RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013

TAHUN 3

MINGGU

TAJUK, FOKUS/ OBJEKTIF

STANDARD PEMBELAJARAN (OBJEKTIF)

CADANGAN AKTIVITI (RUJUK BUKU PANDUAN)

CADANGAN PENTAKSIRAN / CATATAN

Kemahiran Pergerakan
1 2.1-4.1

Tajuk: Hambur Kucing Fokus: Berkebolehan Melakukan Kemahiran Hambur (spring) dan Pendaratan Dengan Lakuan Yang Betul

1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah. 2.1.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras. 5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Terowong Rahsia 3. Hambur Kucing 4. Permainan Kecil “Kucing Terkam Mangsa” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 1) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 1 – 4 Standard Prestasi: B2D1E1

Kemahiran Pergerakan
2 7.1-11.1

Tajuk: Hambur Rendah Tinggi Fokus: Berkebolehan Melakukan Kemahiran Hambur (spring) dan Pendaratan Dengan Lakuan Yang Betul

1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah. 1.1.2 Melakukan hambur dari aras rendah dan mendarat ke aras tinggi. 2.1.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras. 5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Hambur ikut aras (tinggi /rendah) 3. Menyejukkan badan. 4. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 1) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 1 – 4 Standard Prestasi: B2D1E1

SK TAMAN INDAHPURA 1

1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Pergerakan
3 14.1-18.1

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 29) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 95 - 98 Standard Prestasi: B2D1E4

Tajuk: Saya dan bangku Fokus: 1.2 Berkebolehan melakuka pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.

1.2.1 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik. 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku gimnastik. 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Imbangan atas bangku. 3. Pergerakan stesen. 4. Cabaran bangku. 5. Permainan kecil ‘Upin berkata…’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.

4 21.1-25.1

Kemahiran Pergerakan Tajuk: Imbangan Kumpulan Fokus: Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.

1.2.4 Melakukan imbangan secara berkumpulan. 2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam kumpulan. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Kucing Lapar 3. Imbang Bersama-sama 4. Imbang Berkumpulan 5. Persembahan “Formasi Stabil” 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 4) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 11-14 Standard Prestasi: B4D1E1

SK TAMAN INDAHPURA 1

2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
5 28.1-1.2

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 5) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 15-18 Standard Prestasi: B1D1E2

Kemahiran Pergerakan Tajuk: Bergayut Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.

1.3.1 Bergayut pada palang dengan keduadua belah tangan menggunakan genggaman atas pada posisi badan lurus. 1.3.2 Bergayut pada palang dengan keduadua belah tangan lurus menggunakan genggaman atas dan lutut difleksikan. 5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Timbang Garam 3. Gayut Kaki Lurus 4. Permainan Kecil “Bola Bergayut” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

Kemahiran Pergerakan
6 4.2-8.2

Tajuk: Guling Belakang Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran guling belakang dengan lakuan yang betul.

1.4.1 Melakukan guling belakang. Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2.4.1 Mengenal pasti kedudukan badan 2. Buai Daku semasa melakukan guling belakang. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok 3. Guling Belakang Dari Aras Tinggi semasa melakukan aktiviti. 4. Guling Belakang Atas Tilam 5. Permainan Kecil “Guling Tenggiling” 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 6) EMK: Keusahawana n Modul: m/s : 19-22 Standard Prestasi: B4D1E2

SK TAMAN INDAHPURA 1

3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Pergerakan Berirama
7 18.2-22.2

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 7) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 23-26 Standard Prestasi: B4D5E1

Tajuk: Tepuk Riang Ria Fokus: Berkebolehan melakukan langkah lurus seperti Heel-Toe dan langkah Step-Close mengikut tempo

1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti stepclose, schottische, polka dan grapevine 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Langkah Asas 3. Tepuk Riang Ria Dengan Muzik. (Dunia Muzik Tahun 3 Trek 28: Buahan Tempatan Malaysia) 4. Persembahan “Tepuk Riang Ria” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

Pergerakan Berirama
8 25.2-1.3

Tajuk: Merry Go Round Fokus: Berkebolehan melakukan langkah Grapevine dan Polka mengikut tempo.

