Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH

TINGKATAN 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4 2 0 1 2 TAHUN


M TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME KONSEP/ ISTILAH

TEMA 7 | TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1.1 Pengenalan: Zaman Prasejarah Menamakan zaman prasejarah Mengetahui dan memahami ciri-ciri zaman prasejarah. Menerangkan konsep tamadun dan menyatakan enam ciri tamadun manusia. Membandingkan konsep tamadun mengikut pandangan Barat dan Islam Mengetahui dan memahami proses pembentukan tamadun Mengklasifikasikan sumbangan tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus dan Hwang Ho. Menyatakan Sekurangkurangnya tiga faktor mengapa pemimpin awal memilih sungai sebagai lokasi pembinaan tamadun awal. Masyarakat berorganisasi bersatu dalam organisasi. Kepemimpinan berwibawa Bersikap kepemimpinan cemerlang. Prasejarah Arkeologi Nomad Tamadun

1.2

Makna Tamadun

1.3

Proses Pembentukan Tamadun Tamadun Mesopotamia (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba (3100 S.M.) Tamadun Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho Ciri-Ciri Tamadun Petempatan Kekal Kehidupan Berorganisasi Sistem Pemerintahan Pengkhususan Pekerjaan Agama dan Kepercayaan Bahasa dan sistem tulisan Sumbangan Tamadun Awal Manusia Sumbangan Tamadun Mesopotamia Sumbangan Tamadun Mesir Purba

Berinovatif dalam perancangan Bersikap kreatif dan inovatif

Evolusi Negara kota Teokrasi Zigurat Nome Tuhan Ibu Mandat daripada Tuhan. Yin dan Yang Feng Hsui Animisme Politeisme

1.4

Memahami ciri-ciri tamadun. Memerihalkan ciri-ciri tamadun. Menyatakan ciri-ciri tamadun. Menghuraikan ciri-ciri tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Hwang Ho.

Masyarakat berorganisasi Bersatu dalam organisasi.

1.5

Menyatakan sumbangan tamadun awal manusia. Mengklasifikasikan sumbangan tamadun awal manusia. Membandingkan sumbangan tamadun awal manusia

Menghargai sumbangan tamadun dahulu.

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH

TAJUK Sumbangan Tamadun Indus Sumbangan Tamadun Hwang Ho.

HASIL PEMBELAJARAN

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN 2.1 2.1 Latar Belakang Tamadun Tamadun Yunani Tamadun Rom Tamadun India Tamadun China Aspek-Aspek Peningkatan Tamadun Pemerintahan dan Pentadbiran (Politik) Peningkatan Ekonomi Peningkatan Sosial Menyatakan latar belakang tamadun Yunani, Rom, India dan China. Memerihalkan pembentukan tamadun Ynani, Rom, India dan China. Memahami aspek-aspek peningkatan tamadun. Mengenal pasti aspek-aspek yang membawa kepada peningkatan tamadun. Membandingkan aspek peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Kejituan idea membentuk negara Boleh menjana idea. Colloseum Janapada Mahajanapada

2.2

Keharmonian dan kesejahteraan patuh kepada peraturan dan undang-undang.

Monarki Oligarki Aristokrasi Diktator (tirani) Demokrasi Patrician Republik Konsul Praeotor Pax Romana Hellenistik Graeco-Rom

2.3

Sumbangan Tamadun Tamadun Yunani Tamadun Rom Tamadun India Tamadun China Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia Agama Hindu Agama Buddha Agama kristian Agama Islam Confucianisme Taoisme

Menghuraikan sumbangan tamadun Yunani, Rom, India dan China. Mengklasifikasi sumbangan setiap tamadun Menyatakan pengertian agama dan ajaran Menghuraikan perinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia. Merasionalkan kepentingan agama dan ajaran utama dunia dalam perkembangan tamadun manusia.

Kemakmuran dan kegemilangan negara bersama membina kegemilangan negara. Kepatuhan kepada Tuhan Taat kepada Tuhan.

Legalisme Stoicisme

2.4

Agama Ajaran Kepercayaan

BAB 3 : 3.1

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Pengenalan: Tamadun awal di Asia Tenggara Menerangkan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. Berbangga dengan aset negara Memanfaatkan kurniaan Tuhan. Gendang gangsa

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME Kepemimpan berwibawa membentuk kedaulatan negara Bersikap kepemimpinan cemerlang.

