Anda di halaman 1dari 17

Doa Mujir

(Doa Perlindungan dan Rejeki)


Disebutkan dalam kitab Al-Baladul Amin dan Al-Mishbah: Doa Mujir adalah doa yang sangat agung. Doa untuk memohon perlindungan kepada Allah swt dari api neraka. Doa Mujir diterima oleh Rasulullah saw dari Malaikat Jibril (as) saat beliau melakukan shalat di Maqam Ibrahim (as). Keutamaan Doa Mujir Di antara keutamaan doa Mujir disebutkan dalam suatu riwayat: Barangsiapa yang membaca doa ini di malam dan hari bdh di bulan Ramadhan, ia akan diampuni dosadosanya walaupun sebanyak tetesan air hujan, daun-daun pepohonan, pasir di daratan. Selain itu doa ini dapat menyembuhkan penyakit, menunaikan hutang, mengkayakan dari kefakiran, membahagiakan dari kesusahan, dan menghilangkan penderitaan. (Maftihul Jinn, bab 1: 78) Doa ini sangat utama dibaca di bulan Ramadhan terutama di hari-hari biydh (13, 14 dan 15) Ramadhan. Doa Mujir merupakan doa yang bertawasul dengan nama-nama Allah untuk mencapai hajat-hajat dunia dan akhirat.

.
Subhnaka y Allh Talayta y Rahmn Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau Ya Allah Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Pengasih Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Rahm, talayta y Karm Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Penyayang Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Mulia Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Malik, talayta y Mlik Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Penguasa Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Memiliki Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Qudds, talayta y Salm Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Quddus Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Damai Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mumin, talayta y Muhaymin Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Pemberi rasa aman Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Menjaga Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Azz, talayta y Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Memuliakan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Perkasa Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mutakabbir, talayta y Mutajabbir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Besar Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Menundukkan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Khliq, talayta y Br Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Pencipta Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menciptakan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mushawwi, talayta y Muqaddir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memberi bentuk Maha Tinggi Engkau duhai Yang Mentakdirkan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Hd, talayta y Bq Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memberi petunjuk Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Abadi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Wahhb, talayta y Tawwb Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memberi karunia Maha Tinggi Engkau duhai Yang Membuka pintu taubat Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Fatth, talayta y Murth Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Membuka kemudahan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memberi kebahagiaan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Sayyid, talayta y Mawlya Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Junjunganku Maha Tinggi Engkau duhai Maulaku Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Qarb, talayta y Raqb Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Dekat Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Mengawasi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mubd, talayta y Mud Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memulai Maha Tinggi Engkau duhai Yang Mengembalikan

Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Hamd, talayta y Majd. Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Terpuji Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Mulia Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Qadm, talayta y Azhm. Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Terdahulu Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Agung Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Ghafr, talayta y Syakr. Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Pengampun Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Bersyukur Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Syhid, talayta y Syahd. Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Menyaksikan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Selalu Menyaksikan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Hannn, talayta y Mannn. Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Mengasihi Maha Tinggi Engkau duhai Pemberi karunia Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Bits, talayta y Writs. Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Membangkitkan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Mewariskan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Muhy, talayta y Mumt. Ajirn minan nri y Mujr

Maha Suci Engkau duhai Yang Menghidupkan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Mematikan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Syafq, talayta y Rafq. Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Menaruh perhatian Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Menemani Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Ans, talayta y Munis Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Kasih Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Pengasih Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Jall, talayta y Jaml Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Agung Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Indah Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Khabr, talayta y Bashr Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Mengetahui Maha Tinggi Engkau duhai Maha Melihat Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Hafiy, talayta y Maliy Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Memiliki kehormatan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Kaya Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mabd, talayta y Mawjd Ajirn minan nri y Mujr

Maha Suci Engkau duhai Yang Disembah Maha Tinggi Engkau duhai Yang Mewujudkan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Ghaffr, talayta y Qahhr Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Pengampun Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Menundukkan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Madzkr, talayta y Masykr Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Disebut Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Disyukuri Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Jawd, talayta y Mad Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Dermawan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Memberi perlindungan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Jaml, talayta y Jall Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Indah Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Agung Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Sbiq, talayta y Rziq Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Mendahului Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Memberi rejeki Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

Subhnaka y Shdiq, talayta y Fliq Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Benar Maha Tinggi Engkau duhai Yang Membelah sesuatu menjadi dua bagian Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Sam, talayta y Sar Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Mendengar Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Cepat Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Raf, talayta y Bad Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Tinggi Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Menciptakan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Fal, talayta y Mutal Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Berbuat atas kehendak-Nya Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Tinggi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Qdhi, talayta y Rdhi Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Menetapkan hukum Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Meridhai Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Qhir, talayta y Thhir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Perkasa Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Suci Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y lim, talayta y Hkim Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Mengetahui Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Menghakimi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Dim, talayta y Qim Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Abadi Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Berjaga Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y shim, talayta y Qsim Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Menjaga Maha Tinggi Engkau duhai Yang Membagi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Ghaniy, talayta y Mughn Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Kaya Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memberi kekayaan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Wafiy, talayta y Qawiy Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Menepati janji Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Kuat Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Kfi, talayta y Syfi Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memberi kecukupan

Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Mengobati Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Muqaddim, talayta y Muakhkhir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Terdahulu Maha Tinggi Engkau duhai Yang Yang Mengakhirkan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Awwalu, talayta y khiru Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Awal Maha Tinggi Engkau duhai Yang Akhir Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Zhhir, talayta y Bthin Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Tampak Maha Tinggi Engkau duhai Yang Tersembunyi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Raj, talayta y Murtaj Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Tumpuan harapan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Diharapkan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Dzal Manni, talayta y Dzath thawli Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memiliki karunia Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memiliki anugrah Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Hayyu, talayta y Qayym

Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Hidup Maha Tinggi Engkau duhai Yang Berjaga Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Whid, talayta y Ahad Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Esa Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Tunggal Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Sayyidu, talayta y Shamadu Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Penghulu Maha Tinggi Engkau duhai Yang Tempat Bergantung semua hamba-Nya Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Qadr, talayta y Kabr Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Kuasa Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Besar Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Wl, talayta y Mutal Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Hakim Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Tinggi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Aliyyu, talayta y Al Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Tinggi Maha Tinggi Engkau duhai Yang Meninggikan derajat hamba-Nya Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Waliyyu, talayta y Mawl Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Kasih Maha Tinggi Engkau duhai Maula Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Dzriyu, talayta y Briy Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Meniupkan ruh segala sesuatu Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menjadikan segala sesuatu Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Khfidh, talayta y Rfi Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Merendahkan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Meninggikan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Muqsith, talayta y Jmi Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Mencerai-beraikan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menghimpun Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Muizzu, talayta y Mudzillu Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memuliakan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menghinakan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Hfizh, talayta y Hafzh Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Menjaga Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memelihara

Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Qdiru, talayta y Muqtadir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Menakdirkan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menentukan takdir Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Almu, talayta y Halm Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Mengetahui Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Santun Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Hakamu, talayta y Hakm Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Menghakimi Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Bijaksana Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Muth, talayta y Mni Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memberi Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menghalangi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Dhrru, talayta y Nfi Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memberi mudharrat Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memberi manfaat Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mujb, talayta y Hasb Ajirn minan nri y Mujr

Maha Suci Engkau duhai Yang Mengijabah Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menghitung Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y dil, talayta y Fshil Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Adil Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memisahkan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Lathf, talayta y Syarf Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Lembut Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Mulia Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Rabb, talayta y Haqq Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau ya Rabb Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Benar Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mjid, talayta y Whid Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Mulia Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Esa Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Afuwwu, talayta y Muntaqim Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Memaafkan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Menyiksa Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Wsi, talayta y Muwassi Ajirn minan nri y Mujr

Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Luas Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memberi keluasan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Raf, talayta y Athf Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Sayang Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Kasih Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Fardu, talayta y Witru Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Esa Maha Tinggi Engkau duhai Yang Tunggal Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Muqtu, talayta y Muhth Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memberi penghidupan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Meliputi Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Wakl, talayta y Adlu Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Mewakili Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Adil Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mubn, talayta y Matn Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Menjelaskan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha kokoh Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Barru, talayta y Wadd Ajirn minan nri y Mujr

Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Baik Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Mencintai Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Rasyd, talayta y Mursyid Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Membimbing Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memberi bimbingan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Nr, talayta y Munawwir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Cahaya Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menyinari Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Nashr, talayta y Nshir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Penolong Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memberi pertolongan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Shabr, talayta y Shbir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Sabar Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menunda murka-Nya Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Muhsh, talayta y Munsy Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Menghitung Maha Tinggi Engkau duhai Yang Menjadikan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Subhn, talayta y Dayn Ajirn minan nri y Mujr

Maha Suci Engkau duhai Yang Maha Suci Maha Tinggi Engkau duhai Yang Memberi bimbingan dalam beragama Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Mughts, talayta y Ghiyts Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Melindungi Maha Tinggi Engkau duhai Yang Maha Memberi perlindungan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Fthir, talayta y Hdhir Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Menciptakan Maha Tinggi Engkau duhai Yang Selalu Hadir di hadapan hamba-Nya Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka y Dzal izzi wal jaml, tabrakta y Dzal jabart wal jall Ajirn minan nri y Mujr Maha Suci Engkau duhai Yang Memiliki kemuliaan dan keindahan Engkaulah Yang Memberi keberkahan duhai Pemilik kebesaran dan keagungan Selamat kami dari neraka duhai Yang Maha Memberi keselamatan.

.
Subhnaka l ilha ill Anta. Subhnaka inn kuntu minazh zhlimn, fastajabn lah wa najjaynhu minal ghammi, wa kadzlika nunjil muminn. Wa shallallhu al sayyidin Muhammadin wa lihi ajman. Walhamdulillhi Rabbil alamn. Wa hasbunallhu wa nimal wakl, wa l hawla wa l quwwata ill billhil aliyyil azhm. Maha Suci Engkau. Engkau berfirman: Tiada Tuhan kecuali Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari duka dan derita. Demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman. (Al-Anbiya: 87-88). Semoga Allah mencurahkan shalawat-Nya kepada junjungan kami Muhammad dan semua keluarganya yang suci. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cukuplah

Allah pelindung kami dan Dialah sebaik-baik wakil. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. (Maftihul Jinn, bab 1: 78) Bekasi, 10 Ramadhan 1430 31 Agustus 2009 Wassalam Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com http://id.alfusalam.web.id