Anda di halaman 1dari 4

BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN SATU TAHUN 2012

NAMA SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH SAINS KEPALA BATAS NAMA PELAJAR TINGKATAN
*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMAN STANDARD PRESTASI - (DSP)

BAND

PENYATAA N STANDARD BAND 1 (B1)


Kenal & tahu

DESKRIPTOR B1D 1 Unsur Seni (US) B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1

EVIDEN

KLI K

1
TAHU

garisan rupa bentuk jalinan ruang warna kontra harmoni penegasan imbangan irama & pergerakan kepelbagaian kesatuan

B1D Prinsip Rekaan 2 (PR)

2
TAHU DAN FAHAM

BAND 2 (B2)

B2D 1
US pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

Pengamatan & B2D pemerhatian

2
PR pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E 1 unsur seni pada sumber alam B2D1E unsur seni pada objek buatan 2 manusia B2D1E3 unsur seni pada hasil seni visual B2D2E 1 prinsip rekaan pada sumber alam B2D2E2 prinsip rekaan pada buatan manusia B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil seni visual

3
TAHU,FAHAM DAN BOLEH BUAT

BAND 3 (B3)
Penerokaan media dan teknik dalam penghasilan.

B3D 1

B3D1E 1 lukisan *Tahu, faham dan B3D1E 2 catan membuat aplikasi ASR B3D1E 3 arca *Penerokaan pelbagai B3D1E 4 cetakan media & teknik B3D1E5 poster / seni reka tanda B3D1E 6 tembikar B3D1E 7 anyaman B3D B3D2E 2 1 lukisan *Tahu, faham dan B3D2E boleh 2 catan
menghasilkan

B3D2E 3 arca *Menerusi proses, alat , B3D2E 4 cetakan media dan bahan B3D2E5 poster / seni reka tanda B3D2E 6 tembikar B3D2E 7 anyaman

4
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

BAND 4 (B4)
Mengaplikasikan ASR guna media & teknik betul. Terangkan hasil kerja sendiri. Amal nilai baik.

B4D 1

B4D1E 1 lukisan Mengaplikasi ASR dlm B4D1E 2 catan penghasilan B4D1E 3 arca B4D1E 4 cetakan B4D1E5 poster / seni reka tanda B4D1E 6 tembikar B4D1E 7 anyaman B4D B4D2E 2 1 lukisan Memilih & mengguna B4D2E 2 catan media & teknik yg betul B4D2E 3 arca B4D2E 4 cetakan B4D2E5 poster / seni reka tanda B4D2E 6 tembikar B4D2E 7 anyaman B4D 3 B4D3E1 pamerkan hasil karya
Apreasiasi

B4D 4
Nilai kendiri

B4D4E1 nilai kendiri semasa penghasilan

BAND

PENYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDEN B5D1E 1 lukisan B5D1E 2 catan B5D1E 3 arca B5D1E 4 cetakan B5D1E 5 poster / seni reka tanda B5D1E 6 tembikar B5D1E 7 anyaman B5D2E 1 lukisan B5D2E 2 catan B5D2E3 arca asemblaj, stabail dan mobail B5D2E cetakan timbul, stensil dan 4 monoprint B5D2E5 poster / seni reka tanda B5D2E 6 tembikar B5D2E 7 anyaman B5D3E nilai kendiri yang terpuji sms 1 aktiviti Penghasilan seni B5D3E menghargai sumber alam ciptaan 2 manusia B5D4E mempamer hasil kerja dengan 1 bahasa seni betul B6D1E 1 lukisan B6D1E 2 catan B6D1E 3 arca B6D1E 4 cetakan B6D1E5 poster / seni reka tanda B6D1E 6 tembikar B6D1E 7 anyaman B6D2E 1 lukisan B6D2E 2 catan B6D2E 3 arca B6D2E 4 cetakan B6D2E5 poster / seni reka tanda B662E 6 tembikar B6D2E anyaman

KLIK

5
TAHU, FAHAM, DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAP TERPUJI

BAND 5 (B5)
Mengaplikasi ASR Media yg sesuai. Teknik yg betul & kreatif. Mematuhi prosedur. Apresiasi hasil kerja sendiri. Guna istilah seni. Amal nilai baik.

B5D1
*Aplikasi ASR dgn betul & kreatif

B5D2
*Pelbagai & manipulasi media & teknik *Mematuhi proses dengan betul *Kreatif

B5D3

Nilai kendiri terpuji

B5D4

Apresiasi dgn bahasa seni

6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

BAND 6 (B6)
Mengaplikasi ASR Elemen nilai tambah. Media yg sesuai, Teknik yg betul & kreatif Mematuhi prosedur.

B6D1
*Aplikasi ASR *Yang unik *Elemen nilai tambah

B6D2
*Guna & manipulasi Pelbagai media & teknik

Apresiasi hasil *Betul & kreatif kerja dgn hubungkait - Sumber alam
- Warisan seni

*Proses betul & tepat bantuan ICT

Amal nilai baik B6D3 *Apresiasi kerja sendiri & rakan

B6D3E mempamerkan & apresiasi hasil 1 kerja Guna bahasa seni B6D4E 1 menyedia portfolio hasil kerja

B6D4

*Hargai kerja sendiri, *Sumber alam , * Warisan budaya , *Seni tanah air & luar negeri

B6D5
*Nilai kendiri terpuji boleh dicontohi

B6D5E 1 B6D5E 2 B6D5E 3

mengamal nilai yang baik menjadi pembimbing rakan sebaya membuat pertimbangan sewajarnya

Nama Guru Matapelajaran : CIK HASMAZURA BINTI DESUKAI

Tandatangan :. Tari