Anda di halaman 1dari 2

Wat is dan het doel van het leven? Werken van 9 tot 5?

Genieten en lol hebben in het leven en vervolgens bijna alle genietingen weer vergeten? Zoals we weten heeft alles een doel. Wanneer de mens iets creert, bijv. een wasmachine, creert de mens deze met een bepaald doel. De mens heeft de wasmachine gecreerd om er kleding mee te wassen. Zo heeft de mens vele creaties op de wereld gebracht om daarvan te kunnen profiteren. Wanneer n van deze creaties voor een ander doel gebruikt wordt, dan hetgeen waarvoor het bestemd is, zal het leiden tot vernietiging van deze creatie en voor degene die deze creatie misbruikt. Het betekent dat wanneer een wasmachine als oven wordt gebruikt, de wasmachine in brand vliegt. Zo zal ook degene die het als oven wil gebruiken schade kunnen oplopen en erdoor verbrand worden met mogelijk de dood als gevolg. Het is daarom noodzakelijk dat de maker van deze machine een handleiding schrijft en mensen opleidt om het doel van de machine duidelijk te maken. Zo kan de gebruiker op een juiste manier gebruik maken van de creatie. De wereld om ons heen, alle creaties die zich daarin bevinden (de mens, de dieren, de planten, de planeten, de sterren, de hemelen en de aarde) zijn met een doel gecreerd.
Allah zegt in de Koran over het doel van het leven: En ik heb de Jinn(geesten) en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden.(Koran, 51:56 ) Hoe moet Allah aanbeden worden? Allah wordt aanbeden door Hem te gehoorzamen en de gezonden boodschap (Koran) en de boodschapper(Mohamed) te volgen. Zo wordt men onderwezen wat schadelijk voor hen is en wat goed voor hen is. De beloning hiervan is het eeuwige paradijs en Allahs Aangezicht te mogen aanschouwen! Wanneer men hiervan bewust is zal dat ook een positieve invloed hebben op diens leven. Is er meer vrede en rust in iemand die door het leven reist zonder route en bestemming in tegenstelling tot iemand die reist met een duidelijke route en bestemming? Het aanbidden van Allah is dus het doel van dit leven, maar waar bestaat de Islam dan uit? Wat is de Islaam? Islaam komt van Istislam, oftewel overgave. Het betekent het overgeven aan Allaah door middel van monothesme(het aanbidden van Allaah, alleen), zich onderwerpen aan Zijn gehoorzaamheid en het verwerpen van afgoderij(het aanbidden van iets anders dan Allaah). Er bestaat een misconceptie dat Islaam, vrede betekent. Dat is echter niet de betekenis van het woord Islaam, alhoewel het wel klopt dat de Islaam tot vrede leidt. De Islaam bestaat uit vijf zuilen. Wanneer een persoon geen moeite heeft met de vijf zuilen, zal men ook geen moeite hebben met de andere zaken in de Islam. En daarom zijn het de vijf zuilen. Laten we zeggen dat ik u de sleutels geef van een Ferrari die u mag hebben. En ik vertel u dat de belangrijkste zaken aanwezig zijn dus zaken zoals de motor en andere belangrijke zaken. Alleen vertel ik u niet alle kleinere opties die de Ferrari heeft, hier zouden we namelijk meer tijd voor moeten hebben. Zou u dan de Ferrari niet aannemen?

Zo is het ook met de vijf zuilen die hieronder staan beschreven, dit zijn de fundamenten: 1. Geloven in Allaah en zijn boodschapper Mohammed, en het uitspreken van deze geloofsgetuigenis, 2. Het gebed verrichten (5x per dag).1
1 Het gebed wordt op vijf verschillende tijdstippen verricht gedurende de dag en nacht. Uit onderzoek is gebleken dat het gebed een goede oefening voor het hart en de wervelkolom is. Het verbetert het geheugen en de concentratie. Het gebed begint met een rechtopstaande positie. Daarna wordt er gebuigd, neergehurkt en raakt de moslim met zijn hoofd de grond. Deze handelingen worden herhaald waardoor het geheel de kracht krijgt van een fysieke oefening. Het is zelfs zo dat als een moslim zijn hoofd de grond aanraakt tijdens het bidden, er dan een elektrische ontlading plaats vindt. Dit is heel gunstig voor de hersenen en de neurale systeem. Vervolgens is het gebed goed voor de concentratie en geheugen. Tijdens het gebed vindt er meer bloeddoorstroming plaats naar de hersenen, indien er

3. Armenbelasting, indien een persoon daar financieel in staat is, 4. Vasten in de maand ramadan, 5. De pelgrimstocht naar Mekka, minimaal n keer in het leven indien een persoon daar fysiek en financieel toe instaat is.

Wanneer iemand de boodschap van de Islaam ontvangt en het verwerpt en overlijd, dan zal diegene voor eeuwig verblijven in het hellevuur. Degene die werkelijk in de boodschap van de Islaam gelooft, hun vorige zondes zullen vergeven worden en zij zullen eeuwig genieten in het paradijs. Als u gelooft, praktiseer het en wees niet bang over hoe anderen zullen denken. Het gaat hier namelijk om uw eigen eeuwige bestemming en leven na de dood. Als u gelooft dat er n God is die aanbeden behoort te worden, en dat niemand anders dat recht heeft behalve Hem, en u gelooft dat Mohammed vrede en zegeningen zij met hem- een boodschapper was die dezelfde boodschap als alle andere profeten (dus inclusief Jezus) voor hem had namelijk: Aanbid alleen God en stop met het aanbidden van andere wezens en objecten en hun ideen. Dan bent u eigenlijk al een Moslim(a), en dan hoeft u het slechts nog officieel te bevestigen. Het enige wat u ervoor hoeft te doen is de volgende woorden uitspreken: Ash-hadoe al-laa ilaha ilaa Allaah wa ash-hadoe anna mohammadar rasoelollah oftewel Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is. [OPGENOMEN KNOP WAARIN ZIJ KUNNEN LUISTEREN HOE JE DE SHAHADA MOET UITSPREKEN]

te weinig bloeddoorstroming plaats vindt naar de hersenen is er een grotere kans op dementie. [ http://www.alzheimer.nl/nieuws.html?zoom=67 ] Het verbaast ons dan ook niet dat er bejaarde Islamitische geleerden volumes boeken uit het hoofd kennen en een zeer scherpe geheugen hebben in tegenstelling tot andere vele bejaarden die te kampen hebben met vergeetachtigheid en dementie.