Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

Tarikh Masa Tahun Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 8 Februari 2013 : 8.30 pagi hingga 9.30 pagi : 4 Sarjana 2 : Bahasa Melayu : Warisan Negara : Melawat ke Muzium Negara

Fokus Utama 7.1 tersirat. Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Fokus Sampingan 1.5 Aras 1 (i) Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat. Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan

Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membaca petikan dialog dengan mengikut intonasi dan sebutan yang betul. 2. Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan bacaan. 3. Menjawab tiga daripada lima soalan mengenai sinonim.

Sistem Bahasa

: Tatabahasa (sinonim). Kosa kata (batu bersurat, replika, diteroka). Sebutan dan intonasi (dialog).

Pengisian Kokurikulum : Ilmu Sejarah, Kebudayaan. Nilai murni Hemah tinggi dan kerajinan. KBT Kemahiran berfikir dan kajian masa depan.

BBM

: Komputer riba, slaid, buku teks, kotak misteri.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melawati Muzium Negara.

Masa/Langkah

Isi Pelajaran Video lawatan ke Muzium Negara.

Aktiviti P&P 1-Guru menayangkan video lawatan ke Muzium Negara kepada murid-murid. KBT BBM

Catatan

-slaid power point -komputer riba

Set Induksi (5 minit)

2-Guru bersoal jawab mengenai apa yang mereka faham mengenai video yang ditayangkan. Lakonan semula 1-Guru

-Kemahiran berfikir

BBM -kotak misteri -kad watak -slaid

dialog yang terdapat mengedarkan kotak di buku teks misteri yang

halaman tujuh puluh mengandungi lima. watak-watak yang akan dilakonkan oleh murid. 2-Berdasarkan kad Langkah 1 (20 minit) watak, murid diarahkan untuk melakonkan watak yang mereka perolehi. 3-Guru menerangkan maksud dialog yang dibawa oleh muridmurid.

KBT -kinetetik

Teknik -lakonan

Soalan pemahaman berdasarkan teks dialog.

1-Guru mengedarkan lembaran kerja soalan pemahaman

BBM -lembaran kerja

Teknik -latihan

Langkah 2 (20 minit)

berdasarkan teks dialog.

2-Murid diarahkan menjawab soalan secara lisan dan bertulis. Sinonim 1-Guru menerangkan mengenai sinonim. 2-Guru bersoaljawab Langkah 3 (10 minit) mengenai contohcontoh sinonim. 3-Murid diarahkan membuat teks silang kata sinonim dan berbincang bersama-sama. Rumusan isi Penutup (5 minit) pelajaran Kognitif- guru merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai murni. Nilai -Hemah tinggi Teknik -permainan bahasa BBM -slaid power point -lembaran kerja

Anda mungkin juga menyukai