1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus Aktiviti: mengikut tempo seperti step-close, 1. Memanaskan badan. schottische, polka dan grapevine 1. Langkah Asas 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah 2. Merry Go Round Dengan pergerakan mengikut tempo. Muzik. (Dunia Muzik 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti Tahun 3 Trek 20: “Apple”) fizikal. 3. Persembahan “Tarian Merry Go Round 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 8) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 27 - 30 Standard Prestasi: B4D5E1

SK TAMAN INDAHPURA 1

4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
9 4.3-8.3

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 8) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 27 - 30 Standard Prestasi: B4D5E1

Pergerakan Berirama Tajuk: Kincir angin Fokus: 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.

1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus Aktiviti: mengikut tempo seperti step-close, 1. Memanaskan badan. schottische, polka dan grapevine 2. Kincir Angin 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah 3. Menyejukkan badan. pergerakan mengikut tempo. 4. Pentaksiran. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Berirama
10 11.3-15.3

Tajuk: Round The Clock Fokus: Berkebolehan melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo.

1.5.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan Aktiviti: menggunakan pelbagai jenis langkah 1. Memanaskan badan. lurus mengikut tempo. 2. Round The Clock – 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah Tanpa Muzik pergerakan mengikut tempo. 3. Round The Clock – 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok Dengan Muzik semasa melakukan aktiviti. 4. Persembahan “Tarian Round The Clock” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

 Senarai semak  EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: Ms 34-37 Standard Prestasi: B4D5E1

SK TAMAN INDAHPURA 1

5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Asas Permainan Tajuk: Mari Menghantar Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas menghantar dan menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.6.1 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti: 1. Lompatan. 2. Memanaskan badan. 3. Teroka Ruang Dengan Tangan. 4. Teroka Ruang Dengan Kaki 5. Permainan Kecil “Berapa Boleh Jaring” 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 11) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 38-42 Standard Prestasi: B1D2E1

11 18.3-22.3

Kemahiran Asas Permainan
12 1.4-5.4

Tajuk: Pandai Kelecek Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas mengelecek bola dengan menggunakan tangan, kaki, dan alatan.

1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki, dan alatan. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Kelecek Bebas 3. Kuasai Bola 4. Permainan Kecil “Bolos Galah Panjang” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 42-44 Standard Prestasi: B2D2E1

SK TAMAN INDAHPURA 1

6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Asas Permainan
13 8.4-12.4

TAHUN 3
 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 45 Standard Prestasi:  Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 48 Standard Prestasi:

Tajuk: Mengadang Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas mengadang

1.6.4 Melakukan kemahiran mengadang. 2.6.3 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Mengadang 3. Kuasai Bola 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

Kemahiran Asas Permainan
14 15.4-19.4

Tajuk: Pintas Memintas Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas memintas bola

1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan. Aktiviti: 2.6.3 Menyatakan keadaan yang sesuai 1. Memanaskan badan. untuk mengadang dan memintas. 2. Hantaran dan Memintas 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok bola semasa melakukan aktiviti. 3. Kuasai Bola 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

SK TAMAN INDAHPURA 1

7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Asas Permainan
15 22.4-26.4

TAHUN 3
 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 51 Standard Prestasi:  Senarai semak @  Lembaran (unit 10) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 54 Standard Prestasi: B1D1E1

Tajuk: Mari menjaring Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas menjaring bola dengan menggunakan tangan, kaki dan alatan

1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori serangan. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Menjaringkan bolatangan, kaki & alatan 3. Menyejukkan badan. 4. Pentaksiran.

Kemahiran Asas Permainan Tajuk: Jom Servis Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran servis dengan menggunakan tangan dan alatan.

16 29.4-3.5

1.7.1 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.7.1 Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.7.4 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Servis Sasaran 3. Siapa Cepat 4. Permainan Kecil “Hujan Bola” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

SK TAMAN INDAHPURA 1

8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Asas Permainan
17 6.5-10.5

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 10) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 58 Standard Prestasi:  Senarai semak @  Lembaran (unit 10) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 58 Standard Prestasi:

Tajuk: Kaki Servis Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran servis dengan menggunakan tangan dan alatan.

1.7.1 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.7.1 Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.7.4 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Servis Sasaran 3. Menyejukkan badan. 4. Pentaksiran.

Kemahiran Asas Permainan
18 13.5-17.5

Tajuk: Terima, Hantar dan Timang Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran menerima dan menghantar bola dengan menggunakan tangan dan kaki.

1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki. 2.7.2 Mengenal pasti lakuan menerima dan menghantar bola. 2.7.4 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Aktiviti menghantar dan menerima bola 3. Menimang bola 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

SK TAMAN INDAHPURA 1

9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Asas Permainan
19 20.5-24.5

TAHUN 3
 Senarai semak  EMK Kreativiti dan Inovasi Modul: m/s :65-67 Standard Prestasi: B2D2E2

1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan Aktiviti:
alatan. 2.7.3 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan. 2.7.5 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori jaring. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. 1. 2. 3. 4. Memanaskan badan. Pukulan Pepat Memukul Berganti-ganti Permainan Kecil “Rali Lorong” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

Tajuk: Pukulan Pepat Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran pukulan pepat dengan menggunakan alatan.

Kemahiran Asas Permainan
20 10.6-14.6

1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan Aktiviti:
alatan. 2.7.3 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan. 2.7.5 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori jaring. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. 1. 2. 3. 4. Memanaskan badan. Pukulan Kilas Memukul Berganti-ganti Permainan Kecil “Rali Lorong” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

Tajuk: Pukulan Kilas Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran pukulan pepat dengan menggunakan alatan.

 Senarai semak  EMK Kreativiti dan Inovasi Modul: m/s :68 Standard Prestasi:

SK TAMAN INDAHPURA 1

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Asas Permainan
21 17.6-21.6

TAHUN 3
 Senarai semak  EMK Kreativiti dan Inovasi Modul: m/s :71 Standard Prestasi:  Senarai semak @  Lembaran (unit 22) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 75-78 Standard Prestasi: B1D1E2

Tajuk: Membaling Bola Atas Bahu Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan membaling bola atas bahu dengan lakuan yang betul.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa 2. Membaling bola aras dada. melepaskan bola dalam kemahiran 3. Membaling bola dan balingan. melantunkannya. 2.7.5 Mengenal pasti kemahiran dalam 4. Permainan Kecil kategori jaring. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran. semasa melakukan aktiviti.

1.8.1 Melakukan balingan bola atas bahu.

Kemahiran Asas Permainan
22 24.6-28.6

1.8.2 Memukul bola yang pegun
menggunakan alatan pemukul. 2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Tajuk: Memukul Fokus: Berkebolehan melakukan pukulan bola yang pegun dengan lakuan yang betul.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Pecah Benteng 3. Memukul Bola Pelbagai Arah 4. Permainan Kecil “Scatterball Rounders” 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

SK TAMAN INDAHPURA 1

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kemahiran Asas Permainan
23 1.7-5.7

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 17) EMK Kreativiti dan Inovasi Modul: m/s : 53 - 56 Standard Prestasi: B5D2E3

1.4.4 2.3.2

Tajuk: Menangkap Bola. Fokus: Berkebolehan menangkap bola dengan lakuan yang betul.

5.2.2 5.3.1

Menangkap bola dengan serapan daya. Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Menangkap bola pelbagai aras. 3. Menangkap bola pelbagai arah. 4. Berputar dan tangkap 5. Permainan kecil ‘Bola kapten bersyarat’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.

Kemahiran Asas Permainan
24 8.7-12.7

Tajuk: Membaling Bola. Fokus: Berkebolehan membaling bola mengikut arah pusingan jam dan melawan arah pusingan jam dengan lakuan yang betul.

1.8.4 Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah pusingan jam. 1.8.5 Melakukan balingan tangan lurus melawan arah pusingan jam. 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Membaling bola. 3. Membaling segi tiga. 4. Permainan kecil 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 16) EMK Kreativiti dan Inovasi Modul: m/s : 85-90 Standard Prestasi:

SK TAMAN INDAHPURA 1

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Olahraga Asas
25 15.7-19.7

TAHUN 3
 Senarai semak EMK Kreativiti dan Inovasi Modul: m/s : 91-94 Standard Prestasi:

Tajuk: Kejar Mengejar Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul.

1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan 1.9.2 Berlari dalam pelbagai jarak 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. 2.9.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Larian Piramid 3. Permainan kecil ‘’Polis dan Pencuri" 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

Olahraga Asas
26 22.7-26.7

Tajuk: Dekat dan Jauh Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul.

1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan 1.9.2 Berlari dalam pelbagai jarak 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. 2.9.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Berlari bebas. 3. Lipas Kudung 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

 Senarai semak EMK Kreativiti dan Inovasi Modul: m/s : 91-94 Standard Prestasi:

SK TAMAN INDAHPURA 1

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Olahraga Asas
27 29.7-2.8

TAHUN 3
 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 99-102 Standard Prestasi:  Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 103-107 Standard Prestasi:

Tajuk: Hebat Melompat Fokus: Berkebolehan melompat menggunakan sebelah kaki dan kedua-dua belah kaki dengan lakuan yang betul.

1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. 1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. 2.9.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Cuit-cuit 3. Stesen Berhalangan. 4. Permainan kecil ‘Lari arnab lari’. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

Olahraga Asas
28 19.8-23.8

Tajuk: Lompat Pelbagai Aras Fokus: Berkebolehan melompat menggunakan sebelah kaki dan kedua-dua belah kaki dengan lakuan yang betul.

1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya. 1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras. 2.10.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melompat. 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melonjak.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Melompat halangan. 3. Permainan kecil ‘Bola kandang’. 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

SK TAMAN INDAHPURA 1

14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Olahraga Asas
29 26.8-30.8

TAHUN 3
 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 108-111 Standard Prestasi:  Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 112-115 Standard Prestasi:

Tajuk: Mari Melempar Fokus: Berkebolehan melakukan lemparan objek leper dan sfera dengan lakuan yang betul.

1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai jarak. 1.11.3 Melempar objek leper pada pelbagai jarak. 2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lemparan.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

Olahraga Asas
30 2.9-6.9

Tajuk: Rejaman Fokus: Berkebolehan melakukan rejaman dengan lakuan yang betul.

1.11.2 Merejam objek panjang pada pelbagai Aktiviti: jarak 1. Memanaskan badan. 2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang 2. Rejam ke gelung betul semasa melakukan rejaman. 3. Kayu Berekor 4. Rejam jauh-jauh. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

SK TAMAN INDAHPURA 1

15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Rekreasi Dan Kesenggangan
31 9.9-13.9

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 37) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 127 - 130 Standard Prestasi:

Tajuk: Congkak Fokus: Berkebolehan bermain permainan tradisional.

2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam Aktiviti: permainan seperti karom, dam, congkak 1. Peraturan permainan dan catur. 2. Permainan congkak 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan 3. Pentaksiran. dalam permainan secara positif. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Rekreasi Dan Kesenggangan
32 16.9-20.9

Tajuk: Tarik Upih Fokus: Berkebolehan bermain permainan tradisional.

12.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan trad isional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Permainan Tarik Upih. 3. Menyejukkan badan. 4. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 37) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 131-133 Standard Prestasi:

SK TAMAN INDAHPURA 1

16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Rekreasi Dan Kesenggangan
33 23.9-27.9

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 37) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 131-133 Standard Prestasi:

Tajuk: Batik Lampung Fokus: Berkebolehan bermain permainan tradisional.

12.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan trad isional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Permainan Batik Lampung 3. Menyejukkan badan. 4. Pentaksiran.

Konsep Kecergasan
34 30.94.10.

Tajuk: Senaman Frisbee Fokus: Berkebolehan melakukan aktiviti yang boleh meningkatkan kecergasan

3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi, dan keanjalan otot. 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

 Senarai semak @  Lembaran (unit 39) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 137 - 140 Standard Prestasi:

SK TAMAN INDAHPURA 1

17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Konsep Kecergasan
35 1 OKT – 5 OKT

TAHUN 3
 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 141 - 144 Standard Prestasi:

Tajuk: Menyejukkan Badan Fokus: Berkebolehan melakukan aktiviti yang boleh meningkatkan kecergasan

3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi, dan keanjalan otot. 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan. 4.1.2 Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 4.1.3 Mengenal pasti kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasit aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. 4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap jantung. 4.2.2 Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru semasa melakukan senaman. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil 4. Menyejukkan badan. 5. Pentaksiran.

Kapasiti Aerobik
36 14.1018.10

Tajuk: Jantung Oh Jantung Fokus: Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Lampu Isyarat.kumpulan pantas. 3. Main sep-sep. 4. Permainan kecil ‘Cabut ekor’. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 145 - 148 Standard Prestasi:

SK TAMAN INDAHPURA 1

18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kapasiti Aerobik
37 21.1025.10

TAHUN 3
 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 149-153 Standard Prestasi:

Tajuk: Ceria Bersama-sama Fokus: Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.

3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasit aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. 4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap jantung. 4.2.2 Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru semasa melakukan senaman. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Zapin Ceria 3. Banghra Hey! 4. Persembahan- Senam Riang Berdua 5. Menyejukkan badan

Kelenturan
38 28.101.11

Tajuk: Dinamik dan Statik Fokus: Berkebolehan melakukan aktiviti regangan dinamik.

3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang betul. 4.3.1 Mengenal pasti senaman yang meningkatkan kelenturan. 4.3.2 Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan dinamik. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Mengutip pundi kacang. 3. Mengilas. 4. Kembar siam. 5. Kaki temu kaki. 6. Permainan kecil ‘Limbo Rock’. (Dunia Muzik Tahun 2 BPK Trek 18 : Mari Mencari). 7. Menyejukkan badan. 8. Pentaksiran.

 Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 154-156 Standard Prestasi:

SK TAMAN INDAHPURA 1

19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013
Kekuatan Dan Daya Tahan Otot Tajuk: Saya Kuat Dan Tahan Fokus: Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan otot dan daya tahan yang melibatkan tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki setempat dan lentik belakang dengan lakuan yang betul. 3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan. 4.4.1 Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Tolak rakan. 3. Saya kuat.  Menjengket di hujung kaki). 4. Saya kuat dan tahan.  Lentik belakang.  Jalan anjing laut.  Tendangan ketam.  Jalan ketam. 5. Permainan kecil ‘Menarik gajah’. 6. Menyejukkan badan. 7. Pentaksiran.

TAHUN 3
 Senarai semak @  Lembaran (unit 44) EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 152 - 155 Standard Prestasi: B2D2E1, B4D2E1, B2D2E1, B4D2E1, B4D2E1, B5D2E2.  Senarai semak EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 152 - 155 Standard Prestasi:

39 4.11-8.11

40 11.1115.11

Kekuatan Dan Daya Tahan Otot Tajuk: Siapa Paling Kuat

3.4.1

3.4.2 Fokus: Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.

4.4.2

5.3.1

Melakukan senaman kekuatan otot dan daya tahan yang melibatkan tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki setempat dan lentik belakang dengan lakuan yang betul. Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan. Menyatakan kepentingan melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti: 1. Memanaskan badan. 2. Posmen. 3. Stesen kuat. 4. Permainan kecil ‘Cabutan bertuah’. 5. Menyejukkan badan. 6. Pentaksiran.

SK TAMAN INDAHPURA 1

20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2013

TAHUN 3

SK TAMAN INDAHPURA 1

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful