Kesan sihir hanya boleh
menembusi hati yang lemah. Kerana itu kebiasaan yang terkena sihir ialah wanita, kanak-
kanak dan orang-orang jahil. Roh-roh jahat yang menjadi punca sihir hanya mampu
memberi kesan kepada jiwa-jiwa manusia yang ada kesesuaian dengannya. Namun Imam
Ibnu Hajar mengkomentar; apa yang disebut oleh Ibul-Qayyim itu adalah apa yang
menjadi kebiasaan. Dalam kes-kes terpencil ada juga orang-orang yang kuat imannya dan
hampir dengan Allah yang terkena sihir. Contoh paling hampir ialah Nabi sendiri dalam
hadis di atas. Baginda adalah orang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, paling
benar tawajjuhnya kepada Allah, begitu juga wiridnya, namun dalam pada itu baginda
juga terkena sihir. Bagi kes Nabi, sihir yang berlaku kepada baginda itu adalah untuk
menjelaskan harus berlakunya sihir (yakni sihir bukanlah suatu yang mustahil untuk
berlaku kepada sesiapa sahaja). (Fathul-Bari).

HADIS 101


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Jauhilah tujuh perkara yang memusnahkan, iaitu;
1. Syirik dengan Allah
2. Sihir
3. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecualilah jika dengan hak
4. Makan riba
5. Makan harta anak yatim
6. Melarikan diri pada hari bertemu musuh (yakni lari dari medan peperangan)
7. Menuduh wanita yang bersih dan baik hatinya dengan tuduhan zina.
(Soheh al-Bukhari, kitab al-Washaya dan kitab al-Muharibin)

Ulasan;

1. Dalam hadis di atas Nabi menyebutkan bahawa sihir adalah tergolong dalam tujuh
dosa yang memusnahkan manusia. Menurut Imam Malik dan Ahmad; hukum bagi ahli
sihir ialah sama seperti hukum ke atas seorang zindiq iaitu tidak diterima pengakuan
taubatnya dan ia hendaklah dikenakan hukuman had dengan dibunuh jika terbukti
100 HADIS PENGUBATAN NABI

97

perbuatan sihirnya. Adapun menurut mazhab Syafiie; ahli sihir tidaklah dikenakan
hukuman bunuh kecuali dengan ia mengaku melakukan sihir dan sihirnya itu
menyebabkan kematian. Imam an-Nawawi menjelaskan; Jika sihir yang dilakukan
membabitkan ucapan dan perbuatan kufur, menjadi kafirlah ahli sihir yang
melakukannya. Jika ia bertaubat, taubatnya diterima mengikut mazhab Syafiie. Jika
dalam amalan sihirnya itu tidak ada yang mengandungi ucapan atau perbuatan kufur, ia
dikenakan hukuman takzir dan diminta bertaubat. (Fathul-Bari).

Sihir ucapan

HADIS 102


Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma- menceritakan; Ada dua orang lelaki
tiba dari Timur, lalu mereka berkhutbah dan orang ramai berasa terpegun dengan gaya
ucapan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- bersabda; Sesungguhnya
ada sesetengah gaya ucapan adalah seperti sihir. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Maksud hadis ialah ada ucapan yang diucapkan manusia memberi kesan seperti sihir
iaitu memukau dan menarik perhatian manusia, atau tidak mampu ditandingi orang lain.
Ucapan menyihir atau memukau ini ia adalah terpuji jika digunakan untuk kebaikan dan
tercela jika digunakan untuk kebatilan. (Aunul-Mabud, juz. 11, bab al-Mutasyaddiq fi
al-Kalam).

Mengubati sihir dengan tamar Ajwah

HADIS 103


Dari Saadradhiyallahu anhu- menceritakan; Nabi sallallahu alaihi wasallam-
bersabda; Sesiapa berpagi dengan memakan tujuh biji tamar ajwah, tidak akan
100 HADIS PENGUBATAN NABI

98

berupaya memudaratkannya pada hari tersebut sebarang racun dan juga sihir. (Soheh al-
Bukhari, kitab at-Thib)

Ulasan;

1. Tamar ajwah adalah sejenis tamar yang terbaik di Madinah. (Fathul-Bari)

2. Adakah manfaat penjagaan diri dari racun dan sihir tersebut hanya khusus bagi tamar
ajwah sahaja atau merangkumi semua jenis tamar?
a) Rata-rata ulamak berpandangan; ia adalah manfaat khusus bagi tamar ajwah sahaja.
Menurut Imam al-Khtattabi rahimahullah-; Kedudukan tamar ajwah yang memberi
manfaat untuk menjaga tubuh dari kesan racun dan sihir adalah berkah doa Nabi untuk
tamar Madinah, bukan kerana khasiat yang ada dalam buah tamar. Imam Nawawi
rahimahullah- juga menyebutkan; Dalam hadis tersebut dikhususkan tamar ajwah bagi
manfaat yang disebutkan (yakni penjagaan dari racun dan sihir). Imam al-Qurtubi
rahimahullah- juga berpandangan yang sama di mana kata beliau; Hadis-hadis secara
zahirnya mengkhususkan tamar ajwah Madinah sahaja untuk menangkis racun dan
menghapuskan sihir. Ia termasuk dalam bab perkara-perkara khusus yang tidak dapat
difahami dengan qiyas yang bersifat dzanni. (Fathul-Bari).
b) Namun ada juga ulamak berpandangan; ia merangkumi semua jenis tamar. Pandangan
ini disebut oleh Imam al-Karmani rahimahullah- dalam Syarahnya tanpa menyatakan
siapa yang berpandangan sebegini. (al-Kawakib ad-Darari).

3. Mengenai bilangan tujuh, berkata Imam an-Nawawi; Adapun disebutkan bilangan
tujuh secara khusus, ia tidaklah dapat difahami maknanya secara lojik akal sama seperti
bilangan rakaat solat dan penentuan nidab zakat (Fathul-Bari). Imam al-Karmani juga
menyebutkan; Rahsia bagaimana tamar ajwah dapat menahan sihir dan racun dan begitu
juga kenapa dikhususkan bilangan tujuh itu ia adalah dari perkara-perkara yang
diberitahui Syarak yang wajib kita beriman dengannya dan mempercayai kelebihan dan
hikmahnya sebagaimana bilangan rakaat solat dan nisab zakat (al-Kawakib ad-Darari).

Jangkitan penyakit dan kepercayaan khurafat

HADIS 104

100 HADIS PENGUBATAN NABI

99


Dari Abi Salamah rahimahullah- yang menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu-
yang menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- telah bersabda; Tidak ada
jangkitan penyakit (tanpa takdir Allah-pent.), tiada alamat sial sesuatu, tiada sial burung
terbang malam (atau tiada ruh orang mati dibunuh yang menuntut bela) dan tiada Safar.
Larilah dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Lalu seorang
Arabi berkata; Ya Rasulullah, bagaimana pandangan kamu dengan sekumpulan unta
yang yang berada di padang pasir, tangkas seumpama kijang, lalu mereka didatangi oleh
seekor unta yang berpenyakit kulit, unta itu masuk bersama mereka dan mencampuri
mereka, lantas ia menyebabkan semua mereka berpenyakit kulit. Baginda menjawab;
Siapa pula yang mengenakan penyakit kepada unta yang pertama itu?. Berkata Abu
Salamah; Aku mendengar pula Abu Hurairah berkata pada kesempatan lainnya;
Rasulullah bersabda; Janganlah orang yang mempunyai unta sakit membawa datang
untanya kepada orang yang mempunyai unta sihat. Abu Hurairah mengingkari hadis
yang ia ucapkan pertama tadi. Lalu kami berkata; Bukankah kamu juga yang
menyampaikan (hadis); Tiada jangkitan)?. Lantas Abu Hurairah bercakap dengan
bahasa yang tidak difahami dalam bahasa Habsyah (kerana marahkan dirinya sendiri yag
melupai hadis Nabi). Abu Salamah berkata; Aku tidak pernah melihat Abu Hurairah
melupai hadis melainkan hadis itu sahaja. (Mukhtasar Soheh al-Bukhari, kitab at-Thib(

Ulasan;

1. Adwa;

Adwa bermaksud jangkitan, yakni penyakit yang boleh berpindah dari pengidapnya
kepada orang lain seperti penyakit kulit atau lainnya. Orang-orang Arab dahulu
mempercayai bahawa penyakit itu sendiri mempunyai kuasa untuk berpindah atau
berjangkit kepada orang lain lain atau kepada binatang lain (jika sesama binatang). Maka
Nabi ingin membentulkan tanggapan mereka dengan menegaskan Tidak ada jangkitan
penyakit, yakni tidak ada penyakit yang boleh berjangkit dengan sendiri melainkan
Allah yang mentakdirkan. (Tuhfah al-Ahwazi, juz. 5, bab ma ja-a fi adwa wa haamah wa
shafar).
100 HADIS PENGUBATAN NABI

100


2. Thiyarah; telahpun kita huraikan sebelum ini.

3. Haamah;

Al-Haamah bermaksud sejenis burung di mana orang-orang Arab dahulu menganggap
alamat buruk atau sial dengan kemunculannya. Ia termasuk dalam burung yang muncul di
waktu malam (seperti burung hantu). Dikatakan juga; orang-orang Arab mempercayai
bahawa orang yang mati dibunuh jika tidak dituntut bela ia akan menyerupai burung
Haamah ini dan merayu Berilah aku minum! Berilah aku minum! sehinggalah apabila
mendapat pembelaan barulah ia menghilang. Apabila Islam datang, Islam telah
menafikan kepercayaan ini dan melarang umat Islam mempercayainya. (Tuhfah al-
Ahwazi, juz. 5, bab ma ja-a fi adwa wa haamah wa shafar).

4. Safar;

Ada dua makna bagi kalimah Safar dalam hadis di atas mengikut yang dijelaskan oleh
ulamak;

a) Ia memberi makna penyakit yang menimpa perut yang disebabkan oleh sejenis
cacing yang boleh berjangkit. Menurut orang-orang Arab; ia lebih mudah
berjangkit dari penyakit kulit. Berdasarkan makna ini, maka ucapan Nabi Tiada
Safar maksudnya ialah tiada penyakit Safar yang dapat berjangkit dengan sendiri
melainkan dengan takdir Allah. Tujuan Nabi ialah untuk menafikan kepercayaan
orang-orang Arab tentang jangkitan penyakit sebagaimana Adwa tadi.
b) Ia memberi makna bulan Safar. Orang-orang Arab mengharamkan bulan Safar dan
menghalalkan bulan Muharram (yakni mereka menganjak pengharaman bulan
Muharram kepada bulan Safar, atau menukar bulan Haram dari bulan Muharram
ke bulan Safar), maka dengan sabdanya itu Nabi ingin menolak perbuatan mereka.
(Tuhfah al-Ahwazi (juz. 5, bab ma ja-a fi adwa wa haamah wa shafar), Syarah Soheh
Muslim (juz. 7, bab la adwa wala tiyarata.)).

5. Juzam;

Juzam adalah penyakit kusta (leprosy). Di dalam hadis di atas, Nabi menyuruh agar kita
menjauhi orang berpenyakit juzam sejauh-jauhnya. Namun terdapat hadis yang
menceritakan; Nabi makan bersama orang yang berpenyakit juzam. Antaranya;


100 HADIS PENGUBATAN NABI

101

Jabir radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-
memegang tangan seorang yang berpenyakit juzam dan mengajaknya makan bersamanya
dalam satu talam. Baginda berkata; Makanlah bersamaku kerana aku percaya kepada
Allah dan bertawakkal kepadaNya (Riwayat Imam Abu Daud, at-Tirmizi dan Ibnu
Majah)

Oleh kerana berlaku pertembungan antara hadis di atas, para ulamak berbeza pandangan
dalam masalah ini;
a) Sebahagian ulamak berpandangan; hadis pertama tadi adalah mansuh. Di antara
yang berpandangan sebegini ialah Saidina Umar di mana beliau turut melakukan
sebagaimana Rasulullah iaitu makan bersama orang berpenyakit kusta tanpa ragu
dan bimbang.
b) Jumhur ulamak berpandangan; hadis pertama di atas tidak mansuh, cuma untuk
memadankan dengan hadis yang kedua, hendaklah difahami arahan Nabi dalam
hadis tertama itu (iaitu arahan supaya menjauhi orang berpenyakit juzam) sebagai
arahan sunat dan ihtiyat, yakni digalakkan menjauhinya sebagai langkah berjaga-
jaga dari jangkitan, namun jika ingin mendekatinya tidaklah diharamkan
berdalilkan hadis yang kedua tadi.
(Aunul-Mabud, juz. 8, bab Fi at-Thiyarah).

Rasulullah diracuni

HADIS 105


Anas radhiyallahu anhu- menceritakan; Seorang perempuan Yahudi telah
menghidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam- daging kambing yang telah
diletakkan racun, lalu Nabi memakannya. Kemudian perempuan itu dihadapkan kepada
Nabi. Para sahabat bertanya Nabi; Perlukan kami membunuhnya?. Jawab Nabi;
Tidak. Anas berkata; Aku masih dapat melihat kesan racun itu pada langit-langit
Rasulullah. (Soheh al-Bukhari, kitab al-Hibah)

Ulasan;

1. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahawa Nabi berbekam setelah termakan daging
beracun itu. Diceritakan oleh Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu-;

100 HADIS PENGUBATAN NABI

102


Seorang wanita Yahudi di Khaibar telah meletakkan racun ke dalam daging kambing
yang dipanggang. Kemudian ia menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam-. Rasulullah pun memakan daging tersebut dengan turut disertai beberapa
sahabatnya. Tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya; Angkat tangan kamu
dari daging tersebut?. Rasulullah kemudian menghantar seseorang memanggil
perempuan Yahudi tersebut. Nabi bertanya beliau; Adakah kamu telah meracuni daging
kambing ini?. Ia bertanya semula; Siapa yang memberitahu kamu?. Nabi menjawab;
Daging di tanganku ini. Akhirnya ia mengaku; Ya. Nabi bertanya kepadanya; Apa
tujuan kamu ingin meracuniku. Ia menjawab; Aku berkata (pada diriku); Jika
Muhammad itu benar seorang Nabi pasti racun itu tidak akan memudaratkannya. Jika ia
bukan Nabi (yakni seorang pendusta), kami akan bebas darinya. Nabi memaafkannya
dan tidak menghukumnya. Sebahagian sahabat yang makan daging itu ada yang mati.
Nabi selepas itu berbekam di belakangnya di bahagian pangkal leher (kahil) untuk
mengubati kesan racun dari memakan daging kambing tersebut. Orang yang
membekamnya ialah Abu Hindun -Maula Bani Bayadhah- dari puak Ansar. Beliau
membekam menggunakan tanduk dan pisau. (Riwayat Imam Abu Daud).

100 HADIS PENGUBATAN NABI

103

Lalat

HADIS 106


Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu- menceritakan; Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam- bersabda; Apabila lalat terjatuh ke dalam bekas air sesiapa dari kamu,
hendaklah ia merejam lalat itu sepenuhnya ke dalam air, kemudian barulah ia
membuangnya. Sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya terdapat penawar dan di
sebelah lagi terdapat penyakit. (Soheh al-Bukhari, kitab at-Thibb)

Ulasan;

1. Berkata Imam al-Khattabi rahimahullah-; Ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu
mempertikai hadis ini, di mana mereka berkata; Bagaimana boleh berkumpul penawar
dan penyakit pada kedua-dua sayap lalat? Dan bagaimana lalat itu sendiri mengetahui
hal itu pada dirinya hingga (pada ketika ia terjun ke dalam bekas air) ia mendahulakan
sayap yang mengandungi penyakit dan mengkemudiankan sayap yang ada penawar? Apa
yang mendorongnya untuk berbuat demikian?. Imam al-Khattabi menjawab; Ini adalah
pertanyaan orang jahil atau pura-pura jahil. Banyak haiwan yang menggabungkan dua
sifat yang bertentangan. Allah telah menggabungkan keduanya dan menjadikannya satu,
bahkan menjadikan sebahagiannya sebagai kekuatan haiwan tersebut. Dialah yang
mengilhamkan lebah untuk membuat sarang yang menakjubkan untuk menghasilkan
madu di dalamnya. Dialah yang mengilhamkan kepada semut untuk mengumpulkan
makanan guna memenuhi keperluannya dan membelah bijian supaya tidak tumbuh
(dalam simpanan). Tentulah Allah maha berkuasa untuk mengilhamkan kepada lalat
untuk mendahulukan satu sayap dan mengkemudiankan yang satu lagi. (Fathul-Bari,
kitab at-Thib).

Wallahu alam.

***Alhamdulillah fil-Ula wal-Akhirah. Selesai terjemahan dan ulasan pada Sabtu, 9
Syawal 1431 Hijrah, bersamaan 18 September 2010, 6.30 petang. Semoga Allah
merestui tulisan ini dan mengurniakan rahmat dan keampunan kepada penulisnya.
Amin, ya Rabbal-Alamin***


100 HADIS PENGUBATAN NABI

104

IJAZAH ILMIAH


Segala pujian dan sanjungan milik Allah. KepadaNya kita menyembah dan kita
mengharap pertolongan. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad,
para sahabat serta ahli keluarganya.

Saya dengan ini mengijazahkan buku ini dan riwayat saya bagi kitab Soheh al-Bukhari
(sebagaimana di awal buku ini) kepada ____________________________ yang telah
membaca/mendengar buku ini (dari awal hingga akhir) di hadapan saya dalam majlis
yang diadakan pada ___________________ bertempat di _________________________
dengan pesanan hendaklah beliau berpegang teguh dengan al-Quran dan as-Sunnah,
beramal dengan keduanya, menyampaikannya mengikut yang termampu dan tidak lupa
mendoakan para alim ulamak, guru-guru/syeikh-syeikh dan para pemimpin Islam yang
banyak berjasa kepada agama dan ummah.


Ar-Raji Afwa Rabbihi,

.
USTAZ AHMAD ADNAN BIN FADZIL
MUDIR MANHAL-HPA
Tarikh; ____________________