Anda di halaman 1dari 6

LANDSKAP & NURSERI

PROGRAM SKOR A

35
..............................................................................
....................

PEMBINAAN LANDSKAP KEJUR


SPM 2004

..............................................................................
....................
..............................................................................
....................
(Skor : 3)
SPM 2005

Rajah 3
1.

Rajah 3 menunjukkan kerangka kerusi bulat simen


ferro yang pernah anda bentuk.
(a)

Nyatakan dua peralatan tangan yang digunakan


untuk membentuk kerangka tersebut.

i.
..........................................................................
...................
ii.
..........................................................................
...................
(Skor : 2)
(b)

Selepas kerangka dibentuk, apakah kerja-kerja


seterusnya untuk menyiapkan kerusi bulat itu?

....................................................................................
..............

Rajah 3
2.

Rajah 3 menunjukkan sebuah kerangka simen ferro.


Berdasarkan pengalaman anda, lengkapkan ruang
jawapan di bawah kerja menghasilkan kerangka
simen ferro tersebut.
Membuat lakaran kerangka.

............................................................................................................
............................................................................................................

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

36

............................................................................................................

iv.

..................................................................................................

............................................................................................................

v.

..................................................................................................
(Skor : 5)

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(Skor : 5)
SPM 2007

SPM 2008

Rajah 6
3.

Senaraikan lima langkah kerja melepa mortar pada


kerangka seperti Rajah 6.
i.

..................................................................................................

ii...................................................................................................
iii.

..................................................................................................

Rajah 3
4.

Rajah 3 menunjukkan struktur landskap kejur yang


pernah anda bina.
Berdasarkan rajah tersebut nyatakan ;
(a) Satu alat yang digunakan untuk memotong bahan
kerangka,

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

37

.................................................................................
.....................

(i)

(b) Dua bahan untuk membina kerangka,


(i)

.......................................................................
......................

(ii)

.......................................................................
......................

(c) Dua bahan untuk menyediakan mortar.

(ii)

Melorek

(iii)

(i)

.......................................................................
......................

(ii)

.......................................................................
......................
(Skor : 5)

(iv)

(v)
(Skor : 5)
SPM 2010
6.
Rajah 2 menunjukkan kerusi simen ferro yang
pernah anda bina.

Rajah 4
5.

Rajah 4 menunjukkan
simenfero.

kerangka

Lengkapkan langkah-langkah
projek tersebut.

bekas

untuk

tanaman

menyiapkan

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

38
(ii)

....................................................................
.........................
(Skor : 2)

7.

Anda telah melakukan penyenggaraan


simen ferro di sekolah seperti Rajah 9.

struktur

Rajah 2
Tuliskan :
(a) Tiga langkah untuk menyediakan kerangka kerusi
simen ferro.
(i)

....................................................................
.........................

(ii)

....................................................................
.........................

(iii)

....................................................................
.........................
(Skor : 3)

(b) Dua langkah menyediakan bancuhan mortar.


(i)

....................................................................
.........................

Rajah 9
Lengkapkan lima langkah kerja penyenggaraan
tersebut dalam ruang jawapan yang disediakan.

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

39

SOALAN-SOALAN LAIN
Ruang Jawapan
(i)

(ii)
8.
(iii)

Mengering

(iv)

(v)
(Skor : 5)

Rajah 3
Pilih dan tandakan ( ) LIMA alatan yang digunakan semasa
menyediakan projek seperti rajah di atas.

LANDSKAP & NURSERI


PROGRAM SKOR A

40
Sekateur

Sekop

Pita ukur

Perata simen
(Skor : 5)

(Skor : 5)

9.

Rajah 5
Rajah di atas menunjukkan salah satu langkah melapa mortar
untuk membina struktur simen-ferro. Nyatakan langkah-langkah
menyediakan mortar tersebut.
i. ....................................................................................................
ii...........................................................................................................
iii.

..................................................................................................

iv.

..................................................................................................

v.

..................................................................................................
(Skor : 5)

10.

Pilih dan tandakan ( ) LIMA alatan

yang paling

sesuai digunakan untuk membina meja simen-ferro.


Kereta sorong

Gunting zink

Cangkul

Sudip tangan