Anda di halaman 1dari 1

CARTA ALIRAN PENTAKSIRAN, MEREKOD SKOR DALAM REKOD TRANSIT DAN SPPBS

GURU MELAKSANAKAN P&P DAN PENTAKSIRAN.

GURU MENILAI PRESTASI MURID, MEREKOD, MENYIMPAN EVIDENS TERBAIK DLM FMP DAN MELAPOR BERDASARKAN EVIDENS.

GURU MENGGUNAKAN REKOD TRANSIT SPPBS. MENCATATKAN TARIKH PENTAKSIRAN DIBUAT.

GURU MENYERAHKAN REKOD TRANSIT SPPBS KEPADA PEMANTAU YANG DILANTIK UNTUK SEMAKAN DAN PENGESAHAN.

REKOD TRANSIT SPPBS LENGKAP.

GURU MEMASUKKAN DATA KE DALAM SPPBS SECARA ATAS TALIAN MENGIKUT JADUAL/ TAKWIM PBS SEKOLAH.

TIDAK LENGKAP/ TIADA PENTAKSIRAN

KEMAS KINI REKOD TRANSIT SPPBS

FMP Fail Perkembangan Murid Disimpan dalam bilik PBS

SPPBS Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

SU PBS 2013