Anda di halaman 1dari 15

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,

Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

KBSR
Mata Pelajaran

Kelas

5R

Bil. Murid

37

11

Tarikh

30.6.2009 (

Masa

10.30 am - 11.00 am (30

Isi Pelajaran

*
*

Purata Umur

(
:
Hasil Pembelajaran

( : 16 /

: 21)
)

(12. XXXXX )

/
)

2.7
2.7 (

1)

Pengalaman/ Pengetahuan
sedia / perlu ada

:
Objektif Eksplisit

1.
2.
3.
:

Objektif Eksplisit Kumpulan

:
:
:

:
Penyerapan

:
Penggabungjalinan

:
Penerapan Nilai

:
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
BBM

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

/
Set Induksi
( x

Langkah 1
( x

Langkah 2
( x

Langkah 3
( x

Penutup
( x

Refleksi Pelajar

(Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing / Rakan Sebaya

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

Mata Pelajaran

Kelas

4K

Bilangan Murid

30

10

Tarikh

16.3.2006 (

Masa

10.30 am - 11.30 am (60

Purata Umur

( : 14 /

: 16)

)
)

43

:
*

Isi Pelajaran

:
1
2

Pengalaman/ Pengetahuan
sedia / perlu ada

:
Hasil Pembelajaran

1.15
1.15 (

1)

:
1.
2.
3.

Objektif Pembelajaran :

7
7

:
Objektif Aktiviti Kumpulan

:
Penggabungjalinan

:
Penyerapan

:
Penerapan Nilai

:
Kemahiran Berfikir

:
Bahan Sumber P & P

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

Langkah

/masa)

Induksi Set
( 3

Isi Pelajaran

*
a)

Aktiviti P & P

Catatan

1.
2.
3.

b)
4.
c)

VCD

1.
VCD

Langkah 1
( 5

a)
b)

2.

1.

Langkah 2
( 12

2.
3.
4.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

Langkah

/masa)

Isi Pelajaran

Aktiviti P & P

Catatan

1.

Langkah 3
( 6

2.
3.
4.

*
a)
b)
c)

Langkah 4
( 11

1.
2.
3.
4.

*
5.
6.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

Langkah

/masa)

Isi Pelajaran

Catatan

Aktiviti P & P

1.

Langkah 5
( 18

2.

3.

10

4.

5.
Penutup
( 5

1.

2.
*


3.

Refleksi Pelajar

(Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing / Rakan Sebaya

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

/
Refleksi Pengajaran & Pembelajaran
Mata Pelajaran

Tarikh

Aras Kemahiran

Masa

Aspek
Kelebihan

Langkah

Kelemahan

Cara Memperbaiki

Induksi Set

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Penutup

Penutup

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

3M
34

5-1-2009 (
1.30 - 2.00 p.m

)
30

2.12

1.

2.
3.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

/
1.

2.

3.

4.

1.

15

2.

3.

1.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini


pada 20 September 2011

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

10

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

1.

2.

3.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

11

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

4.

5.

1.

2.

3.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

12

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

4.

1.
5

2.

3.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

13

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

4.

1.
4

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

14

Unit Pengajian Cina, Jabatan Bahasa,


Institut Pendiidkan Guru Kampus Perlis

Format Penulisan RPH

1.

4
3

2.
1

3.

4.
(2)

5.

* RPH.Bahasa Cina dikemaskini pada 20 September 2011

15