Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1.

Mengesan detik berkala pada lagu. 2. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi. 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 4 4 4. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepda teknik-teknik yang dipelajari. Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka 1.1.2 (a) Aras 2 2 4 Menyatakan ciri-ciri meter , dengan 4 4 jelas. 1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 4 4

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala 1.1.2 Meter - 4 4 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik : postur, sebutan, pernafasan

1.1.1 (a) Aras 3 Bermain detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 1.1.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti jenis meter pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Meter - 2 4 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud - Riang - Bersemangat

1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan jenis mud 4 buah lagu yang didengar dengan betul.

2. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari atau dinyanyikan.
1

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton, ekspresi. 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi. 3 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol Klef trebel, krocet, minim, semibrif, kuaver 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. Cadangan corak irama perkusi : Kastanet memainkan corak irama lagu Kerincing detik lagu 2.2.2 (b) Aras 2 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik.

2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

1.4.1(a) Aras 2 Mengenalpasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul.

1. Membaca dan menulis notasi muzik

2.2.2(c) Aras 2 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik.
2

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIK 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknik : - Postur - Embouchure 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain dengan rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi. 5 2. PENGALAMAN MUZIK 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknik : - Postur - Embouchure 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan. 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. 3. Tunjukcara dan latihan teknik.

2.1.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru. 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.

2.1.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru. 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.

1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan. 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. 3. Tunjukcara dan latihan teknik

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala 1.1.3 Nilai not dan tandarehat HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. mengesan detik berkala pada lagu. 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi. 3. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan/notasi yang dipaparkan.

1.1.1 (a) Aras 3 Memainkan detik secara konsisten sepanjang lagu dalam meter 3 4 1.1.3 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.1.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain sambil membaca notasi.

2.1.2 (a) Aras 2 Memainkan corak irama sepanjang lagu dengan lancar dan betul mengikut notasi.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknik: Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton.

2.1.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru.

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Memainkan rekorder bagi mengiringi muzik instrumental pic BAGCDF 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN - Memberi respon : mud 8 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknik: Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Meniup lagu dengan iringan kibod.

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul.

4.1 (a) Aras 1 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 2 buah lagu yang diperdengarkan. 2.1.3 (b) Aras 2 Mempraktikkaan teknik bermain rekorder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru.

3. Memberi respon secara gerakan.

1. Tunjuk cara dan latihan teknik.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Memainkan rekorder bagi mengiringi muzik instrumental pic BAGCDF 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.2 Tanda Isyarat dan Istilah - Baluk, garis bar, garis tamat, klef trebel. 9 2. PENGALAMAN MUZIKAL 4.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Meniup lagu dengan iringan kibod.

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul.

1.4.2 (a) Aras 2 Mengenalpasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik dengan betul.

3. Menyatakan istilah yang diberi 4. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. Lagu : Night Train/Pigeon

2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak iraman dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik.

1. Memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 , 3 secara 4 4 berkumpulan. (skor perkusi lagu Night Train/Pigeon

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4.2.3 Memainkan rekorder bagi mengiringi muzik instrumental. - Melodi yang mengandungi pic BAGCDF - Irama : Meter 2 3 4 4 4 4 HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU Cadangan skor perkusi unti lagu Pigeon Kerincing main detik lagu Kastanet corak irama lagu Lagu : Night Train/Pigeon

2.2.3 (b) Aras 2 Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengna lancar dan betul.

10

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Tempo - Lambat, cepat

1.1.2 (a)Aras 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang didengar dengan betul.

1. Mendengar dengan menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat kemudian menyatakan tempo mana yang lebih sesuai bagi lagu tersebut. 2. Menyanyi secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 4.3 PENGALAMAN MUZIK 4.3.3 Menyanyi - Kemahiran menyanyi: Pic, tempo, dinamik, mud.

2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknik - Penjarian - Penghasilan ton 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Kedudukan not CDE pada baluk. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Tunjuk cara dan latihan teknik

11

2.1.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekorder dengan bimbingan guru. 1.4.1 (a) Aras 1 Mengecam pic pada baluk dengan betul.

2. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. 3. Memainkan rekorder mengikut skor yang disediakan.

12

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2. PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal. - Memainkan rekorder bagi mengiringi melodi : -Harmoni -Kaunter melodi

2.2.2 (c) Aras 1 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.

1. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa. 2. Menggabungjalinkan permainan kaunter melodi dengan melodi/nyanyian. Lagu : Hidup Berjiran

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Aplikasi Teknik - Memegang - Memain HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Latihan memegang dan memainkan dram samping dan kerincing. 2. 3. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi lagu nyanyian/instrumental secara ensembel. 4. Permainan alat perkusi, rekorder dan nyanyian secara kumpulan/ensembel.

13

2.2.1 (b) Aras 3 Memainkan dram samping dan kerincing dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu.

2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN - Kesepaduan, keseimbangan, koordinasi. 14 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.5 Rentak Inang 1.2 MELODI 1.2.1 Pic - Aras pic : Tinggi, rendah, tertinggi, terendah. - Pergerakan pic : Melompat, mendatar, bertangga.

2.3 (a) Aras 1 Mengawal kesepaduan, keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru. 1.1.5 (a) Aras 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. 1.2.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti pic tinggi, rendah, tengah, terendah, tertinggi daripada sekumpulan bunyi yang didengar dengan betul. 1.2.1 (b) Aras 1 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan not-not yang diperdengar.

1. Memainkan corak irama rentak inang dengan alat perkusi 2. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan 3. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik - Lembut, kuat, ansur lembut, ansur kuat 3. EKSPRESI ESTETIK 3.1 PENEROKAAN - Pengalaman menemui: Meneroka perkusi badan. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendegar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata atau skor lagu/ menyanyi lagu dengan mengikut tanda dinamik. 2. Menghasilkan gubahan kreatif lalu mengiringi lagu Gerai Kecil Ku / Kopi Susu dengan gubahan tersebut.

15

1.3.1 (a) Aras 2 Menandakan dinamik dengan betul pada lirik/skor lagu seperti yang diperdengar.

3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

16

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik berkala 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI - Pengalaman Kreatif Corak irama Melodi

1.1.1 (a) Aras 3 Memainkan detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 3.2 (a) Aras 1 Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not dan meter. 3.2 (b) Aras 1 Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal dengan menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

1. Memainkan detik berkala dengan alatperkusi/bahan improvisasi. 2. Murid dibimbing mencipta corak iraman bagi 2 bar penghabisan lagu The Donkey 3. Murid dibimbing mencipta melodi untuk 2 bar penghabisan lagu.
10

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.2 Harmoni - Lapisan suara 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknik : Postur, penjarian, ton 18 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal - Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental: Harmoni HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Menyanyi lagu The Donkey sebagai lagu pusingan.

17

1.2.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. 2.1.3 (a) Aras 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. 4.3.4 (b) Aras 3 Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan mengikut notasi.

1. Memainkan corak irama dengan kerincing untuk mengiringi lagu Snow.

4.3.5 (c) Aras 1 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan betul mengikut skor.

2. Meniup lagu sebagai lagu pusingan

11

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Tempo - Sederhana 1.1.5 Corak Irama - Rentak Inang 1.2 MELODI 1.2.3 Tekstur - Deskripsi tekstur : Tebal, nipis 20 HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Menyanyi lagu dalam tempo sederhana. 2. Memainkan rentak inang untuk mengiringi lagu Kopi Susu. 3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar.

19

1.1.3 (a) Aras 1 Mengenapasti jenis tempo pada lagu yang diperdengarkan. 1.1.5 (a) Aras 2 Mengenalpasti corak irama rentak inang dengan betul. 1.2.3 (a) Aras 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton, ekspresi.

2.1.1 (a) Aras 2 Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan.

1. Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo/kumpulan.

12

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN - Memberi respon: Warna ton, tekstur, tempo, mud, bentuk HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Memberi respon secara gerakan terhadap 3 buah lagu yang diperdengarkna.

4.1 (a) Aras 2 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 3 buah lagu yang diperdengar.

22

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi - Kemahiran menyanyi: Pic, tempi, dinamik, mud. 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.5 Corak Irama - Ostinato Irama

2.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan interpretasi yang baik.

1. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4 4 4

secara solo/kumpulan. 1.1.5 (a) Aras 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.

2. Memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi 1. Meniup lagu Twinkle

23

1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat. - Kedudukan not pada baluk.

1.4.1 (a) Aras 2 Mengecam 6-8 pic pada baluk dengan betul dan pantas.

13

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah - Klef trebel, garis tamat, garis bar, baluk frasa, andante, fermata. 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL - Memberi respon: Warna ton, tekstur, tempo, rentak, dinamik. 24 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 NYANYIAN 2.1.3 Menyanyi Solfa : do, re, mi, so, la 3. EKSPRESI KREATIF 3.3 REKACIPTA - Pengalaman Kreatif : Mereka cipta ostinato irama. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Menganalisis skor

23

1.4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu.

4.2 (a) Aras 1 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang didengar.

3. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.

2.1.3 (a) Aras 3 Menyanyikan pic do, re, mi, so, la dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. 3.3 (a) Aras 3 Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.

1. Menyanyi lagu Liling dengan pic do, re, mi, so, la.

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.

14

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 3 4 1.1.3 Nilai not dan tanda rehat 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain sambil membaca notasi. 26 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Bermain rekoder secara muzikal - Aplikasi teknik : Postur, penjarian, penglidahan, penghasilan ton. 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 3 4 4 4 4 2. Memadankan nilai not yang dimainkan dengan notasi yang dipaparkan. 3. Membaca dan memainkan corak irama skor perkusi.

25

1.1.2 (a) Aras 3 Membandingbeza meter jelas.

2 , 3 , 4 dengan 4 4 4

1.1.3 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 2.2.2 (a) Aras 3 Memainkan corak irama dengan lancar dan betul mengikut notasi.

2.2.2 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.

1. Tunjuk cara dan latihan teknik 2. Latihan membaca notasi secara lisan tanpa meniup 3. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. 4. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa.

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul

15

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal. - Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi : Harmoni, kaunter melodi 2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN - Etika Persembahan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.

27

2.2.3 (c) Aras 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor.

2.3 (b) Aras 2 Mengamal disiplin dan tatacara persembahan dengan baik. 1.2.3 (a) Aras 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik instrumental yang diperdengar.

2. Gabungjalin aktiviti rekoder, nyanyian dan perkusi untuk merasai harmoni/lapisan/ tekstur muzik. 3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan.

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.3 Tekstur - Diskripsi tekstur : tebal, nipis 28 3. EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN - Pengalaman menemui : Meneroka pelbagai bunyi , bahan improvisasi.

3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

1. Meneroka dan menemui kesan bunyi secara tidak konvensional dari sumber bunyi suara, alam sekitar dan bahan improvisasi.
16

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Bentuk - Frasa 1.1.5 Corak Irama - Rentak Zapin 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. Ciri-ciri frasa : - Bilangan bar - Melodi yang berulang - Corak yang berulang - Kontur

29

1.2.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti frasa dalam lagu yang didengar dengan betul.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

30

1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan tanda rehat. 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah - Kaitan - Harkat - Andante

1.4.1 (a) Aras 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik 1.4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor muzik secara berpandu.

1. Membaca notasi muzik dan memainkan melodi mudah. 2. Menggabungjalinkan aktiviti dan permainan alat perkusi.

17

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL - Tekstur - Rentak - Warna ton 31 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik: Postur, sebutan, pernafasan, penghasilan ton, ekspresi. 2.1.2 Menyanyi secara muzikal - Kemahiran menyanyi : Pic, tempo, dinamik, mud. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Berbicara tentang tekstur, rentak dan warna ton lagu yang dimainkan oleh kawan.

4.2 (a) Aras 1 Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengarkan.

2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

1. Membuat latihan nyanyian.

2.1.2 (a) Aras 3 Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan interpretasi yang baik.

2. Menyanyi secara berkumpulan dengan tumpuan kepada dinamik dan mud.

18

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 NYANYIAN 2.1.1 Aplikasi teknik : - Penjarian - Penghasilan Ton 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.1 Bermain rekoder secara muzikal - Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi: Harmoni, kaunter melodi 33 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 NYANYIAN 2.1.3 Menyanyi Solfa Solfa : do, re, mi, fa, so, la, do 3. EKSPRESI KREATIF 2.3 REKACIPTA - Pengalaman Kreatif: Merekacipta ostinato irama. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Tunjuk cara dan latihan teknik.

32

2.1.1 (a) Aras 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipejari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. 2.2.2 (b) Aras 3 Memainkan lagu melebihi 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 4

2. Membaca dan memainkan lagu Brown Jug dalam 2 bahagian.

2.1.3 (a) Aras 3 Menyanyikan pic do, re, mi, fa, so, la, ti, do dalam lagu yang diberi dengan tepat.

1. Menyanyi lagu Jambatan Tamparuli dengan pic do, re, mi, so, la.

3.3 (a) Aras 3 Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.

19

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 MUZIK MASYARAKAT - Meneliti : Fungsi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU Fungsi lagu seperti - Perayaan - Tempat asal - Upacara - Alat muzik Contoh lagu : Kuda Kepang, Dikir Barat, Dondang Sayang, Caklempung, Tarian Singa, Muzik Nobat. Menyediakan folio Ulangkaji Rekoder 35 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Bentuk - Struktur AB 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi: Pic, tempo, dinamik, mud 1.2.4 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar. 2.2.1(a) Aras 3 Menyanyi dengan interpretasi yang baik. 1. Menyanyi lagu berbentuk AB

34

4.3 (b) Aras 1 Mengenalpasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat yang diperdengar.

2. Menyanyi lagu Happy Wanderer.

20

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.1 PERMAINAN ALAT PERKUSI - Memegang/mengendali 2.1.3 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi. 36 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Bentuk - Struktur AB 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi - Kemahiran menyanyi : Pic, tempo, dinamik. 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. Latihan memegang dan memainkan dram. 4. Memainkan rentak mac untuk mengiringi lagu Happy Wanderer

2.1.2 (b) Aras 1 Memainkan dram getar dan dram tenor dan alat perkusi lain mengikut notasi 2 bar. 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik.

1.2.4 (a) Aras 1 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar.

1. Menyanyi lagu berbentuk AB

2. Menyanyi lagu Melaka. 2.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi dengan interpretasi yang baik. 3. Memainkan alat perkusi dengan mengikut skor. Lagu: Melaka Skor perkusi

2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik.

21

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah - Andante, legato, frasa, garis bar, klef trebel. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Kemahiran bermain dan membaca notasi - FEDCBAGCD - Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 38 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Pic,tempo,dinamik. 2.2.3 Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental: - Harmoni - Kaunter lagu HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membuat latihan menulis dan amali.

37

1.4.2 (a) Aras 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu.

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. 2.2.3 (b) Aras 3 Memainkan lagu yang pelbagai corak irama dengan lancar, betul dan berekspresi. 2.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik.

2. Latihan membaca skor dan latihan penjarian

3. Meniup KLN Melaka dengan iringan muzik/nyayian.

1. Menyanyi secara solo / kumpulan.

2.2.3 (a) Aras 3 Memainkan lagu melebihi 8 bar yang pelbagai meter dengan lancar, betul dan berekspresi.

2. Menggabungjalinkan aktiviti rekoder dengan permainan alat perkusi dengan iringan kibod.
22

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

39 40 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman Kreatif : - Corak irama / melodi 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi : - Pic, tempo, dinamik, mud 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.2 Harmoni - Lapisan suara - Ostinato melodi 42 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.3 Tekstur Deskripsi tekstur tebal, nipis.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 3.2 (a) Aras 1 Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not. 1. Mengimprovisasi corak irama dari lagu Kain Songket

41

2.2.1 (a) Aras 3 Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik.

1. Menyanyi lagu secara solo/kumpulan.

1.2.2 (a) Aras 3 Membanding beza jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai. 1.2.3 (a) Aras 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul.

2. Menyanyikan korus dan rangkap lagu Its A Small World untuk merasai lapisan suara.

1. Menyanyi secara solo / kumpulan. 2. Menggabungjalinkan aktiviti rekoder dengan permainan alat perkusi.

23

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu