Anda di halaman 1dari 4

Redenen waarom God bestaat Het is rationeel om te geloven in God.

Hieronder zullen een aantal simpele redenen worden gepresenteerd. Wie is God? Eerst behoren we te definiren wie of wat God is. Is God degene die aanbeden wordt door mensen die geloven dat hij bestaat uit drie personages, dat hij gedood kan worden door zijn eigen schepselen, dat hij werd geboren, behoefte had aan voedsel en is komen te overlijden? Het verstand kan niet accepteren dat degene die voldoet aan deze kenmerken God is. Een gezond verstand verwerpt deze valse god, want God is iemand die schept en een mens is iemand die geschapen is. Een persoon kan niet tegelijkertijd de schepper en de geschapene zijn. Dit is onmogelijk omdat dit twee tegenpolen zijn van elkaar. Net zoals een vierkant tegelijkertijd ook geen cirkel kan zijn. Elk verstand is het erover eens dat de schepping in geen enkel opzicht gelijk is aan de Perfecte Schepper. Hij is Almachtig, Alwetend, Alziend en Alhorend. Hij is geen man en geen vrouw, Hij is Barmhartig en Genadevol. Hij is Rechtvaardig en streng in het straffen. Hij is vrij van fouten en beperkingen. Hij is God, de Enige.

1. De orde in het universum Wanneer we reflecteren en napeinzen over de natuur van onze wereld, zien we overal orde. Van de watercyclus tot de beweging van de aarde rond de zon. Laten we ons voorstellen dat uw huis erg rommelig is. Kleren zijn verspreid over de kamer, stoelen op de grond, op de eettafel en de keuken staan gebruikte borden, lepels en vorken. U vertrekt naar werk en wanneer u terug komt ziet u uw huis stralend schoon en opgeruimd. Wat zou u denken? ''Oh, kijk wat een prachtige resultaat van toevallige samenstelling van de wind'' of zou u denken ''Dit moet iemand hebben gedaan, dit kan niet anders!'' Het antwoord is duidelijk, ook al heeft u de persoon nooit gezien u weet zeker zonder twijfel dat iemand het heeft opgeruimd vanwege de orde in uw huis. Zo is dit n van de redenen van het bestaan van de schepper. Het universum, leven en natuur is zo complex en perfect georganiseerd (een opgeruimde huis is hier totaal niks mee vergeleken) dat het niet anders kan dan dat er een schepper moet bestaan ook al hebben we hem niet gezien, deze tekenen zijn namelijk niet te ontkennen. Een aantal korte en simpele voorbeelden van de orde in het universum: De rotatie van de aarde om haar as is zo perfect geregeld dat als de aarde te traag draaide (bijvoorbeeld 20 jaar i.p.v. 24 uur), het zou betekenen dat n deel van de aarde extreem heet zou worden en de andere deel zou extreem koud zijn. De aarde draait met een snelheid van ruim 1500 km per uur terwijl wij daar helemaal niets van merken. Hoe kan het zijn dat als wij 100 km in een auto rijden wij dat wel voelen? Wie houdt dit allemaal in stand? Als de aarde kleiner was zou er te weinig zwaartekracht zijn, als het groter was zou er teveel zwaartekracht zijn.

De samenstelling van de gassen in de aardatmosfeer zijn zo uiterst perfect geregeld, dat als het alleen uit zuurstof zou bestaan, iedereen zou stikken. Om te ademen hebben wij ook de andere stoffen nodig zoals koolstofdioxide, stikstof etc. [n lichtjaar is de afstand die het licht in n jaar aflegt. Dat is heel veel als u weet dat het licht in n seconde 300.000 km aflegt. Dat is dus ong. 9,46 biljoen km.] Ons universum waarin de aarde zich bevindt, de Melkweg, is 100.000 lichtjaren breed. Als u 100.000 jaar zou zijn en per lichtjaar non-stop zou reizen, zou u pas langs de Melkweg komen en de Melkweg is maar n universum van de miljoenen. De aarde zit precies goed binnen deze miljoenen universums. Als de aarde te ver van de zon stond, zou de aarde extreem koud zijn. En als de aarde te dichtbij de zon stond, zou de aarde extreem heet zijn. De atmosfeer van de aarde vernietigd alle meteorieten, groot en klein, die de aarde naderen. Maar de atmosfeer filtert ook de schadelijke stralingen uit de ruimte en is dus een onmisbaar proces om het menselijk leven op aarde mogelijk te maken. Indien de ozonlaag minder wordt, verhoogd de kans op huidkanker. Als er helemaal geen ozonlaag zou zijn, dan zou er geen leven meer mogelijk zijn door de stralingen. Een temperatuur van 273 o C in de ruimte, wat het absolute nulpunt wordt genoemd, zal een fataal effect hebben op de mensen, ware het niet dat de temperatuur in de atmosfeer van de aarde constant hoger is. Wat nog interessanter is, is dat de atmosfeer alleen ongevaarlijke stralingen, radiogolven en zichtbaar licht doorlaat, omdat deze onmisbare elementen voor leven zijn. Is dit niet wonderbaarlijk? Terwijl dit ruim 1400 jaar geleden vermeld stond in de Koran: En Wij maakten de hemel als een beschermende kap, maar zij wendden zich af van zijn Tekenen. [21:31]

