Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.

1 Detik Detik Berkala 1.1.2 Tekanan 4an 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 NYANYIAN 2.1.1 Teknik Nyanyian - Postur - Sebutan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi/perkusi badan. 3. Memainkan detik pertama (tekanan) dengan alat perkusi.

1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi (postur dan sebutan)

4. Menyanyi secara solo / kumpulan Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya Lagu Sekolah 1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi/perkusi badan. 3. Memainkan detik pertama (tekanan) dengan alat perkusi.

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik Berkala 1.1.2 Tekanan 3an 1.1.3 Meter 3 4

1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.1.3 (a) Aras 1 Mengenalpasti meter lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.

4. Memainkan detik dan tekanan lagu dengan alat perkusi. Lagu : Layang-layangku
| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol Krocet, minim, minim bertitik, tanda rehat krocet. 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Baluk, garis bar, garis bar penamat, klef trebel. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan menulis notasi muzik 2. Membaca, menyanyi dan memainkan corak irama mudah.

1.4.1 (a) Aras 2 Mengenal pasti lambang not muzik dalam skor dengan betul.

1.4.2 (a) Aras 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama yang menggunakan krocet, minim, minim bertitik dan tanda rehat krocet dengan betul dari segi detik, tekanan dan tempo. 2.2.3 (a) Aras 1 Menunjukkan cara teknik yang betul bermain rekorder.

3. Menyatakan maksud istilah

4. Memainkan alat perkusi ringan mengikut skor. Lagu : Layang-layangku Skor Perkusi

3. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekorder Aplikasi teknik : Postur, penjarian, penglidahan, pernafasan.

1. Latihan teknik bermain rekorder.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Membaca notasi dan membuat latihan penjarian. Lagu : Latihan rekorder yang mempunyai not B & A

2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 2 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi dengan menggunakan penjarian yang betul.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekorder Aplikasi teknik postur, penjarian, penglidahan, pernafasan. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.1.3 (a) Aras 1 Menunjukkan cara teknik yang betul bermain rekorder.

1. Latihan teknik bermain rekorder.

2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi dengan menggunakan penjarian yang betul.

2. Membaca notasi dan membuat latihan penjarian not BAG Lagu : Latihan rekorder yang mempunyai not BAG.

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik berkala

1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul,

1. Mengesan detik berkala pada lagu . 2. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi/perkusi badan.
3

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.1.2 Tekanan - 2an HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. Memainkan detik pertama (tekanan) dengan alat perkusi.

1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi (postur & sebutan) 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul mengikut skor berdasarkan nilai not krocet, minim, minim bertitik, tanda rehat krocet.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik Nyanyian - Postur, sebutan 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain alat perkusi dan membaca skor : perkusi ringan

4. Menyanyi secara solo/kumpulan

5. Membaca dan memainkan alat perkusi ringan dengan mengikut skor. 6. Menggabungjalinkan aktiviti nyanyian dengan permainan alat perkusi. Lagu : Pengakap Muda Mengulang tiup latihan rekorder not BAG

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik: postur, penjarian, emboucher

2.1.3 (a) Aras 1 Memainkan rekorder dengan mempraktikkan teknik yang betul Secara berpandu

1. Latihan teknik bermain rekorder. 2. Latihan penjarian tanpa tiupan. 3. Membaca notasi dan membuat latihan penjarian.
4

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain Rekorder Secara Muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 4. Meniup KLN Pengakap Muda dengan iringan kibod. Lagu : Latihan rekorder not BAG KLN Pengakap Muda

2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGETAHUAN TEKNIK 2.2.3 Bermain Rekorder Secara Muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.2.2 Memainkan Alat Perkusi - Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 2.2.2 (a) Aras 2 Memainkan corak irama dengan betul mengikut skor berdasarkan nilai not krocet dan minim.

1. Meniup KLN Pengakap Muda dengan iringan kibod.

2. Bermain alat kastanet dan kerincing dengan mengikut skor. Lagu : Pengakap Muda KLN Pengakap Muda 1. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi 2. Mendegar dan mengesan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan
5

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala

1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.1.2 Tekanan - 4an HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. Memainkan detik pertama dengan alat perkusi (tekanan) 4. Memainkan rentak Mac untuk mengiringi lagu Kemegahan Negaraku Lagu : Kemegahan Negaraku - Mengulang meniup latihan rekorder not BAG / KLN Pengakap Muda

1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.1.6 (a) Aras 2 Mengecam rentak Mac dari sekumpulan lagu yang diperdengarkan 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi (postur & sebutan) 2.1.3 (a) Aras 2 Memainkan rekorder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. 2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.

1.1.6 Corak Irama - Rentak Mac

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Kemahiran menyanyi 10 1. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekorder - Aplikasi Teknik : penjarian 2.2.3 Bermain Rekorder Secara Muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi.

1. Latihan teknik bermain rekorder. 2. Latihan penjarian (not BAG)

3. Membaca notasi dan membuat latihan penjarian. 4. Meniup KLN Saya Suka Hati dengan iringan kibod. Lagu : KLN Saya Suka Hati
6

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala 1.1.2 Tekanan - 2an HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi. 2. Mendengar dan mengesan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan. 3. Memainkan detik pertama dengan alat perkusi (tekanankerincing) 4. Memberi meter lagu yang diperdengarkan Lagu : Semut Pengakap Muda 1. Menyanyi lagu struktur ABA

11

1.1.1(a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

1.1.3 Meter

2 4

1.1.3 (a) Aras 1 Mengenalpasti meter lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.2.2 (a) Aras 2 Menyatakan bahagian lagu dengan betul berdasarkan lagu yang dipelajari. 1.3.1(a) Aras 2 Meletakkan tanda dinamik pada skor lagu dengan betul seperti yang didengar. 3.2 (a) Aras 1 Melengkapkan lirik yang diberi dengan perkataan yang sesuai.

12

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.2 Bentuk Struktur ABA 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik - beransur lembut - beransur kuat 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI - Improvisasi lirik

2. Menggantikan perkataan yang bergaris Lagu : Pekerti Mulia


7

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 13 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.5 Nilai not dan tanda rehat - Nilai not dan tanda rehat 1.1.5 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 1. Memadankan corak irama yang diperdengarkan / ditepuk dengan corak irama di kad imbasan/skrin. 2. Latihan teknik 2.1.3 (a) Aras 2 Memainkan rekorder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu.


2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekorder - Aplikasi teknik : Postur, penjarian, emboucher, penghasilan ton 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder - Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.

3. Meniup lagu yang mempunyai 3 pic Lagu : Moonlight Hello My Kids - Mengulang menyanyi lagu yang telah dipelajari.
8

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Tempo - Lambat 1.2 MELODI 1.2.1 Pic Pergerakan pic : Pic menaik Pic menurun 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud - Sedih 2. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi - Teknik bermain dram : Postur, penghasilan ton, cara mengendali dan memainkan dram tenor dan dram getar. 15 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA - Tempo ; cepat HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar dan menyanyi lagu dalam tempo lambat

14

1.1.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.2.1 (b) Aras 1 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengarkan dengan betul. 2.1.2 (a) Aras 3 Mengamalkan teknik bermain dram dan dram tenor dengan baik bagi mengiringi nyanyian dan instrumental.

2. Mengecam pic menaik dan menurun dalam lagu yang diperdengar/dinyanyikan.

3. Mendengar dan menyanyi dengan mud sedih. 4. Memainkan alat muzik mengiringi nyanyian Lagu : Untuk Ayah dan Ibu

1.1.4 (a) Aras 1 Mengenalpasti tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul.

1. Menyanyi lagu dengan tompo yang sesuai lalu menyatakan tempo yang dipilih.
| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud - Riang 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - harmoni : melodi kaunter HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Membandingbeza mud lagu yang diperdengarkan. 3. Memilih mud yang sesuai untuk lagu yang akan dinyanyikan. 4. Meniup lagu Hello My Kids dalam 2 suara. Lagu : Sing A Ling A Ling Rekorder : Hello My Kids ( 2 suara) 1.2.6 (a) Aras 1 Mengenalpasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 1.2.6 (a) Aras 1 Mengenal seksyen A dan B dalam lagu dengan betul. 1.1.6 (a) Aras 2 Mengecam rentak inang daripada sekumpulan lagu yang diperdengar. 1. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang diperdnegarkan/dinyanyikan 2. Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu berbentuk AB. 3. Mendengar dan menyanyi lagu rentak inang. Lagu : Ciptaan Tuhan
10

1.3.2 (a) Aras 2 Membandingbeza mud pada lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensembel.

16

1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.6 Bentuk - Frasa - Struktur AB

1.1.6 Corak Irama - Rentak Inang

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 1.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik: Postur, sebutan, pernafasan, ekspresi 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Kedudukan not pada baluk BAGC HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mengulang menyanyi lagulagu yang telah dipelajari

17

1.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi dan dengan menggunakan penjarian yang tepat. 1.4.1 (b) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk.

2. Meniup latihan / lagu-lagu yang telah dipelajari : Not BAGC

3. Membaca dan menulis notasi pada baluk Lagu : In a Circle / Snow

18

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.6 Corak irama - Rentak inang

1.1.6 (a) Aras 2 Mengenalpasti rentak inang daripada sekumpulan lagu yang diperdengarkan.

1. Mendengar dan menyanyi lagu rentak inang.

11

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi - Teknik bermain dram: Aplikasi penghasilan ton, postur. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Bermain alat perkusi dalam rentak inang Lagu : Wau Bulan

2.1.2 (a) Aras 3 Mengamalkan teknik bermain dram getar dan dram tenor dengan baik bagi mengiringi muzik nyanyian.

19

1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Kedudukan not pada baluk not D 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Memainkan rekorder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 2.1.3 Kriteria Persembahan Kesepaduan, keseimbangan

1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk.

1. Memberikan nama pic latihan rekorder (Not BAGCD)

2.2.3 (a) Aras 3 Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu dalam meter 4an

2. Meniup lagu Wau Bulan

2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik secara berpandu.

3. Menggabungjalinkan permainan rekoder dengan permainan alat perkusi rentak inang. Lagu : Wau Bulan
| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik postur, penjarian, penglidahan, penghasilan ton. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi. 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi rekoder

2.1.3 (a) Aras 2 Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu.

1. Meniup latihan rekoder not BAGCD.

2.2.3 (a) Aras 2 Membunyikan 4 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan gabungan bunyi daripada alat tiup rekoder.

2. Meniup lagu Cuckoo

3. Menghasilkan bunyi kicauan burung. Lagu : Cuckoo

13

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. EKSPRESI KREATIF 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Bersemangat 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.2 Tanda Isyarat dan Istilah Tanda piano, forte, andante. 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN Memberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, mud HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar lalu menyanyi lagu dengan mud yang sesuai. 2. Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada tempo, dinamik, frasa, jenis not. 3. Menyanyi lagu Malaysia Berjaya Lagu : Malaysia Berjaya

22

1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengar

1.4.2 (a) Aras 3 Mencerakin skor muzik dengan betul secara berpandu. 4.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo, mud dengan betul berdasarkan lagu yang dinyanyikan.

23

1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not krocet, kuaver, minim - Kedudukan not BAGCD pada baluk. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal - Harmoni : 2 suara

1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor. 1.4.1 (b) Aras 2 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble.

1. Membaca corak irama lalu memainkan melodi mudah. 2. Membaca, memainkan rekoder berdasarkan skor. 3. Meniup rekoder dalam 2 suara. Lagu : Farewell (2 suara)
14

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, rentak, dinamik. 4.2 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti fungsi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membincang tentang warna ton, tekstur, tempo, rentak, dinamik lagu muzik instrumental. 2. Mendengar lagu-lagu masyarakat Malaysia lalu membuat folio muzik tentang muzik masyarakat Malaysia. Lagu : Dondang Sayang, Kuda Kepang, Nobat, Tarian Singa, muzik instrumental cina dll.

24

4.3 (a) Aras 3 Membandingbeza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental yang diperdengar secara berpandu dengan betul. 4.3 (a) Aras 2 Menyatakan oerbezaan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai.

25

1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.6 Corak Irama - Rentak inang - Ostinato Irama 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Menyanyi Solfa: La, so, fa, mi, re, do -

1.1.6 (a) Aras 2 Mengecam rentak inang daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. 2.2.2 (a) Aras 2 Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic slolfa la, so, fa, mi, re, do dengan betul.

1. Mendengar dan menyanyi lagu / bermain alat perkusi berentak inang.

2. Menyanyi melodi mudah dengan menggunakan solfa.

15

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2.3 Memainkan Alat Perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi: - Corak irama HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan memainkan corak irama inang dengan mengikut skor untuk mengiringi lagu. Lagu : Jiran Tetangga 26 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi secara muzikal Kemahiran menyanyi 3. EKSPRESI KREATIF 1.3 REKA CIPTA Pengalaman Kreatif: Mereka cipta corak irama 2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi 2 buah lagu bermainan meter, tempo dan ekspresi dengan baik dari segi pic, tempo dan ekspresi. 3.3 (a) Aras 2 Mencipta 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 1. Menyanyi lagu 4an, dan 3an secara solo atau kumpulan.

2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul mengikut skor berdasarkan nilai not krocet, kuaver, tanda rehat krocet dan kuaver.

2. Permainan menjawab corak irama yang diberi. 3. Menyusun kad untuk mencipta corak irama. 4. Mengiringi lagu dengan corak irama yang dicipta dengan alat perkusi atau perkusi badan. Lagu : Untuk Mu Untuk Ayah dan Ibu

16

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not kuaver, krocet, minim - Kedudukan not BAGCD pada baluk 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Persembahan Kesepaduan. Keseimbangan 28 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan dan ekspresi. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi ringan. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan memainkan melodi mudah 2. Memainkan rekoder berdasarkan skor. 3. Meniup rekoder secara kumpulan Lagu : Marionette

27

1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul. 1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik.

2.1.1 (a) Aras 3 Mengemalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi.

1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton.

2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi nilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet dan kuaver.

2. Mengiringi nyanyian dengan rentak masri Lagu : Melawat Musim Menuai


17

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian : - Harmoni, kaunter melodi 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, mud. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Meniup kaunter lagu Melawat Musim menuai. 2. Member reaksi secara lisan terhadap lagu yang diperdengarkan / dimainkan secara ensemble (menggabungjalinkan aktiviti nyanyian, perkusi dan rekoder) Lagu : Melawat Musim Menuai

29

2.2.3 (b) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble.

4.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo dan mud lagu berdasarkan lagu yang diperdengarkan. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

30

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan dan ekspresi. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain perkusi ringan.

2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi

1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton.

2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi nilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet.

2. Mengiringi nyanyian dengan rentak masri. Lagu: Katak Lompat


| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

18

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not kuaver, krocet, minim. - Kedudukan not BAGCD pada baluk 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Persembahan Kesepaduan, keseimbangan 32 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan dan ekspresi. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain perkusi ringan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan memainkan melodi mudah.

31

1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul. 1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik,

2. Memainkan rekoder berdasarkan skor 3. Meniup rekoder secara kumpulan Lagu : Woods

2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi.

1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton.

2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi nilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet dan kuaver.

1. Mengiringi nyanyian dengan rentak masri. Lagu : Suriram


19

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Meter 2 3 4 4 4 4 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Riang, sedih, cemas, takut, tenang 34 2. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 1.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Mengimprovisasi corak irama HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar dan menyanyikan lagu meter 2 3 4 4 4 4

33

1.1.3 (a) Aras 1 Mengenal lagu yang diperdengarkan dengan betul.

1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengar dengan betul.

2. Mendengar dan menyanyi lagu pelbagai jenis mud.

2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan lebih 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

1. Menyanyi lagu If Youre Happy 2. Permainan menjawab corak irama yang diberi. 3. Membina satu corak irama tepukan yang sesuai sebagai jawapan kepada nyanyian. Lagu : If Youre Happy

3.2 (a) Aras 2 Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengar.

20

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not kuaver, krocet, minim - Kedudukan not BAGCD pada baluk. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Persembahan Kesepaduan, keseimbangan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan memainkan melodi mudah.

35

1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul.

1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. 2.1.3 (a) Aras 3 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik.

2. Memainkan rekoder berdasarkan skor. 3. Meniup rekoder secara kumpulan. Lagu : Hansel dan Gretel

36

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan. Pernafasan dan ekspresi 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain perkusi ringan.

2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi.

1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton.

2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi nilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet.

2. Mengiringi nyanyian dengan alat perkusi mengikut skor. Lagu : Majukan Diri
| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

21

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian : Harmoni, kaunter melodi 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, mud. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Meniup kaunter lagu Majukan Diri

37

2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble

4.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo dan mud lagu berdasarkan lagu yang diperdengarkan.

1. Memberi reaksi secara lisan terhadap lagu yang diperdengarkan/dimainkan secara ensemble (menggabungjalinkan aktiviti nyanyian, perkusi dan rekoder) Lagu : Majukan Diri

38

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan

2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan lebih 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

1. Menyanyi lagu Ikan Kekek

22

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Mengimprovisasi lirik. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memadankan perkataan bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi Lagu : Ikan Kekek 39 40 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not kuaver, krocet, minim - Kedudukan not BAGCD pada baluk. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Persembahan Keseimbangan, kesepaduan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 1.4.1 (a) Aras 2 Mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul. 1. Membaca dan memainkan melodi mudah.

3.2 (a) Aras 2 Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan yang sesuai.

1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik.

2. Memainkan rekoder berdasarkan skor 3. Meniup rekoder secara kumpulan Lagu : Dance

23

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. EKSPRESI KREATIF 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Bersemangat 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN Member respon : Warna ton. tekstur, tempo, mud HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar lalu menyanyikan lagu dengan mud yang sesuai. 2. Menyanyikan lagu Hujan Emas Lagu : Hujan Emas

41

1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengar

4.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo, mud dengan betul berdasarkan lagu yang dinyanyikan.

42

2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Persembahan Keseimbangan, kesepaduan

2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik.

1. Meniup rekoder secara kumpulan

24

| Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu