Anda di halaman 1dari 9

BAB 2 KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

Nama : TarikhPentaksiran :........

Tingkatan :

B1D1 E4
Arahan soalan: Lorekkan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik pada silang kata yang di beri dibawah berdasarkan bendera yang disertakan bersama.

A N M E E G R E I R K I A S T E E M R B E I N L G A A N N S U A

T H A I L A N D O R B O K O W M

A O S P I T A E L O S T E R I E

N T W C A H P A K E A N F D R M U A S L I A A Y R S A I B T L A

A P W H A T Q A T A R B V G A K

N A U A B S E L A N G O R U L E

O R C N A U M R O B O T A N P L

L I A G N K A K A S U S U U E A

A T X I G A S A Y U P O K N R N

I S T A M B U N L G R U I E A T

B R U N E I S A R A W A P O K I

B1D1 E4
Nama :

Ting

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Arahan soalan: Susun huruf di bawah untuk membentuk nama Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik

..................................... ..........

..................................... ..........

A R G S L

N O E

R E N I

B E S A L N G I

..................................... ..........

................................................................... ..........

B1D1 E5

Nama : Ting :

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan Brtitish. Arahan soalan: Lorekkan lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai British mengikut warna yang telah ditetapkan. Negeri Perak Selangor Pahang Negeri Sembilan Warna Biru Hijau Kuning Ungu

B2D1 E4
Nama : Ting :

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan Brtitish Arahan Soalan Jelaskan faktor campurtangan British di Negeri-Negeri Melayu dan huraiannya.
FAKTOR CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU

1.

2.

Huraia n

Huraia n

a)

b)

a)

a)

B2D1 E5
Nama : Ting :

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan Brtitish Arahan Soalan Jelaskan keadaan di negeri-negeri Melayu yang menyebabkan campurtangan British

Negeri 1. Perak 2.

Huraian

1. Selangor 2.

B3D1 E3
Nama : Ting :

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan Brtitish. Arahan Soalan Menerangkan peranan Residen dan kesan pelaksanaan sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu.

Peranan 1.

Huraian 1.

Residen
Kesan 1. Huraian 1.

2.

2.

3.

3.

B3D1 E4
Nama : Ting :

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan Brtitish. Arahan Soalan Melakarkan dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (KPS)

B4D1 E2
Nama : Ting :

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan Brtitish. Arahan Soalan Analisiskan jadual di bawah dalam campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu daripada aspek sebab, tokoh dan kesannya.

Negeri 1. Perak

Sebab Campurtangan British

Nama Pemimpin 1.

Kesan

1. Selangor

1.

1.

1.

Negeri Sembilan

B4D1 E3
Nama : Ting :

Tarikh Pentaksiran : ............................................ Bab 2 : Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan Brtitish Arahan Soalan Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896 dari aspek faktor dan kesan. Faktor Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 3. 2. 2. 3. 1. 1. Huraian 1. Kesan