Anda di halaman 1dari 166

QUADERN DACTIVITATS COMPLEMENTRIES

QUADERN DACTIVITATS COMPLEMENTR

IES

N N D
E
X
DEX
UNITAT 1

.......................................

UNITAT 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

UNITAT 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

UNITAT 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

UNITAT 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

UNITAT 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UNITAT 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

UNITAT 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

UNITAT 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

UNITAT 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

UNITAT 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

UNITAT 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 LEsperana sempre anava pengim-penjam... Com explicaries a alg com
anava vestida lEsperana?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

2 La casa de lEsperana era un altre mn. Torna a llegir aquest fragment de


la lectura i intentan dibuixar el pis de dalt. Desprs, explica com s al teu
company o companya.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

3 Observa aquests dibuixos i digues qui parla i de qu deu parlar:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom: ...............................................................

U N I TAT 1
Data: ...............................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Descriu el lloc on vius. Vius en un carrer, en una plaa, en un passeig...? Hi ha
bancs a la teva vorera? I papereres i gronxadors? Vius en un nmero parell o
senar?

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

2 Investiga com es diuen o es deien els teus:

QUAC

pares:

avis:

............................................................ .......................................................................................................................................................................................

................................................................... .......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

besavis:

.................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Ordena les lletres segons lalfabet:

e j o w d k s g r h b y m

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

Quines lletres de lalfabet hi falten?


.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

4 Escriu una paraula que comenci amb cada una de les lletres que falten a la
llista de dalt:

....................................................................................................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Dictat preparat. Llegeix amb atenci aquest text, que desprs et dictar el
teu mestre o la teva mestra:

Aquest estiu hem anat de viatge amb els meus pares i la meva germana
petita. Hem visitat molts pobles i algunes ciutats. A mi magradaven les
estones que anvem amb cotxe per la carretera, perqu explicvem endevinalles i rodolins i cantvem moltes canons.

QUAC

2 Escriu les cinc paraules del dictat que trobis ms difcils i fes-ne una frase amb
cadascuna:

.............................................................

................................ .......................................................................................................................................................................................

.............................................................

................................ .......................................................................................................................................................................................

.............................................................

................................ .......................................................................................................................................................................................

.............................................................

................................ .......................................................................................................................................................................................

.............................................................

................................ .......................................................................................................................................................................................

3 Llegeix aquestes frases i completa el signe de puntuaci que falta:

De pressa, que comena a ploure (

.........

Per qu no va poder anar dexcursi (

.........

Diu que va al metge dem al mat (

.........

U N I TAT 1

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Busca en el dictat dues oracions que portin punt (.).

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

5 Ara copia el dictat. Per, compte, no facis cap falta.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Relaciona cada frase amb un tipus doraci:

Benvinguts!

La classe de tercer s al segon pis.


enunciativa
Em convidars a la teva festa?

interrogativa

Bona nit a tothom!

exclamativa

Voldran alguna cosa ms?

Avui plego a les cinc.

QUAC

2 Escriu sota cada dibuix com s cadascuna daquestes oracions: enunciativa,


interrogativa o exclamativa.

10

Qu portes
per esmorzar?

La setmana passada
va comenar el curs.

Corre, corre,
que ja hi arribes!

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

3 Escriu una oraci enunciativa, una dinterrogativa i una dexclamativa.

enunciativa:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

interrogativa:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

exclamativa:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

4 En aquest text hem fet desaparixer tres punts, un interrogant i una admiraci. Collocals al seu lloc.

Un dia, les mones del parc van decidir fer un viatge cultural ( )
Camina que caminars, es van aturar per fi i una delles va preguntar:
Qu es veu ( )
La gbia del lle, la bassa de les foques i la casa de la girafa ( )
Que s gran el mn i que ns dinstructiu viatjar ( )
Vam reemprendre el cam i no es van aturar fins al migdia ( )
.........

.........

.........

.........

.........

11

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Demana al teu company o companya que texpliqui una experincia que
hagi viscut. Desprs anota tots els punts importants de la histria: el temps,
el lloc, els personatges, els fets i el final.

On va passar?

..........................................................................................................................................

Quan va passar?

..........................................................................................................................................

Qui hi va intervenir?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Qu va passar?

..........................................................................................................................................

QUAC

..........................................................................................................................................

12

..........................................................................................................................................

Com va acabar?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

R FITXA 6
Nom:

U N I TAT 1

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI

QUAC

1 Repassa labecedari tot escrivint una paraula en cada casella buida:


a

aranya

................................................

casa

................................................

................................................

................................................

got

................................................

indi

................................................

kiwi

................................................

................................................

olla

................................................

quinze

rata

sac

................................................

................................................

vaca

waterpolo

xocolata

................................................

13

R FITXA 7
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Relaciona cada signe de puntuaci amb el tipus doraci que hi correspon:

interrogativa

exclamativa

enunciativa

QUAC

2 Relaciona aquestes oracions amb letiqueta corresponent. Fixat en els signes


de puntuaci que fem servir al final:

14

Avui comena el curs?

exclamativa

Avui comena el curs.

interrogativa

Avui comena el curs!

enunciativa

interrogativa

Saps sumar!

enunciativa

Saps sumar?

exclamativa

Saps sumar.

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 1
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 La lectura ens explica que sovint la nena jugava sola a la xarranca. Recorda
que per jugar-hi:

Necessites una pedra o objecte (xapa, bot...) per llanar dins la


casella (nmero) que et toca. Si et passes, haurs de cedir el torn.

Has danar saltant a cada nmero sense trepitjar la casella que


ocupa la pedra.

Un cop aconsegueixis tots els nmeros, cal que canvis destil de salt
(peu coix, peus junts, desquena...).

En la casella del final pots descansar amb els dos peus.

2 Pregunta als teus pares o avis a quins jocs jugaven quan eren petits. Explican
algun. Et sorprendr com en sabien, de passar-sho b!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

15

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Feu grups de tres i digueu tots els elements (objectes i animals) que hi ha en
una platja. Anoteu-los i desprs comenteu-los tots junts a classe.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 I en un port de pescadors, quins elements shi poden trobar?

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

16

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 A prop de la platja han trobat tres ampolles que contenien un paper amb
tres missatges secrets. Desxifra els missatges amb lajut del codi segent:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

17

U N I TAT 2

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu vertader (V) o fals (F):
V

Cal comenar un escrit amb majscula.


Escrivim majscula sempre que ens agrada un nom.
Els noms propis sescriuen amb majscula.
Noms els noms de persona sescriuen amb majscula.
Sha de comenar amb majscula desprs dun punt.

2 Ara escriu correctament les afirmacions anteriors que siguin errnies:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

3 Un cop totes les afirmacions de lactivitat 1 siguin certes, escriu una frase per
a cadascuna que serveixi dexemple:

18

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

U N I TAT 2

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Completa el quadre:
separa les sllabes nombre de sllabes
roca
fila
pal
bagul
finestra
golfes
onades
sobresalt
bola
Amrica

sllaba tnica

ro - ca

dues

ro - (ca)

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

QUAC

5 Dictat preparat. Llegeix aquest text amb atenci, fixant-te en les paraules
ms difcils. Desprs tel dictaran.
La meva companya de taula es diu Raquel i s molt eixerida. Els seus pares
treballen en una carnisseria al mateix carrer de casa. Ens hem fet amigues
de seguida, i aix que els altres cursos no nrem gaire.
Avui quan hem arribat a lescola hi havia una aranya al seu calaix que era
bastant grossa i tots hem fet un crit quan lhem vista.

19

4
C FITXA 1
Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa amb noms propis:
En

....................................................................

s el ms rpid de tots.

En

....................................................................

vindr a casa meva a dinar.

La

....................................................................

s la festa de la tardor.

La

....................................................................

ha arribat la primera.

2 Encercla els noms comuns amb color blau i els noms propis amb color verd:
Clara

mercat

Banyoles

Raimon

vaixell

drac

clavell

semfor

tigre

ordinador

Arnau

Cervera

catifa

pasts

Montseny

QUAC

3 Escull dos noms propis i dos de comuns de lactivitat anterior i escriu una oraci amb cadascun.

20

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Observa la fotografia i descriu el que hi veus de forma ordenada, seguint un
esquema:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

21

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

2 Segur que has viscut un munt de grans experincies. Explican alguna que
thagi passat anant amb la teva famlia. (Pensa que has de dir on, quan i qu
va passar, qui interv en la histria i com va acabar):

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

22

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Separa les sllabes daquestes paraules (la sllaba tnica ha de coincidir amb
el quadre ms fosc):

rata

ra

ta

esbarjo

arbre

berenar

sal

llum

telfon

elefant

policia

flor

plats

QUAC

sostre

23

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 2

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Ordena les peces que tenen la mateixa forma i construeix diferents paraules:

pa

bre

ca

ca

pa

lli
ra

na

la
llo

mel
gol

pa + pa + llo + na: papallona

ra

pa

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

2 Recorda que els noms propis sescriuen amb majscules i relaciona aquestes
paraules amb els rtols:

QUAC

Pirineus

24

cotxe
riu

Pere
noms propis

Palafolls

Llobregat
noms comuns
nen

colnia

poble
muntanya

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Inventat uns dibuixos que representin un cmping, una escola i un llum.

2 s bo conservar les tradicions populars, entre aquestes les que tenen a veure
amb el menjar. A veure com et surten aquests panellets!

Ingredients:

125 g dametlles crues ratllades


125 g de sucre

QUAC

125 g de patata bullida

Preparaci:

Barreja lametlla, el sucre i la patata fins que quedi una


massa no gaire estovada.

Fes boletes o figuretes amb la pasta.


Decora-les amb pinyons, caf, cireres confitades o el que
se tacudeixi.
25

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 2
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Observa aquestes dues imatges de vaixells i escriu alguns aspectes que els
diferencin: nombre de pals, qu els fa moure, per a qu serveixen o qu
transporten:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

26

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Explica quin s l'ltim regal que has fet i digues a qui. Desprs pregunta-ho
al teu company o companya.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

27

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Resol aquests mots encreuats, en qu totes les paraules es refereixen a objectes que podem trobar en una ciutat:

1
2
3
4
5
6

Edifici on atenen les persones malaltes o ferides.


Thi asseus quan ests cansat.
Hi venen medicaments.
Serveix per illuminar el carrer.
T tres colors i indica quan podem creuar el carrer.
Hi pots comprar segells.

5
1

QUAC

28

3
4

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

2 Esbrina quina s la parella de cada paraula i trobars les que falten:

un cavall

una euga

un bou

.............................................................

un gat

una gata

un ratol

.............................................................

...........................................................

un nen

...........................................................

una granota

QUAC

3 Escriu el nom de cada fotografia i ordena-les alfabticament. En quin ordre


trobarem aquestes paraules al diccionari?

................................................

.................... ............................

................................................

................................................

................................................

.................... ............................

................................................

................................................

29

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Senyala la sllaba tnica daquestes paraules:
sabata

llibre

cadira

equipatge

moble

sabre

cortina

porta

QUAC

2 Classifica les paraules anteriors en el grup que els correspongui:

30

masculina

femenina

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

3 Ara forma el plural daquestes mateixes paraules:


sabata:

....................................................................

llibre:

....................................................................

cadira:

....................................................................

equipatge:

....................................................................

moble:

....................................................................

sabre:

....................................................................

cortina:

....................................................................

porta:

....................................................................

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

4 Dictat preparat. Llegeix amb atenci el text segent, que desprs et dictaran:

La ciutat que ms magradaria visitar s Pars. La tieta de la Mriam, que


es diu Anna, hi ha anat aquest estiu i li ha agradat molt. Ens ha ensenyat
les fotografies i ens ha explicat que el riu que travessa la ciutat es diu Sena.
Hi ha una torre molt famosa feta de ferro, la torre Eiffel. LAnna diu que
quan siguem ms grans hi podem anar tots: la Joana, en Sergi, en Llus,
en Carles, en Buba, la Mriam i jo. Ella ens far de guia.

5 Ara escriu el dictat. Vigila de no fer cap falta.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

31

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Hi ha paraules que poden utilitzar els dos gneres i daltres que no. Completa aquest quadre i ho veurs amb ms claredat:

QUAC

mascul singular

32

mascul plural

femen singular

femen plural

casa

cases

nen

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

cosina

................................................

................................................

................................................

................................................

taules

...............................................

papers

................................................

................................................

carrer

................................................

................................................

................................................

................................................

padrins

................................................

................................................

................................................

................................................

ampolla

................................................

C FITXA 4
Nom: ...............................................................

U N I TAT 3
Data: ...............................................................

2 Recorda que sovint podem fer servir dos tipus diferents darticles: un/una,
el/la, uns/unes, els/les, segons el gnere i el nombre. Intenta escriure una
paraula per a cadascun daquests articles, per mira de no repetir-ne cap:

un

..........................................................................

el

.......................................................................

.......................................................................

una

......................................................................

la

uns

.......................................................................

els

....................................................................

les

....................................................................

unes

....................................................... ...........

3 I ara fes-ho a linrevs. Posa larticle adequat segons el gnere i el nombre


de cada paraula:

QUAC

el, la, els, les

un, una, uns, unes

........................

carrer

........................

bicicletes

........................

cotxes

........................

metges

........................

mestra

........................

llibre

........................

revistes

........................

pellcula

33

C FITXA 5
Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Inventa una frase per a cada dibuix. Pensa que has dutilitzar dos signes de
puntuaci en cadascuna.

QUAC

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

34

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Thas adonat que totes aquestes paraules acaben duna manera diferent,
per que sonen igual? Relaciona cada paraula amb la lletra en qu acabi:
gota

quadre
cotxe

espasa

e
taula

aigua
nena

sostre

pare

columna

2 Escriu el plural de les paraules segents. Recorda que quan els noms acaben
en -a/-e fan el plural amb -es. Recorda tamb que alguns que acaben en consonant formen el plural amb -s:

QUAC

amiga

amigues

queixal

queixals

estrella

....................................... .............................

flor

....................................................................

esttua

....................................... .............................

pardal

....................................................................

casa

....................................... .............................

cavall

....................................................................

arbre

....................................... .............................

ram

....................................................................

lluna

....................................... .............................

parquet

....................................................................

dia

....................................... .............................

cor

....................................................................

35

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 3

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Observa aquestes paraules: totes tenen gnere i nombre. Fes una creu en les
caselles que calgui. s molt senzill:

gnere

femen

cabell

llavi

carrers

sabates

cami

QUAC

flor

36

noia

metge

orella

nombre

mascul

singular

plural

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Busca en aquest text de la lectura les paraules que demanen les instruccions
de ms avall i ordena-les alfabticament:
Per la part alta de la ciutat, sobre una columna fora alta, hi havia lesttua
del prncep feli. Estava recoberta de lmines dor; els ulls eren dos safirs brillants, i un gran rob vermell li espurnejava al pom de lespasa.
Una nit una oreneta va arribar volant per sobre la ciutat En veure lesttua sobre la columna, va pensar:
Mestar aqu. s un lloc molt bonic i ventilat.
I es va posar entre els peus del prncep feli. Per quan va voler posar el cap
sota lala li va caure una gran gota daigua.

Comencen per c:

................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comencen per r:

................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comencen per p:

................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comencen per s:

................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

37

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 3
Data:

...........................................................................................

2 Inventat una histria en qu apareguin vuit de les paraules que has destriat
en lactivitat anterior:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

38

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Escriu un possible dileg entre el teu pare, la teva mare i tu. Desprs, llegeixlo en veu alta a classe.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

39

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Busca en el diccionari les paraules segents i copian la definici. Desprs
escriu una oraci amb cada una.

ase:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

caminada:

.................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

hostal:

..............................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................................................................................................................................................................................................

40

............................................................................................................................................................................................................................................................................

portal:

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

2 De quina paraula ve cadascuna de les segents? Pensa-hi!


sabater

....................................................................

fusteria

....................................................................

ferrer

....................................................................

peixateria

....................................................................

joieria

....................................................................

rellotger

....................................................................

florista

....................................................................

carnisseria

....................................................................

forner

....................................................................

pastisseria

....................................................................

taxista

....................................................................

bugaderia

................................................................

3 Partint duna paraula, pots trobar-ne moltes ms i aix formar ms famlies


de paraules. Pensa de quina paraula prov cadascuna de les que hi ha escampades a continuaci, i relaciona-les amb una de les fotografies:

QUAC

fumera rellotgeria gallina manyopla rellotger fumerola fumar gallinassa


fumejar manassa galliner maneta manicura fumarada

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

41

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Les paraules segents tenen una o destacada en negreta. Subratlla de color
blau les paraules que tinguin el so de o, i de verd, les que tinguin el so de u.

rossos

sab

pesos

explosi

menjo

pinxos

roc

pisos

Josep

miro

nusos

pet

porto

groc

peixos

trobar

sol

cart

QUAC

2 Forma el plural daquestes paraules:

42

coix: coixos

gas:

...........................................................

mes:

............................................................

llest:

...........................................................

sis:

............................................................

andals:

...........................................................

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

3 Fes com en lexemple:

cantar:

(jo) canto

tmer:

....................................................................

buscar:

....................................... .............................

jugar:

....................................................................

sentir:

....................................... .............................

crrer:

....................................................................

picar:

....................................... .............................

tossir:

....................................................................

4 Dictat preparat. Llegeix el text amb molta atenci perqu desprs tel dictaran:

QUAC

Sabeu? A mi magrada el poble on vivim. La gent s amable i hi ha bon


ambient. No voldria haver de canviar de casa, la meva s molt gran i ms
aviat vella. Dissabte, que plovia tant i fins i tot va nevar, laigua entrava per
la teulada. Lendem vam haver de posar unes quantes teules noves.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

43

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla de blau els noms i de verd, els adjectius:

El vestit nou magrada molt.


Nosaltres vivim en una casa gran.
Tu tens una bona amiga.
El paper reciclat va b per escriure.

2 Indica quina daquestes afirmacions explica b la concordana:

Totes les paraules shan dassemblar.


Els noms i els adjectius shan descriure sempre en plural.

QUAC

Ladjectiu, el nom i larticle han dacabar amb la mateixa lletra.

44

Larticle, el nom i ladjectiu han de coincidir en gnere i nombre.

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Lordinador de lEloi sha espatllat i aquestes oracions que havia no concorden. Intenta escriure-les tu correctament. A veure com ten surts!

Les carpetes groga sn a la classe de tercer.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Els meus pare treballen lluny daqu.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dem portar a lescola els llibre nou.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

La meu pare es diu Joan.

QUAC

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les cotxes blau s de la mare.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

C FITXA 5
Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 En aquest text, hi falten alguns signes de puntuaci (!), (?), (:), (). Podries
escriurels on calgui?
El seu pare li va dir

on vas Arnau

A jugar amb lequip de bsquet.

Doncs, que vagi molt b.

Grcies. Ah

vindr una mica tard.

2 Escriu un dileg. Procura utilitzar-hi deiferents signes de puntuaci: lexclamaci, linterrogant, els dos punts, etc.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

46

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Ordena aquestes accions quotidianes amb els nombres de l1 al 6, primer els
dibuixos i desprs les oracions. Fixat com acaben les paraules destacades en
negreta:

Arribo a lescola.
Em vesteixo.
Esmorzo.
Camino pel carrer.
Em llevo.

QUAC

Em rento.

47

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 4

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLLENGUA
1 Per parlar sovint fem servir un nom i un adjectiu. Relaciona les columnes i en
veurs alguns exemples:
tobogan

espatllat

ordinador

alt

aigua

peluts

taula

punxegudes

pedres

verds

arbres

nova

pinzells

freda

animals

nets

2 Per descriure les coses, o sigui, per dir com sn, sovint fem servir molts adjectius. Escriu tres paraules que empraries per dir com s cada nom. Desprs
escull una parella de nom i adjectiu de cada grup i dibuixa-la.
un nen

....................................................................

....................................................................

QUAC

....................................................................

48

una casa

....................................................................

....................................................................

....................................................................

el cel

....................................................................

....................................................................

....................................................................

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 4
Data:

...........................................................................................

LLEGIM
1 La lectura El naixement vist pels animals ens parla de moments diferents. Si
volgussim escenificar aquests fragments en un teatre necessitarem uns
decorats. Com tels imagines? Dibuixals. Si et cal, torna a llegir la lectura:

Arribada i naixement

La visita dels Reis Mags

Una nit plena de llum

QUAC

No hi ha lloc per dormir

49

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Pensa un animal domstic que tinguis o que tagradaria tenir a casa i explica com s als teus companys i companyes: com s per fora, com respira, qu
fa, com es mou, si s amic teu... Desprs algun company o companya ha de
descriure el teu animal a partir del que tu has dit.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

2 Creus que es poden tenir tot tipus danimals a casa? Parleu-ne a classe.

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

50

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fes un dibuix en qu surtin representats aquests noms:
manassa gatet cotxs homenet nuvolet caseta gossot

QUAC

2 Completa el quadre segent amb les paraules de lactivitat 1:


diminutiu

augmentatiu

maneta

manassa

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

51

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

3 De quina altra paraula ve cada una de les segents?

taulota:

....................................................................

xicots:

....................................................................

saltir:

....................................................................

floreta:

....................................................................

ocellet:

....................................................................

caparrot:

....................................................................

ditot:

....................................................................

panet:

....................................................................

QUAC

4 Classifica les paraules de lactivitat 3 segons que siguin augmentatius o diminutius:

52

augmentatius

diminutius

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

5 Ara inventat dos augmentatius i dos diminutius i escriu una oraci amb
cadascun dells.

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Subratlla les formes apostrofades del text segent:

Dilluns passat la meva cosina, lAnna, va haver danar a Calella per


veure un amic. El seu amic es diu Eduard i era a lhospital. Va tenir un
accident amb la bicicleta i es va trencar el bra i li va sortir un ull de
vellut. Tot i aix, lEduard es troba b.

2 Per qu les paraules de lactivitat 1 que estan en negreta no sapostrofen?

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

3 Escriu tres noms propis i tres noms comuns que puguin portar l al davant.

QUAC

noms propis

noms comuns

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

53

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

4 Completa els buits amb de o d:

Et ve

.........................

gust una cuixa

Em cal una mica

.........................

Has posat un pessic

Les infusions

.........................

nec?

llorer per al pollastre.

.........................

En aquesta pasta, hi has

.........................

espcies al rostit?

.........................

afegir dues clares

.........................

ou.

herbes sn molt bones per a la salut.

5 Dictat preparat. Llegeix el text amb atenci i preparat per al dictat:

QUAC

Jo baixava molt de pressa de casa lvia. Corria darrere un ocell blau i blanc
que no havia vist mai. Locell sha aturat a reposar sobre una branca dun
arbre prop de la riera. Mhe esperat una bona estona i, quan ja em pensava que no volaria ms, ha marxat i sha posat sobre el cable de la llum i desprs sobre lestable de casa la Nria. Mhe enfilat a veurel de prop i..., no
cal que continu, el resultat: el bra trencat.

54

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA

QUAC

1 Digues el nom de les fotografies que tens a continuaci i escriu larticle que
hi correspon, estigui o no apostrofat. Desprs inventat tres exemples ms:

nvol

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

55

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

2 Escriu un article davant de cada nom. Desprs escriu una frase amb cada una
de les paraules:

.........................

guila

.........................

trineu

.........................

diccionari

.........................

ngel

.........................

gronxadors

.........................

pantalons

.........................

muntanya

.........................

anell

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

56

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Aqu tens la fotografia dun taur. Fes una llista de les seves caracterstiques.
Desprs escriu-ne una definici tan acurada com sigui possible:

Nom de lanimal:

..........................................................................................................

Caracterstiques:

..........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Definici:

................................................... ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

2 Busca en el diccionari la definici de taur i escriu-la tot seguit:


............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

Compara-la amb la teva. Si creus que pots completar la teva definici, tornala a escriure. Intenta no copiar-la del diccionari, sin noms agafar-ne les
idees que et calguin:
............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

57

U N I TAT 5

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Tens cap animal domstic? Elabora una fitxa en la qual incloguis el nom de
lanimal, les seves caracterstiques, el seu dibuix i la seva definici. Desprs
compara la teva definici amb la del diccionari. (Si no tens cap animal a casa,
descriu-ne un que voldries tenir).

Nom de lanimal:

..........................................................................................................

Caracterstiques:

..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Definici:

..............................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

58

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

R FITXA 6
Nom:

U N I TAT 5

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI

QUAC

1 Escriu laugmentatiu i el diminutiu daquests noms:

ocellet

ocell

ocellot

....................................................................

sol

....................................................................

....................................................................

girafa

....................................................................

....................................................................

goma

....................................................................

....................................................................

taula

....................................................................

....................................................................

setrill

....................................................................

59

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Recorda quan es fa servir lapstrof.
Exemple: la Maria, el metge, larbre, lAnna...

..................

Oscar i

..................

Maria van anar dexcursi amb els seus pares a

...................

estany

de Banyoles.

..................

meva germana va anar a ca

dir que era a

..................

..................

..................

Enric, per veure com es trobava. Li van

hospital.

Palau de la Msica s precis.

..................

Agns i jo vam anar-hi a escoltar un

concert dissabte.

Ara completa aquesta regla:

En general, els articles

..................

..................

canvien a l si la paraula segent comen-

QUAC

a amb vocal o amb h.

60

2 En aquest text, hem oblidat apostrofar larticle. Encercla els articles que haurien danar apostrofats.

Tan bon punt va sortir del hotel, la mare es va enfadar amb nosaltres
i va exigir tornar a la habitaci. Finalment, vam arribar a un acord, visitarem la ciutat si no obrem la boca durant el mat. La Anna, la meva
germana, i jo no vam haver de parlar perqu la emoci ens va deixar
muts, estvem a la ndia, el indret ms increble del mn.

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 En el text ens parlaven de la balena com lanimal ms gros que hi ha a loce. El que et proposem ara s que realitzis una investigaci, per no sobre
la balena, sin sobre un altre animal mar. A veure si tenen alguna semblana...
Es tracta que agafis el diccionari i facis una petita recerca:

Busca la paraula dof. Qu en diu?


...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Hi ha cap paraula que no entenguis daquesta definici? Quina?


.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Busca-la en el diccionari:

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Si diem que un dof s un cetaci, qu volem dir?


.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

61

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 5
Data:

...........................................................................................

2 Senyala amb una X si les afirmacions segents sn vertaderes (V) o falses (F).
V

Cal escriure amb majscules al comenament dun escrit.


Escrivim majscula sempre que ens agrada un nom.
Els noms propis sescriuen amb majscula.
Noms els noms de persona sescriuen amb majscula.

3 A continuaci, pensa un altre mamfer, si pot ser terrestre. Escriu-ne la teva


definici i passa-la a un company o companya. A veure si sap a quin animal
tests referint:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

62

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Busca un poema i llegeix-lo al teu company o companya. Fixat en la seva
rima!
2 Imaginat que ets el fruit dun arbre. Explica als teus companys i companyes
com ets, com s larbre que et fa (sense dir-ne el nom), si ets bo, etc., a veure
si endevinen quin fruit ets.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

63

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Escriu el nom de les peces de fruita que hi ha en cada fotografia:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

QUAC

2 Saps qu s la soca dun arbre? I lescora? Si et cal, consulta el diccionari per


saber el significat daquestes paraules.

64

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Busca en aquesta sopa de lletres aquests noms relacionats amb arbres i plantes:
r

nou

poma

pruna

nespra

roser

figa
roureda
fruit

4 Completa les oracions segents amb les paraules de la sopa de lletres:

Una

....................................................................

La flor del

QUAC

El

....................................................................

.... ................................................................

He menjat una
He collit una

s la rosa.

de la noguera s la

....................................................................

....................................................................

El fruit del pomer s la


Si vols una

s un bosc de roures.

....................................................................

de la prunera del jard.

de la figuera del pati.

........... .........................................................

....................................................................

, lhas danar a collir al nesprer.


65

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 La Quimeta ens ha deixat un missatge, per no entenem qu diu, perqu no
ho ha escrit gaire b. A veure si ens ajudes:

Hola! Em dic Cimeta. Visc en un poble que es diu Vacerisses.


Laguost passat vaig anar dacampada amb la meva quosina.
Ens vam endur: forcilles i quolleres per poder dinar i una
gitarra per fer una miqa de gresca. Vam veure un parell
descirols i moltes marguarides.

Torna a escriure el text a continuaci. Vigila de no repetir les errades de la


Quimeta:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

66

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 6

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Completa amb c, qu, g o gu:

.................

arrera

en

.................

rossa

matemti

.................

la

............. ....

.................

abar

erxo

.........................

esta

.................

.................

.................

es

.................

es

ust

afar

.................

oltar

.................

.................

epard

arlanda

.................

fi

esta

..................

era

pas

.................

.........................

.................

en

itarra

.................

.................

.................

ua

ixar

arnisseria

QUAC

3 Ara classifica les paraules de lactivitat anterior en el grup corresponent:

qu

gu

carrera

.................... ............................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

67

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

4 Dictat preparat. Llegeix el text segent i preparat per escriurel b quan tel
dictin:

La guineu, lguila i la formiga shan fet amigues. Es van trobar a la botiga


del ping. Totes tres anaven a comprar una regadora groga que hi havia a
laparador, per el ping va dir que no tenia cap ms regadora groga. Totes
tres es van posar dacord per comprar-la i fer-la servir un dia cadascuna.

5 Ara torna a escriure el dictat. Alerta, no facis cap falta!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

68

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Relaciona les comparacions segents:
La nit era negra

com una girafa.

Est perdut

com la gola del llop.

T els ulls blaus

com un Sant Pau.

T el coll llarg

com el dia.

La nit es va fer clara

com un pop en un garatge.

s alt

com el cel.

2 Aqu tens unes comparacions inacabades. Prova dacabar-les. A veure quines


combinacions et surten:

Es va quedar blanc com

QUAC

s divertit com

69

....................................................................................................................

T el cap gros com

....................................................................................................................

Cridava com

....................................................................................................................

....................................................................................................................

com la xocolata.

....................................................................................................................

69

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

3 Dibuixa aquest nen segons les caracterstiques que sindiquen a continuaci:

T la pell de xocolata.
Els seus ulls sn color doliva.
El jersei s com de sol.
Els pantalons sn del blau del mar.

QUAC

Les sabates sn del color d'una nit sense lluna.

70

R FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Aquestes paraules han perdut una lletra o ms. Pots ajudar a trobar-les?

.........................

ri

ampana

.........................

es

.........................

cro

esa
imal

.........................

.........................

eta

ullera

.........................

ineu

.........................

ossa

QUAC

fo

.........................

avin

era

.........................

.........................

uda

uspira

71

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA

QUAC

1 Observa aquest dibuix i completa les frases amb demostratius:

72

....................................................................

llum mel va regalar el tiet Llus.

El meu germ surt en

....................................................................

fotografia de famlia.

....................................................................

porta mai no la puc obrir sola.

....................................................................

cadira la vaig escollir jo.

A FITXA 7
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 En la lectura has trobat molts arbres diferents: ametller, alzina, roure,
noguer, taronger, desmai, pi, cirerer. A veure si saps relacionar cada arbre
amb el seu fruit (si no ten surts, pots consultar el diccionari):

ametller

piny

alzina

taronja

roure

gla

noguer

cirera

taronger

ametlla

pi

gla

cirerer

nou

QUAC

2 Dibuixa un dels arbres de lactivitat anterior amb els seus fruits.

73

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 6
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Com ja saps, hi ha molts altres tipus darbres. Ens sabries dibuixar un pollancre?

Si et cal, pots consulta algun llibre, diccionari o enciclopdia. Sabries dir alguna caracterstica daquest arbre? Escriu-la a continuaci:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

74

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Per parelles, prepareu un dileg lliure entre la nit i el dia. Desprs llegiu-lo
en veu alta a classe.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

75

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Relaciona les paraules de la columna de lesquerra amb les de la columna de
la dreta:
pluja

calor

sol

gel

vent

onada

mar

aigua

boira

eclipsi

glaada

vapor daigua

calamarsada

pedra

lluna

aire

QUAC

2 Relaciona cada paraula amb la seva definici:

76

ventet

vent duna gran violncia

hurac

cicl tropical dsia

marinada

vent suau

tif

vent fresc que bufa de mar a terra

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu amb lletres les quantitats segents:
Un dia t

.......................................................... ......................................

Un mes pot tenir


o

..........................................................................................

................................................................................................

Un any t
tenen
tenir

(24) hores.
(28),

..........................................................................................

(30)

(31) dies.

...................................................... ..........................................

................................................................................................

............................................................................................

(365) dies; per els anys de trasps en

(366) perqu el mes de febrer, en comptes de

(28) dies, en t

.............................................................................................

(29).

QUAC

2 Escriu dos nombres amb guionet i dos sense.

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

77

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

3 Dictat preparat. Llegeix b el text segent, perqu desprs tel dictaran:

Dem comenar la tardor. Faltaran tres mesos per a lhivern. La Merc ha


agafat el calendari i diu que la tardor sn noranta-un dies; en Carles diu que
tamb els ha comptat i nhi surten noranta-tres. Hem estat discutint una
bona estona fins que ha arribat la Carme i ens ho ha aclarit. Per jo no estava gaire pel que deia, i ara no men recordo. Quants dies sn la tardor?

4 Ara torna a escriure el dictat, per no facis cap falta!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

78

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Escriu amb lletres els ordinals segents:
Sc el
Visc al

.....................................................................

.....................................................................

Em falta el volum
Van quedar
Al

(2n) germ.
(4t) pis,

.....................................................................

.....................................................................

.................................................. ...................

.....................................................................

(3a) porta.

(5) de lenciclopdia.

(7ns) a la cursa dels 500 metres.

(15) dia ja sen va cansar.

QUAC

2 Escriu dues oracions en qu aparegui un nombre cardinal i dues ms en qu


aparegui un nombre ordinal.

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................................................................................................................

79

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Acaba la can:

Plou i fa sol
les bruixes

.......................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2 Puntua el dileg segent:


Bon dia
Bon dia tingui
Que em podria donar una barra de pa
La vol de mig o de quart
De quart, si us plau

QUAC

Tingui. Alguna cosa ms

80

No. Grcies. Quant s


Cinquanta-vuit cntims
Tingui. Lin dono seixanta
Grcies. Li torno el canvi: dos cntims. Servidor
Moltes grcies. Passi-ho b
Passi-ho b. Bon dia

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

3 Ara inventat un altre dileg semblant entre un client que vol unes magdalenes i un botiguer.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

81

R FITXA 6
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Ordena alfabticament:

aire
.....................................................................

airejar
.....................................................................

airada
.....................................................................

airet

.....................................................................

airs
.....................................................................

2 Escriu la fase de la lluna en el dia corresponent:


quart minvant

lluna nova

QUAC

quart creixent

82

dia 1

dia 8

dia 15

dia 22

lluna plena
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

lluna plena o vella

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu guionet on calgui. Desprs, torna a escriure les oracions segents:
La meva bicicleta val dos

.......

cents

.......

quaranta

.......

tres euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

El despertador costa di

.......

nou euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

No vam comprar el sof perqu valia vuit

.......

cents

.......

seixanta

.......

tres euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

A les rebaixes lanorac costava vint

.......

.......

nou euros.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

83

R FITXA 8
Nom:

U N I TAT 7

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Qui diu cada una daquestes frases: el sol o el vent?

Jo tinc ms fora que tu.


.....................................................................

Puc netejar laire de tota la terra


i deixar-lo transparent.
Jo tamb tinc molta fora.

.....................................................................

Faig evaporar laigua dels rius,


dels llacs i dels mars.
Qui sigui capa de fer

.....................................................................

que aquest home es tregui la jaqueta,


haur demostrat que s el ms fort.
Ja veurs com de seguida,

.....................................................................

amb una bufada,

QUAC

li faig treure la jaqueta.

84

2 Escriu comes on calgui:


Els efectes del cicl van ser molt forts: pals caiguts
cotxes bolcats i moltes altres destrosses.
La pluja ha deixat molts beneficis: els pantans plens
regats i una atmosfera ms neta.

cases ensorrades

els camps ben

A FITXA 9
Nom:

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Explica quins sn els efectes de cada cas:
Fa ms calor, sues, has de protegir la pell del sol,
Si fa sol

les plantes...

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Si fa vent

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Si plou

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

QUAC

Si neva

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Si hi ha boira

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

85

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 7
Data:

...........................................................................................

2 Inventat un dileg entre el sol i la boira. Observa aquests dibuixos:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

86

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Demana al teu company o companya que texpliqui alguna experincia que
hagi viscut al carrer (si s divertida, millor). Mentre parli, pren-ne nota i desprs explica a la classe el que li va passar.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Quin mitj de transport prefereixes? Per qu? Parlan amb el teu company o
la teva companya. Escriu les teves raons.

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

87

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Fixat en la lectura de principi dunitat. Qui diu cada una de les frases segents?
No sn pas com aquell tros de carraca
del vell Sobrebal! Ha, ha, ha!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

De pressa! A lestaci!
He dagafar el tren daqu a deu minuts!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

No el perdreu, el tren... grcies als taxis vermells!


Servei confort rapidesa!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Escolteu, mestre!

QUAC

Aquest senyor s el meu client. I no teniu dret a...

88

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Daix... El vostre para-xocs, senyor!

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

2 Relaciona cada mitj de transport amb una caracterstica prpia:


bicicleta

parada

autobs

via

cotxe

casc

moto

pedals

tren

ncora

avi

pista daterratge

vaixell

mecnic

3 Ara construeix una oraci amb cadascuna de les parelles de lactivitat anterior.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

89

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

4 Classifica les paraules o expressions segents segons que signifiquin nou o


vell:

QUAC

llampant cafetera de trinca flamant


andrmina ftil trasto fresc
modern rampoina carraca sortit de fbrica

90

nou

vell

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

5 Escriu tres oracions amb tres paraules de lactivitat 4.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa amb mb o nv les paraules de les oracions segents:
El nen jugava a fer bo

.........................

Lesco

.........................

A le

.........................

ra va ser un bon i

.........................

.........................

ent.

elat es van apagar totes les bo

Van fer un e
la

olles de sab.

.........................

.........................

etes.

molt ample per separar les parets i ca

.........................

iar

ient.

Tota la co

.........................

ersa era sobre un bo

.........................

QUAC

2 Ara classifica les paraules de lactivitat anterior:

mb

nv

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

91

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Completa les parelles de paraules amb br o bl. Desprs inventat una oraci
amb cada parella:

po

.........................

.........................

.........................

QUAC
92

usa

.........................

essol

ic

.........................

au

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

pe

.........................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

at

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ca

.........................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

.........................

.........................

anc

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Completa els buits amb m o n:


e

.........................

esco

paquetar, ca

.........................

.........................

bra, i

.........................

viar, tro

vent, co

.........................

.........................

pa, a

.........................

ps, e

.........................

ple, e

.........................

velat, i

.........................

v,

vasi.

C FITXA 4
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Escriu el pronom personal que calgui en cada oraci:

....................................................................

faig cas del que em diuen els pares.

....................................................................

tocareu el piano a les vuit.

....................................................................

anirien a peu a casa si fos ms a prop.

Quan

....................................................................

....................................................................

hi anaves,

....................................................................

ja en tornvem.

no vol ms sorolls.

QUAC

2 Ara classifica els pronoms personals de lactivitat anterior:

singular

plural

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

93

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

3 Relaciona les dues columnes i desprs escriu les oracions que has format:
Jo

anireu a lpera aquesta nit.

Tu

estic cansada de caminar.

Ell o ella

corren a travs del bosc.

Nosaltres

has anat a veure la mestra.

Vosaltres

tenim molta gana.

Ells o elles

surt de classe a les cinc.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

94

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM

QUAC

1 Explica en forma de cmic una histria que thagi passat.

95

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

2 Ara mira de passar aquesta mateixa histria en forma de narraci. Pensa que
lests explicant a algun company o companya.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

96

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

R FITXA 6
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Relaciona:
les ales

del tren

la via

del mariner

els pedals

del motorista

el casc

de lavi

lncora

del cotxe

la gorra

del vaixell

el carburador

de la bicicleta

2 Ordena alfabticament:

QUAC

andana aeroport carril garatge camp port parada

1a

................................................................................

2a

................................................................................

3a

................................................................................

4a

................................................................................

5a

................................................................................

6a

................................................................................

7a

................................................................................

97

R FITXA 7
Nom:

U N I TAT 8

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa els buits amb br o bl:

ca

.........................

po

..... ....................

.........................

oma

.........................

ic

.........................

mo

oc

.........................

.........................

isa

.........................

au

.........................

.........................

aalet

QUAC

2 Classifica les paraules de lactivitat 1 en el grup corresponent:

98

br

bl

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Escriu una oraci amb cada forma de pronom personal:
nosaltres:

......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

tu:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

vosaltres:

......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Relaciona amb fletxes:


vosaltres

vosaltres + jo

nosaltres

ells o elles + tu

QUAC

3 Substitueix les paraules en negreta per un pronom personal:


LAnna i la Slvia sn molt estudioses, va dir el mestre en la reuni de pares.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

LAlbert i lAnna mhan dit que el seu oncle viu a Roma.


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

99

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Escriu una carta a un amic en qu li expliquis el comenament dEls taxis
vermells. Comena aix:

Benvolgut,
A lescola hem llegit una histria molt divertida. Es tracta dun noi
que es diu Bernat Tallaferro, que t molta fora. Un dia...

..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

100

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Espero que thagi agradat.


Molts records,

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 8
Data:

...........................................................................................

2 Qu creus que passaria si no hi hagus cotxes a les ciutats?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Explica qu s un cmic i digues quins tagraden ms:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

101

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Completa la graella a partir de la notcia segent:

El passat dia 28 de gener va morir lescriptora Astrid Lindgren, autora de llibres tan coneguts i estimats del pblic infantil com Pippi Calcesllargues,
Ronja, la filla del bandoler i En Miquel de Lnneberga. Els protagonistes dels
seus llibres sn nens i nenes plens dimaginaci, segurs dells mateixos, felios i divertits, que afronten tots els reptes sense por.

Qui?

................................................................................................................................................................................................................................................

Qu?

On?

.............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Quan?

........................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

Per qu?

102

...............................................................................................................................................................................................................................

Com eren els seus personatges?

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

2 Escriu una notcia per a la rdio amb un daquests ttols:

Shan acabat les guerres

El Bara guanya un partit

Per Sant Jordi, un llibre i una rosa


A lescola farem una festa

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

103

C FITXA 2
Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Com es diuen els habitants de...?

Barcelona

barcelonins, barcelonines

Girona

..................................................................................................................................................................

Sabadell

..................................................................................................................................................................

Berga

..................................................................................................................................................................

Tarragona

..................................................................................................................................................................

Reus

..................................................................................................................................................................

Lleida

..................................................................................................................................................................

QUAC

2 De quina ciutat sn habitants...? Relaciona les dues columnes:

104

olot, olotina

Figueres

figuerenc, figuerenca

Tortosa

tortos, tortosina

Manresa

manres, manresana

Vic

vigat, vigatana

Olot

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

3 Forma paraules compostes a partir de les paraules de cada columna:

porta

butxaques

.........................................................................................................................

grata

monedes

.........................................................................................................................

para

cel

.........................................................................................................................

escura

aigua

.........................................................................................................................

cerca

vila

.........................................................................................................................

QUAC

4 Ara construeix una oraci amb cada una de les paraules compostes de lactivitat anterior.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

105

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa els buits amb h i escriu una oraci amb cada parella de paraules:

.........................

ospital

istria

QUAC
106

ivern

ort

.........................

elicpter

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

.........................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

ora

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................

.........................

ome

.........................

otel

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Escriu la paraula a la qual fa referncia cada definici. Una pista, totes les
paraules porten h:
Mascul de dona:

.............

.............

.............

.............

Estaci de lany que pot ser blanca:

.............

.............

.............

.............

s molt simptic, sempre riu, t un gran sentit de l


Si lavi t ales, lhelicpter t

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

C FITXA 3
Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Completa les oracions amb aquestes paraules:

horitz

herbari

He vist una avioneta amb una

hmster

.....................................................................

hlice

de color vermell.

La lnia on sembla que el cel i la terra sajunten es diu


En Pol t un
Un

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

a la seva habitaci.

s una collecci de plantes.

QUAC

4 Observa la teva aula i escriu cinc oracions amb la forma hi ha.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

107

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

5 Dictat preparat. Llegeix atentament aquest text, perqu desprs tel dictaran:

Lhome va entrar a lhabitaci. Havia menjat una hamburguesa per dinar i


estava de bon humor; per aix, tot i que havia arribat lhivern, va sortir al
jard i es va estirar a lhamaca a llegir una estona. Es va adormir gaireb una
hora, ben adormit es va girar i va caure sobre lherba humida. Aleshores va
veure que lhelicpter que esperava li va fer un senyal de benvinguda.

6 Torna a escriure el dictat sense fer cap falta, i desprs encerclan totes les
paraules que comencin per h.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

108

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla els verbs del text segent:

La cursa comenar a les vuit. Un quart abans els participants baixaran a les pistes, es trauran els xandalls i faran exercicis descalfament.
Quan faltin cinc minuts per a lhora, cada un ocupar el seu carrer.
El jutge de la cursa comprovar que tothom sigui al seu lloc. A lhora indicada disparar el tret de sortida.

QUAC

2 Qui creus que fa cada acci? Escriu-ho:

.....................................................................

voldrien anar a viure al camp.

.....................................................................

prenc un entrep i un suc de taronja per esmorzar.

.....................................................................

ha viatjat a la Xina per negocis.

.....................................................................

porta una faldilla blava.

.....................................................................

haureu de prendre una determinaci.

.....................................................................

has anat a la festa?

109

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

3 Escriu una oraci amb cada verb:

sentim, busqueu, tus, endevinen

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

4 Escriu en plural les oracions segents:

QUAC

Ella toca la guitarra en un grup musical.

110

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ell ha comprat molta fruita per portar a lexcursi.


....................................................................................................................................................................................................................................................................................

El meu germ va demanar un gelat per postres.


....................................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Relaciona les notcies amb els seus titulars:
1r
2n
3r
4t

Un fsic francs es proposa travessar lrtic siberi


Adu, Astrid Lindgren!
Medalla dor per a Cavall Fort
Premi APPEC per a la revista Esquitx

El passat dia 28 de gener va morir lescriptora Astrid Lindgren, autora de llibres tan coneguts i estimats del pblic infantil com Pippi Calcesllargues,
Ronja, la filla del bandoler i En Miquel de Lnneberga. Els protagonistes
dels seus llibres sn nens i nenes plens dimaginaci, segurs dells mateixos,
felios i divertits, que afronten tots els reptes sense por.

QUAC

Esquitx s una revista trimestral molt jove, nascuda a Mallorca loctubre de


lany 2000. Ledici de la revista ha estat possible grcies a lesfor dun
petit equip, tamb jove i entusiasta, decidit a arribar a tots els nois i noies
de les Illes. Fa poc, aquest esfor va ser merescudament reconegut per
lAPPEC (lAssociaci de Publicacions Peridiques en Catal), que li va atorgar el Premi APPEC 2001 a una nova publicaci.

El fsic Gilles Elkaim s el protagonista duna expedici que, ms que una


aventura, s tot un repte: travessar el nord del cercle polar rtic. Un itinerari de 10.000 quilmetres que Elkaim recorrer en trineu, en caiac (una
petita embarcaci) o esquiant.

LAjuntament de Barcelona ha atorgat la Medalla dor al Mrit Cultural de


la Ciutat de Barcelona a Cavall Fort, amb motiu del quarant aniversari de
la revista. Aquesta distinci reconeix lesfor dels centenars de persones
que han fet possible que Cavall Fort hagi arribat a ser una de les revistes
catalanes ms importants.

111

C FITXA 5
Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Tria tres fotografies (que pots treure duna revista, un diari...) i assigna un
ttol a cadascuna. Desprs comentals amb el teu company o companya.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................................................

112

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Quines paraules sn compostes?
paraigua pluja cami gratacel somiatruites
bolgraf para-sol hipoptam cadira capgrs

sn compostes

no sn compostes

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

QUAC

2 Don sn els...?

badalonins i badalonines

.............................................................................................................

lleidatans i lleidatanes

.............................................................................................................

tarragonins i tarragonines

.............................................................................................................

andorrans i andorranes

.............................................................................................................

santcugatencs i santcugatenques

.............................................................................................................

113

R FITXA 6
Nom:

U N I TAT 9

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

QUAC

3 Relaciona cada verb amb un nom. Desprs construeix una frase amb cada
parella:

114

veure

calaix

sentir

novella

llegir

pantalla

retratar

flaire

obrir

auriculars

olorar

cmera

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

R FITXA 7
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu una oraci amb cada forma verbal:

Hi ha:

..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Hi havia:

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Hi haur:

.............................................................................................................................................................................................

QUAC

.............................................................................. ..............................................................................................................................................................

115

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Inventat una notcia per a un dels titulars segents:
La volta al mn en bicicleta

Un fotgraf molt curis

La Sagrada Famlia, el monument ms visitat

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

116

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I TAT 9
Data:

...........................................................................................

2 Et donem els elements bsics duna notcia perqu la redactis tu:

Qui?

Un metge itali.

Qu?

Descobreix un nou medicament per al constipat.

On?

A Mil.

Quan?

El mes passat.

Com?

Desprs de moltes investigacions.

Per qu?

Vol evitar que la gent es constipi a lhivern.

Amb la informaci de dalt i altres detalls que pots inventar-te, escriu la notcia i el seu titular.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

117

C FITXA 1
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Sant Jordi i el drac s la llegenda catalana ms popular, tot i que nhi ha moltes daltres. De la llegenda El Gegant del Pi, nhi ha una famosa can. Mira
si la trobes, escriu-ne la lletra i apreneu-la entre tots:

El gegant del Pi
ara balla, ara balla
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

QUAC

2 Quines altres festes populars de Catalunya coneixes a ms de Sant Jordi?

118

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

3 Pregunta als pares o als avis si coneixen alguna llegenda. Si et diuen que s,
demanals que te lexpliquin, perqu desprs tu la puguis explicar als teus
companys i companyes. Escriu-la.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

119

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Relaciona les paraules de les dues columnes que siguin sinnimes:
ciutat

inquietud

preocupaci

atro

embolic

rifa

baralla

fortuna

urgent

brega

ferotge

garbuix

sorteig

metrpoli

sort

imperis

2 Torna a escriure el text i substitueix les paraules en negreta per altres de


sinnimes.

QUAC

Malgrat que el monstre era gran i semblava molt ferotge, en aquell


poble ning no li tenia por. Tenia una veu fina i una pell molt suau, i quan
parlava tothom lescoltava encantat perqu les seves paraules eren ben b
mgiques, plenes de saviesa. Aquell animal enorme estava ple de bondat i
amagava dintre seu les histries ms increbles de llocs llunyans i desconeguts.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

120

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

3 Si clatellada ve de clatell, digues don ve cada paraula. Desprs, escriu una


oraci amb cada una.
ullada ve de

............................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

passejada ve de

............................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

campanada ve de

............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

flamarada ve de

............................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

4 Quines daquestes construccions creus que serveixen per fer front a l'enemic?

QUAC

fortalesa
ciutadella
masia
castell
monestir
121

C FITXA 3
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Torna a escriure el text segent canviant els verbs en passat:

Quan es lleva, saixeca del llit i va cap al lavabo. Engega


laixeta i es renta la cara; es pentina i baixa a esmorzar.

Quan es llevava,

.........................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Completa les oracions amb aquests verbs:

jugava

QUAC

El pare

122

aclamava

....................................................................

La gent

El mosso
En Joan

cantava

un tros de formatge.

....................................................................

La meva germana

netejava

lheroi de la contrada.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

amb lordinador.

la quadra de la masia.

una melodia dola.

tallava

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

3 Dictat preparat. Llegeix aquest text molt atentament i preparal. Desprs tel
dictaran:

Tots els de casa volvem cap a laeroport de Son San Joan. El senyor
que seia al costat de la mare li explicava que treballava a la televisi
des de feia poc temps, que presentava un programa dentreteniment
i que aquesta feina li agradava molt. Ella lescoltava amb atenci i
nosaltres tamb escoltvem les explicacions. Ell ens preguntava qu
estudivem i si parlvem b langls. Li vam contestar que dedicvem
poc temps a estudiar-lo.

4 Ara torna a escriure el dictat. Vigila no facis cap falta!

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

123

C FITXA 4
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla el verb daquestes oracions i digues en quin temps est: present,
passat o futur
Ballarem al mig del pati.

.....................................................................

Els maquinistes canvien de tren a lestaci.

.....................................................................

Cada dia us passegeu per la rambla.

.....................................................................

La seva mare saludava la mestra.

.....................................................................

Penjars la pilota al terrat.

.....................................................................

Ahir al vespre buscveu els llibres.

.....................................................................

Ara correran cap a la porteria.

.....................................................................

De poc que no em tallo el dit!

.....................................................................

Els ho llegies cada dia?

.....................................................................

QUAC

2 Inventat una oraci en passat, una en present i una altra en futur.

124

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Escriu una notcia que expliqui com heu celebrat la diada de Sant Jordi a lescola. Ja ten donem el ttol.

Sant Jordi a la nostra escola

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

125

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

2 Substitueix els parntesis per comes en aquestes oracions. Desprs torna-les


a escriure:

El seu gosset (que estava malalt) no va menjar res en tot el dia.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

La mquina (falcada amb un tasc) no es movia.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Van veure (des de molt lluny) el seu cotxe.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

QUAC

A Badalona (una ciutat molt acollidora)


van fer una trobada de gegants.

126

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Per Sant Jordi (si fa bon temps)


muntarem una parada de llibres i de roses.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Relaciona les dues columnes. Desprs escriu els refranys que has format:

A labril,

en val mil.

La rosa dabril,

ja sap el que far lordi.

Per labril, les flors

tot pardal fa son niu.

El bon pags per Sant Jordi

prepara el setrill.

Si plou a labril,

prometen fruits millors.

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

127

R FITXA 6
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Escriu cada paraula al seu lloc:

cavaller donzella filla Jordi Montblanc rei somni

El

....................................................................

....................................................................

volia casar la seva

, per sant

....................................................................

mereixia. Va dir que havia tingut un


era urgent que ans a

....................................................................

va replicar que no se la

....................................................................

....................................................................

amb el gran

a alliberar la

i que havia vist que

....................................................................

QUAC

2 Quines daquestes paraules sn sinnimes? Uneix amb fletxes les paraules


que ho siguin.

128

noia

monstre

drac

Montblanc

vilatans

princesa

cavaller

pare de la princesa

rei

sbdits

vila

heroi

R FITXA 6
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Don ve cada paraula?

favada:

.....................................................................

nevada:

.....................................................................

castanyada:

.....................................................................

ditada:

.....................................................................

tisorada:

.....................................................................

QUAC

4 Escriu una oraci amb cada una de les paraules de lactivitat anterior.

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

129

R FITXA 7
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu una oraci amb cada una daquestes formes verbals:

abraaves:

.................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ajudava:

...........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

acostvem:

........................................ .......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

berenveu:

.................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

130

cordaven:

.............................................. .......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Entre tota la classe, penseu altres maneres dacabar una rondalla. Us en donem dues dexemple:

Vet aqu un gat, vet aqu un gos,


aquest conte ja sha fos.

Vet aqu un gos, vet aqu un gat,


aquest conte sha acabat.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

131

A FITXA 9
Nom:

U N I T A T 10

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 En grups de tres, convertiu aquesta llegenda en un cmic de nou vinyetes.
Primer dividiu la llegenda en nou parts i desprs penseu quin dibuix posareu
en cada vinyeta: qu faran i qu diran els personatges. Vinga, poseu fil a lagulla!

QUAC

El Rei i largenter jueu

132

Un bon dia, el rei Jaume volia comprar unes joies i, acompanyat de la


seva cort, va visitar la casa dun argenter jueu. Quan feia una estona
que hi eren i ja havien vist moltes joies, largenter li va dir que li faltava un anell molt valus. El rei va quedar sorprs de la notcia i va
creure que entre els seus cortesans devia haver-hi necessriament el
lladre; per tamb va creure que seria intil que mans al lladre que
torns la joia, ja que ning no voldria quedar deshonrat davant dels
altres.
Va exposar el cas als cavallers que lacompanyaven i va dir que faria
una cosa perqu el lladre pogus tornar la joia, sense que fos descobert; per que si aix no la tornava, utilitzaria un altre sistema ms
enrgic i ms vergonys.
Va manar al jueu que poss enmig de la botiga una olla grossa amb
serradures, perqu no es pogus sentir el soroll del que pogus deixar-se caure al fons, i que tots els presents, comenant per ell, posarien la m tancada dintre de lolla i lan traurien oberta. Aix podria
deixar lanell el qui el tingus sense ser conegut, i sevitaria que cap
aprofitat el pogus prendre de lolla. Si aix lanell no sortia, seria buscat de pitjor manera.
Lordre del rei va ser complerta. Ell mateix va comenar per posar la
m tancada sense mirar al seu fons, i lan tragu oberta. Desprs van
fer el mateix tots els cortesans per ordre dimportncia i, un cop ho
hagueren fet, el jueu i el rei van mirar al fons de lolla i hi van trobar
lanell.
Joan Amades, Les millors llegendes populars

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 10
Data:

...........................................................................................

QUAC

El cmic dEl Rei i largenter jueu

133

U N I T A T 11

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Aqu tens desordenades les instruccions per jugar a la gallina cega. Ordenales i sabrs com jugar-hi:
La gent de la rotllana comena a donar voltes per esquivar la persona
dels ulls tapats.
Tothom sagafa de les mans formant una rotllana.
Aquesta passa al cercle i laltra es posa al mig de la rotllana amb els ulls
tapats i el joc torna a comenar.
Una persona es posa al mig de la rotllana amb els ulls tapats, i ha de
fer el possible per agafar alg i descobrir qui s.
La persona del mig atrapa alg i endevina qui s.

2 Ara emplena la fitxa del joc:


Ttol: La gallina cega
Tipus de joc:

individual

QUAC

Lloc per jugar-hi:

134

.................................................................................................................................................................................................................

Nombre de jugadors:
Com shi juga:

collectiu

.................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tamb es pot fer:

..............................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

3 Has anat de colnies aquest any? O alguna vegada els anys anteriors?
Explicans com et va anar:

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

135

C FITXA 2
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Quantes monedes de diferents pasos coneixes? Escriu-ne tres (que no siguin
les de la pgina 152 del llibre!) i digues de quin pas sn.

moneda

pas

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

2 Completa les oracions segents amb les parts de lany:

hora dia setmana mes any

La primera
de
juliol vam estar de vacances a Mallorca.

QUAC

.....................................................................

136

El pare i la mare cobren el sou cada


.
.....................................................

Qui
passa,

...........................................................................................................

.....................................................................

Per
tar els meus oncles.

.....................................................................

empeny.

Santa vam visi-

La classe de plstica dura una

.....................................................................

C FITXA 2
Nom:

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Digues quins mesos de lany tenen 31 dies:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

4 Sabries dir qu s un setmanari? I un anuari? Si no ten surts, ajudat del diccionari.

setmanari:

......................................... ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

............ ...........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

anuari:

.................................................................................................................................................................................................................................

............ ................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

............ ................................................................................ ...........................................................................................................................................................................

137

C FITXA 3
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Completa amb la grafia adequada:
ma

de

.................

quin

.................

.................

profe

embre

.................

or

.................

pre

ucre

.................

umit

on

pre

ident

di

et

pi

arra

.................

.................

.................

.................

QUAC

2 Classifica les paraules de lexercici anterior segons com sonin:

138

sonen com sabata

sonen com camisa

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

3 Escriu tres paraules que representin el so dessa sonora amb la grafia z i tres
ms que el representin amb la grafia s.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

4 Escriu tres paraules amb i tres ms amb c. Com sonen les grafies i c? El
seu so s sord o sonor?

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

5 Dictat preparat. Llegeix-tel b abans que tel dictin!

Dem, quan passin disset minuts de les cinc, farem una cursa. El ms
velo guanyar quinze roses. El segon, una pina en forma docell i el
tercer, un segell de sucre. A la sortida, mirarem el cel. I a larribada,
ens donaran un gla per refrescar-nos. Al final, ens abraarem tots.

QUAC

6 Ara torna a escriure el dictat, vigilant de no fer cap falta.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

139

C FITXA 4
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Subratlla els verbs del fragment segent i indican linfinitiu:

Recorda que linfinitiu s la forma del verb


acabada en -ar, -er/-re, o -ir.

La Fina i en Manel aniran de colnies amb tota la classe. Sho passaran molt b, perqu els mestres els han preparat moltes activitats.
Quan la mestra els ho digu, tota la classe se nalegr molt. Tots simaginaven que hi farien mil coses...

QUAC

Exemple:

140

aniran anar

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

C FITXA 4
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

2 Escriu linfinitiu daquests verbs:

sentiran:
venem:

.......................................................................

............................................................................

espantaves:
temeu:

.....................................................................

partiu:

.......................................................................

.............................................................

ballo:

...........................................................................

.............................................................................

viur:

...........................................................................

sortiran:
bevia:

mirem:

.........................................................................

.................................................................................

estimava:

.............................................................

dormiren:

............................................................

QUAC

3 Classifica els infinitius de lactivitat anterior en el grup corresponent:

primera conjugaci

segona conjugaci

tercera conjugaci

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

141

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Explica qu fas un dia de festa, quan no vas a lescola.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

142

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

2 Imaginat que thas de preparar el dinar per anar dexcursi. Quins ingredients necessitaries?

Dinar:

.......................................................................................................................................................................................................................................

Ingredients:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

3 Ara escriu pas per pas com prepararies el dinar que tendurs dexcursi:

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

143

R FITXA 6
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Quins mesos de lany tenen 30 dies?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2 Completa les frases segents:


Aquesta revista surt un cop per setmana, s

.....................................................................................

QUAC

Sha de fer una revisi anual, s a dir, un cop cada

144

Mhe comprat un abonament

.....................................................................................

.....................................................................................

, lhaur de renovar un

cop cada mes.

Aquesta publicaci la trobars al quiosc cada quinze dies, s

...........................................................

R FITXA 7
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu tres paraules per cada grafia:

...................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ss:

...............................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

c a linici de paraula:

...............................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

s a linici de paraula:

...............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

145

R FITXA 8
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Confecciona una llista de les coses necessries per anar de colnies:

roba:

....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

calat:

...............................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

estris per dormir:

..................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

estris dhigiene personal:

.......................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

146

altres coses: motxilla,

..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

R FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

2 Explica alguna ancdota divertida que thagi passat en alguna excursi:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

147

A FITXA 9
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Omple la fitxa segent:

Ttol: LA XARRANCA

Tipus de joc:

........................................................................................................................................................................................................................

Lloc per jugar-hi:

........................................................................................................................................................................................................

Nombre de jugadors:
Com shi juga:

.......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

148

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tamb es pot fer:

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

A F I T X A 10
Nom:

U N I T A T 11

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Respon el segent qestionari:

Quin dia s avui?

................................................................................

En quin mes ens trobem?

................................................................................

De quina estaci de lany?

................................................................................

Quantes setmanes fa que ha comenat lany?


Quants anys han passat des que vas nixer?

................................................................................

................................................................................

QUAC

2 Subratlla les paraules del text que estiguin relacionades amb el temps:

Era un vespre fosc del mes de setembre i en Jlius llegia a la seva


habitaci. Havia comenat un llibre nou a la tarda i shavia concentrat tant en la lectura que les hores havien passat volant, con si fossin minuts. La histria era ben curiosa, transcorria en un petit poble
on mai no es feia de nit, i sempre era primavera, s a dir, que el seu
calendari noms tenia quatre mesos i els mesos de mar i juny tenien
molts pocs dies. En Jlius va imaginar-se com seria la vida sense lhivern, ni lestiu, ni la tardor. No podia ser, aix significava oblidar-se
del Nadal, del carnestoltes, de menjar castanyes, de tocar la neu

149

A F I T X A 11
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 11
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Reprodueix el teu horari dun dia descola:
Qu faig un dia descola?
7h
.............................................................................................................................................................................................................................................

8h
.............................................................................................................................................................................................................................................

9h
.............................................................................................................................................................................................................................................

10 h
.............................................................................................................................................................................................................................................

11 h
.............................................................................................................................................................................................................................................

12 h

QUAC

.............................................................................................................................................................................................................................................

150

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................

.............................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 1
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM

QUAC

1 Fes-te un calendari amb les teves festes preferides. Desprs comparal amb el
que ha fet el teu company o la teva companya:

mes

dia

nom de la festa

gener

Cap dAny

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................

........................................................................................................

151

C FITXA 1
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

2 Escriu com va ser la teva darrera festa daniversari.

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

152

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 2
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

APRENEM VOCABULARI
1 Relaciona les dues columnes i construeix refranys:

A lestiu,

llarga vida viu.

Qui menja fred a lestiu,

no s gaire bon aliment.

Del bon estiu,

la formiga surt del niu.

A lestiu menjar calent

tota laigua cap al riu.

Xfec destiu

el pags en viu.

2 Escriu tres refranys o dites. Si no se te nacut cap, pregunta als teus pares o
avis. Quan els hagis anotat, explican tamb el significat.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

153

C FITXA 2
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

3 Saps qu signifiquen els refranys segents? Recorda que tots fan referncia
als mesos de lany:

Gelada dabril, fam per tot lany.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Aigua de gener, omple btes i graner.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

QUAC

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

154

Bellesa i flors de maig, en un dia men vaig.

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

C FITXA 3
Nom:

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

PRACTIQUEM LORTOGRAFIA
1 Escriu una oraci amb cada paraula:
safareig:

.............................................................................................................................................................................................................................................

escabetx:

.......................................................................................................................................................................................................................................

assaig:

................................................................................................................................................................................................................................................

despatx:

................................................................................................................................................................................................................................................

2 Completa amb x o ix i classifica les paraules segents:

co

.................

plan

QUAC

.................

cu

.................

.................

eta

.................

ar

.................

que

.................

pe

.................

.................

ocolata

.................

emeneia

pun

ix

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.................

155

C FITXA 3
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

3 Omple els buits amb les paraules segents:

empatxars

Diumenge vam anar al


Has vist el

bateig

esquitx

del petit Ivan.

de pintura a la camisa nova.

....................................................................

llonguet.

Si continues menjant d'aquesta manera, t'

....................................................................

Has vist l'

............................................................ ........

mig

de futbol que retransmetien per televisi?

....................................................................

Ens hem cruspit

matx

....................................................................

....................................................................

M'has fet un

estoig

de la Marta?

QUAC

4 Ara classifica les paraules de l'exercici anterior:

156

tx

ig

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

.................................................................. ..

....................................................................

C FITXA 3
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

5 Dictat preparat. Llegeix atentament aquest text. Desprs tel dictar el teu
mestre o la teva mestra:

Fa uns quants dies va nixer la germana den Xavier. Es diu Xnia.


Lhem anat a veure i sembla molt eixerida. T el cabell rinxolat i ros.
Mentre la mirvem, no parvem de xerrar fluixet per no espantar-la.
Desprs en Xavier ha tret roba neta del calaix de baix per canviar-la.
Aleshores hem marxat i lhem deixat tranquilla.

6 Sabries tornar a escriure aquest dictat sense fer cap falta?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

157

C FITXA 4
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa els espais buits daquestes oracions amb la forma verbal que calgui:

Recorda que el verb haver sescriu sempre amb h.

Avui jo m
Quan

....................................................................

....................................................................

Ells no

arribat tu?

....................................................................

Si vosaltres ja ho

llevat a les 7.

pensat a portar el paraigua.

....................................................................

fet, ara ens toca a nosaltres.

2 El present del verb ser t tres formes accentuades. Digues quines sn i escriu
una oraci per a cada una:

....................................................................

.............................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

158

....................................................................

.............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................

.............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 4
Nom:

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Inventat una frase amb cada una daquestes formes del present:

som

sou

ets

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Completa els espais buits de les oracions segents amb les formes del present
dels verbs ser i estar que corresponguin:
Avui

..........................................................

La Mariona

................................................... .......

Aquest mat

QUAC

anat a jugar all parc amb els meus amics.


professora de nataci.

..........................................................

perdut lautobs, i per aix

..........................................................

fet

tard.
Les meves cosines m

..........................................................

trucat per dir-me que

..........................................................

a la platja.

159

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 De les festes que celebreu a lescola, quina s la teva preferida? Explica per
qu:

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

160

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

............ .........................................................................................................................................................................................................................................................

C FITXA 5
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

2 Recordes alguna festa que se celebri al poble on estiueges o a la poblaci on


vius? Explican les seves caracterstiques.

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

161

R FITXA 6
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

ESCOLTEM I PARLEM
1 Ordena aquestes festes cronolgicament i escriu al costat en quin mes se
celebren. Compara les teves respostes amb les del teu company o companya.

la castanyada
Nadal
carnestoltes

QUAC

festa

162

Sant Jordi
Cap dAny
el final de curs

mes en qu se celebra

1a

....................................................................

....................................................................

2a

....................................................................

....................................................................

3a

....................................................................

....................................................................

4a

....................................................................

....................................................................

5a

....................................................................

....................................................................

6a

....................................................................

....................................................................

R FITXA 7
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Completa aquests refranys amb les grafies x, ix, j, g, ig o tx:
Pel ma

.................

, cada dia un ra

.................

Qui vulgui pe

.................

Veste

.................

.................

Pel

, que es mulli el cul.

un bast i semblar un senyor.

Pel mar les


El

.................

ar

.................

es a la mar.

ener s el mes vertader perqu s el primer.

.................

uny la fal al puny.

QUAC

2 Per qu no proves de dibuixar algun dels refranys anteriors? Fes el dibuix,


ensenyal als teus companys i companyes i comprova si endevinen quin s.

163

A FITXA 8
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

ESTUDIEM LA LLENGUA
1 Escriu una oraci amb cada una daquestes formes del present del verb ser:

ets

................................................................................................................................................................................................................................................

sc

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

sn

................................................................................................................................................................................................................................................

2 Torna a escriure les frases, posant en present els verbs que estan en infinitiu
i en negreta:

El meu germ i jo haver anat al cinema per haver hagut de tornar perqu hi
havia molta gent.

QUAC

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

164

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

La Berta i en Jaume ser molt rpids, haver de ser ells els qui corrin a la cursa.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

A FITXA 9
Nom:

U N I T A T 12

...........................................................................................

Data:

...........................................................................................

ESCRIVIM
1 Explica com celebres una daquestes festes:

els Reis

Sant Jordi

la Festa Major

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

QUAC

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

............................................................................................ .........................................................................................................................................................................

165

A FITXA 9
Nom:

...........................................................................................

U N I T A T 12
Data:

...........................................................................................

2 Escriu una carta a un amic o a una amiga explicant-li com s una festa del
teu barri, del teu poble o de la teva ciutat. Convidal o convida-la a venir-hi:

Estimat o estimada

...................................................................................................................

Al nostre poble, cada any, a lestiu...

...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

QUAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

166

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................