Anda di halaman 1dari 30

Disediakan oleh: PPU (U)S1 LEE REN TING SMK COCHRANE, KL

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

PRESENTATION

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

Pengumuman terbaru berkenaan perlaksanaan Dasar Automatif Negara yang antara lainya mengharamkan pengimport alat ganti kereta terpakai mulai Jun 2011 serta mewajibkan semua kenderaan yang berusia lebih 15 tahun membuat pemeriksaan tahunan di Puspakom sebelum memperbaharui cukai kenderaan telah menimbulkan banyak reaksi dari pelbagai pihak. Sumber Maklumat: Jabatan Penerangan Malaysia November 2010

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

MEMASTIKAN pembangunan industri automotif tempatan dan MENINGKATKAN daya saing industri
MEWUJUDKAN persekitaran pelaburan yang kondusif

MENINGKATKAN daya saing syarikat pembuat kenderaan


MENGGALAKKAN pembangunan teknologi baru dan terkini MENGGALAKKAN pembangunan aktiviti pengeluaran dalam bidang niche MENINGKATKAN penyertaan Bumiputera MENINGKATKAN standard keselamatan dan MENGGALAKKAN aktiviti mesra alam MENAMBAH BAIK instrumen pelaksanaan dasar di bawah NAP
2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

Pembekuan Lesen Pengilang (ML)


Strategik dan berimpak tinggi

Liberalisasi Lesen Pengilang

LP

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

LP
Langkah perlaksanaan : Secara khususnya, dasar baru ini akan menarik balik pembekuan Lesen Pengilang bagi segmen: kereta mewah berkapasiti enjin 1,800c.c + dengan harga atas jalan tidak kurang daripada RM150,000; kenderaan hibrid dan elektrik; kenderaan jenis pick up; kenderaan perdagangan; dan motosikal berkapasiti enjin 200c.c + Pengeluaran Lesen Pengilang baru bagi segmen ini tidak dikenakan syarat ekuiti.

Dasar semasa berhubung pemasangan kenderaan secara kontrak dikekalkan bagi menggalakkan penggunaan lebihan kapasiti sedia ada.
Dasar semasa berhubung pembekuan Lesen Pengilang bagi aktiviti bina semula kenderaan perdagangan dikekalkan.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

Pengecualian Cukai Duti Import Duti Import dan Eksais

LP

Pewartaan Harga Kereta Import Terpakai

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

LP
Langkah perlaksanaan : Pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun untuk pengilang dalam industri automotif ditingkatkan:

10% 30%

30% Nilai Tambah 50% Nilai Tambah

15% 50%

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

Insentif

Galakan

OFFER

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

OFFER
OFFER: Syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran transmission system, brake system, airbag system dan steering system layak untuk mendapatkan insentif fiskal yang lebih baik:

Layanan Taraf Perintis (PS)

100% 10 tahun 100% 5 tahun

Elaun Cukai Pelaburan (ITA)

Jika terlibat dalam pelaburan dalam pembangunan kenderaan hibrid dan elektrik memberi faedah kepada pelabur seperti: I. insentif fiskal II. pengecualian cukai serta geran penyelidikan dan pembangunan (R&D)
2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

Daya saing pengeluar

Sumbangan

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

Langkah perlaksanaan : Selaras dengan komitmen antarabangsa Malaysia sistem pentadbiran,

AP Terbuka

AP Francais
Bermula 1 Januari 2010, caj sebanyak RM10,000 akan dikenakan bagi setiap unit AP Terbuka yang dikeluarkan dan hasil kutipan akan digunakan bagi mewujudkan dana khas untuk membantu syarikat Bumiputera menceburi bidang perniagaan automotif dan perniagaan-perniagaan lain.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

Dasar dan langkah-langkah baru ini akan dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2010. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan menyelaras dengan kementerian dan agensi Kerajaan berkaitan mengenai tindakan susulan bagi pelaksanaan dasar dan langkah-langkah baru yang diperkenalkan di bawah NAP.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

PRESENTATION SCRIPT
3 pages

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

pg 1 of 3
Pengenalan Dasar Automotif Nasional (NAP) telah diperkenalkan pada 22 Mac 2006 untuk membantu usaha transformasi dan integrasi industri automotif tempatan secara optimum ke dalam jaringan industri serantau dan global yang semakin liberal dan kompetitif. NAP merupakan teras utama dalam penggubalan hala tuju strategik industri di bawah Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3), 2006-2020. KENAPA NAP perlu dilaksanakan? Ini kerana, dasar ini selaras dengan komitmen Kerajaan untuk meliberalisasikan industri automotif dan konsep rakyat didahulukan'. NAP memberi faedah kepada pengguna terutamanya dari segi jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap alam sekitar. Sasaran utama perlaksanaan NAP adalah untuk memastikan peningkatan keupayaan dan daya saing industri automotif tempatan dalam jangka panjang dengan mengambil kira perkembangan terkini industri automotif di peringkat serantau dan antarabangsa di samping menawarkan kenderaan yang lebih selamat, mesra alam dan berteknologi tinggi kepada pengguna. Pengumuman Dasar Automatif Negara *** LIHAT DAN BACA Pengumuman terbaru berkenaan perlaksanaan Dasar Automatif Negara yang antara lainya mengharamkan pengimport alat ganti kereta terpakai mulai Jun 2011 serta mewajibkan semua kenderaan yang berusia lebih 15 tahun membuat pemeriksaan tahunan di Puspakom sebelum memperbaharui cukai kenderaan telah menimbulkan banyak reaksi dari pelbagai pihak. Sumber Maklumat: Jabatan Penerangan Malaysia November 2010 *** Pengguna kenderaan bagi kenderaan yang melebihi 15 tahun ini membantah perlaksanaan peraturan baru ini kerana mendakwa membebankan mereka selain mempertikaikan pelaksanaan ini mampu mengurangkan kemalangan jalan raya. Dalam hal ini, kerajaan sepatutnya mempertimbangkan semula dasar pelaksanaan bagi Dasar Automotif Negara ini bagi memastikan tindakan tersebut mendapat persetujuan rakyat. Objektif Keseluruhan Merangsangkan perkembangan sektor automatif negara seterusnya, pembangunan sektor automatif Malaysia. Objektif Objektif utama NAP adalah untuk memastikan pembangunan industri automotif tempatan yang terancang dan tersusun serta meningkatkan keupayaan dan daya saing industri dalam jangka panjang berikutan liberalisasi pasaran; mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif bagi menggalakkan pelaburan tambahan dan baru; meningkatkan daya saing syarikat pembuat kenderaan berstatus nasional melalui usahasama strategik; menggalakkan pembangunan teknologi baru dan terkini dalam industri automotif domestik; menggalakkan pembangunan aktiviti pengeluaran dalam bidang niche yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; meningkatkan penyertaan Bumiputera yang berterusan dalam industri automotif;

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

pg 2 of 3
meningkatkan standard keselamatan bagi menjamin keselamatan pengguna di samping menggalakkan aktiviti di dalam bidang mesra alam; dan menambah baik instrumen pelaksanaan dasar di bawah NAP sedia ada.

Dasar & Langkah Baru DASAR DAN LANGKAH BARU meliputi pelesenan, duti, insentif, teknologi dan alam sekitar, keselamatan dan standard, dan Lesen Import (AP) akan diperkenalkan di bawah NAP dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri automotif dan pasaran yang lebih terbuka. Dasar dan langkahlangkah baru adalah seperti berikut: A. LESEN PENGILANG B. CUKAI/DUTI C. TEKNOLOGI D. PINJAMAN MUDAH/GERAN E. Sistem LESEN IMPORT F. Dimensi Nasional G. TARIKH KUATKUASA A> LESEN PENGILANG: MEMPROMOSIKAN SEGMEN BERIMPAK TINGGI Pembekuan Lesen Pengilang (ML) baru yang dilaksanakan sehingga ini akan ditarik balik bagi segmen automotif terpilih yang dikenal pasti sebagai strategik dan berimpak tinggi kepada ekonomi negara. Liberalisasi Lesen Pengilang ini penting dalam menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, kenderaan berorientasi perniagaan dan kenderaan yang mesra alam sekitar.
Langkah perlaksanaan : Secara khususnya, dasar baru ini akan menarik balik pembekuan Lesen Pengilang bagi segmen: kereta mewah berkapasiti enjin 1,800c.c dan ke atas dengan harga atas jalan tidak kurang daripada RM150,000; kenderaan hibrid dan elektrik; kenderaan jenis pick up; kenderaan perdagangan; dan motosikal berkapasiti enjin 200c.c dank e atas Pengeluaran Lesen Pengilang baru bagi segmen ini tidak dikenakan syarat ekuiti. Dasar semasa berhubung pemasangan kenderaan secara kontrak dikekalkan bagi menggalakkan penggunaan lebihan kapasiti sedia ada. Dasar semasa berhubung pembekuan Lesen Pengilang bagi aktiviti bina semula kenderaan perdagangan dikekalkan.

B> CUKAI / DUTI: GALAKAN EKSPORT BAGI PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI Pengecualian Cukai ke atas Nilai Peningkatan Eksport bagi Kenderaan dan Alat Ganti/Komponen. Duti Import: pengurangan/penghapusan bagi memenuhi komitmen Perjanjian Perdagangan Bebas. Duti Import dan Eksais bagi Kenderaan Dipasang Siap Sepenuhnya (CBU) dan Terurai Sepenuhnya (CKD). Pewartaan Harga Kereta Import Terpakai untuk Menangani Masalah Underdeclaration.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

pg 3 of 3
Langkah perlaksanaan : Pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun untuk pengilang dalam industri automotif ditingkatkan: daripada 10 % kepada 30 % daripada nilai peningkatan eksport yang diberikan kepada pengilang dengan syarat produk berkenaan yang dieksport mencapai sekurang-kurangnya 30 % nilai tambah; dan daripada 15 % kepada 50 % daripada nilai peningkatan eksport yang diberikan kepada pengilang dengan syarat produk berkenaan yang dieksport mencapai sekurang-kurangnya 50 % nilai tambah.

C> TEKNOLOGI: GALAKAN BAGI PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI DAN BERTEKNOLOGI HIJAU Insentif Lebih Menarik bagi Pengeluaran Komponen / Alat Ganti Kritikal dan Bernilai Tambah Tinggi. Galakan bagi Kenderaan Hibrid/Elektrik dan Pembangunan Infrastruktur Berkaitan.
OFFER : Syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran transmission system, brake system, airbag system dan steering system layak untuk mendapatkan insentif fiskal yang lebih baik, iaitu layanan Taraf Perintis (PS) sebanyak 100 peratus bagi tempoh 10 tahun atau Elaun Cukai Pelaburan (ITA) sebanyak 100 peratus bagi tempoh 5 tahun. Jika terlibat dalam pelaburan dalam pembangunan kenderaan hibrid dan elektrik. Insentif yang komprehensif meliputi insentif fiskal, pengecualian cukai serta geran penyelidikan dan pembangunan (R&D) adalah langkah-langkah baru di bawah kajian semula NAP dalam memaksimumkan pulangan ke atas pelaburan yang dilakukan.

D> PINJAMAN MUDAH / GERAN: LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PENGELUARKOMPONEN/ALAT GANTI Bagi meningkatkan daya saing pengeluar komponen dan alat ganti serta meningkatkan sumbangannya dalam industri automotif dan ekonomi, dana Pembangunan Automotif (ADF) dan Dana Penyelarasan Industri (IAF) akan diteruskan. E> SISTEM LESEN IMPORT Selaras dengan komitmen antarabangsa Malaysia, sistem pentadbiran, AP Terbuka akan dimansuhkan mulai 31 Disember 2015, manakala bagi AP Francais pula pada 31 Disember 2020. Bermula 1 Januari 2010, caj sebanyak RM10,000 akan dikenakan bagi setiap unit AP Terbuka yang dikeluarkan dan hasil kutipan akan digunakan bagi mewujudkan dana khas untuk membantu syarikat Bumiputera menceburi bidang perniagaan automotif dan perniagaanperniagaan lain. F> Dimensi Nasional: Rakan Kongsi Strategik Proton Satu perkongsian strategik di antara PROTON dan syarikat pembuat kenderaan utama dunia akan diwujudkan bagi meningkatan daya saing dan keupayaan jangka panjang PROTON di pasaran global. G> TARIKH KUATKUASA Dasar dan langkah-langkah baru ini akan dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2010. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan menyelaras dengan kementerian dan agensi Kerajaan berkaitan mengenai tindakan susulan bagi pelaksanaan dasar dan langkah-langkah baru yang diperkenalkan di bawah NAP.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

AUDIENCES NOTES
2 pages

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

pg 1 of 2
Dasar Automotif Nasional (NAP)
Pengenalan Dasar Automotif Nasional (NAP) telah KENAPA NAP perlu dilaksanakan? 1. Dasar ini selaras dengan komitmen Kerajaan untuk meliberalisasikan industri automotif dan konsep rakyat didahulukan'. NAP memberi faedah kepada pengguna terutamanya dari segi jaminan terhadap keselamatan alam dan perlindungan utama Objektif Keseluruhan Merangsangkan perkembangan sektor automatif negara

diperkenalkan pada 22 Mac 2006 untuk membantu usaha transformasi dan integrasi industri

seterusnya, pembanguna n sektor automatif Malaysia. Objektif memastikan

automotif tempatan secara optimum ke dalam jaringan industri serantau dan global yang semakin liberal dan kompetitif. NAP merupakan teras utama dalam penggubalan hala tuju strategik industri di bawah Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3), . Reaksi Rakyat Terhadap Pengumuman Dasar Automatif Negara Pengguna kenderaan bagi kenderaan yang melebihi 15 tahun ini membantah perlaksanaan peraturan baru ini kerana selain mendakwa

sekitar.Sasaran

pembangunan

perlaksanaan NAP adalah untuk memastikan peningkatan keupayaan dan daya saing

industri automotif tempatan yang terancang dan tersusun serta meningkatkan keupayaan dan daya saing

industri automotif tempatan dalam jangka panjang dengan mengambil kira perkembangan terkini

industri automotif di peringkat serantau dan


antarabangsa di samping menawarkan

industri dalam jangka panjang


berikutan liberalisasi pasaran;

kenderaan yang lebih selamat, mesra alam dan berteknologi tinggi kepada pengguna. . mewujudkan persekitaran

membebankan pelaksanaan

mereka ini

mempertikaikan mengurangkan kemalangan jalan raya

mampu

pelaburan yang kondusif bagi menggalakkan pelaburan

tambahan dan baru;

menggalakkan pembangunan teknologi baru dan terkini dalam industri automotif domestik;
menggalakkan pembangunan aktiviti pengeluaran dalam bidang niche yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; meningkatkan penyertaan Bumiputera yang berterusan dalam industri automotif; meningkatkan standard keselamatan bagi menjamin keselamatan pengguna di samping menggalakkan aktiviti di dalam bidang mesra alam; dan menambah baik instrumen pelaksanaan dasar di bawah NAP sedia ada. meningkatkan daya saing

syarikat pembuat kenderaan berstatus nasional melalui

usahasama strategik;

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

pg 2 of 2
Dasar & Langkah Baru NAP
A> LESEN PENGILANG: MEMPROMOSIKAN SEGMEN BERIMPAK TINGGI Pembekuan Lesen Pengilang (ML) baru yang dilaksanakan sehingga ini akan ditarik balik bagi segmen automotif terpilih yang dikenal pasti sebagai strategik dan berimpak tinggi kepada ekonomi negara. Liberalisasi Lesen Pengilang ini penting dalam menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, kenderaan berorientasi perniagaan dan kenderaan yang mesra alam sekitar. B> CUKAI / DUTI: GALAKAN EKSPORT BAGI PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI Pengecualian Cukai ke atas Nilai Peningkatan Eksport bagi Kenderaan dan Alat Ganti/Komponen. Duti Import: pengurangan/penghapusan bagi memenuhi komitmen Perjanjian Perdagangan Bebas. Duti Import dan Eksais bagi Kenderaan Dipasang Siap Sepenuhnya (CBU) dan Terurai Sepenuhnya (CKD). Pewartaan Harga Kereta Import Terpakai untuk Menangani Masalah Underdeclaration. C> TEKNOLOGI: GALAKAN BAGI PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI DAN BERTEKNOLOGI HIJAU Insentif Lebih Menarik bagi Pengeluaran Komponen / Alat Ganti Kritikal dan Bernilai Tambah Tinggi. Galakan bagi Kenderaan Hibrid/Elektrik dan Pembangunan Infrastruktur Berkaitan. D> PINJAMAN MUDAH / GERAN: LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PENGELUARKOMPONEN/ALAT GANTI Bagi meningkatkan daya saing pengeluar komponen dan alat ganti serta meningkatkan sumbangannya dalam industri automotif dan ekonomi, Dana Pembangunan Automotif (ADF) dan Dana Penyelarasan Industri (IAF) akan diteruskan. E> SISTEM LESEN IMPORT Selaras dengan komitmen antarabangsa Malaysia, sistem pentadbiran, AP Terbuka akan dimansuhkan mulai 31 Disember 2015, manakala bagi AP Francais pula pada aaasem ber 2020. Bermula 1 Januari 2010, caj sebanyak RM10,000 akan dikenakan bagi setiap unit AP Terbuka yang dikeluarkan dan hasil kutipan akan digunakan bagi mewujudkan dana khas untuk membantu syarikat Bumiputera menceburi bidang perniagaan automotif dan perniagaan-perniagaan lain. F> DIMENSI NASIONAL: RAKAN KONGSI STRATEGIK PROTON Satu perkongsian strategik di antara PROTON dan syarikat pembuat kenderaan utama dunia akan diwujudkan bagi meningkatan daya saing dan keupayaan jangka panjang PROTON di pasaran global. G> TARIKH KUATKUASA Dasar dan langkah-langkah baru ini akan dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2010.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

AUDIENCES NOTES ANSWER


2 pages
2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

pg 1 of 2
Dasar Automotif Nasional (NAP)
Pengenalan Dasar Automotif Nasional (NAP) telah KENAPA NAP perlu dilaksanakan? 1. Dasar ini selaras dengan komitmen Kerajaan untuk meliberalisasikan industri automotif dan konsep rakyat didahulukan'. NAP memberi faedah kepada pengguna terutamanya dari segi jaminan terhadap keselamatan alam dan perlindungan utama Objektif Keseluruhan Merangsangkan perkembangan sektor automatif negara

diperkenalkan pada 22 Mac 2006 untuk membantu usaha transformasi dan integrasi industri

seterusnya, pembangunan sektor automatif Malaysia. Objektif memastikan

automotif tempatan secara optimum ke dalam jaringan industri serantau dan global yang semakin liberal dan kompetitif. NAP merupakan teras utama dalam penggubalan hala tuju strategik industri di bawah Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3), 2006-2020. Reaksi Rakyat Terhadap Pengumuman Dasar

sekitar.Sasaran

pembangunan

perlaksanaan NAP adalah untuk memastikan peningkatan keupayaan dan daya saing

industri automotif tempatan yang terancang dan tersusun serta meningkatkan keupayaan dan daya saing

industri automotif tempatan dalam jangka panjang dengan mengambil kira perkembangan terkini

Automatif Negara
Pengguna kenderaan bagi kenderaan yang melebihi 15 tahun ini membantah perlaksanaan peraturan baru ini kerana selain mendakwa

industri automotif di peringkat serantau dan


antarabangsa di samping menawarkan

industri dalam jangka panjang


berikutan liberalisasi pasaran;

kenderaan yang lebih selamat, mesra alam dan berteknologi tinggi kepada pengguna. mewujudkan persekitaran

membebankan pelaksanaan

mereka ini

mempertikaikan mengurangkan kemalangan jalan raya .

pelaburan yang kondusif bagi menggalakkan tambahan dan baru; pelaburan

mampu

menggalakkan pembangunan teknologi baru dan terkini dalam industri automotif domestik;
menggalakkan pembangunan aktiviti pengeluaran dalam bidang niche yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; meningkatkan penyertaan Bumiputera yang berterusan dalam industri automotif; meningkatkan standard keselamatan bagi menjamin keselamatan pengguna di samping menggalakkan aktiviti di dalam bidang mesra alam; dan menambah baik instrumen pelaksanaan dasar di bawah NAP sedia ada. meningkatkan daya saing

syarikat pembuat kenderaan berstatus nasional melalui

usahasama strategik;

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

pg 2 of 2
Dasar & Langkah Baru NAP
A> LESEN PENGILANG: MEMPROMOSIKAN SEGMEN BERIMPAK TINGGI Pembekuan Lesen Pengilang (ML) baru yang dilaksanakan sehingga ini akan ditarik balik bagi segmen automotif terpilih yang dikenal pasti sebagai strategik dan berimpak tinggi kepada ekonomi negara. Liberalisasi Lesen Pengilang ini penting dalam menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, kenderaan berorientasi perniagaan dan kenderaan yang mesra alam sekitar. B> CUKAI / DUTI: GALAKAN EKSPORT BAGI PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI Pengecualian Cukai ke atas Nilai Peningkatan Eksport bagi Kenderaan dan Alat Ganti/Komponen. Duti Import: pengurangan/penghapusan bagi memenuhi komitmen Perjanjian Perdagangan Bebas. Duti Import dan Eksais bagi Kenderaan Dipasang Siap Sepenuhnya (CBU) dan Terurai Sepenuhnya (CKD). Pewartaan Harga Kereta Import Terpakai untuk Menangani Masalah Underdeclaration. C> TEKNOLOGI: GALAKAN BAGI PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI DAN BERTEKNOLOGI HIJAU Insentif Lebih Menarik bagi Pengeluaran Komponen / Alat Ganti Kritikal dan Bernilai Tambah Tinggi. Galakan bagi Kenderaan Hibrid/Elektrik dan Pembangunan Infrastruktur Berkaitan. D> PINJAMAN MUDAH / GERAN: LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PENGELUARKOMPONEN/ALAT GANTI Bagi meningkatkan daya saing pengeluar komponen dan alat ganti serta meningkatkan sumbangannya dalam industri automotif dan ekonomi, Dana Pembangunan Automotif (ADF) dan Dana Penyelarasan Industri (IAF) akan diteruskan. E> SISTEM LESEN IMPORT Selaras dengan komitmen antarabangsa Malaysia, sistem pentadbiran, AP Terbuka akan dimansuhkan mulai 31 Disember 2015, manakala bagi AP Francais pula pada 31 Disember 2020. Bermula 1 Januari 2010, caj sebanyak RM10,000 akan dikenakan bagi setiap unit AP Terbuka yang dikeluarkan dan hasil kutipan akan digunakan bagi mewujudkan dana khas untuk membantu syarikat Bumiputera menceburi bidang perniagaan automotif dan perniagaan-perniagaan lain. F> DIMENSI NASIONAL: RAKAN KONGSI STRATEGIK PROTON Satu perkongsian strategik di antara PROTON dan syarikat pembuat kenderaan utama dunia akan diwujudkan bagi meningkatan daya saing dan keupayaan jangka panjang PROTON di pasaran global. G> TARIKH KUATKUASA Dasar dan langkah-langkah baru ini akan dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2010.

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.

THE END
About Author:
Facebook: www.facebook.com/josh.lrt Email: rtcoolman@live.com [Mr. Josh] Contact No: +6018-397 6808 [Mr. Josh]

2013 LRT Documents Copyrighted. All rights reserved.