Penulisan RPH PSV (Tahun 4) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PERANCANGAN BIL. PERKARA TINDAKAN 01.

MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual 02. TAHUN / KELAS 4A 03. BILANGAN PELAJAR 29 Orang 04. TARIKH 3 Ogos 2010 05. MASA 09.00-10.00 (1 jam) 06. BIDANG Membuat corak dan rekaan 07. TAJUK Kertas pembalut hadiah 08. KEMAHIRAN / TEMA Capan 09. PENGETAHUAN Murid mengenali sayur-sayuran. SEDIA ADA Murid mengetahui cara memotong. 10. HASIL Aras 1 PEMBELAJARAN Memerhati dan mengkaji jenis sayuran yang mempunyai lapisan kelopak.

Aras 2 Memotong sayuran dengan pelbagai contoh seperti : menegak, melintang Aras 3 Membuat corak dalam pelbagai susunan seperti : selang-seli, berjalur, dll. Aras 4 Mempamerkan hasil kerja 11. 12. 13. 14. KEMAHIRAN BERFIKIRKritis : Membanding dan membezakan Kreatif : Menjana idea PENERAPAN NILAI Keselamatan, kerjasama, ketelitian, BAHAN BANTU Papan putih, marker,contoh hasil kerja guru, komputer MENGAJAR riba, pembesar suara. KEPERLUAN 5 biji sayur kobis 5 bilah pisau 5 set warna air 29 berus warna 29 helai kertas A4 Surat khabar

PELAKSANAAN LANGKAH/ ISI PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN MASA DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Menyanyikan lagu Guru meminta murid untuk Kecerdasan bertajuk “Vegetable” mendengarkan lagu pelbagai: (5 minit) terlebih dahulu. Verbal linguistik, Murid menyanyikan lagu Inter/ intrapersonal bersama-sama. muzik Guru mengaitkan set induksi dengan pembelajaran hari ini. Langkah 1 ( 20 minit ) Menerangkan konsep Aras 1 capan. Memerhati dan mengkaji jenis sayuran yang Membuat tunjuk cara. mempunyai lapisan kelopak. Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik,

ABM/BBM: Hasil kerja guru. Guru menerangkan definisi Kertas A4, warna capan kepada murid. air, berus warna, kobis dan pisau. Guru menerangkan jalinan yang terdapat pada sayur kobis. Murid memerhatikan jalinan yang terdapat pada sayur kobis berkenaan. Guru membuat langkah tunjuk cara untuk menghasilkan capan. Guru mengarahkan murid untuk membentuk 5 kumpulan, 4 kumpulan terdapat 5 orang ahli manakala 1 kumpulan terdapat 4 orang ahli.

Langkah 2 (25 minit )

Menghasilkan capan. Aras 2 Kecerdasan Memotong sayuran dengan pelbagai:pelbagai contoh seperti : menegak, melintang Kinestetik, Aras 3 Membuat corak dalam pelbagai susunan seperti : selang-seli, berjalur, dll. Murid memotong kobis dengan pelbagai arah seperti melintang dan menegak. KBKK: Membanding beza, Menjana idea

ABM/BBM: Surat khabar, kobis, pisau, kertas A4, Warna air dan berus Murid menghasilkan capan warna. Guru membimbing murid menghasilkan capan. Nilai: Keselamatan Ketelitian Kerjasama

Langkah 3 ( 5 minit )

Peneguhan dan penilaian

Aras 4 Kecerdasan Mempamerkan hasil kerja pelbagai:Guru meminta murid Intra/ membentangkan hasil kerja interpersonal, masing- masing. verbal linguistik Guru menegaskan nilainilai dalam menghasilkan karya. Nilai:Keyakinan, Keberanian Kecerdasan Pelbagai: Muzik

Penutup ( 5 minit )

Penutup

Murid menyanyikan lagu secara beramai-ramai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful