PERTANDINGAN MENYUSUN ATUR PERANGGU MEJA HIDANGAN KERAIAN SECARA BUFFET MPV KATERING DAN PENYAJIAN SEKOLAH MENENGAH

PERINGKAT NEGERI JOHOR 2009 1. Penganjur Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Johor 2. Matlamat Untuk melahirkan guru, pelajar yang bertanggungjawab, kreatif, inovatif dan berpengetahuan serta mempraktikkan keilmuan yang dipelajari. 3. Objektif Pertandingan Melalui pertandingan ini adalah diharapkan akan dapat:3.1. Memupuk dan menggilap bakat pelajar. 3.2. Mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam modul pembelajaran Katering dan Penyajian di sekolah. 3.3. Melatih pelajar-pelajar supaya dapat berfikir dan bertindak dengan cepat secara kreatif dan inovatif ke arah menyelesaikan masalah. 3.4. Melahirkan pelajar yang kreatif merekacipta, membina dan merealisasikan pengetahuan pelajar dalam bidang reka bentuk. 4. Sasaran Semua Sekolah Menengah Negeri Johor yang mengambil matapelajaran MPV Katering dan Penyajian di bawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Johor. 5. Strategi Perlaksanaan Peringkat Negeri 5.1. Pertandingan di peringkat negeri hendaklah dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Johor. 5.2. Satu Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana pertandingan peringkat negeri perlu diwujudkan. 5.3. Jawatankuasa pertandingan peringkat negeri hendaklah menetapkan tarikh perlaksanaan pertandingan peringkat negeri dan seterusnya memaklumkannya ke daerah-daerah. 5.4. Perbelanjaan dan hadiah-hadiah pertandingan peringkat negeri dibawah tanggungan penganjur.

6. Aspek Pertandingan Penilaian pertandingan dijalankan dalam aspek-aspek berikut:Tema pertandingan menyusun atur peranggu meja hidangan keraian secara buffet seramai 10 – 20 orang tetamu 6.1. Pemarkahan akan diambil kira berdasarkan:6.1.1.Menyediakan Pelan Lantai Meja Buffet (bersesuaian dengan menu) 6.1.2.Kad Menu 6.1.3.Kreativiti 6.1.4.Kerjasama kumpulan 6.1.5.Kesesuaian berasaskan tema 6.1.6.Konsep susun atur 6.1.7.Kesesuaian pakaian pramusaji 6.1.8.Kekemasan dan persembahan peranggu meja 6.1.9.Kebersihan peralatan 7. Peraturan Pertandingan 7.1. Pertandingan ini berbentuk aktiviti di mana pelajar-pelajar bekerjasama dalam satu kumpulan menyusun atur peranggu meja. 7.2. Pertandingan ini terbuka kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 sekolah menengah yang menawarkan matapelajaran Katering dan Penyajian. Setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang peserta. 7.3. Setiap kumpulan akan menghasilkan sebuah kad menu dan pelan lantai susunan buffet berdasarkan tema yang dipilih. Menu hendaklah berdasarkan Modul Pembelajaran Katering dan Penyajian tingkatan 4 dan tingkatan 5. 7.4. Susun atur perlu disiapkan ditempat pertandingan. 7.5. Semua bahan dan alatan asas disediakan oleh sekolah yang mengambil bahagian. Meja Kayu pelajar sebanyak 6 buah akan di sediakan oleh pihak penganjur untuk setiap penyertaan yang bertanding. 7.6. Setiap sekolah yang mengambil bahagian dikehendaki menyusun atur peranggu buffet untuk 10-20 orang tetamu. 7.7. Keluasan pertandingan 10 kaki persegi. 7.8. Guru pengiring diberi masa selama 10 minit berbincang bersama pelajarpelajar dalam tempoh masa yuang ditetapkan oleh pihak penganjur sebelum pertandingan dan tidak dibenarkan membantu pelajar semasa pertandingan dijalankan. 7.9. Tempoh untuk menyusun atur peranggu buffet adalah selama 2 jam setengah. 10 Markah

05 Markah 20 markah 05 markah 20 markah 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah

7.10.Semua peserta yang mengambil bahagian mestilah berpengetahuan berkenaan jenis peranggu buffet yang disediakan. 7.11.Pakaian peserta (pramusaji) mestilah bersesuaian. 7.12.Keselamatan pelajar adalah tanggungjawab bersama. 7.13.Pihak penganjur berhak meminda mana-mana syarat dan kriteria pertandingan dari masa ke semasa demi kepentingan pengurusan serta objektif pertandingan. 8. Tarikh Pertandingan 8.1. Peringkat Negeri pindaan) 9. Hadiah 9.1. Hadiah di peringkat negeri:9.1.1.Johan 9.1.2.Naib Johan 9.1.3.Ketiga 9.1.4.Saguhati 9.1.5.Sijil Penyertaan 9.2. Cenderamata / Saguhati pengadil serta sijil 10. Ahli Jawatankuasa 10.1.Ahli Jawatankuasa Persiapan Tempat dan Peralatan SMK Dato” Penggawa Barat, Pontian. SMK Telok Kerang (menyediakan 6 buah meja kayu untuk setiap penyertaan) 10.2.SMK Dato’ Onn, Batu Pahat Ahli Jawatankuasa Buku Program(Brosur) 10.3.Semua sekolah yang bertanding Ahli Jawatankuasa Kebersihan :- 24 hingga 25 April 2009 (tertaktuk kepada

11. Senarai nama sekolah bertanding. a. SMK Dato’ Abdul Rahman Yassin, Johor Baharu b. SMK Bandar Tenggara, Kulai c. SMK LKTP Belitong, Kluang d. SMK Air Tawar 2, Kota Tinggi e. SMK Dato Onn, Batu Pahat f. SMK Senggarang, Batu Pahat g. SMK Pekan Baru, Muar h. SMK Telok Kerang, Pontian. i. SMK Dato Bentara Dalam, Segamat j. SMK Anjong Batu, Mersing. 12. Senarai nama cadangan pengadil:a. Pn. Shariza binti Shorkan - Ketua Pengadil (SMK Pasir Gudang, Johor Bahru) b. Pn Siti Radziah binti Mohd Said SMK Tengku Aris Bendahara,Kluang, Johor) c. Pn Sutinah binti Abdullah (178 Jalan Badik, Kampnung Melayu 81000, Kulai Jaya. Johor)

DAERAH MUAR

DAERAH PONTIAN

PINTU KELAS

DAERAH JOHOR BAHRU

DAERAH BATU PAHAT 2

DAERAH SEGAMAT

PINTU KELAS

DAERAH KOTA TINGGI

DAEARAH KLUANG

PINTU KELAS

DAERAH M ERSING

DAERAH KULAI

DAERAH BATU PAHAT 1

PELAN KEDUDUKAN KUMPULAN PERTANDINGAN

PERTANDINGAN MENYUSUN ATUR PERANGGU MEJA HIDANGAN KERAIAN SECARA BUFFET MPV KATERING DAN PENYAJIAN SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR 2009

NAMA SEKOLAH :.............................................................................................................................. NAMA GURU PENGIRING DAN NO KAD PENGENALAN .............................................................................................................................

NAMA PESERTA

BIL

NAMA

NO KAD PENGENALAN

KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN MENYUSUN ATUR PERANGGU MEJA HIDANGAN KERAIAN SECARA BUFFET MPV KATERING DAN PENYAJIAN SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR 2009

BIL

NAMA SEKOLAH

KEDUDUKAN

Dengan ini saya mengesahkan keputusan seperti di atas.

T. Tangan dan Pengesahan Ketua Hakim .................................................................. Nama :Tarikh :-

KATERING DAN PENYAJIAN PERTANDINGAN MENYUSUN ATUR PERANGGU MEJA HIDANGAN KERAIAN SECARA BUFET Jawatan Kuasa Naib Pengerusi : Pn Mahani binti Parmin SMK Bandar Tenggara Kulai Setiausaha : En Shamsul Sazali Bin Salimin SMK Telok Kerang Pontian

Penyelaras Pertandingan : Pn Sharifah binti Mohamad Salleh SMK Pekan Baru Muar Ketua Hakim : Shariza Binti Shorkan SMK Pasir Gudang ( 1 ) Johor Bahru Hakim 1 Hakim 2 AJK: Persediaan Tempat : En Shamsul Sazali Bin Salimin SMK Telok Kerang Pontian Buku Program ( Brosur ) : Izwan Bin Abd Latif SMK Dato onn Batu Pahat Kebersihan : SMK Senggarang Batu Pahat ( K ) SMK Dato Abd Rahman Yassin Johor Bahru SMK Bentara Dalam Segamat SMK Air Tawar Kota Tinggi SMK Anjung Batu Mersing SMK LKTP Belitong Kluang : Pn Siti Radziah Binti Mohd Said SMK Tengku Aris Bendahara Kluang : Pn Sutinah binti Abdullah Tiara Anggun, Kulai, Johor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful