Anda di halaman 1dari 13

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta

menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Aras rendah
1. Tulis tekanan tinggi(TT) atau tekanan rendah (TR) dalam ruang yang sesuai

berdasarkan tindakan tekanan udara.

Omboh ditarik ke atas Tekanan atmosfera menekan cecair Cecair

a) Picagari

b) Penyedut minuman

Omboh ditarik

Tekanan udara menolak cecair

c) Pam penyembur

d) Sifon

2. Padankan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi dengan rajah yang sesuai.

Meletakkan tangki secara menegak

Jangan lupuskan tin aerosol dengan cara membakar

Jangan menyimpan tangki berhampiran objek yang panas seperti api dan sinaran matahari

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Aras sederhana

1. Tulis tekanan tinggi (TT) atau tekanan rendah(TR) dalam ruang yang sesuai

berdasarkan tindakan tekanan udara.

Omboh ditarik ke atas Tekanan atmosfera menekan cecair

Cecair

e) Picagari

f) Penyedut minuman

Omboh ditarik

Tekanan udara menolak cecair

g) Pam penyembur

h) Sifon

2. Berdasarkan rajah yang diberi, lengkapkan ayat di bawah bagi menunjukkan langkah-

langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. panas membakar menegak

Meletakkan tangki secara

Jangan lupuskan tin aerosol dengan cara .

Jangan menyimpan tangki berhampiran objek yang seperti api dan sinaran matahari

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Aras tinggi 1. Labelkan tekanan tinggi atau tekanan rendah dalam rajah di bawah berdasarkan tindakan tekanan udara.

Omboh ditarik ke atas Tekanan atmosfera menekan cecair

Cecair

a) Picagari

b) Penyedut minuman

Omboh ditarik

c) Pam penyembur

d) Sifon

2. Nyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi dengan rajah yang sesuai.

a) ..

b) . . .

c) .. .. ..

B4D14E1

Menghubungkaitkan pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti. Aras sederhana Tujuan Bahan Radas Langkah : Menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. : belon, gelung getah, bola pingpong kemik, air panas. : Gelas :

Rajah (a)

Rajah (b)

1. Tiupkan sebiji belon dan ikatkan hujungnya dengan gelung getah. 2. Tekan belon itu dengan kuat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a). Catat sama ada tekanan dalam belon dapat dirasai. 3. Masukkan sebiji bola pingpong yang kemik ke dalam air panas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (b). Catat pemerhatian anda.

Pemerhatian : Aktiviti 1. Belon ditekan Pemerhatian Tekanan belon ....................................... dalam pingpong

2. Bola pingpong yang kemik dimasukkan Bola ke dalam air panas. menjadi .......................................

Analisis : 1. Apakah yang berlaku kepada isipadu udara dalam belon apabila belon ditekan? Bertambah / Berkurang

2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isipadu udara? Semakin _____________ isipadu udara, semakin _____________ tekanan udara.

3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan? Zarah-zarah udara bergerak dengan lebih _______________ dan ______________ dengan lebih kerap dengan dinding bola pingpong.

4. Apakah kesan haba ke atas tekanan udara dalam bola pingpong? Tekanan udara dalam bola pingpong _______________ apabila bola itu ____________.

Kesimpulan : Tekanan udara dipengaruhi oleh ______________ dan _____________ gas.

B4D14E1 Menghubungkaitkan pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti. Aras tinggi Tujuan Bahan Radas Langkah : Menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. : belon, gelung getah, bola pingpong kemik, air panas. : Gelas :

Rajah (a)

Rajah (b)

4. Tiupkan sebiji belon dan ikatkan hujungnya dengan gelung getah. 5. Tekan belon itu dengan kuat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a). Catat sama ada tekanan dalam belon dapat dirasai. 6. Masukkan sebiji bola pingpong yang kemik ke dalam air panas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (b). Catat pemerhatian anda.

Pemerhatian :

Aktiviti 1. Belon ditekan

Pemerhatian ..

2. Bola pingpong yang dimasukkan ke dalam air panas. Analisis :

kemik .. ..

1. Apakah yang berlaku kepada isipadu udara dalam belon apabila belon ditekan? ______________________

2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isipadu udara? _____________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ _

3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan? _____________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ _

4. Apakah kesan haba ke atas tekanan udara dalam bola pingpong? _____________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ _

Kesimpulan : Tekanan udara dipengaruhi oleh ______________ dan _____________ gas.

SKEMA JAWAPAN B4D14E1 Menghubungkaitkan pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti.

Tujuan Bahan Radas Langkah

: Menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. : belon, gelung getah, bola pingpong kemik, air panas. : Gelas :

Rajah (a)

Rajah (b)

5. Tiupkan sebiji belon dan ikatkan hujungnya dengan gelung getah. 6. Tekan belon itu dengan kuat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a). Catat sama ada tekanan dalam belon dapat dirasai. 7. Masukkan sebiji bola pingpong yang kemik ke dalam air panas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (b). Catat pemerhatian anda.

Pemerhatian : Aktiviti 1. Belon ditekan Pemerhatian Tekanan dalam belon dapat dirasai

2. Bola pingpong yang kemik dimasukkan Bola pingpong menjadi sfera semula ke dalam air panas.

Analisis : 1. Apakah yang berlaku kepada isipadu udara dalam belon apabila belon ditekan? Bertambah / Berkurang

2. Bagaimanakah tekanan udara dipengaruhi oleh isipadu udara? Semakin kecil isipadu udara, semakin tinggi tekanan udara.

3. Apakah yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola pingpong apabila dipanaskan? Zarah-zarah udara bergerak dengan lebih cepat dan berlanggaran dengan lebih kerap dengan dinding bola pingpong.

4. Apakah kesan haba ke atas tekanan udara dalam bola pingpong? Tekanan udara dalam bola pingpong bertambah apabila bola itu dipanaskan.

Kesimpulan : Tekanan udara dipengaruhi oleh isipadu dan suhu gas.