16

16.1.

SEMAKAN HASIL KERJA MURID
OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan untuk memastikan: 16.1.1. Semua hasil kerja murid disemak oleh guru. 16.1.2. Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid sekurangkurangnya 2 (dua) kali setahun. SKOP Prosedur ini digunakan oleh: 16.2.1. Semua guru untuk menyemak hasil kerja murid 16.2.2. Pihak pentadbir untuk memantau penyemakan hasil kerja murid.

16.2.

16.3. RUJUKAN 16.3.1. Manual Kualiti 16.3.2. Standard Kualiti Pelajaran Malaysia 16.3.3. PK 06 Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur 16.4. DEFINASI

16.4.1. Hasil Kerja Murid
Tugasan yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid. 16.4.2. Latihan bertulis Tugasan bertulis yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid 16.4.3. Buku Latihan Murid Buku tulis yang digunakan oleh murid untuk membuat latihan bertulis yang diberi guru sebagai peneguhan kefahaman murid 16.4.4. P WPS PQS PK KB KP GMP GK GBK G KPT/PT Singkatan : : : : : : : : : : : Pengetua Wakil Pengurusan Sekolah Pengurus Kualiti Sekolah Penolong Kanan Ketua Bidang / Guru Kanan Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Kelas Guru Bilik Khas Guru Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir

Hak Cipta Terpelihara @ BPTV2010 1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

PK 16 : 1 / 3

Buku Latihan Murid Buku Latihan Murid 4. 3. Mengumpul buku latihan murid dan melengkapkan borang untuk dipantau oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan. Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dalam tempoh lima ( 5 ) hari Buku latihan dipulangkan kepada murid selepas pengesahan pemantauan. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWA B A P TINDAKAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU Memaklumkan kepada semua guru mengenai semakan hasil kerja murid Hasil kerja murid yang betul ditanda (√) dan yang tidak betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid jika perlu Guru membimbing murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis yang salah Memberitahu masalah Hasil Kerja Murid (jika ada ) kepada ibu bapa / penjaga murid PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Pengetua dan diedarkan kepada semua guru. GMP Jadual Pemantauan hasil kerja murid Buku latihan murid Dan Borang Pengesahan Buku latihan murid Disahkan Pentadbir Buku latihan murid 7. PK Hak Cipta Terpelihara @ BPTV2010 1 Jan 2010 . 5. 00 PK 16 : 2 / 3 . GMP 2.16 SEMAKAN HASIL KERJA MURID 16.Kel. Surat Makluman B PK 6. 01 | Pin. PK/GMP 9. Minit Mesyuarat Guru Buku Latihan Murid PERANTARA 1.5. PK 8.

REKOD KUALITI BIL.16 SEMAKAN HASIL KERJA MURID 10. 11. 16. Sekiranya terdapat langkahlangkah yang tidak mematuhi spesifikasi. 00 PK 16 : 3 / 3 . 1. JENIS REKOD Jadual Pemantauan Hasil Kerja Murid Borang Pengesanan Semakan Hasil Kerja Murid PK 16/1 Laporan Perbincangan Semakan Hasil Kerja Murid PK 16/2 TEMPOH 1 tahun 1 tahun 1 tahun LOKASI Pejabat sekolah Pejabat sekolah Pejabat sekolah Hak Cipta Terpelihara @ BPTV2010 1 Jan 2010 . Mengadakan perbincangan PK/GK dengan guru mata pelajaran (GMP) jika terdapat kelemahan dalam semakan hasil kerja murid semakan hasil kerja murid. ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK 06 Kawalan Perkhidmatan Yang tidak Akur. 3. 01 | Pin.Kel.6. 2. Memfailkan dokumen dan rekod Laporan Perbincangan Semakan Hasil Kerja Murid) Fail Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful