Anda di halaman 1dari 2

UJIAN DIAGNOSTIK

BAHASA MELAYU
Nama murid: ................................................................................................................................
Umur

: .......................................

Tarikh lahir

: .......................................

Jenis masalah pembelajaran

: ................................................................................................

TANDAKAN (/) BAGI JAWAPAN YANG BETUL DAN (X) JIKA MURID TIDAK MEMENUHI OBJEKTIF
KEMAHIRAN.
Bil.

Kemahiran

1.

KEMAHIRAN MENULIS
1.1 Cara memegang pensel yang betul
1.2 Postur badan semasa menulis adalah betul
1.3 Dapat menyambung titik pelbagai bentuk garisan
1.4 Menyambung garis putus-putus huruf
1.5 Meniru semula bentuk huruf dan suku kata
1.6 Menulis huruf yang disebut guru
1.7 Menulis perkataan mudah

2.

KEMAHIRAN MENDENGAR
2.1 Guru menyuruh murid memegang telinga kanan sendiri
2.2 Guru menyuruh murid memegang telinga kiri sendiri
2.3 Guru menyuruh murid menyentuh bahagian anggota
badan yang disebut guru
2.4 Murid mengajuk bunyi yang didengar
2.5 Murid menamakan bunyi yang didengar
2.6 Guru menyuruh murid mengambil pensel

3.

KEMAHIRAN BERTUTUR
3.1 Murid menamakan anggota badan yang ditunjukkan
guru
3.2 Murid menamakan orang yang dikenali iaitu ayah, ibu,
guru dan rakan

4.

BACAAN
4.1 Menamakan objek/gambar
4.2 Menamakan warna
4.3 Menamakan bentuk
4.4 Menyebut huruf yang ditunjukkan guru
(a hingga z)
4.5 Membunyikan suku kata

Penguasaan
Ya
Tidak

Catatan

PEMARKAHAN :

/50

TAHAP PENGUASAAN:
0 39% = LEMAH
40 79% = SEDERHANA
80 100% = BAIK
ULASAN GURU:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tandatangan guru,

--------------------------------(