2. Het ontstaan van het universum Als eerst dienen we te weten dat het universum zich uit breidt, dat betekent dat het ooit ergens is begonnen en iets wat een begin heeft is gecreerd. Wanneer het verstand geraadpleegd wordt, zegt het ons dat iets niet uit niets kan ontstaan. Al zouden we aannemen dat het universum plotseling uit het niets ontstond, zou dat betekenen dat het universum bestond omdat het iets creerde en tegelijk niet bestond omdat het gecreerd werd. Het is natuurlijk onmogelijk om tegelijk te bestaan en niet te bestaan. Ondanks bovenstaande bestaat er een theorie die door een aantal mensen wordt gebruikt, maar in werkelijkheid geloven dezelfde mensen eigenlijk niet in deze theorie. Het is namelijk waarschijnlijker dat een simpele pot uit het niets te voorschijn komt dan dat het universum zichzelf uit het niets zou hebben gecreerd. Dit is dezelfde theorie. Laten we een diepere kijk nemen op ons voorgaande voorbeeld. Wanneer een archeoloog een mooi versierde stuk potterie in de aarde vindt. Weet hij zeker dat een volk die hij nog nooit heeft gezien dit stuk potterie heeft gemaakt. Sterker nog, hij zal ons een reeks informatie kunnen geven over dat volk waar zij leefden, hun cultuur en meer. Hij gaat er natuurlijk vanuit dat zij dit hebben gemaakt en niet dat het gemaakt was door willekeurige bewegingen van de aarde, de zon en een natuurlijke bosbrand die op een bepaalde manier allemaal samenkwamen en uit kans en toeval dat stuk gebakken klei met mooie artistieke vormen maakte. Vooral wanneer we

langer kijken naar het stuk potterie en erover napeinzen worden we overtuigder dat het niet anders kan dan dat iemand dit moet hebben gemaakt. Laten we om het nog beter te begrijpen een andere analogie maken met iets waar wij dagelijks mee te maken hebben. Een mobieltje bestaat voornamelijk uit plastic, glas, metaal en silicium chip. Plastic wordt gemaakt van olie. Glas en silicium chip wordt gemaakt uit zand. Laten we ons voorstellen dat er een aantal bedoeenen die nog nooit een mobiele telefoon hebben gezien door de woestijn lopen en toevallig een mobiele telefoon vinden die miljoenen jaren geleden is ontstaan. Deze zou zijn ontstaan doordat er olie kookte. Vervolgens zou hier zand en water over heen zijn gekomen en om het af te maken, een bliksem die hierop insloeg. Door de miljoenen jaren heen is door deze gebeurtenis per toeval een mobiele telefoon (het ontstaan van het universum en de aarde) met ons telefoonnummerlijst erin ontstaan (het leven op aarde). Tot slot kunnen wij ook nog eens bellen met het apparaat. (perfecte functionering van het universum met haar wetten, systemen en patronen.) Is het mogelijk dat de mobiele telefoon zich willekeurig vanuit dit natuurlijke proces zou creren? Degene die beweert dat een mobiele telefoon zo is ontstaan, wordt zonder twijfel voor gek verklaard. Waarom zouden we dan deze theorie accepteren voor het bestaan van het universum? Het bovenstaande verschilt niet met de theorie die er vanuit gaat dat de oerknal per toeval zichzelf uit het niets heeft laten ontstaan. Een mooie stuk potterie is niks vergeleken met een mobiele telefoon die op zijn beurt echter niets vergeleken is met de complexiteit van het universum en het leven op aarde. De meest eenvoudigste menselijke cel is vele malen complexer dan de meest technologische mobiele telefoon. Als dit slechts vele malen complexer is, wat zou er dan gezegd kunnen worden over het universum dat eveneens vele malen complexer is dan het leven op aarde? De bedoeenen weten dat een mobiele telefoon niet zomaar uit het niets per toeval is ontstaan, evenals wij weten dat het universum, en het leven op aarde niet zomaar uit het niets is ontstaan, zonder Schepper. En daarom zei de filosoof George Politzer over de theorie dat het universum een begin had(het is nu een feit dat het universum een begin heeft gehad): Als dat wel zo was, dan zou het onmiddellijk gecreerd zijn door God en tot bestaan zijn gebracht uit niets. Om de Schepping te bekennen en te aanvaarden, zal diegene ook moeten bekennen, op de eerste plaats, het bestaan van een moment dat het universum niet bestond en dat iets ontstaan is uit niets. Dit is een stelling die de wetenschap niet kan aanvaarden. George Politzer, Principes Fondamentaux de Philosophie, Editions Sociales, Paris, 1954, p.841

3. Het geloven in God behoord tot de menselijke aanleg Door de geschiedenis heen geloofde de overgrote meerderheid van de mensheid in God. Het geloven in God is iets natuurlijks. Over de laatste decennia is er ontdekt dat zelfs kinderen in een God geloven. Dr. Justin Barrett, een senior onderzoeker op de Universiteit van Oxford, Antropologie en gedachte, zegt: De overwicht van wetenschappelijke bewijs voor ongeveer de laatste 10 jaar heeft laten zien dat er veel meer is ingebouwd in de natuurlijke ontwikkeling in de gedachte van een kind

George Politzer, Principes Fondamentaux de Philosophie, Editions Sociales, Paris, 1954, p.84

dan we eerder hadden gedacht. Waaronder een aanleg om de natuurlijke wereld te zien als ontworpen met een doel en dat een intelligente ontwerper achter dit doel zit..'' Hij voegde eraan toe: ''Als we een handvol kinderen op een eiland zouden plaatsen en zij zouden zichzelf opvoeden... zij zouden geloven in God.''2 Om het simpel te stellen: zijn antwoord op waarom iemand zou geloven in God, is omdat ons verstand ontwikkeld is om dat te doen. Ongeloof in God is iets onnatuurlijks voor de mens. Oxford university ontwikkelingspsychologe Dr. Olivera Petrovich, een expert in de psychologie van religie zegt dat geloven in God natuurlijk ontwikkeld en dat ''atheisme zeker een verworven(aangenomen) positie is''. 3 Waar komt dit natuurlijke aanleg dan vandaan? Het is dus wetenschappelijk bewezen dat het niet iets is wat aangeleerd is. Als laatst zegt Dr. Barrett: ''Dus waar komt dit natuurlijke geloof in een schepper vandaan? We kunnen niet zeggen dat het geleerd is door de samenleving. Onderzoeken bewijzen dat dit onafhankelijk is van gemeenschappelijke of culturele druk.''4 Laten we kijken wat Allaah in de Koran zegt: Wend dan jouw aangezicht (o Muhammed) naar de godsdienst als een rechtgeleide. (Volg) de natuurlijke aanleg, die Allaah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allaah. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet. [30:30] Ook zei de profeet vrede en zegeningen zij met hem: Voorwaar, elk geboren kind wordt met de natuurlijke aanleg geboren. Voorwaar, zijn ouders maken van hem(/voeden hem op als) een Jood, of een Christen, of een vuuraanbidder.

Conclusie De wereld om ons heen, alle creaties die zich daarin bevinden (de mens, de dieren, de planten, de planeten, de sterren, de hemelen en de aarde) zijn met een doel gecreerd. Zo heeft de mens dus ook een doel, en Allaah zegt daarover in de Quraan: En ik heb de Jinn(geesten) en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden. [51:56] Allaah wordt aanbeden door Hem te gehoorzamen. En dit gebeurd door de gezonden boodschap (Koran) en de traditie (soennah) van de boodschapper(Mohamed) te volgen. Zo wordt men onderwezen wat schadelijk en voordelig voor hen is. Het doel hiervan is de tevredenheid en barmhartigheid van Allaah te verkrijgen, in het eeuwige paradijs te mogen leven en Allaahs Aangezicht te mogen aanschouwen! En om zich veilig te stellen van Zijn bestraffing in het graf en het eeuwige hellevuur. Zie voor meer informatie (binnenkort komt de volledige website online, momenteel is het een demo, houd het dus in de gaten!) www.dewaarheid.nl

2 3

Justin L. Barrett, Why Would Anyone Believe in God? Dr Olivera Petrovich, Childs Theory of World 4 Justin L. Barrett, Jonathan A. Lanman, The Science of Religious Beliefs