Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 TEMA 5 OBJEKTIF : : EKONOMI NEGARA 1.

Mengetahui pelbagai sumber semula jadi dan kegunaannya.

2. Mengetahui pelbagai sektor ekonomi dan lokasinya di Malaysia. 3. Mengetahui dan menghargai sumbangan kegiatan ekonomi terhadap peluang pekerjaan, pendapatan dan pembangunan negara. 4. Memahami implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

MINGGU

TEMA/TOPIK 5. EKONOMI NEGARA 5.1 Sumber Semula jadi dan Kegunaannya

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

a.Jenis sumber i. Sumber mineral petroleum gas asli arang batu emas bijih timah ii. Sumber hutan balak herba rotan buluh

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber . 3. Menyenaraikan langkahlangkah penggunaan sumber secara optimum.

Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber.

1. Membincangkan jenisjenis sumber berdasarkan gambar atau sumber sebenar. 2. Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya.

kayu bakau 4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah. 3. Membandingkan dan membezakan dua jenis sumber yang terdapat di negara kita dengan menggunakan pengurusan grafik.

iii. Sumber laut ikan udang sotong ketam siput mutiara tumbuhan laut b. Hasil dan kegunaan sumber i. Sumber mineral bahan api sumber tenaga perhiasan Hasil hutan bahan binaan perabot ubat-ubatan kraf tangan

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber . 3. Menyenaraikan langkahlangkah penggunaan sumber secara optimum. 4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

1. Membuat carta bergambar tentang produk yang berasaskan sumber semula jadi. 2. Membuat simulasi tentang kepentingan sumber kepada manusia. 3. Membincangkan kepelbagaian penggunaan sumber semula jadi pada masa akan datang. 4. Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan dan mengelaskan gambargambar mengikut jenis

ii 5

iii Hasil laut sumber protein perhiasan ubat-ubatan

sumber semula jadi dan menyatakan kegunaannya. 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang hasil dan kegunaan sumber.

5.2 Kegiatan Ekonomi dan Lokasi a. Perindustrian i. Jenis industri industri pemprosesan industri berat industri ringan industri desa 1. Menyatakan jenis industri di negara kita. 2. Menyenaraikan jenis industri di negara kita dan contoh bagi setiap jenis industri. . Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara. 1. Membuat peta minda jenis industri di negara kita. 2. Melengkapkan rajah pengurusan grafik jenis industri, contoh serta produk yang dihasilkan.

ii. Kawasan perindustrian Shah Alam Perai Pasir Gudang Peramu Tanjung Malim Nilai Likas Miri

3. Menamakan kawasan perindustrian dan jenis industri yang terdapat di kawasan tersebut

Berbangga dengan barangan buatan Malaysia.

3. Melabelkan lokasi kawasan perindustrian pada peta Malaysia. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang jenis industri. 5. Menyediakan folio bagi satu jenis industri.

b. Pertanian i. Penanaman padi di Dataran Kedah, Delta Kelantan dan Tanjung Karang kelapa sawit di Jengka, Labis, Trolak dan Sibu getah di Muar dan Tenom sayur-sayuran di Cameron Highlands dan Kundasang nanas di Pontian ii. Penternakan lembu tenusu di Kluang ayam di Manjung iii. Perikanan akuakultur di Bukit Merah dan Kukup pusat perikanan seperti Kuantan, Kuala Perlis, Chendering, Besut, Tok Bali

1. Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita. 2. Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya. 3. Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian

Bersyukur dengan wujudnya pelbagai kegiatan pertanian yang menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara. Berbangga kerana negara kita mempunyai pelbagai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Menghargai hasil keluaran pertanian negara.

1. Membuat peta minda tentang kegiatan pertanian. 2. Melabelkan kawasan kegiatan pertanian pada peta Malaysia. 3. Menghasilkan buku skrap tentang hasil kegiatan pertanian. 4. Meramalkan makanan alternatif berasaskan pertanian untuk penduduk

Malaysia pada masa akan datang.


5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang faktorfaktor yang memperngaruhi kegiatan pertanian. 6. Membuat lawatan ke kawasan pertanian yang berhampiran dan melaporkan kegiatan pertanian yang terdapat di tempat tersebut.

10

11

12

c. Perhutanan i. Pembalakan cengal merbau nyatuh keruing seraya meranti ii Kawasan pembalakan Bukit Tinggi, Janda Baik Pahang Kemaman Trengganu Segamat Johor Ranau Sri Aman Kapit

1. Menamakan jenis-jenis kayu balak yang terdapat di negara kita. 2. Menyenaraikan kegunaan daripada hasil pembalakan. 3. Menyenaraikan kawasan pembalakan di negara kita

Bersyukur kerana negara kita kaya dengan hasil hutan. Menghargai kepelbagaian hasil hutan yang terdapat di negara kita. Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis pokok.

1. Melabelkan kawasan kegiatan perhutanan pada peta Malaysia. 2. Membincangkan hasilhasil pembalakan yang terdapat di negara kita. 3. Membuat peta minda tentang kegunaan hasil pembalakan. 4. Mengumpulkan gambar dan membincangkan kegiatan pembalakan.

13

d. Perlombongan i. Sumber mineral dan lokasi petroleum dan gas asli di perairan Terengganu, perairan Pantai Barat Sabah, dan perairan Sarawak arang batu di Mukah Balingian, Silantek, Merit Pila, Maliau Basin. emas di Raub, Rusila , Tebedu dan Mamut

1. Menamakan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut.

Menghargai sumber alam sebagai anugerah Tuhan. Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita.

1. Melukis dan melabelkan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Membuat pengurusan grafik bergambar tentang sumber mineral. 3. Menghasilkan buku skrap daripada gambar-gambar aktiviti perlombongan

bijih timah di Lembah Kinta. ii. Lokasi pusat pemprosesan petroleum dan gas asli Kerteh Bintulu Miri 3. Menyenaraikan pusat pemprosesan petroleum dan gas asli. . Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil negara.

sumber mineral.

14

4. Membuat ramalan sekiranya negara kita kehabisan sumber mineral.

15

5.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Kepentingan kegiatan ekonomi i. Menyediakan peluang pekerjaan sektor awam sektor swasta ii. Menambahkan pendapatan negara iii. Kemajuan pembangunan negara. 1. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. 2. Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. 3. Menjelaskan kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. 4. Menghuraikan pembangunan sesuatu kawasan berdasarkan kegiatan ekonomi. Berbangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita. Bersyukur dengan wujudnya pelbagai peluang pekerjaan. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara. 1. Membuat simulasi tentang jenis pekerjaan dalam sektor awam dan swasta. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis pekerjaan mengikut kegiatan ekonomi di negara kita. 3. Membuat peta minda sumbangan kegiatan ekonomi kepada kemajuan negara. 4. Membuat lawatan ke kawasan kegiatan ekonomi yang berhampiran serta melaporkan aktiviti dan

sumbangannya 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis kegiatan ekonomi. 16 5.4 Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar a. Kesan i. Perubahan landskap akibat perlombongan pembalakan pembinaan pertanian 17 ii. Pencemaran udara darat air bunyi iii. Kepupusan flora fauna 2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada kegiatan ekonomi. 1. Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar. Menghargai khazanah alam. 1. Membuat simulasi tentang kegiatan ekonomi yang memberi implikasi terhadap alam sekitar. 2. Meneliti lirik lagu atau puisi yang bertemakan alam sekitar. Membincangkan jenis dan kesan pencemaran dalam lagu tersebut.

3. Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia. 4. Menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. 5. Menghuraikan aktiviti ekonomi yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. 6. Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi.

Menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama.

3. Mengumpulkan keratan akhbar dan mencatatkan isi- isi penting tentang pencemaran.

18

Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna.

4. Menyediakan folio berkaitan pencemaran atau kepupusan flora dan fauna akibat kegiatan ekomoni.

19

b. Cara mengatasi i. pemeliharaan ii. pemuliharaan

1. Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2. Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Menyedari bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama

1. Melukis poster/slogan bertemakan Menjaga Alam Sekitar. 2. Mereka cipta barangan dengan menggunakan bahan terbuang. 3. Melakar Bandar Impian di kawasan bekas tanah lombong. 4. Membuat peta minda bagi menunjukkan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

TEMA 6 OBJEKTIF

: :

KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 1. Mengenali perkembangan sejarah kemerdekaan dan pembentukan Malaysia 2. 3. Menghargai warisan sejarah dan kesenian negara kita Memahami bahawa kemajuan dan kejayaan negara adalah usaha yang berterusan

MINGGU

TEMA/TOPIK 6. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

20

6.1. Kemerdekaan Malaysia a. Ke arah kemerdekaan i. Kerjasama antara kaum bahasa kebebasan beragama dan kepercayaan budaya

1. Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara 2. Menjelaskan peranan bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum di Malaysia 3. Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia 4. Menjelaskan budaya kaumkaum di Malaysia 5. Menjelaskan kepentingan

Berbangga menjadi rakyat Malaysia Bersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita Menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum

1. Menyenaraikan bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia 2. Mengumpulkan maklumat tentang sambut an perayaan dan agama. 3. Membut simulasi proses pilihan raya.

21

ii. Pilihan raya pilihan raya 1955

pilihan raya 1955

22

iii. Tokoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 1956 wakil Raja-raja Melayu terdiri daripada Dato Haji Abdul Wahab bin Haji Aziz (Perak), Dato Nik Ahmad Kamil Hj Nik Mahmud (Kelantan), Dato Muhammad Seth bin Mohammad Said (Johor), Abdul Aziz bin Hj Abdul Majid (Selangor) wakil Parti Perikatan terdiri daripada Tunku Abdul Rahman Putra, Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Tun Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Tun H.S. Lee

7. Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan mendapatkan kemerdekaan 8. Menghuraikan peristiwa ke arah kemerdekaan mengikut kronologi

Menghargai jasa tokohtokoh kemerdekaan

4. Mengumpulkan dan menulis biodata tokoh-tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan.

23

b. Pengisytiharan kemerdekaan i. Pengisytiharan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka

1. Menyatakan tarikh dan tempat perisytiharan kemerdekaan 2. Menghuraikan peristiwa perisytiharan kemerdekaan

Bersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan negara Menyemaikan semangat

1. Menyanyi dan menghayati seni kata lagu Tanggal 31 2. Melakonkan aksi

10

cinta akan negara ii. Penurunan Bendera Union Jack di Padang Kelab Selangor iii. Pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka

perisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 3. Menghasilkan carta kronologi ke arah perisytiharan kemerdekaan 4. Mendapatkan maklumat daripada sedutan tayangan filem yang berkaitan dengan kemerdekaan

24

iv. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Dato Onn bin Jaafar Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Tun Tan Cheng Lock Tun Sambanthan

3. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan 4. Biodata Tunku Abdul Rahman sebagai Bapa Kemerdekaan

Menghargai jasa tokohtokoh yang memperjuangkan kemerdekaan

5. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan 6. Mendapatkan biodata Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan.

25

6.2 Pembentukan Malaysia a. Latar belakang i. Idea pembentukan Malaysia tujuan 1. Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia 2. Menyatakan negeri dalam Berbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuangkan penubuhan Malaysia 1. Melakukan aktiviti main peranan, cetusan idea tentang pembentukan Malaysia

11

gagasan awal pembentukan Malaysia.

Menyemaikan semangat integrasi nasional

2. Melabelkan negeri yang terlibat dalam gagasan awal pembentukan Malaysia pada peta Asia Tenggara 3. Membuat laporan tentang pembentukan Malaysia 4. Membina pengurusan grafik tentang tujuan gagasan awal Malaysia

26

ii. Gagasan awal Persekutuan Tanah Melayu Singapura Brunei Sabah Sarawak

3. Menjelaskan tujuan gagasan awal pembentukan Malaysia 4. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

Menyemaikan semangat cinta akan negara

27

iii.

Tokoh yang terlibat Tunku Abdul Rahman Tun Fuad Stephens Temenggong Jugah Anak Barieng Tun Datu Mustapha bin Datu Harun Lee Kuan Yew

28

b. Perjanjian Malaysia i. Perjanjian Malaysia pada 16 September 1963 Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak

1. Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia 2. Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 3. Menyenaraikan anggota

Menyemaikan semangat cinta akan negara Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

1. Menyanyikan lagu-lagu patriotik 2. Menghasilkan carta negara-negara yang menganggotai Malaysia pada 16 September 1963 dan 9 Ogos 1965

12

Singapura

yang menyertai Malaysia selepas 9 Ogos 1965 4. Menjelaskan peristiwa pembentukan Malaysia secara kronologi.

3. Menyatakan faedah menganggotai Malaysia dengan menggunakan teknik Theory of Constraint (TOC) 4. Menyediakan rajah kronologi peristiwa pembentukan Malaysia hingga Ogos 1965.

29

ii. Keanggotaan Malaysia selepas 9 Ogos 1965 Persekutuan Tanah Melayu Sarawak Sabah

30

6.3 Warisan Negara a.Warisan sejarah i. Bangunan-bangunan lama pemeliharaan dan pemuliharaan Bangunan Sultan Abdul Samad Bangunan Stadhuys

1. Menyenaraikan bangunan yang menjadi warisan kebanggaan negara 2. Menjelaskan usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunanbangunan bersejarah 3. Menyatakan jenis sumber sejarah 4. Menyenaraikan penemuan yang dijadikan sumber sejarah 5. Menghuraikan kepentingan sumber sejarah

Menghargai bahan peninggalan sejarah Berbangga dengan sumber sejarah yang ada Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita Bersama bertanggungjawab memelihara warisan sejarah.

1. Menceritakan nilai estetika bangunan dari aspek sejarah 2. Melabelkan lokasi bangunan-bangunan bersejarah pada peta Malaysia 3. Melawat bangunanbangunan bersejarah setempat 4. Membuat replika batu bersurat, dokumen atau artifak yang menjadi sumber sejarah

31

ii. Sumber sejarah dokumen artifak

32

b. Warisan kesenian

1. Menamakan bidang-bidang

Berbangga dengan

1. Mengadakan

13

i. Bidang muzik drama seni kraf seni bina seni tari permainan seni mempertahankan diri

seni yang menjadi warisan negara 2. Menyenaraikan cara mengekalkan warisan kesenian 3. Menyenaraikan langkah memperkenalkan warisan kesenian 4. Menjelaskan kepentingan warisan kesenian kepada masyarakat

kepelbagaian kesenian pelbagai kaum Menghargai seni warisan silam Berbangga dengan nilai estetika warisan kesenian negara

persembahan muzik tradisional 2. Melakukan main peranan dalam pementasan wayang kulit atau bangsawan 3. Menghasilkan seni kraf tangan yang mudah 4. Melakar seni bina rumahrumah tradisional yang terdapat di Malaysia 5. Menonton dan mencatatkan jenis-jenis tarian tradisional yang terdapat dalam tayangan video 6. Mempersembahkan tarian tradisional berdasarkan tayangan video 7. Mengadakan pertandingan permainan tradisional

33

6.4 Malaysia dan Kejayaannya a. Kesejahteraan negara i. Amalan demokrasi kebebasan

1. Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada kesejahteraan negara. 2. Menyatakan maksud demokrasi

Bersyukur dengan kesejahteraan negara Berbangga dengan amalan demokrasi

1. Mengadakan perbahasan ala parlimen 2. Menghasilkan pengurusan grafik kuasa-kuasa kerajaan pusat dan

14

34

bersuara kebebasan beragama kebebasan memilih kerajaan

kerajaan negeri 3. Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan demokrasi 4. Menjelaskan kepentingan mengadakan pilihan raya 5. Menghuraikan proses pilihan raya yang dilaksanakan di negara kita 6. Menamakan ketua kerajaan peringkat pusat dan negeri 7. Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri 8. Menjelaskan langkahlangkah mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara Menghargai sumbangan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum 3. Melakukan simulasi pilihan raya 4. Aplikasi Theory of Constraint (TOC) dalam penyelesaian masalah jika tiada perpaduan.

ii. Perkongsian kuasa kerajaan pusat kerajaan negeri iii. Perpaduan kaum kerjasama toleransi persefahaman

35

36

b. Kemakmuran ekonomi i. Pengeluaran negara perindustrian cari gali petroleum pertanian ii. Telekomunikasi Koridor Raya Multimedia

1. Menyatakankan usahausaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi 2. Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara 3. Menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara.

Bersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan Menghargai kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang disediakan oleh kerajaan

1. Melabelkan kawasan utama peningkatan pembangunan negara. 2. Kajian Masa Depan (KMD) merancang bahan alternatif bagi menjamin pendapatan dan kemakmuran ekonomi negara yang berterusan 3. Mengumpulkan gambar

37

15

38 iii. Perhubungan dan pengangkutan KLIA lebuh raya pelabuhan kereta api

4. Menyatakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan

Menghargai kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara. Bersyukur dengan hasil industri yang meningkatkan taraf hidup rakyat dan menaikkan nama negara ki

gambar berkaitan peningkatan pembangunan negara. 4. Mengumpulkan maklumat tentang alat dan fungsi telekomunikasi 5. Menghasilkan peta minda tentang jenis-jenis pengangkutan dan sumbangan kepada kemakmuran negara

16