Anda di halaman 1dari 1

FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

1. Mata Pelajaran dan Kelas

2. Tema / tajuk

3. Masa

4. Standard Pembelajaran : 4.1.1, 4.1.2

: Pendidikan Moral Tahun 2 Bestari : Berterima kasih / Inilah Caranya! : 10.40 -11.40 pagi (60 minit)

5. Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

i.

menyatakan cara memberi penghargaan kepada keluarga

ii.

menyatakan kepentingan memberi penghargaan kepada keluarga

6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:

i. Menjana idea beberapa cara memberi penghargaan kepada keluarga secara lisan atau dengan menggunakan bahan.

ii. Sumbang saran berkaitan kepentingan memberi penghargaan kepada keluarga.

dengan menggunakan

iii. Murid menghasilkan kad sempena Hari Ibu /Hari Bapa komputer.

7. EMK:

i. Kreativiti menjana idea

ii. TMK - Menggunakan pemprosesan kata (MS Word)

8. Bahan Bantu Belajar:

Contoh Kad ucapan Hari Ibu/Bapa, gambar hadiah, jambak bunga, lembaran kerja, gam dan gunting

9. Penilaian P dan P:

i. lembaran kerja (Padankan gambar dengan ucapan yang berkaitan dengan penghargaan)

ii. Kad Hari Ibu/bapa yang dihasilkan oleh murid bagi menunjukkan cara memberi penghargaan kepada keluarga.

10. Refleksi

i. 36 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan.

ii. 4 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang.