Anda di halaman 1dari 2

UJIAN KONSERVASI PIAGET

Nama Kanal-Kanak : __________________


Umur (tahun)
BENTUK
Bilangan

: (6 7) (8 10) (11 12)

KEDUDUKAN
Adakah bilangan duit syiling
sama di setiap baris?

TRANSFORMASI
Sekarang adakah bilangan
syiling setiap baris masih sama
ataupun ada yang lebih banyak?

Jawapan :
Sama ( )

Jawapan :
Sama ( )

Tidak (

Tidak (

Kenapa : __________________ Kenapa : __________________


__________________________ __________________________
Jarak

Adakah panjang kedua-dua tali


ini sama?

Sekarang adakah kedua-dua tali


ini sama panjang atau salah
satunya lebih panjang?

Jawapan :
Sama ( )

Jawapan :
Sama ( )

Tidak (

Tidak (

Kenapa : __________________ Kenapa : __________________


__________________________ __________________________

Cecair

Adakah jumlah air dalam bekas


ini sama?

Sekarang adakah jumlah air


dalam kedua-dua bekas ini masih
sama atau satunya lebih banyak?

Jawapan :
Sama ( )

Jawapan :
Sama ( )

Tidak (

Tidak (

Kenapa : __________________ Kenapa : __________________


__________________________ __________________________