PENGURUSAN FAIL KSSR / PBS (LDP 2013) Disediakan oleh:Hazlifhadiahana Binti Rosli 1.

FAIL INDUK PENGURUSAN KSSR/PBS  2 Jenis fail :

- Fail Putih [AM 365*] –pekeliling,surat menyurat - Fail Pendua [ ring file] :     Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari Lembaga Peperiksaan Surat siaran perlaksanaan PBS Jabatan Pelajaran Negeri. Carta organisasi PBS dan senarai tugas JK PBS MAKLUMAT GURU PBS ¯ Senarai Guru PBS ¯ Biodata Guru PBS ¯ Surat lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir ¯ Jadual Waktu Mengajar Jadual kerja/ pengoperasian PBS. ¯ Takwim aktiviti PBS ¯ Program Tahunan PBS [ Mengikut Panitia mata pelajaran ] Minit mesyuarat j/k PBS. Laporan prestasi tahunan Data murid PBS tahun berkenaan Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran Dan Pencapaian Standard Laporan penjaminan kualiti (pementoran/pemantauan/penyelarasan) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  Kes-kes khas ¯ ¯ ¯ ¯ Murid yang kerap tidak hadir ke sekolah Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara Murid Berkeperluan Khas Kes-kes lain Jadual Pencerapan / Pemantauan Laporan Pencerapan / Pemantauan Guru PBS oleh Guru Besar / Penolong Kanan Laporan Pencerapan / Pencerapan oleh Pegawai KPM / JPN / PPD / Nazir

 

2. FAIL PANITIA - Jenis ‘Fail Arch’ yang saiz tebalnya 7sm        Kandungan: Surat pekeliling ikhtisas PBS dari lembaga peperiksaan. Surat siaran perlaksanaan PBS Jabatan Pelajaran Negeri. Carta organisasi PBS. Biodata dan rumusan maklumat guru. Jadual (kelas bagi m/p berkenaan & jadual persendirian guru) Minit mesyuarat Panitia. Pentaksiran / peperiksaan • • • • •        Data murid PBS tahun berkenaan Analisis Pentaksiran Setengah tahun dan Akhir Tahun BAND bagi setiap mata pelajaran dicatat. Jadual Peperiksaan – PK 1 / Setiausaha Peperiksaan Laporan Analisis Peperiksaan dan Laporan Prestasi Tahunan

Senarai bahan rujukan/ BBM Jadual pencerapan – dari PK 1 Perkembangan staf – Jadual LDP, Laporan Kursus,Bahan edaran kursus Perancangan kewangan Program-program PBS. Cth: kertas kerja pertandingan dll. Dokumen standard kurikulum, dokumen standard prestasi & RPT Pelbagai

3.FAIL GURU MATA PELAJARAN - 1 guru, mencukupi 1 fail, buat partition bagi setiap subjek yang diajar. 1. Maklumat guru - biodata - jadual waktu - surat lantikan pentaksir 2. Dokumen -Dokumen standard prestasi -Pemetaan -RPT 3. Pengurusan PBS -Instrumen -rekod transit SPPBS -rekod evidens -laporan pentaksiran sumatif 4. Lain-lain. -surat siaran -minit mesyuarat/minit curai/laporan

4.FAIL PERKEMBANGAN MURID 1 Fail untuk setiap murid, digunakan dari tahun 1-6. ¯ Mesti disimpan dalam kelas masing-masing dan dikendalikan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran. ¯ Mempunyai partition subjek masing-masing. ¯ Digunakan untuk menyimpan evidens / hasil kerja dan kertas PBS murid. ¯ Guru kelas bertanggungjawab menyediakan fail, maklumat murid serta melebelkan fail. ¯ Semua guru subjek / mata pelajaran perlu memasukkan evidens murid / hasil kerja murid mengikut partition subjek masing-masing selepas setiap kali pentaksiran dijalankan. ¯ Evidens diserah kepada murid setelah skor direkodkan dalam ONLINE SPPBS atau selepas 6 bulan (Sumatif) ¯ Tinggalkan satu evidens yang terbaik yang dicapai oleh murid. ¯ Sekiranya murid bertukar sekolah lain, fail WAJIB di bawa bersama ke sekolah baru.

5. FAIL SHOWCASE   Disimpan di Bilik Operasi Pentaksiran . Satu fail showcase, satu kelas

¯ Mengandungi Biodata Dan Maklumat Murid. ¯ Sasaran Pencapaian Murid ¯ ¯ ¯ Mengandungi Laporan Perkembangan Keseluruhan. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan bagi setiap mata pelajaran. Guru memilih satu evidens terbaik bagi setiap mata pelajaran dalam kalangan murid untuk dimasukkan dalam fail ini mengikut partition subjek masing- masing. Evidens penglibatan murid yang cemerlang / terbaik diluar sekolah yang berkaitan juga boleh dimasukkan dalam Fail Show Case. Evidens terbaik murid yang cemerlang dari Fail Show Case mesti dibawa bersamasama apabila murid bertukar ke sekolah lain. Pendidikan Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum [PAJSK] Borang Skor PAJSK (Fail Guru PJ)

¯

¯

¯

RUMUSAN BIL 1 JENIS FAIL FAIL PENGURUSAN KSSR / PBS – AM 365 FAIL PUTIH FAIL PENGURUSAN KSSR / PBS – PENDUA RING FILE 2 FAIL INDUK mata pelajaran PBS [ FAIL PANITIA ] FAIL PERKEMBANGAN MURID / PORTFOLIO MURID FAIL PORTFOLIO GURU / FAIL GURU FAIL SHOWCASE BILANGAN FAIL 1 1 TINDAKAN PENTADBIRAN / PK 1 PENYELARAS SETIAUSAHA KETUA PANITIA SETIAUSAHA GURU KELAS / GURU MATA PELAJARAN GURU MATA PELAJARAN GURU KELAS/ GURU MATAPELAJARAN

1

3

1 MURID 1 FAIL

4 5

1 1 MURID 1 FAIL ATAU 1 KELAS 1 FAIL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful