Dihiji poe aya jelema beunghar tapi sombong, nempo jelema teuboga mulungan sampah di hareupeun imahna.

: “Heh keur naon maneh kadieu pamulung, bau, kucel, miskin deuih..” Pamulung : " Punten pak abdi tibang bade nyandakan sampah nu di dieu Bu Sartono : “ aya naon sih pa diluar ngan rebut wae, ngagandengkeun deuihh,,!! Pa Sartono Bu Sartono : Iyeu tah aya pemulung dek mulungan sampah..!! : Ihhhhh… kade tah pak mulungan samapah tung tung namah maling weh..!! Pamulung : Astagfirulloh abdimah sanes rek kitu pak, Bu, abdi mah tibang bade mulungan samaph doing… Pak Sartono : Heg tah pulungan sampah, ngan kade weh anu aralusna tong di bawa,, Bu Sartono : Nya pak anu aralusn naman cuang jualan abeh boga duit..! Pa Sartono : Geus geus mangkat mangkat nam dasar gembel, bau Pamulung : Nya Pak Mangga Assalamualaikum….

Pak. Sartono

Sipamulung balik ka imahna nyaritakeun ka awewena manehna geus di hina ku jelema beunghar nu sombong, keur mulungan sampah : Pak tos uih… : Nya bu tadi meni nyeri hate teh dihina ku jelema beunghar…!! Awewe Pamulung : Astagfirulloh piraku pak, kajeun urang mah sabar we pasrah ka Allah keg e pasti aya babalesna.. Pamulung Awewe Pamulung : Nya bu,, dahar sareng naon atuh..??!! : Aya beuleum sampe Pak jeung jagong baruruk

Awewe Pamulung Pamulung

: Sabar we pak abdi ge palay sanes teu hoyong kumaha atuh da kayana kawas kieu… Pamulung : Nya kajeun lah… Poe na deui si pamulung mulungan sampah di jalan raya. Pamulung Pa Sartono : Astagfirulloh. maneh tah nu budge urang ngalakson wae ge… Bu Sartono : Ihhh mangkat nam tong deukeut deukeut jeung mobil urang bisi lecet..!! : Mantakna mangkat nam ulah deukeut deukeut dasar bau..!! Dina poe na isuk-isuk awewena pamulung rek magkat ka pasar dek neangan sesa-sesa sayuran nu aya di pasar. Pamulung Awewe Pamulung : Duh iraha dahar jeung lauk ngeunah tur ni’mat..??!! Pamulung Pak Sartono : Nya atuh bu abdiman teu gaduh acis. da tibang sakie sakiena ma’lum we nya pak.. Pa Sartono Pamulung Pa Sartono : Awas-awas-awas (tidit-tidit bari ngalakson) : Astagfirulloh al azim : Dasar pamulung bego ngahalangan-ngahalangan jalan wae bosen hirup maneh.. heeh meureun pak hayangan paeh dan hirupn nateh malarat wae.. jeung di olah jadi sayur. Bapak nu nabrak na oge : Heh maneh ka malah nyalahkeun ka urang. aprok deui jeung si jelema beunghar.!! Bu Sartono : Huhhh gadag ngan jelema eta wae.. Awewe Pamulung : Pa Abdi mangkat heula nya ka pasar. Si pamulung hamper ka tabrak ku mobilna si jelema beunghar.jeung uyah.. daek maneh ngagantian... bade neangan sayuran nu tos sesa… .

: Kadieukeun ges maneh mangkat tong deukeutdeukeut bau Poena deui. Pamulung : Abdimah tibang bade mulungan sampah doang pak. (Sabari mulungan balanjaan Bu Sartono) Bu Sartono : Buru-buru bersihan tah balanjaan. mun leumpang teh make mata atuhh .!! : Punten-punten tah balanjaan urang barahe.. aprok jeung Bu Sartono di pasar Bu Sartono : Duhh Saha iyeu nu nabrak ( Bari di lieuk) Ihh Manehhh si bau dasar..?? Bu Sartono : Nya masalah pisan. Masalah sareng Bapak. geuleuh meureun di cabakan ku maneh.. garagara maneh di tabrak… Awewe Pamulung : Maaf atuh bu. maneh geus bau kucel dasar pamulung ka komplek iyeu bau tercemar gara-gara maneh kadieu… Awewe Pamulung : Hayu pak cunag mangkat dari pada di dieu di hina . aprok jeung Pa Sartono... Pa Sartono : Aduhh pamulung bau kucel aya di tempat nu alus kieu.Pamulung Awewe Pamulung Pamulung : Nya Mangga Bu… : Assalamualaikum : Wa’alaikumsalam Teu kungsi lila awewe si Pamulung nepi ka pasar.!!! Awewe Pamulung Bu Sartono : Astagfirulloh...! Awewe Pamulung Bu Sartono : Iyeu bu balanjaan ku abdi tos di pulungan. pamulung mulungan sampah di komplek perumahan.. mangkat nam te pantes pamulung aya di tempat nu alus. Punten atuh Bu..

Pa Sartono jeung Bu Sartono dating ka ikmah pamulung erek menta maaf anu ges di lakukeun ka pamulung eta waktu keur beunghar keneh… Pa Sartono Pamulung + Awewena Pa Sartono Pamulung Bu Sartono : Assalamualaikum : Wa’alaikum salam : Punten : Mangga oh pa Sartono bade naon nya Pak. bu sartono..wae ku jelama beunghar anu te boga sopan santun jeng etika. Tapi pamulung jeung awewe na manggih ka bahagiaan. keur jelema eta anu sombong. Pamulung : Wios te kudu .. gede hulu.!! Pa Sartono : Nuhun nya Bu. Akibat do’ana pamulung di kabulkeun. Pa sartono jadi teu boga nanaon. jeung ngahina wae. RENGSE . pamulung jeung awewena pamulung hirup babrengan tur bahagia..?? : (Bari lutut ka pamulung jeung awewena) abdi sareng bapak bade menta maaf ka bapa sareng ibu tos ngahina jeung caci maki bapak sareng ibu. kumaha catana abdi ngabales ka baikan ibu sareng bapak.? Awewe Pamulung : (bari nantungkeun bu Sartono jeung pa Sartono) ku abdi tos di maafkankeun. pa sartono. tapi teu sombong. abdi sareng bapak mah ikhlas. Pa Sartono jeung Bu Sartono bingung rek cicing dimana. tur beunghar.. PESEN Jadi jelema ulah sok sombong. Abdi ge menta maaf bilih aya salah. batur.. saperti Pa Sartono jeung Bu Sartono..!! Akhirna. bias nateh ngahina jeng ngahina Pamulung : Nya Bu (ngomong duaan di tukangeun Pa Sartono jeung Bu Sartono) di doakeun sing malarat… Akhirna Pak Sartono Jeung Bu Sartono malarat. ka sombongan bakal mawa kahancuran. boboroning imah baju gee lap.

DRAMA BAHASA SUNDA SI KAYA NU SOMBONG JEUNG SI MISKIN NU BEUNGHAR Disusun ku : Kelompok 5 Feri Irawan Ela Nurlaela Roni Tri Apandi Vera Permatasari Hendar Herdiansyah Pa Sartono Bu Sartono Pamulung Awewe Pamulung Prolog SMPN 2 PANGKALAN KARAWANG 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful