Anda di halaman 1dari 4

Tarikh/hari Matapelajaran Tahun Bilangan murid Objektif

: 18 mar 2012/ isnin : sains : 5 Ibnu Sina : 35 orang : Memahami kegunaan tenaga Menerangkan mengapa kita memerlukan tenaga Menyatakan sumber-sumber tenaga

Pengetahuan sedia ada Kemahiran proses sains Bahan Nilai Kemahiran Langkah/ Masa Set Induksi ( 10 Minit )

: Manusia akan menjadi lemah jika tidak mempunyai tenaga : Meramal, membuat inferens, berkomunikasi : Gambar orang sedang kelaparan, bateri, gambar makana : Bekerjasama, mensyukuri nikmat Tuhan : Simulasi, penerangan, bersoaljawab dan sumbangsaran Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid - Guru mengucap salam kepada murid. Guru menunjukan gambar orang yang sedang kelaparan dan gambar makanan - Guru meminta murid memberi pandangan / pendapat mereka mengenai gambar yang diberikan. - Guru bersoal jawab secara lisan dengan murid. -Guru memulakan pelajaran dan mengaitkan gambar yang ditunjukan dengan tajuk yang akan -Murid salam menjawab

Apa itu tenaga

- murid memerhati gambar yang ditunjukan. murid bebas memberi pandangan mengenai gambar.

- Murid murid memberi jawapan berdasarkan soalan yang diberikan mengikut kefahaman mereka.

dipelajari. - Murid-murid bersedia untuk belajar. -Guru memberi - Murid mendengar amat penerangan mengenai penerangan serta dalam tajuk yang dipelajari. membuat catatan ringkas.

Perkembangan Langkah 1 ( 15 Minit )

Tenaga diperlukan kehidupan seharian.

- guru meminta murid - Tenaga ialah memberi perhatian dan keupayaan untuk membuat catatan melakukan kerja. ringkas berdasarkan penerangan guru. - Semua hidupan memerlukan -Guru bersoaljawab tenaga untuk dengan murid menjalani proses hidup. Soalan. 1.Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Jawapan. 1.Tenaga ialah keupayaan untuk 2. Mengapakah kita melakukan kerja. memerlukan tenaga? 2.Tenaga diperlukan kerana ia membantu kita dalam melakukan kerja. Pelbagai jenis sumber tenaga 1. matahari 2. makanan 3. angin 4. air 5. bahan api 6. bateri 3. Apakah sumber 3. Sumber tenaga tenaga manusia? manusia adalah makanan dan minuman. -Guru menerangkan bahawa terdapat - Murid mendengar pelbagai sumber dan membuat catatan. tenaga. - Guru memberi huraian

mengenai sumber tenaga seperti yang di nyatakan. Langkah 2 ( 25 Minit ) Membuat peta - Guru membahagikan minda / murid kepada 4 pengurusan grafik. kumpulan ( 5 orang setiap kumpulan) Sumber Tenaga Guru mengedar 1. matahari bahan yang diperlukan 2. makanan seperti kertas mahjong, 3. angin maker pen, warna 4. air kepada setiap 5. bahan api kumpulan. 6. bateri setiap kumpulan diminta untuk membuat sebuah peta minda mengenai tajuk tenaga iaitu sumber tenaga - setelah selesai, guru meminta setiap kumpulan untuk membuat pembentangan mengenai peta minda yang mereka hasilkan. - Guru membuat ulasan mengenai peta minda yang dihasilkan oleh setiap kumpulan. Kumpulan yang terbaik dikira sebagai pemenang dan mendapat hadiah. - Guru mengarahkan hasil kerja tersebut di lekat pada sudut - murid dibahagikan kepada empat kumpulan. - murid berada dalam kumpulan masingmasing bersama bahan bahan yang telah disediakan. - murid berbincang dalam kumpulan untuk membuat peta minda. - murid membuat peta minda dan penerangan mengenai setiap sumber tenaga. - setiap kumpulan murid membuat pembentangan mengenai peta minda yang telah mereka buat.

matapelajaran di dalam kelas . - Guru merumuskan isi pelajaran dangan aktiviti soaljawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap tajuk yang telah dipelajari.

Penutup ( 10 Minit )

- Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja.

murid mejawab setiap soalan yang dikemukan oleh guru dengan betul.

Hidupan memerlukan tenaga untuk melakukan kerja dan menjalankan proses hidup. Soalan. 1.Apakah yang -Terdapat pelbagai dimaksudkan dengan jenis sumber tenaga? tenaga 2. Apakah contoh sumber tenaga?

Jawapan. 1.Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja Sumber tenaga terdiri daripada. 1. matahari 2. makanan 3. angin 4. air 5. bahan api 6. bateri

Anda mungkin juga menyukai