Anda di halaman 1dari 4

LANDSKAP & NURSERI

31
SPM 2005

PEMBINAAN LANDSKAP LEMBUT

3.

SPM 2004
1.

PROGRAM SKOR A

Anda telah menanam semula rumput turf yang telah mati di


hadapan

bengkel.

Sebelum

melakukan

kerja

penanaman,

Anda telah menanam tumbuhan renek di batas hadapan bengkel


Landskap dan Nurseri.

bagaimanakah anda menyediakan tapak penanaman tersebut?

Senaraikan langkah-langkah menyediakan tapak penanaman


tumbuhan tersebut.

.............................................................................................................

..........................................................................................................

.............................................................................................................
i.

..................................................................................................
.............................................................................................................

ii. ..........................................................................................................
.............................................................................................................
iii.

..................................................................................................

iv.

..................................................................................................

v.

..................................................................................................
(Skor : 5)

.............................................................................................................
(Skor : 5)
SPM 2006
4.

2.

Anda pernah melakukan kerja-kerja menyediakan lubang untuk

Anda diminta oleh guru kelas untuk menanam rumput turf di tapak
taman sains yang baru di bina.

penanaman pokok naungan di kawasan landskap.

Nyatakan langkah-langkah penyediaan tapak penanaman rumput


turf tersebut.

lubang tersebut mengikut urutan yang betul.

Tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang jawapan, langkah penyediaan

Langkah penyediaan lubang penanaman

.............................................................................................................

(a) Membersih kawasan.

.............................................................................................................

(b) Menanda lubang penanaman.

.............................................................................................................

(c) Membiarkan lubang terdedah selama


beberapa hari.
(d) Mengali lubang sedlam 1 m x 1 m x 1 m
di tempat yang telah ditanda.

.............................................................................................................
.............................................................................................................
(Skor : 5)

Ruang
Jawapan

(e) Mengecat bahagian atas kayu penanda.


(Skor : 5)

LANDSKAP & NURSERI

32

PROGRAM SKOR A

SPM 2007

Rajah 6
5.

Senaraikan lima langkah menyediakan tapak penanaman pokok


pagaran menggunakan sistem penanaman seperti Rajah 6.
i.

..................................................................................................

ii. .

..............................................................................................

iii.

..................................................................................................

iv.

..................................................................................................

v.

............................................................................................
(Skor : 5)

Rajah 7
6.

Rajah 7 menunjukkan pokok palma yang hendak ditanam di


kawasan landskap sekolah anda.
Senaraikan lima langkah penyediaan lubang penanaman semasa
anda menanam pokok tersebut.
i.

..................................................................................................

ii. .

.............................................................................................

iii.

..................................................................................................

iv.

..................................................................................................

v.

..................................................................................................
(Skor : 5)

LANDSKAP & NURSERI

33

PROGRAM SKOR A

SPM 2008
7.

Anda telah membuat sungkupan semasa menanam tanaman


hiasan.
Pilih mana-mana lima, tandakan () bahan yang sesuai dan (X)
bahan yang tidak sesuai dijadikan sungkupan.
Bahan

Ruang Jawapan

(a) Pasir

Rajah 6
8.

(b) Plastik

Rajah 6 menunjukkan penanaman pokok teduhan.


Pilih mana-mana lima dan tandakan () kerja penanaman yang
terlibat serta (X) kerja penanaman yang tidak terlibat dalam ruang
jawapan yang disediakan.

(c) Kompos
(d) Batu kecil

Kerja Penanaman

(e) Jaring hitam

Ruang Jawapan

(a) Mengikat pokok pada kayu pancang.

(f) Sabut kelapa

(b) Menanggalkan beg politena.

(g) Rumput kering

(c) Melakukan pemangkasan.


(Skor : 5)

(d) Menyediakan lubang penanaman.


(e) Menyediakan medium penanaman.
(f) Memilih bahan penanaman yang sesuai.
(g) Menegakkan bahan penanaman di lubang
penanaman.
(h) Menanam bahan penanaman di tengah
lubang penanaman.
(Skor : 5)

LANDSKAP & NURSERI

34

SPM 2009
9.

Anda berpengalaman menyediakan tapak penanaman turf.


Susun langkah kerja mengikut urutan dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan
5 dalam ruang jawapan yang disediakan.
Langkah Penyediaan Tapak

Ruang Jawapan

(a) Mengukur tapak penanaman.


(b) Membersihkan tapak penanaman.
(c) Menggembur dan meratakan tanah.
(d) Menandakan tapak penanaman.
(e) Meracun pra-cambah dan biarkan
terdedah beberapa hari.
(Skor : 5)
SOALAN-SOALAN LAIN
10.

Pernyataan di bawah menunjukkan langkah penyediaan kawasan


penanaman.
Berdasarkan pengalaman anda, tuliskan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5
mengikut urutan dalam kotak yang disediakan untuk langkah kerja
yang betul.
Membersih kawasan.
Menyediakan alatan yang sesuai.
Menggembur kawasan penanaman.
Mengukur kawasan penanaman.
Menanda kawsan penanaman.
(Skor : 5)

PROGRAM SKOR A