Anda di halaman 1dari 16

Sekolah Kebangsaan Setiawangsa 54200 Kuala Lumpur UNIT PPDA PELAN STRATEGIK 2012 - 2014

VISI
Sekolah Kebangsaan Setiawangsa bebas dadah menjelang 2014

MISI
Memastikan semua murid memahami bahaya dan kesan negatif dadah serta membina ketahanan diri yang tinggi untuk menjauhkan diri daripada najis dadah.

OBJEKTIF
1. Mempertingkatkan kesedaran bahaya rokok, alcohol dan dadah/inhalan
2.

Membina kekuatan dalaman dan pemikiran supaya menjauhi rokok, alkohol dan dadah/inhalan

3. Mengesan murid yang terlibat dadah/inhalan 4. Membantu murid yang terlibat dadah secara bimbingan dan pemulihan 5. Mewujudkan hubungan dua hala antara guru dengan ibubapa/masyarakat/agen/badan/pertubuhan bagi memerangi dadah.

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SEKOLAH KEBANGSAAN SETIAWANGSA
PENGERUSI TUAN HAJI RUSLAN B MADON NAIB PENGERUSI PN HJH JASNIZA BT MOHAMAED NAIB PENGERUSI 2 PN NOR HANIZA BT DAHLAN PENYELARAS PN NAWAL BT ABDUL RAHIM SETIAUSAHA PN RUBIAH BT HASSAN AHLI JAWATANKUASA

AJK BORIA PN NOORFADHILLAWATI (K) PN NORAZLIN PN NAZIHAH PN ROSMINI

AJK SAJAK EN RAISAM ( THN 6) PN FAIZAH (THN 5) PN YUSLINDA (THN 4)

AJK MEWARNA PN RITA WIZURA ( THN 1 ) PN NORMAH ( THN 2) PN IZYANI ( THN 3 )

AJK POSTER PN MASTURA PN JASMALIA PN ZAINAB

AJK NYANYIAN SOLO EN SYAIFUL AMRI EN RAHIMI

ANALISA PERSEKITARAN
Kekuatan(S) S1 AJK PPDa bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang diberi.

S2 S3 S4

Murid-murid berminat menyertai program PPDA. Warga sekolah mendapat maklumat terkini melalui hebahan yang berterusan. Sokongan daripada pihak sekolah.

Kelemahan (W) W1 W2 W3 W4 50% guru PPDa memegang jawatan lain dan mempunyai tugasan lain di sekolah. Guru kurang pengetahuan tentang dadah. Kekangan masa. Peluang murid untuk mendapatkan rokok di luar sekolah amat mudah.

Peluang (O) 01 02 Sokongan baik daripada pihak pentadbir. Terdapat Badan badan dan Organisasi sperti PEMADAM, Jabatan Kesihatan, AADK yang sudi menyumbangkan bahan-bahan berkaitan anti dadah.

Ancaman (T) T1 T2 Peluang murid untuk mendapat rokok terlalu mudah di luar. Murid mudaah terpengaruh dengan unsure-unsur yang menjurus ke arah dadah seperti merokok .

ANALISA SWOT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH


Kekuatan(S) S1 AJK PPDa bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang diberi. W1 Kelemahan (W) 50% guru PPDa memegang jawatan lain dan mempunyai tugasan lain di sekolah.

S2 S3 S4

Murid-murid berminat menyertai program PPDA Warga sekolah mendapat maklumat terkini melalui hebahan yang berterusan Sokongan daripada pihak sekolah Peluang (O)

W2 W3 W4

Guru kurang pengetahuan tentang dadah. Kekangan masa. Peluang murid untuk mendapatkan rokok di luar sekolah amat mudah Ancaman (T)

01 02

Sokongan baik daripada pihak pentadbir. Terdapat Badan badan dan Organisasi sperti PEMADAM, Jabatan Kesihatn, AADK yang sudi menyumbangkan bahan-bahan berkaitan anti dadah

T1 T2

Tarikan aktiviti sosial di luar lebih bersifat kontemporari . Sebahagian kecil pelajar lebih berminat menyertai aktiviti luar yang kurang berfaedah daripada aktiviti di sekolah.

PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG PPDA 2012 2014\

BIL
1

MATLAMAT
Membantu pelajar mendisiplinkan diri mengikut penyesuaian peribadi, sosial, emosi dan akademik dengan keadaan sekolah, peraturan dan tatatertib. Mengenal pasti masalah yang mengganggu pencapaian akademik pelajar dan mengadakan langkah-langkah untuk mengatasinya

PROGRAM
Ceramah anti dadah

TEMPO H
3 Tahun

SASARAN
Semua murid dan warga SKS

PELAKSANA
Guru PPDA Guru Bimbingan Badan Disiplin Panitia Agama Panitia Moral

201 2
75%

201 3
85%

201 4
95%

ETR

Kempen Anti Dadah

3 Tahun

Kumpulan murid yang dikenalpasti

Guru PPDA AJK Badan Disiplin Guru Bimbingan Penceramah

75%

85%

95%

Membentuk sifatsifat sosial yang positif

Karnival Anti Dadah

3 Tahun

Kumpulan murid yang terpilih

Guru PPDA Guru Bimbingan

70%

80%

90%

Membentuk pelajar yang stabil emosinya dan mematuhi peraturan yang ditetapkan

Kempen Anti Rokok

3 Tahun

Semua murid

Guru PPDA AJK Badan Disiplin Guru Bimbingan Guru Kelas

75%

85%

95%

CARTA GANTT 2012 UNIT PPDA


BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Program Cuma Lima Minit Pertandingan Boria Deklmasi sajak Melukis poster Ceramah Menulis esei Kempen Anti Rokok Kempen Anti Dadah JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO S SEPT OKT NOV

PELAN TAKTIKAL PPDA 2012


Matlamat strategik Matlamat Khusus : Menjelang akhir 2014 , tiada pelajar yang merokok. : Pada akhir 2014, semua pelajar mengetahui tentang dadah dan tidak sama sekali melibatkan diri dengan unsur-unsur yang boleh menjurus ke arah dadah.
Pengawai bertanggungja wab Guru PPDa Guru PJK tahap 2 Guru PPDa Guru pembimbing Guru PPDa Guru pembimbing Guru PPDa Guru pembimbing Guru PPDa Guru pembimbing Guru PPDa Guru BM Anggara n kos Tarikh jangkaan Sepanjan g tahun 3 kali setahun Latihan 4 bulan 1 kali Tarikh laksana Jan Nov Mac Julai Mei Indikator kejayaan Semua tajuk tentang dadah dihebahkan kepada murid. Mencungkil bakat murid. Mencungkil bakat murid. Sampaikan mesej dadah dalam abstrak. Pendedahan maklumat lebih jelas. Melahirkan pendadapat dan idea Catata n

BI L 1

Aktiviti Program Cuma Lima Minit Pertandingan Boria

Deklmasi sajak

Melukis poster

1 kali

Mei

Ceramah

Okt

Okt

Menulis esei

1 kali

April

Kempen Anti Rokok

Guru PPDa Guru PJK tahap 2 Guru PPDa Guru pembimbing

1 kali

Okt

yang bernas. Pendedahan maklumat lebih jelas bahaya merokok. Pendedahan maklumat lebih jelas tentang dadah.

Kempen Anti Dadah

1 kali

Okt

PELAN OPERASI
Nama Projek / Aktiviti : Program Cuma Lima Minit LANGK AH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Ucapan Gb Bentang kertas konsep Agihan tugas Tetapkan tarikh Hal-hal lain Persiapan buku Cuma Lima Minit Mengedarkan buku Cuma Lima Minit Kepada guru PJK tahap 2 dan menyatakan penggunaannya. TANGGUNGJAWAB Guru Besar HEM TEMPOH 1 hari STATUS

Guru PPDa

3 hari

Guru PPDa

5 hari

Guru PJK menjalankan tugas dalam kelas mengikut jadual waktu. Mesyuarat dan post mortem

Guru PJK

Sepanjang Tahun

Guru PPDa

1 hari

Nama Projek / Aktiviti : Pertandingan mendeklamasi Sajak


LANGK AH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Ucapan Gb Bentang kertas konsep Agihan tugas Tetapkan tarikh Hal-hal lain Persiapan Mencari bahan Mencari murid yang berbakat Melatih murid TANGGUNGJAWAB Guru Besar HEM TEMPOH 1 hari STATUS

Guru PPDa Guru pembimbing

2 minggu

Guru PPDa Guru pembimbing Guru PPDa

3 minggu

Pertandingan

I hari

Guru pembimbing 5 Mesyuarat dan post mortem Guru PPDa 1 hari

Nama Projek / Aktiviti : Pertandingan Boria


LANGK AH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Ucapan Gb Bentang kertas konsep Agihan tugas Tetapkan tarikh Hal-hal lain Persiapan Memilih murid Mencari bahan yang sesuai Melatih TANGGUNGJAWAB Guru Besar HEM TEMPOH 1 hari STATUS

Guru PPDa Guru pembimbing

2 minggu

Guru PPDa Guru pembimbing Guru PPDa Guru pembimbing

3 bulan

Pertandingan

1 hari

Mesyuarat dan post mortem

Guru PPDa

1 hari

Nama Projek / Aktiviti : Melukis poster


LANGK AH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Ucapan Gb Bentang kertas konsep Agihan tugas Tetapkan tarikh Hal-hal lain Persiapan Memilih murid Mencari bahan yang sesuai Persediaan alatan melukis Melatih Pertandingan TANGGUNGJAWAB Guru Besar HEM TEMPOH 1 hari STATUS

Guru PPDa Guru pembimbing

3 hari

3 4

Guru PPDa Guru pembimbing Guru PPDa Guru pembimbing

2 minggu 1 hari

Mesyuarat dan post mortem

Guru PPDa

1 hari

Nama Projek / Aktiviti : Menulis esei


LANGK AH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Ucapan Gb Bentang kertas konsep Agihan tugas Tetapkan tarikh Hal-hal lain Persiapan Penyediaa soalan Mengedarkan soalan kepada murid Pertandingan Menulis Esei TANGGUNGJAWAB Guru Besar HEM TEMPOH 1 hari STATUS

Guru PPDa Guru BM Guru PPDa Guru kelas Guru PPDa Guru kelas Guru PPDa

5 hari

3 bulan

1 hari

Penyemakan / penilaian untuk

3 minggu

memilih yang terbaik

Guru BM

Nama Projek / Aktiviti : Ceramah , Kempen Anti Rokok , Kempen Anti Dadah
LANGK AH 1 PROSES KERJA Mesyuarat Ucapan Gb Bentang kertas konsep Agihan tugas Tetapkan tarikh Hal-hal lain Persiapan Memilih penceramah Mencari bahan pameran Perbincangan penerimaan/penolakan Ceramah / Pameran Mesyuarat dan post mortem TANGGUNGJAWAB Guru Besar HEM TEMPOH 1 hari STATUS

Guru PPDa

2 minggu

3 4 5

Guru PPDa Guru PPDa Guru PPDa

3 bulan 1 hari 1 hari