Anda di halaman 1dari 3

SOALAN: (5 Markah), Satu litar telah mengambil arus 100Amp pada bekalan 0.415kV dan factor kuasa 0.

8 mengekor. Kirakan:- (soalan tahun 2009)

i.Kuasa Ketara (kVA) kVA = kV x I x 3 = 0.415 x 100 x 1.732 = 71.87 kVA

ii.Kuasa Sebenar (kW) kW = I x V x 3 x PF = 100 x 415 x 1.732 x 0.8 = 57.50 kW

iii.Kuasa Reaktif (kVAR) kVAR = kW x PF = 57.50 x 0.8 = 46 kVAR

SOALAN: (5 Markah), Bekalan 3 fasa yang disambungkan dalam bentuk bintang mengeluarkan arus 200 Amp di mana voltannya 0.415kV dan factor kuasa 0.75 mengekor. Kirakan;

i.Voltan Terminal (V) V = x 415 = 1.732 x 415 = 718.78 V

ii.Kuasa Ketara (kVA) kVA = x 415 x I = 1.732 x 415 x 200 = 143.75 kVA

iii.Kuasa Sebenar (kW) kW = x V x I x Cos0 = 1.732 x 415 x 200 x 0.75 = 107.81 kW

SOALAN: Bekalan 3 fasa yang disambungkan dalam bentuk bintang mengeluarkan arus 150 Amp di mana voltannya 0.415V dan factor kuasa ialah 0.75 mengekor. Kirakan;

i.

Voltan terminal V = x 415

(1 markah)

= 1.732 x 415 = 718.78 V

ii.

Kuasa Ketara (2 markah) kVA = x 415 x I = 1.732 x 415 x 150 = 107.81 kVA

iii.

Kuasa Sebenar (2 markah) kW = x V x I x Cos0 = 1.732 x 415 x 150 x 0.75 = 80.86 kW