PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran Tunjang Pembelajaran Tajuk Sub Tajuk Bil. Murid

: Pendidikan Jasmani : 1 Kecergasan Fizikal :1.5 Ketangkasan

Tarikh Masa Tahun

: 03.06.2011 : 7.30a.m. – 8.00a.m. : 1 Cempaka

: Skip Dan Melompat Sambil Menukar Arah :14 orang

Hasil Pembelajaran: Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: 1. Psikomotor 2. Kognitif : Melakukan 2 daripada 3 aktiviti ketangkasan dengan betul dan selamat. : Menyatakan dua daripada tiga aktiviti ketangkasan yang telah di lakukan Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti . 3. Afektif : Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan. Mematuhi peraturan semasa melakukan aktiviti.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melakukan aktiviti ketangkasan lari dan tukar arah ketika bermain. Penerapan Nilai Alatan Strategi : Mematuhi peraturan, bekerjasama, bertoleransi beratu padu : 1kapur, carta, 1 wisel,kertas warna(penanda kumpulan),kertas mahjong,skital. : Berpusatkan Guru

27

main peranan 28 . Seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki di pilih menjadi buaya. wisel Kaedah : deduktif ii. ii. 5 minit Aktiviti / Isi Pelajaran Permaianan ‚“kambing dengan buaya“. v.PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI Langkah/ Masa Permulaan Pemanasan badan. iv. Ketangkasan yang baik membolehkan kita bertindak dengan cepat. iii. Anak-anak kambing akan berada di belakang ibu kambing. Fokus / Butir Pengajaran Dan Pembelajaran i. kerjasama Teknik : i. Ibu kambing akan berada di hadapan untuk menyelamatkan anak kambing dari di gigit buaya. Skital ii. Murid diasingkan mengikut jantina. = Guru KBKK: Nilai : i. = Murid Konsep Ketangkasan: Kecekapan mengubah arah dan posisi badan dengan cepat semasa melakukan aktiviti. Permainan Organisasi Catatan / ABM ABM: i. Bersatu padu ii. Guru menerangkan konsep ketangkasan kepada muridmurid dan mengaitkan permainan dengan konsep ketangkasan.

wisel KBKK: Nilai : iii. Permainan Aktiviti / Isi Pelajaran Aktiviti: Skip Dan Tukar Arah Organisasi Dua kumpulan. Murid menyertai pertandingan kecil antara kumpulan bagi aktiviti skip dan tukar arah. Bermula Bermula Kaedah : deduktif Teknik : i. 2. 4. Bersatu padu kerjasama Skip Dan Tukar Arah 29 . Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Skital ii. 3. iaitu oren dan hijau. kumpulan A Kumpulan B Catatan / ABM ABM: i. Murid melakukan aktiviti lari skip dan tukar arah mengikut susunan skital. Kumpulan yang dahulu menamatkan aktiviti ini dikira sebagai pemenang.PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI Langkah/ Masa Langkah 1 (5 minit) Fokus / Butir Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Guru menyusun dua baris skital secara zigzag dengan jarak 1 m bagi setiap baris.

30 = Petak kuadran = Murid = Guru Kaedah : deduktif Teknik : i. wisel Aktiviti / Isi Pelajaran Organisasi Catatan / ABM .Tangan disisi . ii.Lompat dengan kedua-dua kaki dan tukar arah mengikut urutan nombor. Bersatu padu kerjasama ABM: i. Kertas mahjong ii.PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI Langkah/ Masa Langkah 2 7 minit Fokus / Butir Pengajaran Dan Pembelajaran i. Setiap ahli dalam kumpulan akan melompat sehingga habis semua petak. Berikut adalah butir mengajar: .Badan tegak .Kedua-dua lutut di bengkokkan sedikit .Buka kaki seluas bahu . iii.Imbangkan badan semasa melakukan lompatan . Permainan KBKK: mengatur strategi Nilai : iv. Aktiviti 2 : “Lompat Kuadran 1-16“ Murid di minta untuk melompat dengan kedua belah kaki mengikut turutan pertak yang di sediakan iaitu 1-16.

Guru menerangkan cara-cara bernain kepada murid-murid: i. 3. kerjasama Permainan “Galah Panjang” Permainan Galah Panjang . manakala kumpulan hijau adalah “pengahalang”. kapur/masking tape. Sebagai penghalang. dan seorang penghalang di garisan melintang. 31  Aktiviti / Isi Pelajaran  Organisasi Dua berkumpulan Catatan / ABM Alatan/ABM: Skitel. Sebagai penyerang. Berhenti dan tukar peranan apabila salah seorang pemain penyerang berjaya disentuh. iv. matikan cubaan penyerang untuk melepasi halangan dengan sentuhan. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan melakukan aktiviti permainan “Galah Panjang”.PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI Langkah/ Masa Kemuncak (8 minit) Fokus / Butir Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Bersatu padu ii. iii. ii. Kumpulan oren adalah “penyerang”. Tempatkan seorang penghalang di garisan melintang. Kaedah : deduktif Teknik : Permaianan KBKK: mengatur strategi Nilai : i. 2. lepasi halangan tanpa disentuhi oleh penghalang.

iii. Menyilang kedua belah tangan. Duduk sambil melakukan beberapa pergerakan. Murid di minta duduk. v.PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI Langkah/ Masa Penutup (5 minit) Aktiviti / Isi Pelajaran 1. iv. Seorang murid memimpin rakan-rakan sekelas melakukan akiviti menyejukkan badan. KBKK: menjawab soalan Nilai : i. 2. vi. Menumpu kan perhatian murid ii. Refleksi Fokus / Butir Pengajaran Dan Pembelajaran 1. tapak kaki dirapatkan sambil menggoyangkan lutut. 32 . Gaya pokok melambai di tiup angin. Mengangkat bahu Melukis bulatan besar di udara. Tarik nafas sebanyak 3 kali bersama. 2. Organisasi Posisi interaksi guru dengan murid: Catatan / ABM ABM: Kaedah : deduktif guru Teknik : soal jawab i. Akiviti menyejukkan badan .

33 .PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI 3. Guru bertanya beberapa soalan kepada murid. .Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti . seperti: -Menyatakan dua daripada tiga aktiviti ketangkasan yang telah di lakukan .Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan.

PJM 3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI Refleksi guru : Komen pensyarah pembimbing: 34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful