Anda di halaman 1dari 1

Sistem Fail Kurikulum SK Paris 3 Kinabatangan

BIL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SISTEM FAIL
XBA2241/600/01/01
XBA2241/600/01/02
XBA2241/600/01/03
XBA2241/600/01/04
XBA2241/600/01/05
XBA2241/600/01/06
XBA2241/600/01/07
XBA2241/600/01/08
XBA2241/600/01/09

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

XBA2241/600/01/10
XBA2241/600/01/11
XBA2241/600/01/12
XBA2241/600/01/13
XBA2241/600/01/14
XBA2241/600/01/15
XBA2241/600/01/16
XBA2241/600/01/17
XBA2241/600/01/18
XBA2241/600/02
XBA2241/600/03
XBA2241/600/03/01
XBA2241/600/03/02
XBA2241/600/03/03
XBA2241/600/03/04
XBA2241/600/03/05
XBA2241/600/03/06
XBA2241/600/04
XBA2241/600/04/01
XBA2241/600/04/02
XBA2241/600/04/03
XBA2241/600/04/04
XBA2241/600/05
XBA2241/600/05/01
XBA2241/600/05/02
XBA2241/600/05/03
XBA2241/600/05/04
XBA2241/600/05/05
XBA2241/600/05/06
XBA2241/600/05/07
XBA2241/600/05/08
XBA2241/600/06
XBA2241/600/07
XBA2241/600/08

Setiausaha Kurikulum 12022013

KETERANGAN
SURAT PEKELILING / IKHTISAS
JEMPUTAN MESYUARAT KURIKULUM
MINIT MESYUARAT
PENGURUSAN KURIKULUM
PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN
CARTA ORGANISASI
KEWANGAN
PEMANTAUAN & PENCERAPAN (E-CERAP)
PEMANTAUAN & PENCERAPAN KENDIRI
(SKPM)
SOALAN UPSR
JADUAL WAKTU INDUK
JADUAL WAKTU KELAS
JADUAL WAKTU INDIVIDU
LAPORAN EXCEL
LAPORAN LINUS
LAPORAN PBS
SENARAI SPBT YANG DIGUNAKAN GURU
SURAT JEMPUTAN
PANATIA MATAPELAJARAN
PENILAIAN & PEPERIKSAAN UPSR
PENGURUSAN PEPERIKSAAN
SLIP KEPUTUSAN UPSR
ANALISA KEPUTUSAN UPSR
PENDAFTARAN UPSR
KEPUTUSAN AMALI
POST MORTEM UPSR
PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH
PENGURUSAN PEPERIKSAAN
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
ANALISA PEPERIKSAAN
POST MORTEM
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
PROGRAM PENINGKATAN UPSR
PROGRAM PENGHAYATAN / PEMULIHAN
PROGRAM NILAM
PROGRAM MOTIVASI
SEMINAR SKEMA PEMARKAHAN
SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN
LAWATAN
KEM BESTARI SOLAT
RESOS PENDIDIKAN
PPSMI
JAWATAN KUASA AKADEMIK

CATATAN

JADUAL/SURAT/DLL