Anda di halaman 1dari 7

SOALAN: (5 Markah) i. Nyatakan fungsi atau kegunaan alat pengasing dan perlindungan dalam sesuatu system pendawaian elektrik.

(1 Markah) Pengasing (Isolator) untuk menghidup dan mematikan bekalan secara manual, dan perlindungan daripada arus lebih dan beban lebih (overload). Alat perlindungan untuk memutuskan bekalan secara pantas untuk tujuan keselamatan dan bagi mengelakkan kerosakan mekanikal yang lebih teruk.

ii.

Lukiskan litar yang menunjukkan alat pengasing dan perlindungan yang mesti dipasang pada system pendawaian elektrik domestic. Bagi setiap alat, nyatakan fungsinya secara ringkas. (4 Markah)

JAWAPAN:-

SOALAN: (5 markah) Berikan perbezaan antara litar bersiri dan litar selari ( 5 markah )

LITAR SIRI

LITAR SELARI

SOALAN: Apakah yang akan terjadi pada system pepasangan tiga fasa apabila kegunaan beban tidak seimbang? (5 Markah) 1) Gangguan kepada semua litar. 2) Fius putus akibat lebih beban. 3) MCB terpelantik, akibat lebih beban. 4) Kabel menjadi panas. 5) Alat kawalan mudah rosak.

SOALAN: Nyatakan kelebihan dan kelemahan bagi pendawaian yang menggunakan system pendawaian pembuluh. (5 markah)

Jika menggunakan Pembuluh PVC kelebihan atau kebaikannya ialah;, 1) Kos pemasangan murah 2) Kaedah ini kemas dan cantik 3) Tidak menghadapi bahaya mekanikal dan tahan perubahan cuaca, namun, Keburukannya ialah; 1) Susah untuk menentukan punca kerosakan. 2) Risiko menghadapi bahaya semasa memaku di tempat yang ada pendawaian tersembunyi. Jika menggunakan Pembuluh logam kelebihannya atau kebaikannya ialah; 1) Pemasangannya tahan lasak atau tahan lama. 2) Boleh membuat penambahan tanpa menjejaskan pendawaian asal. 3) Memberi perlindungan yang baik. 4) Tahan apabila terdedah kepada air, bahan kimia dan kepanasan., Namun, Keburukannya;1) Kerja membenang dan membengkokkan memerlukan alatan khas dan tenaga mahir. 2) Kos pemasangan adalah mahal. 3) Mengambil masa yang lama untuk menyiapkan pemasangan.

SOALAN: (5 Markah) i. Apakah yang dimaksudkan dengan factor ruang. (2 markah) Faktor ruang adalah ruangan rentas di dalam suatu sesalur elektrik. Faktor Ruang = Jumlah luas keratan rentas keseluruan kabel x 100 Jumlah luas keratan rentas dalam sesalur/salur ii. Apakah tujuan factor ruang pada pendawaian elektrik? (2 markah) Tujuannya untuk memberikan ruang kelegaan atau tempat kosong supaya pengalir / konduktor mendapat ruang bernafas di dalam sesalur tersebut.

iii.

Apakah kadar minimum factor ruang bagi pendawaian pembuluh dan sesalur? (1 markah) Faktor ruang bagi pembuluh ialah 40%, manakala Factor ruang bagi sesalur ialah 45%.

SOALAN: Sistem pendawaian apakah yang sesuai digunakan pada keadaan berikut dan terangkan sebab-sebabnya? i.Pendawaian rumah pangsa. Pembuluh (conduit) 1) Kos pemasangan murah 2) Kaedah ini kemas dan cantik 3) Tidak menghadapi bahaya mekanikal dan tahan perubahan cuaca, namun,

ii.Pendawaian rumah rehat (motel) Pendawaian Permukaan 1) Sesuai untuk pemasangan kecil. 2) Voltan rendah (fasa tunggal) 3) Bilangan litar akhir sedikit. 4) Kabel yang dipasang tidak begitu banyak. 5) Beban kuasa yang digunakan kecil.

iii.Pendawaian bangunan sekolah Sesalur (trunking) 1) Perlindungan mekaniknya baik 2) Dapat menampung kabel yang banyak. 3) Kerja pemasangan cepat. 4) Tidak mudah dirosakkan oleh perubahan suhu dan cuaca.

SOALAN; (a) i. Sebutkan 4 (empat) jenis pendawaian yang biasa dipraktikkan di Negara kita.
1) Permukaan 2) Sesalur 3) Pembuluh 4) Underground

ii.

Nyatakan jenis pendawaian yang sesuai bagi bangunan-bangunan berikut;-rumah kedai - Pendawaian Tersembunyi -rumah papan Pendawaian Permukaan -Bengkel sekolah Pendawaian Conduit - lampu jalan awam Kabel Bawah tanah

iii.

Apakah perbezaan diantara litar akhir dengan litar kawalan pengguna?


Litar akhir adalah litar yang disambungkan keluar daripada kotak fius agihan (DB) dan berakhir di beban atau soket alir keluar atau kelengkapan elektrik di pemasangan itu. (Mula dari DB dan berakhir ke beban pengguna. Litar kawalan pengguna adalah turutan alat-alat kawalan dan perlindungan yang terdapat pada litar utama pemasangan pengguna. Litar ini termasuklah pengasingan, pensuisan, perlindungan arus lebihan dan perlindungan kebocoran arus ke bumi.

(b) Terangkan dengan ringkas istilah-istilah berikut yang terdapat pada setiap motor elektrik? i. Pelindung beban lampau Over Load Relay, suatu alat yang memutuskan litar
motor apabila beban lampau atau apabila arus meningkat lebih daripada hadnya.

ii.Pelindung arus lebih Isolator / MCCB, memutuskan litar apabila berlaku arus
lebih akibat pintasan atau pertambahan beban.

iii.Pelindung tanpa voltan No Volt Coil, apabila bekalan tergendala kemudian


bekalan pulih semula, ia menghindari motor daripada hidup dengan sendiri.

SOALAN: (5 Markah) Suatu pepasangan elektrik dilengkapkan dengan system perlindungan lebihan arus. i. Apakah yang menyebabkan kejadian arus berlebihan? (1 markah)
1) Beban Lampau 2) Litar Pintas

ii.

Nyatakan kerosakan yang akan terjadi. (2 markah)


1) Gangguan kepada semua litar yang terlibat 2) Fius putus akibat lebih beban 3) Kabel menjadi panas 4) Alat kawalan mudah rosak Suhu naik pada pengalir -> merosakkan penebat -> penebat lemah dan boleh terbakar.

iii.

Bagaimana system perlindungan lebihan arus beroperasi.

(2 markah)

Sistem perlindungan lebihan arus beroperasi untuk memutuskan atau membuka litar secara cepat sebelum ianya menyebabkan sebarang bahaya disebabkan oleh kenaikan suhu (panas) yang akan menyebabkan kesan mekanikal kepada pengalir (kabel), sambungan, tamatan kabel dan lain-lain.