Anda di halaman 1dari 4

Teori Perkembangan Kognitif Lev Vygotsky

Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif individu berlaku dalam persekitaran sosio budaya yang mempengaruhi tingkahlaku dan pemikiran individu.

Menekankan peranan social dan budaya dalam perkembangan minda dan kanak-kanak.
Bagi Vygotsky, kanakkanak tidak dapat membina pengetahuannya sendiri tentang persekitaran.

Perkembangan kognitif

Kebanyakan daripada kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil daripada interaksi social kanakkanak dengan ibu bapa, guru, orang-orang dewasa yang lain dan rakan sebayanya.

Menurut Vygotsky, pemikiran kanak-kanak berkembang akibat dari pergaulan dengan orang lain.

Perkembangan mental kanak-kanak terhad disebabkan oleh system biologi yang belum berkembang dan matang.

Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif individu berlaku dalam dua peringkat:

i. -

Peringkat sosial Maklumat atau pengetahuan individu dipengaruhi melalui interaksi

individu dengan individu lain yang ada di persekitaran seperti ibu bapa, adik beradik, guru, rakan sebaya, keluarga terdekat, jiran.

i. -

Peringkat individu (peribadi) Kebolehan individu menukar maklumat dan pengetahuan yang diperolehi

daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu (peribadi). Maklumat yang diperolehi ini boleh menukar skem individu.

Zon Perkembangan Proksimal Kepentingan interaksi dalam perkembangan kognitif kanak-kanak digambarkan oleh Vygotsky dalam konsep Zon Perkembangan Proksimal. Ia adalah istilah yang digunakan oleh Vygotsky untuk menerangkan bagaimana kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir.

HAD ATAS Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir.

ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL

HAD BAWAH Kemahiran yang boleh atau telah dicapai sendiri oleh kana-kanak. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak.

Perancah (Scaffolding) Konsep scaffolding berkait rapat dengan idea Zon Perkembangan Proksimal.

Scaffolding

- Scaffolding bermaksud mengubahsuai tahap sokongan

yang diberikan.
- Semasa proses pengajaran berlaku, individu yang lebih berkemahiran (ibu bapa, guru atau rakan sebaya) akan mengubah suai tahap bantuan/bimbingan yang diberikan mengikut keupayaan pelajar.

Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses scaffolding.

Kajian mendapati kanakkanak yang suka bercakap sendiri memberikan impak positif kepada perkembangan mereka.

Scaffolding

Selain komunikasi dengan orang orang lain untuk mempelajari kemahiran baru atau kemahiran yang lebih sukar, kanak-kanak juga berkomunikasi dengan diri mereka sendiri.

Vygotsky percaya kanak-kanak yang banyak bercakap sendiri mempunyai lebih kemahiran sosial berbanding kanak-kanak yang kurang bercakap sendiri.

Bercakap sendiri ini menolong kanak-kanak tersebut merancang dan mengawal tingkah laku mereka sendiri. Akhirnya, ia berubah menjadi suara hati atau dorongan pemikiran apabila dewasa kelak.

Implikasi Teori Vygotsky ke atas pengajaran dan pembelajaran.

i.

Penilaian perlu difokuskan

iii. Menggalakkan bantuan daripada rakan sebaya yang sudah mahir. iv. Kawal dan galakkan kanak-kanak bercakap sendiri sentiasa menyelesaikan sesuatu masalah. v. Beri arahan yang bermakna. Sebolehbolehnya kaitkan pengajaran dengan kehidupan seharian. Kurangkan penghafalan, bombing pelajar mengaplikasi pengetahuan kepada pengalaman sebenar.

untuk menentukan Zon Perkembangan Proksimal setiap kanak-kanak. ii. Gunakan Zon Perkembangan

Proksimal di dalam pengajaran.