Anda di halaman 1dari 18

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN 6 2013

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM 2013 Minggu
1 2.1.2013 4.1.2013

Bidang - Tajuk
Menggambar Tajuk: Gambar Negatif dan Positif (kaedah lukisan)

Hasil Pembelajaran
Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding.

Objektif
Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat lakaran gambar. 2. Mewarna bahagian objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan negatif. 3. Mewarna bahagian latar dengan warna hitam untuk menimbulkan kesan negatif. 4. Menyatakan perasaan diri terhadap kegiata yang dijalankan.

Cacatan

2 7.1.2013 11.1.2013

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Corak (kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan secara simetri. 2. Menghasilkan corak dan rekaan secara simetri. 3. Mengunting hasil lipatan yang telah dibuat

3 14.1.2013 18.1.2013

Membentuk dan Membuat Membina Tajuk : Mobail Kasih Sayang (kaedah mobail)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melukis dan memotong lakaran bentuk hati. 2. Mengantung bentukbentuk hati pada penyangkut baju untuk dijadikan mobail. 3. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

4 21.1.2013 25.1.2013

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Kelarai (kaedah anyaman)

Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisio Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti muridmurid. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

5 29.1.2013 1.2.2013

Menggambar Tajuk: Corak cetakan (kaedah cetakan)

Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Melakar dan memotong permukaan ubi kentang mengikut bentuk yang dikehendaki.

2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

6 4.2.2013 8.2.2013

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Bunga Tulip (cetakan atau capan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melakar dan menebuk gambar bunga tulip. 2. Membuat garisan grid di atas kertas lukisan. 3. Menerap motif ke atas kertas lukisan dengan menggunakan plat yang telah dibuat. 4. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

7 11.2.2013 15.2.2013

CUTI TAHUN BARU CINA

8 18.2.2013 22.2.2013

Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Bekas Serbaguna (kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat bekas serbaguna menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan bekas serbaguna dengan menggunakan teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Mengenal Kraf Tradisional

9 25.2.2013 1.3.2013

Tajuk: Kelarai (kaedah anyaman)

Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisio Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti muridmurid. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

9 19.3.2012 23.3.2012

Bidang : Menggambar Tajuk: Pemandangan di tepi laut Kegiatan: Melukis dan mewarnakan gambar teknik lukisan Menggambar Tajuk: Bentuk Geometri (kaedah ton warna)

Aras 1 1. Mengenali pandangan jauh dan dekat 2. Mengetahui benda-benda yang terdapat di tepi laut. Aras 2 1. Murid melukis gambar dengan pensil 2. Murid mewarna gambar dengan warna air Aras3 1. Murid mempamerkan hasil lukisan 2. Mengadakan perbincangan

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang di pelajari. 2. Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen asas seni lukis dalam penghasilan

10 4.3.2013 8.3.2013

Aras 1 1. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran Mengikut ton atau arah cahaya. 2. Menghasilkan lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah.

11 11.3.2013 15.3.2013

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk : Sapu Tangan (kaedah ikatan dan celupan)

Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja alam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. 2. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

12 18.3.2013 22.3.2013

UJIAN SELARAS 1

13 25.3.2013 29.3.2013 14 1.4.2013 5.4.2013


Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Burung (kaedah origami)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. 2. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

15 8.4.2013 12.4.2013

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Hiasan Dinding (Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 2 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Aras 3 1. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. 2. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. 3. Menghasilkan hiasan dinding secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

16 15.4.2013 19.4.2013

Menggambar Tajuk : Makhluk Asing (Kaedah catan)

Aras 1 1. Memerhati tayangan mengenai cerita makhluk asing. Aras 2 1. Meniru dan melakar gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 3 1. Mewarna lakaran makhluk asing dengan teknik catan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggambarkan secara lisan tentang makhluk asing yang telah ditayangkan oleh guru. 2. Membuat lakaran secara spontan berdasarkan pemerhatian. 3. Mewarna lakaran makhluk asing.

17 22.4.2013 26.4.2013

Membuat Rekaan Corak Tajuk: Rama-rama (Kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan secara simetri. 2. Menghasilkan corak dan rekaan secara simetri. 3. Mengunting hasil lipatan yang telah dibuat.

18 30.4.2013 3.5.2013

Bidang: Membuat corak dan rekaan Tajuk: Batik Malaysia Kegiatan: Menghasilkan motif berdasarkan floran dan fauna dengan menggggunakan teknik resis

Aras 1 1. Mengaplikasikan elemen Asas Seni reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah ) yang indah untuk berinteraksi. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu dalam kegiatan menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakn gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu corak batik 2. Mengenal dan menghubungkaitkan aktiviti Seni Visual dengan matapelajaran lain yang menhasilkan idea yang kreatif

19 6.5.2013 10.5.2013 20 13.5.2013 17.5.2013


Membentuk dan Membina Tajuk: Beg Kertas (kaedah pembungkusan)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

21 20.5.2013 24.5.2013

Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Beg Kertas (kaedah pembungkusan)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

22 27.5.2013 7.6.2013 23 10.6.2013 14.6.2013


Bidang : Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Beg kertas saya Kegiatan: Membuat corak pelbagai teknik bagi menghasilkan beg kertas

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN

Aras 1: 1. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2: 1. Membuat lakaran reka bentuk corak. Aras 3. 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik struktur dan hiasan

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi dalam kehidupan seharian 2. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk dan corak bagi menghasilkan beg kertas yang menarik 3. Membentuk dan membuat beg kertas yang menarik dengan menggunakan pelbagai teknik, struktur dan hiasan yang sesuai

24 17.6.2013 21.6.2013
.

Bidang: Mengenal kraf tradisional Tajuk: Mobail Ikan Kegiatan: Menghasilkan mobail ikan dengan menggunakn teknik anyaman

Aras 1 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional 3. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakn bahan sebenar Aras 2 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengenali dan mengetahui sifat dan bahan yang digunakan 2. Mengenal dan menghargai kraf tradisional tempatan 3. Memperolehi idea dari perbincangan kearah konsep mobail ikan dengan teknik anyaman

25 24.6.2013 28.6.2013

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Kuda Kepang (kaedah lakaran dan guntuingan)

Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. 2. Membuat lakaran bentuk kuda. Aras 3 1. Mengunting lakaran yang telah dihasilkan. 2. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan alat dan teknik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dalam membina sesuatu alat permainan. 2. Menari dengan kuda kepang. 3. Menghasilkan kuda kepang sebagai alat permainan. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri dan rakan.

26 1.7.2013 5.7.2013

Menggambar Tajuk: Keindahan Alam (kaedah resis)

Aras 1 1. Menggambar dan menggunakan pelbagai bahan teknik melalui penerokaan. Aras 2 1. Memilih dan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai dengan penghasilan gambar. Aras 3 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. 2. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami konsep resis. 2. Meningkatkan kemahiran mengolah warna. 3. Menerapkan nilai mencintai alam. 4. Menyatakan perasaan diri terhadap kegiatan yang dijalankan.

27 8.7.2013 12.7.2013

Membuat Corak dan Rekaan Tajuk: Kuda Kepang (kaedah cetakan bermotifkan kulit haiwan)

Aras 2 1.Mengolah motif berdasarkan ojek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menghasilkan corak dengan menggunakan warna yang sesuai.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. 2. Menghias kuda kepang dengan corak yang dihasilkan. 3. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

28 15.7.2013 19.7.2013

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Hiasan Dinding (Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 2 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Aras 3 1. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. 2. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. 3. Menghasilkan hiasan dinding secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

29 22.7.2013 26.7.2013 30 29.7.2013 2.8.2013

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2013 / UJIAN SELARAS 2

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Labu Sayong (Mengenal kraf tradisional menggunakan kaedah picitan)

Aras 1 1. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan tembikar. Aras 2 1. Menghasilkan kraf tradisional menggunakan plastesin dengan mengikut proses sebenar. Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan bahan dan teknik. 2. Membuat penyataan secara lisan tentang Hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan Tentang tembikar. 2. Membentuk tembikar melalui proses lingkaran dan picitan. 3. Menghasilkan labu sayong secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

31 5.8.2013 7.8.2013

Menggambar Tajuk: Kampung Saya (Menggambar menggunakan kaedah kolaj)

Aras 1 1. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran memotong dan menyususn. 2. Menyedari bahawa kolaj dapa menimbulkan permukaan yang timbul. 3. Menghasilkan kolaj kampung saya daripada pelbagai bahan kekacang.

32 12.8.2013 16.8.2013 33 19.8.2013 23.8.2013


Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Hiasan dinding (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah filiografi)

CUTI SEKOLAH PENGGAL 2 DAN HARI RAYA AIDILFITRI

Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja alam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat corak dengan menyilang benang pada nombor yang sama pada arah yang bertentangan. 2. Meningkatkan kemahiran mengira. 3. Menghasilkan filiografi secara kreatif.

34 26.8.2013 30.8.2013

Bidang : Menggambar Tajuk : Rama-rama

Aras 1 1. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinterasksi.

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mempertingkatkan kemahiran teknik dan mempelbagaikan bahan dalam membuat gambar. 2. Mempertingkatkan daya kreatif dalam membuat gubahan. 3. Menyedari terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh mewujudkan pelbagai jenis bahan yang boleh mewujudkan pelbagai jalinan untuk gambar. 4. Mempelbagaikan idea susunan yang kreatif

Kegiatan: Menghasilkan gambar rama-rama dengan menggunakan teknik mozek

Aras 2 1. Menggambarkan berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

35 2.9.2013 6.9.2013

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Keris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis, menggunting dan mencantum.)

Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiannya. Aras 2 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis, menggunting dan mencantuma) Aras 3 1. Mewarnakan keris dengan menggunakan warna pilihan sendiri (krayon dan warna poster)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagianbahagian yang terdapat pada keris. 2. Memahami cara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. 3. Menghargai keris sebagai bahan warisan Melayu.

36 9.9.2013 13.9.2013

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Keris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis, menggunting dan mencantum.)

Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiannya. Aras 2 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis, menggunting dan mencantuma) Aras 3 1. Mewarnakan keris dengan menggunakan warna pilihan sendiri (krayon dan warna poster)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagian-bahagian yang terdapat pada keris. 2. Memahami cara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. 3. Menghargai keris sebagai bahan warisan Melayu.

37

CUTI HARI MALAYSIA


16.9.2013

37 17.9.2013 19.9.2013
Bidang: Membuat corak dan rekaan Tajuk: Flora dan Fauna Malaysia Kegiatan: Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik lipatan dan guntingan

PEPERIKSAAN UPSR 2013

Pada akhir pelajaran murid dapat: Aras 1 1. Menggunakan bahan gentian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan 2. Memahami motif flora dan fauna Aras 2 1. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas 2. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja Aras 3 1. Meneroka motif , bentuk, dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional

38 23.9.2013 27.9.2013

1. meningkatkan pengetahuan tentang konsep lipatan dan guntingan dalam menghasilkan corak yang menarik. 2. Memberi idea bagaimana corak dapat disusun agar kelihatan

2. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio

39 30.9.2013 4.10.2013

Bidang: Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Haiwan Fantasi Kegiatan Menghasilkan arca dari bahan terbuang

Aras 1 1. Menghasilkan arca menggunakn pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan 2. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 1. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan computer. Aras 3 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Meningkatkan kordinasi mata dan tangan murid dalam menghasil ciptaan robot yang menarik 2. Menggalakkan aspirasi individu yang kreatif 3. Mengetahui tentang perlunya imbangan dan kekukuhan dalam membuat binaan berstruktur. 4. Mengalami keseronokan dan kepuasan dari hasil ciptaan sendiri

40 7.10.2013 11.10.2013

Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Bakul Bunga Telur Kegiatan: Menghasilkan bakul bunga telur dengan menggunakan teknik anyaman

Aras 1 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional 3. MEnghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahasa sebenar. Aras2 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengetahui teknik asas anyaman 2. Mengetahui sifat bahan yang digunakan. 3. Mengenal dan menghargai kraf tradisional 4. Menghasilkan satu reka bentuk anyaman bakul bunga telur yang cantik

41 14.10.2013 15.10.2013 41 16.10.2013 18.10.2013


Menggambar Tajuk: Hidupan Laut ( Menggambarkan dengan kaedah mozek)

CUTI PERISTIWA / CUTI HARI RAYA KORBAN

Aras 1 1. Memilih dan melakar hidupan laut. Aras 2 1. Membuat aktiviti mozek dengan bimbingan guru tentang teknik susunan. Aras 3 1. Membuat mounting secara mozek pada gambar yang telah disiapkan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghargi alam sekitar. 2. Menyusun dan memanipulasi bahan kreatif.

42 21.10.2013 25.10.2013

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

43 28.10.2013 1.11.2013

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk: Kertas Pembalut Hadiah (Membuat rekaan corak dengan kaedah lipatan dan gosok warna air)

Aras 1 1. Mengetahu konsep gabungan lipatan dan gosokan menghasilkan tona warna yang menarik. Aras 2 1. Menggunakan gabungan warna yang sesuai untuk menghasilkan tona warna. Aras 3 2. Menghasilkan corak bunga yang menarik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan tona warna yang menarik hasil gabungan beberapa warna. 2. Meningkatkan kemahiran menggunakan campuran warna untuk menghasilkan tona warna yang menarik.

44 4.11.2013 8.11.2013

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Kereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan cantuman)

Aras 1 1. Memilih bahan yang sesuai seperti kotak. Aras 2 1. Menyusun dan membina model kereta. Aras 3 1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat ,bahan, teknik serta proses membuat model kereta. 2. Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat.

45 11.11.2013 15.11.2013

Menggambar Tajuk: Hidupan Laut ( Menggambarkan dengan kaedah mozek)

Aras 1 1. Memilih dan melakar hidupan laut. Aras 2 1. Membuat aktiviti mozek dengan bimbingan guru tentang teknik susunan. Aras 3 1. Membuat mounting secara mozek pada gambar yang telah disiapkan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghargi alam sekitar. 2. Menyusun dan memanipulasi bahan kreatif.

46 18.11.2013 1.1.2014

CUTI AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

AHMAD HAFIDZ BIN ROFIE@RAFIE SETIAUSAHA PANITIA PSV 2013

PUAN HJH HABIBAH BT BAKAR GURU BESAR SK GOMBAK SETIA