Anda di halaman 1dari 12

LANDSKAP & NURSERI

PROGRAM SKOR A

PEMBIAKAN TUMBUHAN HIASAN SECARA


ASEKS
SPM 2003

2.

Rajah di bawah menunjukkan peringkat penyediaan


bahan tanaman hiasan.
(a)

Nyatakan dua langkah menyediakan 7keratan


batang pada peringkat 1.
(i) ...................................................................
(ii) ...................................................................

Rajah 1
1.

Senaraikan lima langkah membiak tumbuhan hiasan


dalam Rajah 1 secara keratan daun.
Langkah 1 :

Langkah 2 :

(b)

Nyatakan dua penjagaan tanaman pada


peringkat 2.

...........................................................................................

(i) ...................................................................

.........................................................................................

(ii) ...................................................................

...........................................................................................
.........................................................................................

Langkah 3 :

...........................................................................................
..........................................................................................

Langkah 4 :

...........................................................................................

(c)

Nyatakan persediaan yang dibuat sebelum


mengubah anak pokok ke Peringkat 3.
(i) ...................................................................
(ii) ...................................................................

..........................................................................................
Langkah 5 :

...........................................................................................
..........................................................................................
(Skor : 5)

(Skor : 5)

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

SPM 2004

(Skor: 5)
4.

Anda telah melakukan pembiakan secara tut pada


pokok Michelia champaca. Senaraikan cara penyediaan
dahan semasa membuat pembiakan tersebut.
.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................
(Skor: 5)

SPM 2005
Rajah 2
3.

Anda telah melakukan pembiakan secara aseks pokok


renek di sekolah.
Pilih dan tandakan X bahagian yang sesuai untuk
keratan kayu lembut dan Y bahagian yang sesuai untuk
keratan kayu keras dalam ruangan jawapan yang
sisediakan dalam Rajah 2.

5.

Berdasarkan pengalaman anda memilih bahan untuk


melakukan pembiakan secara keratan, nyatakan
langkah-langkah memilih dan membuat keratan kayu
lembut.
.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

.........................................................................................
........................

Berdasarkan pengalaman anda, nyatakan kerja yang


dilakukan sebelum cantuman itu diikat.

.........................................................................................
........................

.........................................................................................
........................

.........................................................................................
........................

.........................................................................................
........................

.........................................................................................
........................

.........................................................................................
........................

(Skor: 5)

.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................
.........................................................................................
........................
(Skor: 5)
SPM 2006

Rajah 3
5.

Rajah 3 menunjukkan sejenis cantuman yang pernah


anda lakukan di sekolah.

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

10
Senaraikan
tersebut.

langkah-langkah

melakukan

pembiakan

(a) ..........................................................
......
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Rajah 4
6.

(b) ..........................................................
......

Rajah 4 menunjukkan tanaman hiasan yang pernah


anda biakkan secara aseks.

...............................................................

Pilih dan tuliskan A, B, C, D, E dan F dalam ruang


jawapan tumbuhan yang boleh dibiak secara:

...............................................................

(a) Keratan batang

...............................................................
...............................................................
Rajah 5

(b) Keratan daun

(Skor : 5)

(Skor: 5)
7.

Rajah 5 menunjukkan sebahagian langkah pembiakan


secara tut.

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

11

8.
Lengkapkan urutan kerja penyediaan bahan
penanaman pada Rajah 6.
(i)

SPM 2007
9.

Berdasarkan pengalaman anda melakukan pembiakan


tumbuhan secara aseks, pilih dan padankan lima bahan
pembiakan yang sesuai dengan tumbuhan hiasan yang
betul.
Bahan Pembiakan

Tumbuhan Hiasan

(ii)
Rumput Bermuda
Cynodon sp.

(iii)
Sepit udang
Heliconia sp.

(iv)
Bebawang hiasan
Zyphyranthes sp.

(v)
Resam batu
Begonia sp.
Halia
Zingiber sp.

Keledek hiasan
(Ipomea sp.)

Lidah jin
(Sanseviera sp.)

Rajah 6
(Skor : 5)

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

12

(Skor : 5)

SPM 2008
11. Berdasarkan pengalaman anda melakukan pembiakan
tumbuhan secara aseks, nyatakan :
(a) Bahan campuran medium yang digunakan mengikut
nisbah yang diberi.
Nisbah Campuran
Rajah 7

Bahan Campuran Medium

10. Rajah 7 menunjukkan tumbuhan hiasan yang boleh


dibiakkan dengan kaedah keratan batang.
Berdasarkan pengalaman anda, nyatakan lima langkah
melakukan keratan batang tersebut.
i.

......................................................................................................

ii.

.................................................................................................

1
1

(b) Dua ciri benih yang telah anda pilih untuk disemai
menggunakan medium di atas.
i. ....................................................................................................

...

iii.

......................................................................................................

iv.

......................................................................................................

v.

......................................................................................................
(Skor : 5)

ii. ....................................................................................................
(Skor : 5)

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

13

SPM 2009
SPM 2010
13.

Rajah 5 menunjukkan pembiakan tanaman hiasan secara tut yang


pernah anda lakukan.

Rajah 3
12.

Rajah 3 menunjukkan satu kaedah pembiakan secara aseks.


Tuliskan lima langkah untuk melakukan pembiakan tersebut.
Rajah 5

Ruang Jawapan

Penyataan berikut adalah langkah kerja pembiakan tanaman hiasan


secara tut.

(i)

.................................................................................................

(ii)

.................................................................................................

(iii)

.................................................................................................

Menyediakan bahan.

(iv)

.................................................................................................

Menyapu hormone pengakaran.

(v)

.................................................................................................

Menyediakan alatan.

Mengikis cambium.

Penyataan Langkah Kerja

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A
E

14

Membuat kelaran.
(Skor : 5)

14.

Rajah 6 menunjukkan contoh bahan tanaman untuk pembiakan


aseks yang pernah anda lakukan.

SOALAN-SOALAN LAIN

15. Rajah 8 menunjukkan sebahagian langkah pembiakan


secara tut.
Senaraikan

langkah-langkah

melakukan

pembiakan

tersebut di ruang jawapan.


RUANG JAWAPAN
(c) .....................................................
....................

Rajah 6
Tuliskan dalam ruang jawapan lima langkah kerja bagi menyediakan
bahan tanaman tersebut sebelum ditanam.

.........................................................
...............

Ruang Jawapan
(i)

.................................................................................................

(ii)

.................................................................................................

(iii)

.................................................................................................

(iv)

.................................................................................................

(v)

.................................................................................................
(Skor : 5)

(d) .....................................................
....................
.........................................................
...............

(e) .....................................................
.....................
.........................................................

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

15

...............

ii.

......................................................................................................
..

(f) .....................................................
.....................
.........................................................
...............

iii.

......................................................................................................

iv.

......................................................................................................

v.

......................................................................................................
(Skor : 5)

(g) ..............................................................

......
...................................................................
Rajah 8
(Skor : 5)

Anak pokok
Anak pokok

Rajah 8

16. Rajah 8 menunjukkan anak pokok yang terhasil daripada kaedah


pembiakan secara aseks.
Nyatakan langkah-langkah menghasilkan anak benih tersebut.

i. ..............................................................................................................

Rajah 9

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

16

17. Rajah menunjukkan anak pokok yang telah terhasil daripada kaedah
pembiakan aseks. Nyatakan langkah-langkah menghasilkan anak
pokok tersebut.

i. ..............................................................................................................
ii. ............................................................................................................

untuk pembiakan di dalam kotak yang disediakan di


bawah.
Kaedah
pembiakan

Alatan

Tut (markot)

i.

Keratan batang

i.

Cantuman baji

i.

Keratan daun

i.

Organ
pemyimpanan

i.

..

iii. ...........................................................................................................
iv. ...........................................................................................................
v. ...........................................................................................................
(Skor : 5)

(Skor : 5)

Sekateur

Kotak semaian

Penyiram

Pisau cantuman

Sudip tangan

Serampang
tangan

Cangkul

Sekop

Pita parafilem

Rajah 10
18. Berdasarkan senarai alatan di rajah 10 di atas, pilih dan
tuliskan satu alatan yang paling sesuai digunakan

19. Pernyataan di bawah merupakan langkah-langkah


melakukan pembiakan tut (markot). Tuliskan urutan no

1, 2, 3, 4 dan 5 di dalam kotak yang disediakan.


Sediakan
keratan
sebanyak 5 keratan.

batang

lembut

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A
Sapukan hormon
pangkal keratan.

17
pengakaran

(a)

pada

(b)

(c)

Rajah 11
20. Berdasarkan rajah 11 di atas, lengkapkan jadual di
bawah.

Sediakan bahan medium dengan nisbah


1 (pasir) :1 (bahan organik).
Siram keratan yang telah disemai.

Jenis keratan

Letakkan semaian di tempat teduh.

10cm hingga
15cm

(a)
(Skor : 5)

Tindakan pada
daun
Buang
sebahagian
daun
dan
tinggalkan
2-3
helai daun.
Buang
sebahagian
daun
dan
tinggalkan
2-3
helai daun.

(b)

(c)Keratan
keras

Panjang
keratan

kayu

(Skor : 5)
21. Berdasarkan rajah 12 di bawah, terangkan setiap
gambar rajah tersebut.

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

18
(a)

(b)

(c)

(Skor : 5)