Anda di halaman 1dari 7

ASPEK UNDANG-UNDANG PSIKIATRI MENTAL DISORDER ORDINANCE (PERSEKUTUAN TANAH MELAYU) DILULUSKAN PADA TAHUN 1952.

TUJUAN:1. Untuk melindungi orang-orang yang berpenyakit jiwa dari bahaya kecederaan dan dipergunakan oleh orang lain. 2. Untuk melindungi orang awam dan harta benda mereka dari kecederaan dan kerosakan oleh orang-orang yang sakit jiwa. 3. Untuk memaksa kemasukan ke hospital bagi mereka-mereka yang tidak sedar bahawa mereka menhidapi sakit jiwa. 4. Untuk memaksa tahanan, rawatan perubatan dan perhatian untuk mereka yang melanggar undang-undang negara.

JENIS-JENIS KEMASUKAN 1. Kemasukan sukarela 2. Kemasukan Paksaan A) Untuk pesakit sivil: i) ii) iii) iv) Borang A Borang B Borang Polis 57 Urgency Order

B) Untuk pelanggar undang-undang:i) Kuasa Makamah(Court Order) ii) Ruler's Pleasure

KEMASUKAN SUKARELA

Pesakit sedar ia mengalami sakit jiwa.

Bersetuju masuk hospital atas nasihat doktor. Pesakit menandatangani borang kemasukan sukarela untuk mendapat rawatan. Pesakit mesti sedar tentang tempat, masa &pendirian. Saudaramara boleh mendatangani borang C.

KEMASUKAN TERPAKSA Untuk pesakit sivil:Borang A Pesakit tidak sedar ia berpenyakit jiwa. Diperiksa oleh doktor berdaftar yang: Yakin pesakit sedang mengalami sakit jiwa. Bukan saudara atau rakannya. Pesakit dimasukkan ke wad psikiatrik untuk rawatan dan perubatan selama 90 hari. Saudara pesakit menandatangani Borang C. BORANG (B) DIPERIKSA OLEH DOKTOR BERDAFTAR YANG: tidak pasti bahawa pesakit berpenyakit jiwa. bukan saudara atau rakan pesakit. doktor menandatangani borang B ; pesakit masuk untuk perhatian selama 14 hari. saudara pesakit menandatangani borang C.

BORANG (C) Permintaan oleh sesiapa yang kenal dengan pesakit untuk memasukkannya ke hospital psikiatrik. Tidak boleh digunakan sebagai borang kemasukan, mesti diiringi dengan borang A atau borang B. Yang menandatangani borang C mestilah berumur 18 tahun keatas dan telah melihat pesakit dalam tempoh 7 hari sebelum menandatangani borang. BORANG POLIS 57 Pesakit telah dijumpai oleh polis. Pegawai polis menerangkan keadaan pesakit semasa dijumpai dan menandatangani borang tersebut. pesakit akan dibawa untuk pemeriksaan doktor. Jika mendapati pesakit mengalami sakit jiwa doktor akan menandatangani borang A. Jika tidak ia akan menandatangani borang B.
5

URGENCY ORDER FORM UNTUK PESAKIT TERLALU GANAS ATAU SAKIT TERUK YANG MEMERLUKAN RAWATAN SERTA MERTA. Magistrate menandatangani borang tersebut atas permintaan saudara-mara. Pt. boleh dimasukkan ke hospital dengan sertamerta untuk 7 hari. UNTUK PELANGGAR UNDANG-UNDANG COURT ORDER. Pesakit telah melakukan kesalahan & disyaki menghidapi sakit jiwa. Hakim memerintah pesalah dimasukkan ke hospital untuk perhatian & lapuran Pakar Psikiatrik. Jika pesalah mengalami sakit jiwa & kesalahannya besar kes ini akan dirujuk kepada ketua Negeri.

RULER'S PLEASURE Ketua Negeri dibawah arahan Ruler's Pleasure akan memerintah Pt. supaya ditahan dalam hospital psikiatrik untuk perubatan & rawatan.`