BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN SATU TAHUN 2012

NAMA SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH SAINS KEPALA BATAS NAMA PELAJAR TINGKATAN
*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK “DOKUMAN STANDARD PRESTASI” - (DSP)

BAND

PENYATAA N STANDARD BAND 1 (B1)
Kenal & tahu

DESKRIPTOR B1D 1 Unsur Seni (US) B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1 B1D2E 1

EVIDEN

KLI K

1
TAHU

garisan rupa bentuk jalinan ruang warna kontra harmoni penegasan imbangan irama & pergerakan kepelbagaian kesatuan

B1D Prinsip Rekaan 2 (PR)

2
TAHU DAN FAHAM

BAND 2 (B2)

B2D 1
US pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

Pengamatan & B2D pemerhatian

2
PR pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E 1 unsur seni pada sumber alam B2D1E unsur seni pada objek buatan 2 manusia B2D1E3 unsur seni pada hasil seni visual B2D2E 1 prinsip rekaan pada sumber alam B2D2E2 prinsip rekaan pada buatan manusia B2D2E3 prinsip rekaan pada hasil seni visual

3
TAHU,FAHAM DAN BOLEH BUAT

BAND 3 (B3)
Penerokaan media dan teknik dalam penghasilan.

B3D 1

B3D1E 1 lukisan *Tahu, faham dan B3D1E 2 catan membuat aplikasi ASR B3D1E 3 arca *Penerokaan pelbagai B3D1E 4 cetakan media & teknik B3D1E5 poster / seni reka tanda B3D1E 6 tembikar B3D1E 7 anyaman B3D B3D2E 2 1 lukisan *Tahu, faham dan B3D2E boleh 2 catan
menghasilkan

Amal nilai baik.B3D2E 3 arca *Menerusi proses. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB BAND 4 (B4) Mengaplikasikan ASR guna media & teknik betul. alat . Terangkan hasil kerja sendiri. B4D 1 B4D1E 1 lukisan Mengaplikasi ASR dlm B4D1E 2 catan penghasilan B4D1E 3 arca B4D1E 4 cetakan B4D1E5 poster / seni reka tanda B4D1E 6 tembikar B4D1E 7 anyaman B4D B4D2E 2 1 lukisan Memilih & mengguna B4D2E 2 catan media & teknik yg betul B4D2E 3 arca B4D2E 4 cetakan B4D2E5 poster / seni reka tanda B4D2E 6 tembikar B4D2E 7 anyaman B4D 3 B4D3E1 pamerkan hasil karya Apreasiasi B4D 4 Nilai kendiri B4D4E1 nilai kendiri semasa penghasilan . B3D2E 4 cetakan media dan bahan B3D2E5 poster / seni reka tanda B3D2E 6 tembikar B3D2E 7 anyaman 4 TAHU.

DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAP TERPUJI BAND 5 (B5) Mengaplikasi ASR Media yg sesuai. Teknik yg betul & kreatif.Warisan seni *Proses betul & tepat bantuan ICT . FAHAM. stensil dan 4 monoprint B5D2E5 poster / seni reka tanda B5D2E 6 tembikar B5D2E 7 anyaman B5D3E nilai kendiri yang terpuji sms 1 aktiviti Penghasilan seni B5D3E menghargai sumber alam ciptaan 2 manusia B5D4E mempamer hasil kerja dengan 1 bahasa seni betul B6D1E 1 lukisan B6D1E 2 catan B6D1E 3 arca B6D1E 4 cetakan B6D1E5 poster / seni reka tanda B6D1E 6 tembikar B6D1E 7 anyaman B6D2E 1 lukisan B6D2E 2 catan B6D2E 3 arca B6D2E 4 cetakan B6D2E5 poster / seni reka tanda B662E 6 tembikar B6D2E anyaman KLIK 5 TAHU. Mematuhi prosedur. Amal nilai baik.Sumber alam . stabail dan mobail B5D2E cetakan timbul. Media yg sesuai. B6D1 *Aplikasi ASR *Yang unik *Elemen nilai tambah B6D2 *Guna & manipulasi Pelbagai media & teknik Apresiasi hasil *Betul & kreatif kerja dgn hubungkait . Apresiasi hasil kerja sendiri. Teknik yg betul & kreatif Mematuhi prosedur.BAND PENYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN B5D1E 1 lukisan B5D1E 2 catan B5D1E 3 arca B5D1E 4 cetakan B5D1E 5 poster / seni reka tanda B5D1E 6 tembikar B5D1E 7 anyaman B5D2E 1 lukisan B5D2E 2 catan B5D2E3 arca asemblaj. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI BAND 6 (B6) Mengaplikasi ASR Elemen nilai tambah. Guna istilah seni. B5D1 *Aplikasi ASR dgn betul & kreatif B5D2 *Pelbagai & manipulasi media & teknik *Mematuhi proses dengan betul *Kreatif B5D3 Nilai kendiri terpuji B5D4 Apresiasi dgn bahasa seni 6 TAHU.

*Seni tanah air & luar negeri B6D5 *Nilai kendiri terpuji boleh dicontohi B6D5E 1 B6D5E 2 B6D5E 3 mengamal nilai yang baik menjadi pembimbing rakan sebaya membuat pertimbangan sewajarnya Nama Guru Matapelajaran : CIK HASMAZURA BINTI DESUKAI Tandatangan :……………………………………………………. Tari . * Warisan budaya . *Sumber alam .Amal nilai baik B6D3 *Apresiasi kerja sendiri & rakan B6D3E mempamerkan & apresiasi hasil 1 kerja Guna bahasa seni B6D4E 1 menyedia portfolio hasil kerja B6D4 *Hargai kerja sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful