Anda di halaman 1dari 3

DEFINASI KOMUNIKASI INTERPERSONAL Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara individu dengan individu lain atau individu yang

berkomunikasi dengan sekumpulan individu lain. Komunikasi interpersonal adalah dinamik kerana sentiasa bergerak dan sentiasa mempengaruhi antara satu sama lain. Komunikasi interpersonal merupakan tingkahlaku yang dipelajari. Ia bukan terjadi dengan sendirinya sebaliknya adalah hasil pemerhatian dan pengalaman lalu. Selalunya komunikasi interpersonal mempunyai makna yang tersurat dan tersirat.

KEPENTINGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPADA INDIVIDU, ORGANISASI DAN KOMUNITI. a) Membina hubungan sosial Memahami dan menghormati unsur sosio budaya masyarakat termasuk persamaan dan perbezaan antara sosiobudaya. Contohnya masyarakat berbilang kaum, kepercayaan dan agama. b) Wacana ilmu Membantu mendalami pelbagai disiplin ilmu. c) Perundingan Mencapai persetujuan bersama. d) Kerjaya Dapat menjelaskan bidang kepakaran dan tahap Kecekapan profesionalisma. e) Komuniti Memahami, menghormati dan menimbulkan rasa penerimaan dalam komuniti. Situasi menjadi ceria. f) Bimbingan Membantu menyampaikan idea, maklumat, perasaan dan ekspresi tingkahlaku antara satu sama lain.

BAGAIMANA MENGHADAPI HALANGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL. a. Pengaliran maklumat yang ditapis Hanya maklumat yang terpenting perlu di sampaikan. Maklumat yang tidak penting boleh diabaikan. b. Galakkan maklumbalas Pastikan setiap maklumat yang disampaikan dapat difahami. Maklumbalas boleh didapati dalam bentuk lisan dan bukan lisan. c. Maklumat yang jelas dan mudah Gunakan bahasa yang mudah dan senang difahami oleh pendengar. d. Mendengar secara aktif Jadilah pendengar yang baik dengan memberi sepenuh perhatian. e. Elakkan terlalu emosional Di dalam proses komunikasi elakkan dari terlalu sentimental. Lebih bersikap rasional. Gunakan bahasa badan atau isyarat. g) Meningkatkan keyakinan diri ( self esteem ) Menerima pengiktirafan kendiri dan komuniti dengan jujur dan tulin. h) Hidup menjadi lebih bermakna Memberikan tindakbalas terhadap pengukuhan positif. Individu menjadi lebih bermotivasi. i) Meluaskan jaringan komunikasi Membina kemesraan antara individu dan kumpulan seterusnya menjadi sahabat yang berwawasan. j) Klarifikasi Berupaya meluahkan perasaan atau pemikirannya dengan bahasa dan gaya tersendiri serta mempunyai maksud yang tersirat. Contohnya katakata sindirin, analogi, nukilan

BAGAIMANA MENGHADAPI HALANGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL. a. Pengaliran maklumat yang ditapis Hanya maklumat yang terpenting perlu di sampaikan. Maklumat yang tidak penting boleh diabaikan. b. Galakkan maklumbalas Pastikan setiap maklumat yang disampaikan dapat difahami. Maklumbalas boleh didapati dalam bentuk lisan dan bukan lisan. c. Maklumat yang jelas dan mudah Gunakan bahasa yang mudah dan senang difahami oleh pendengar. d. Mendengar secara aktif Jadilah pendengar yang baik dengan memberi sepenuh perhatian. e. Elakkan terlalu emosional Di dalam proses komunikasi elakkan dari terlalu sentimental. Lebih bersikap rasional. Gunakan bahasa badan atau isyarat.