Anda di halaman 1dari 2

Bab 1 1. Dari aspek bahasa, tamadun berasal daripada perkataan madana dan madani. Huraikan maksud perkataan tersebut.

2. Apakah maksud Deen dalam definisi tamadun. 3. Nyatakan 5 terminologies dalam konsep tamadun. 4. Huraikan definisi tamadun dari aspek istilah. 5. Apakah perbezaan hadarah dan peradaban dalam mentakrif tamadun? 6. Huraikan maksud civilization? 7. Apakah kaitan antara hadarah, peradaban dan civilization? 8. Apakah ciri-ciri asas tamadun? 9. Klasifikasikan ciri-ciri asas tamadun kepada beberapa kumpulan berdasarkan persamaan dalam konsep tamadun. 10. Nyatakan 3 objektif tamadun. Prepared by fafa,zharif, sharil

Jawapan 1. Madana: Membuka bandar / kota serta aktiviti memperhalusi budi pekerti. Madani: Sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji 2. Deen: Agama iaitu menggambarkan kehidupan beragama. 3. -Hadarah -Umran -Madaniyyah -Peradaban -Civilisation -Civitas 4. Sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan (seperti sains dan teknologi, kesenian, kesusasteraan ) yang tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa ( nation state ). 5. hadarah-yang merujuk kepada penempatan di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi. Peradaban- Keadan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat

6. Civilization berasal daripada perkataan latin Civitas yang bermaksud bandar atau kota. Seperti hadarah dan peradaban, civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggin budaya dan kemajuan kebendaan 7. Ketiga-tiga perkataan tersebut mentakrif tamadun dan terlibat dalam plot kelahiran tamadun yang bermula dari hadarah iaitu penempatan dan kemudian lahirlah peradaban(keadan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat) dan civilization (penggabungan antara ketinggin budaya dan kemajuan kebendaan) dan kemudian lahirlah tamadun (kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan mencapai tahap kecemerlangan dan kegemilangan dalam aspek kemajuan fizikal dan spiritual). 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Kemajuan Kewujudan negara dan sistem pemerintahan yang teratur Kewujudan stratifikasi dan organisasi sosial Kewujudan kota , bangunan dan senibina Kewujudan aktiviti ekonomi Kewujudan sains dan teknologi Kewujudan sistem bahasa dan tulisan Kewujudan sistem agama dan kepercayaan

-fizikal : Kewujudan negara dan sistem pemerintahan yang teratur, Kewujudan stratifikasi dan organisasi social, Kewujudan kota , bangunan dan senibina, Kewujudan aktiviti ekonomi, Kewujudan sains dan teknologi -spiritual: Kewujudan sistem agama dan kepercayaan -kesusateraan: Kewujudan sistem bahasa dan tulisan 10. 1. menjelas dan menerapkan nilai-nilai universal dalam kehidupan umat manusia 2. memupuk jati diri individu, sifat tolerensi dan saling 3. melahirkan masyarakat berfikiran luas dan berpandangan sejagat