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Lingua Franca Pelabuhan entrepot

M 3.2

TAJUK Bentuk-Bentuk Kerajaan Awal Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Faktor saling bergantungan antara Kerajaan Agraria dengan Kerajaan Maritim Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal Cara-cara Kedatangan Pengaruh Hindu dan Buddha Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Sistem Pemerintahan Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Kesenian dan Kesusasteraan

HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan pembentukan tamadun awal di Asia Tenggara. Menyenaraikan ciri kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim Mengenal pasti pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam perkembangan tamadun awal di Asia tenggara. Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Menyatakan ciri-ciri HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Menghuraikan pengaruh Hinddu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran. Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian.

3.3

Keunggulan warisan bangsa Menghargai dan memelihara warisan bangsa.

Asimilasi Orde Kosmos Devaraja Monumen Candi Stupa Dharma

UJIAN PERTAMA TEMA 8 BAB 4 : 4.1 | TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Masyarakat Arab Jahiliah Konsep Jahiliah Ciri-Ciri Masyarakat Jahiliah Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w Sebelum dilantik Menjadi Rasul Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Menerangkan maksud Jahiliyah. Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpeganga teguh kepada sistem kabilah. Memahami salasilah keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. Perubahan membawa kemajuan Bersedia beruabah ke arah kemajuan. Jahiliyah Asabiyah Kabilah

4.2

Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah Mencontohi pemimpin agung.

Al-Amin

4.3

menceritakan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

Wahyu Nabi Rasul


3

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

4.4

Penyebaran Islam di Makkah

Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah. Mengenal pasti kesan penyebaran Islam dalam masyarakat Islam. Menghuraikan kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah. Menyatakan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam. Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah. Memerihalkan tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyelesaikan masalah. menyatakan isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua Menerangkan maksud Hijrah dalam Islam Menyatakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah dan kesannya. Menyatakan kepentingan Hijrah dalam sejarah Islam Membuat justifikasi pendapat orientalis yang mentakrifkan Hijrah sebagai melarikan diri. Merasionalkan konsep Hijrah dalam kehidupan masa kini. Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. Merasionalkan Piagam madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum. Kecekalan menegakkan kebenaran Berpegang teguh kepada nilai sejagat.

Dakwah

4.5

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Penerimaan Terhadap Islam Penentangan Terhadap Islam Nabi Muhammad s.a.w. Menyelesaikan Masalah

Penyebaran Islam

BAB 5 : 5.1

KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara Hidup bersatu padu. Tolenransi kaum melahirkan masyarakat cemerlang saling menghormati. Perjanjian

5.2

Hijrah Konsep Hijrah Sebab dan Tujuan Hijrah Kepentingan Hijrah

Hijrah Muhajirin Ansar orientalis

5.3

Piagam Madinah Kandungan Piagam Madinah Kepentingan Piagam Madinah

Keluhuran perlembagaan negara kita Mendaulatkan perlembagaan negara kita.

Piagam/ Sahifah Baiah

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME Kecemerlangan tamadun Islam menyinari dunia Memanfaatkan kecemerlangan tamadun Islam.

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH Peperangan Perutusan

M 5.4

TAJUK Penyebaran Islam

HASIL PEMBELAJARAN menerangkan usaha penyebaran Islam di Madinah. Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w. Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui kekerasan. Menerangkan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula kota Makkah. Menyatakan proses pembukaan semula kota Makkah. Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula kota Makkah. Menjana idea kepentingan pembukaan semula kota Makkah.

5.5

Perjanjian Hudaibiyah Sebab-sebab Termeterainya Perjanjian Hudaibiyah Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah Pembukaan Semula Kota makkah Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah

Perdamaian keamanan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN BAB 6 : 6.1 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Kerajaan Khulafa alRasyidin Konsep Khalifah Syarat dan Cara Pemilihan Khalifah Tugas Khalifah Sumbangan Khulafa al-Rasyidin Menyatakan maksud khalifah. Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah Menyatakan tugas khalifah. Menerangkan sistem pemerintahan Khulafa alRasyidin. Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah Al-Rasyidin. Menerangkan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah. Mengklasifikasikan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah. Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara Bersikap kepemimpinan cemerlang. Kecemerlangan tamadun Islam menyinari dunia Memanfaatkan kecemerlangan tamadun Islam. Kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara Membuat perancangan yang bijak dan berupaya menerapkan pembaharuan. Keunggulan ilmu membina kegemilangan negara Membudayakan ilmu. Khalifah Baiah Murtad Syura Wali Gabenor

6.2

Kerajaan Bani Umaiyah Pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah

Hijabah Ijtihad Ijmak Kharaj Jizyah Zakat Baitumal

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH Syiah Khawarij

M 6.3

TAJUK Kerajaan Bani Abbasiyah Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah Kerajaan Turki Uthmaniyah Pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniyah Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah Faktor Penyebaran Islam ke Eropah Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia Cara Pertembungan Kesan Pertembungan

HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah. Mengklasifikasikan sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah.

6.4

Menerangkan latar belakang pembentukan Turki Uthmaniyah. Mengklasifikasikan sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Menyatakan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarakan Islam ke Eropah. Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam. Menyatakan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Menghuraikan kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Menghuraikan dan membahaskan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia tenggara. Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Integrasi budaya memperkayakan warisan negara Membudayakan ilmu.

Ghazi Kadi Mufti Janissari

6.5

Muderajs Yena Cheri/ Janissari Intelek Empayar Bait al Hikmah

BAB 7 : 7.1

ISLAM DI ASIA TENGGARA Kedatangan Islam di Asia Tenggara Teori dan bukti Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab. Teori dan bukti Islam datang dari China Teori dan Bukti Islam datang dari India Penyebaran Islam di Asia Tenggara Perdagangan Perkahwinan Pengislaman raja dan golongan bangsawan Kelahiran Kerajaan Kepercayaan kepada Tuhan Taat kepada Tuhan. Asimilasi Teori Mubaligh Inskripsi Sufi

7.2

Menerangkan proses penyebaran Islam di Asia Tenggara. Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat

Kesediaan menerima perubahan Bijaksana dan berhemah dalam tindakan.

Mahmudah Syahbandar Wali Songo

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH

TAJUK Islam Peranan Pusat Kebudayaan Peranan Mubaligh Keistimewaan Islam 7.3 Pengaruh Islam di Asia Tenggara Pemerintahan dan Pentadbiran Sistem Pendidikan Bahasa dan Kesusasteraan Cara Hidup Kesenian Ekonomi

HASIL PEMBELAJARAN masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam.

Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara. Mengklasifikasikan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Menyeranaikan kerajaankerajaan Islam di Asia tenggara. Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara. Menyatakan pengaruh Islam dalam bidang sosial dan ekonomi kerajaan Asia Tenggara.

Sinar dan kemasyhuran tamadun Islam di negara kita Tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan.

Kesultanan Mufti Wali Pesantren Pondok Jihad Zakat Ulamak

BAB 8 : 8.1

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Kesan Kedatangan Islam Terhadap Politik Pentadbiran Perundangan Menjelaskan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan Malaysia. Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam undangundang tidak bertulis (Hukum Adat) dan undang-undang bertulis. Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya. Mengenal pasti kesan kedatangan Islam terhadap sosiobudaya masyarakat Malaysia. Menjelaskan dengan contoh penerusan sistem pendidikan agama Islam sehingga masa kini. Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam memartabatkan identiti negara. Bertanggungjawab menjamin keharmonian Menghormati pemimpin negara; dan mematuhi peraturan dan undang-undang. Tok Guru Mudir Daulah Amirul Mukminin Sultan Naubah Syariah Kanun Kadi

8.2

Kesan Kedatangan Islam Terhadap Sosiobudaya Pendidikan Bahasa dan Kesusasteraan Kesenian Gaya Hidup

Sistem pendidikan agama warisan bangsa kita Mengahrgai sistem pendidikan negara; dan Memanfaatkan penggunaan tulisan jawi.

Madrasah Sekolah pondok

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME Kemapanan sistem ekonomi negara Bekerjasam memakmurkan negara.

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH Lakasamana Syahbandar Riba

M 8.3

TAJUK Kesan Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi Perdagangan Mata Wang Percukaian

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek ekonomi. Menghuraikan pengaruh Islam terhadap ekonomi Malaysia. Mengenal pasti kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi masyarakat Malaysia.

UJIAN KEDUA TEMA 9 BAB 9 : 9.1 | PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA PERKEMBANGAN DI EROPAH Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah Zaman Gelap dan Ciri-Cirinya Zaman Renaissance (1350 1600) Gerakan Reformation Menerangkan secara ringkas perkembangan di Eropah dari Zaman Gelap hingga Zaman Penjelajahan. Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada zaman gelap. Menghuraikan perubahanperubahan yang berlaku selepas zaman gelap. Menyatakan maksud Renaissance Menjelaskan kesan-kesan Renaissance Menyatakan maksud Reformation Menjelaskan kesan-kesan Reformation. Merumuskan sikap sanggup menerima perubahan ke arah kemajuan Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan. Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Menghuraikan perkembangan penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Barat. Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Keyakinan diri membuat pembaharuan Sedia menerima perubahan yang membawa kebaikan. Feudal Zaman Gelap Renaissance Inkuiri Humanisme Reformation Gelap Baron Patron

9.2

Penjelajahan dan Penerokaan Penemuan Jalan Laut dan Dunia Baru

Semangat inkuiri untuk kecemerlangan diri Peka dengan wawasan negara. Kegigihan dan keberanian bangsa Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara.

Penjelajahan Penerokaan

9.3

Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara Sentiasa

Revolusi Pengkhususan Pengeluaran

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME bersikap kreatif dan inovatif. Mengantarabangsakan produk negara Berusaha menghasilkan produk berkualiti; dan Sentisa meningkatkan kualiti hasil kerja. Bersemangat patriotik Bersedia mempertahankan kedaulatan negara; dan Memperkasakan jati diri.

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH Ladang

TAJUK Perkembangan Bidang Pertanian Perkembangan bidang Perindustrian Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian 9.4 Imperialisme Barat di Asia Faktor-Faktor yang Mendorong Kedatangan KuasaKuasa Barat ke Asia Kesan-Kesan Imperialisme Terhadap Asia Tenggara

HASIL PEMBELAJARAN Perindustrian. Menerangkan perkembangan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian di eropah dan kesannya terhadap Asia Tenggara. Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Menyatakan maksud imperialisme. Menjelaskan dengan contoh faktor imperialisme Barat ke Asia. Merasionalkan keistimewaan Aia yang menjadi tarikan imperialisme barat. Menjustifikasi pendapat Barat yang menyatakan bahawa imperialisme sebagai beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. Menghuraikan perkembangan dan kesan imperialisme Barat di Asia tenggara. Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Menerangkan kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi moden di Tanah Melayu. Menyenaraikan jenis pertanian dagangan. Menerangkan dasar British terhadap industri perlombongan. Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India. Menyatakan peranan institusi kewangan dan insuran. Mentafsirkan sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan. Menerangkan kandungan undang-undang berhubung

Imerialisme Penjajahan kolonial

BAB 10 : 10.1

DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi Tradisional Pengertian Ciri-Ciri Khazanah negara kebanggaan bersama Memanfaatkan kekayaan negara. Sara diri

10.2

Ekonomi Dagangan Sistem Pertanian Komersial Industri Perlombongan Penggunaan tenaga Buruh Luar Institusi Kewangan dan Insurans

Keberanian mengambil risiko Beruapaya menangani risiko; dan Berdaya saing.

Komersial Dwi-ekonomi Sistem Kangcu Sistem kontrak Sistem kangani Tiket Kredit Kongsi gelap Imigran Comprador Dasar pecah dan perintah

10.3

Dasar British Terhadap Pertanian

Memelihara jati diri bangsa Berwaspada

Tanah Simpanan
9

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME dalam menerima perubahan.

TINGKATAN 4 KONSEP/ ISTILAH Melayu Enakmen Proklamasi Pribumi

TAJUK Undang-Undang Berhubung Tanah Dasar British Terhadap Pekebun Kecil

HASIL PEMBELAJARAN tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, sarawak dan Sabah. Menghuraikan dasar British terhadap undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil. Menjustifikasi keberkesanan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British. Menganalisis sebab penduduk pribumi kekal dalam ekonomi tradisional. Mengenal pasti kesan-kesan dasar British terhadap ekonomi negara. Membincangkan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya. Menilai kesan dasar ekonomi British terhadap bandar lama. Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang kaum. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat berbilang kaum. Menyatakan perkembangan sistem pendidikan vernakular. Menyatakan perkembangan sektor perkilangan. Menyenaraikan sejarah rangkaian sistem pengangkutan. Menghuraikan faktor perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan.

10.4 Kesan-Kesan dasar Ekonomi Pembandaran Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum Sistem Pendidikan Vernakular Sektor Perkilangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Perkhidmatan Kesihatan

Perubahan membawa kemajuan Sedia berubah ke arah kemajuan. Pendidikan teras perpaduan Bersatu berharmoni

Masyarakat berbilang kaum Vernakular

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Norhayati Mat Zain SMK SERI PERMAISURI

10