Anda di halaman 1dari 5

SOALAN: Apakah alat perlindungan yang mesti ada pada penghidup motor yang digunakan untuk mengawal motor

0.5 h.p. ke atas. 1. Gelung tanpa voltan ( no volt coil ) 2. Pelindung beban lampau ( overload relay) 3. Punat tekan mula dan henti (Start & Stop Button)

Nota:Peraturan IEE A63-65, setiap motor hendaklah mengadakan alat-alat kawalan yang berikut;1) Kawalan henti dan hidup (stop & start button) 2) Pengasing (Isolator) 3) Pelindung Arus lampau dan Tanpa Volt (Overload relay & Contactor)

SOALAN: (5 Markah), Nyatakan jenis-jenis perlindungan yang perlu ada pada motor a.u. (5 markah) 1) Isolator untuk On/Off secara manual 2) MCCB, MCB 3) No volt coil 4) Contactor 5) Overload relay 6) On/Off push button

SOALAN: Berikan 3 jenis kerosakan yang biasanya berlaku pada motor arus ulang alik. 1. Motor tidak dapat dihidupkan semula. 2. Motor berbunyi bising. 3. Putaran motor tidak mencapai kelajuan sebenar. 4. Motor menjadi panas beroperasi dan kemungkinan berasap. 5. Pemutus litar terpelantik atau fius putus sebaik sahaja dihidupkan.

SOALAN: Apakah tujuan senggaraan dilakukan terhadap pepasangan motor elektrik? (3 markah) 1. Untuk keselamatan pengguna dan pengendali mesin. 2. Menghindar dari berlakunya kerosakan yang lebih teruk. 3. Motor dapat beroperasi dengan kecekapan sebenar.

SOALAN: Penghidup Motor; i.Apakah fungsi atau kegunaan utama penghidup (motor starter) dalam litar motor? Senaraikan 3 fungsi sahaja. (2.5 Markah) 1) Digunakan untuk melindungi sesebuah motor daripada bahaya arus tinggi semasa mula-mula dihidupkan. 2) Menghidari motor hidup sendiri setelah berlaku gangguan bekalan. 3) Motor dapat dikendalikan secara selamat dan secara kawalan jauh (remote control)

ii.Namakan 3 jenis penghidup motor yang selalu digunakan dalam pemasangan elektrik. (2.5 Markah) 1) Direct On Line Starter (DOL) 2) Star Delta 3) Auto Trans

SOALAN: Berikan 2 (dua) jenis pemula (starter) dan terangkan 4 (empat) kegunaan pemula tersebut bagi sebuah motor elektrik. i)DOL, ii)Star-Delta 1) Menghidup dan mematikan sesebuah motor elektrik. 2) Melindungi sesebuah motor daripada bahaya arus tinggi semasa mula-mula dihidupkan. 3) Mengelakkan motor hidup semula secara sendiri setelah berlaku gangguan bekalan atau susutan voltan. 4) Mengurang dan menghadkan arus mula. 5) Menghidupkan motor secara berperingkat-peringkat (star-delta) 6) Motor dapat dikendalikan dengan selamat dan secara kawalan jauh (remote control).

SOALAN: Terangkan dengan ringkas istilah-istilah berikut yang terdapat pada setiap motor elektrik.

i.Pelindung beban lampau. Overload Relay - Satu alat yang memutuskan litar motor apabila beban lampau atau apabila arus meningkat lebih daripada hadnya. ii.Pelindung arus lebih. Isolator / MCCB - Memutuskan litar apabila berlaku arus lebih akibat pintasan atau pertambahan beban. iii.Perlindungan tanpa voltan. No Volt Coil / Contactor - Apabila bekalan tergendala dan motor itu tidak akan dapat hidup sendiri.

SOALAN: (5 Markah) Kecekapan beban penuh sebuah motor 3 fasa, 415V, 22kW ialah 85%. Jika arus ke motor tersebut menyusul 30 darjah. Kirakan:-

i. Nilai arus beban penuh. (Amp) Nota: 30 darjah = 0.866 =

= 41.58 Amp

ii.Nilai arus jika factor kuasanya ditingkatkan kepada 0.95.

= 37.90 Amp

SOALAN: (5 Markah), Kecekapan beban penuh sebuah motor 3 fasa, 400V 22kW ialah 85%. Jika arus ke motor tersebut menyusul 30 darjah, Kirakan:- (5 Markah)

i.Nilai arus beban penuh. (2.5 Markah) =

= 43.13 Amp

ii.Nilai arus jika factor kuasanya ditingkatkan kepada 0.95. (2.5 Markah) =

= 39.32 Amp

SOALAN: Berikan 5 (lima) sebab mengapa sebuah motor elektrik 3 fasa mengalami kenaikan suhu yang tinggi di dalam gelung stator dan badan motor yang sering menyebabkan bunyi bising dan kuat? (5 Markah) 1) Motor kehilangan satu fasa. 2) Bearing rosak. 3) Regulator tidak berfungsi. 4) 5)

Anda mungkin juga menyukai