Anda di halaman 1dari 9

YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM NTB

Sekretariat : Jl. Soromandi No. 1 Lawata Mataram

Telp. (0370) 642404 Fax. (0370) 642405


SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Nomor : 001/ HNF / I/VII / 02 T E T A N G PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN ABU HURAIRAH MATARAM TAHUN PELAJARAN 2002/2003 YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Menimbang a: Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di lingkungan pondok pesantren Abu Hurairah Mataram, di pandang perlu mengangkat pegawai tetap bagi semua unit pendidikan yang berada di bawah pondok pesantren Abu Hurairah Mataram Untuk maksud tersebut di atas (poin a dan b) maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Program Kerja Semua Unit Pendidikan di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram (SD, SMP, SMA dan MA Plus) MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua : : Mengangkat guru-guru/ustadz-ustadz sebagai pegawai tetap Yayasan AlHunafaseperti yang terinci pada lampiran surat keputusan ini Kepada ustadz atau dewan guru yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini diamanatkan untuk menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab yang dilandasi atas dasar Taqwa Kepada Allah Subhanahu Wataala Uaraian tugas (job diskripsi) dapat merujuk kepada buku pedoman pendidikan Pondok Pesantren Abu Hurarah Mataram Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya. Keputusan ini berlaku mulai 1 Juli 2002 sampai dengan 1 Juli 2003 Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2002

b: Mengingat a: b: c:

Ketiga Keempat Kelima

: : :

KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

ABDURRAHMAN HIZAM Tembusan:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Majelis Istisyaari Yayasan Al-Hunafa Mataram Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Kepala SMA-IT Abu Hurairah Mataram Kepala SMP IT Abu Hurairah Mataram Kepala SD-IT Abu Hurairah Mataram Yang bersangkutan Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Al-Hunafa Mataram Nomor : 001/ HNF / I/VII / 02 Tentang : Pengangkatan Pegawai tetap di Lingkungan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataran Tahun 2002/2002

No
1 2 3 4 5 6 7

Nama
Abdurrahim Al-Basyir Syahril Idris, MA Rudy Haryanto, S.Pd. M.Ed. Sirajuddin H. Abdullah, MP Tomi Widiatmo, SP Abdul Mutholib, S.Pd Komaruddin, S.Pd

Jabatan
Kepala Madrasah Wakasek Humas Wakasek Kurikulum Bendahara Guru Biologi/ KTU Guru Bahasa Inggris Guru Bahasa Inggris

Unit Pendidikan
MA Plus MA Plus MA Plus MA Plus MA Plus MA Plus MA Plus Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2002

Ket

KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

ABDURRAHMAN HIZAM Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ketua Majelis Istisyaari Yayasan Al-Hunafa Mataram Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Kepala MA Plus Abu Hurairah Mataram Kepala SMP IT Abu Hurairah Mataram Kepala SD-IT Abu Hurairah Mataram Yang bersangkutan Arsip

YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM NTB


Sekretariat : Jl. Soromandi No. 1 Lawata Mataram

Telp. (0370) 642404 Fax. (0370) 642405

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Nomor : / HNF / I/VII / 02 T E T A N G PENGANGKATAN PENGURUS HARIAN DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QURAN ( TPA ) ISLAMIC CENTER AL-HUNAFA TAHUN PELAJARAN 2002/2003 YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Menimbang a: Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di Lingkungan Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram, di pandang perlu mengangkat Pengurus harian Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram, Untuk maksud tersebut di atas (poin a) maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram,

b: Mengingat a: b:

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua : : Mengangkat Pengurus harian Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram, Kepada yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini diamanatkan untuk menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab yang dilandasi atas dasar Taqwa Kepada Allah Subhanahu Wataala Uaraian tugas (job diskripsi) dapat merujuk kepada buku pedoman pendidikan dan Dakwah Yayasan Al-Hunafa. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ketiga Keempat

: :

Kelima

Keputusan ini berlaku mulai 1 Juli 2002 sampai dengan 1 Juli 2003 Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2002

KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

ABDURRAHMAN HIZAM

Lampiran Nomor Tentang No 1 2 Nama Tomi Widiatmo Saefudin Zuhri

: Surat Keputusan Yayasan Al-Hunafa Mataram : / HNF / I/VII / 02 : Pengangkatan Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram, Jabatan Ketua Bendahara Ket

Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2002

KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

ABDURRAHMAN HIZAM

YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM NTB


Sekretariat : Jl. Soromandi No. 1 Lawata Mataram

Telp. (0370) 642404 Fax. (0370) 642405

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Nomor : / HNF / I/VII / 02 T E T A N G PENGANGKATAN PENGURUS TAMIR MASJID AISYAH RA ISLAMIC CENTER AL-HUNAFA TAHUN ANGGARAN 2002/2003 YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Menimbang a: Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Dakwah dan memakmurkan Masjid, di pandang perlu mengangkat Pengurus harian Tamir Masjid Aisyah radhiallahu anha Islamic Center Al Hunafa Mataram, Untuk maksud tersebut di atas (poin a ) maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Tamir Masjid Aisyah radhiallahu anha Islamic Center Al Hunafa Mataram,

b: Mengingat a: b:

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua : : Mengangkat Pengurus harian Pengurus harian Tamir Masjid Aisyah radhiallahu anha Islamic Center Al Hunafa Mataram, Kepada yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini diamanatkan untuk menjalankan tugas dengan baik dan penuh

tanggung jawab yang dilandasi atas dasar Taqwa Kepada Allah Subhanahu Wataala Ketiga Keempat Kelima : : : Uaraian tugas (job diskripsi) dapat merujuk kepada buku pedoman pendidikan dan Dakwah Yayasan Al-Hunafa. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya. Keputusan ini berlaku mulai 1 Juli 2002 sampai dengan 1 Juli 2003 Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2002 KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

ABDURRAHMAN HIZAM

Lampiran Nomor Tentang No 1 2 3 Nama Tomi Widiatmo

: Surat Keputusan Yayasan Al-Hunafa Mataram : / HNF / I/VII / 02 : Pengangkatan Pengurus harian Pengurus harian Tamir Masjid Aisyah radhiallahu anha Islamic Center Al Hunafa Mataram, Jabatan Ketua Sekretaris Bendahara Ket

Gunawan Trianto Saefudin Zuhri

Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2002

KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM NTB


Sekretariat : Jl. Soromandi No. 1 Lawata Mataram

Telp. (0370) 642404 Fax. (0370) 642405


ABDURRAHMAN HIZAM

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Nomor : / HNF / I/VII / 03 T E T A N G PENGANGKATAN PENGANGKATAN PENGURUS HARIAN BIDANG DAKWAH YAYASAN AL-HUNAFA TAHUN PELAJARAN 2003/2004 YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM Menimbang a: b: Mengingat a: b: Bahwa dalam rangka memperlancar dan mengembangkan kegiatan Dakwah Salafiyah Untuk maksud tersebut di atas (poin a ) maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Yayasan Al-Hunafa Mataram Program kerja Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram,

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua : : Mengangkat Pengurus harian Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram, Kepada yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini diamanatkan untuk menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab yang dilandasi atas dasar Taqwa Kepada Allah Subhanahu Wataala Uaraian tugas (job diskripsi) dapat merujuk kepada buku pedoman pendidikan dan Dakwah Yayasan Al-Hunafa. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya. Keputusan ini berlaku mulai 1 Juli 2002 sampai dengan 1 Juli 2003 Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2003 KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

Ketiga Keempat Kelima

: : :

ABDURRAHMAN HIZAM

Lampiran Nomor Tentang No 1 2 3 Nama

: Surat Keputusan Yayasan Al-Hunafa Mataram : / HNF / I/VII / 03 : Pengangkatan Taman Pengajian Al-Quran ( TPA ) Islamic Center Al Hunafa Mataram, Jabatan Ketua Sekretaris Bendahara Ket

Abu Bakar Al Ghifary Tomi Widiatmo, SP Ridwan, S.Pd

YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM NTB


Sekretariat : Jl. Soromandi No. 1 Lawata Mataram

Telp. (0370) 642404 Fax. (0370) 642405


Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 1 Juli 2003

KETUA YAYASAN AL-HUNAFA MATARAM

ABDURRAHMAN HIZAM