Anda di halaman 1dari 13

Modul Pembangunan Insan (versi selepas pemurnian baru 2011) Diluluskan oleh JKP pada 28 Jan 2011(Dengan semakan

oleh Pakar Tarbiyyah IKRAM pada 28 Jan 2011) Modul 01

Pengenalan Modul 01 (Tamhidi) Definisi 01 (syarat kemasukan):

Peribadi yang memiliki: i) ii) iii) iv) sifat-sifat yang terpuji ciri-ciri asas Islami tidak dicemari sesuatu yang mengaibkan, dan tiada mempunyai hubungan dengan musuh Islam Objektif yang akan dicapai melalui modul 01 (Pencapaian @ Hasil yang ingin dicapai) Memahami asas-asas Islam yang umum dari sudut Aqidah, Syariah, Akhlaq dansebagainya. Secara detailnya: Peribadi yang memiliki sifat: i) ii) iii) iv) menyokong fikrah kita, mengambil berat untuk menyebarkan fikrah kita, mengambil berat isu-isu mengenai umat Islam, dan mempelajari beberapa mafahim asas dalam dakwah.

Tempoh : satu (1) tahun (Selepas satu (1) tahun dan telah tercapai objektif di atas, calon boleh dicadangkan untukditingkatkan ke modul seterusnya. Pengecualian boleh diberikan tidak lebih dari 2 bulan bagi yanglayak)

Modul 01 (Pindaan Jan 2011) (BEBERAPA PERHATIAN DALAM PELAKSANAAN) 1. Murabbi hendaklah membaca dan memahami objektif setiap subjek samada umum dan khususdengan teliti. Objektif yang perlu diambil fokus ialah: a. Objektif marhalah b. Ciri muwasafat marhalah c. Objektif setiap subjek yang diajar d. Objektif setiap bahagian dari subjek. e. Tambahan objektif lain berdasar pengalaman praktis.

2.Bahan (muhtawa) terbahagi kepada 2 jenis: a. Bahan asas b. Bahan tambahan.

3.Bahan asas adalah perlu dihabiskan dalam apa bentuk sekalipun (dalam pelbagai wasilah). Bahan tambahan boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk wasilah juga dan boleh digunakansebagai bahan perbincangan dalam halaqah dengan syarat bahan asasi perlu dihabiskan jugadalam bentuk wasilah yang lain. 4.Susunan didalam modul ini tidak menggambarkan keperluan untuk dilaksanakan secara urutandan rigid (tafsir, hadis dsb). 5. Wasilah pelaksanaan untuk setiap subjek lebih terbuka. Murabbi akan mengambil cara yangdifikirkan sesuai bagi subjek tersebut jika terdapat pilihan disebutkan (contoh: halaqah@bedahbuku@bacaan sendiri. Yang penting ialah ianya dilaksanakan dan mencapai objektif dari subjektersebut. 6. Jika sekiranya subjek untuk modul 01 tidak dapat dihabiskan pada jangkamasa yang telahditetapkan, murabbi hendaklah mencari inisiatif untuk mengadakan wasilah-wasilah lain bagimemastikan ianya dapat di habiskan. Kenaikan seorang mutarabbi ke modul seterusnya tidakmemaafkan dia dari

menghabiskan bahan asas sebelumnya. Murabbi seterusnya mesti mencari jalan untuk menghabiskan modul asas sebelumnya. (Maksud menghabiskan ialah melaluimuhtawa, menghadamkan, memahami dan mampu membentangkan fikrah dari bahan muhtawa tersebut). 7. Untuk peningkatan ke modul seterusnya, calun perlu menghabiskan sekurang-kurangnya 80%dari bahan asas. 8. Murabbi hendaklah memastikan setiap mutarabbi mempunyai hard-copy dan bukan soft-copy setiap bahan untuk modul. Usaha hendaklah dilakukan jika ada mutarabbi tidakmempunyai kemampuan memilikinya. 9. Masa dan cara perlaksanaan wasilah tarbiyyah adalah lebih terbuka. Murabbi perlu menyusunsendiri tempoh masa, pembahagian mukasurat buku mengikut masa yang sesuai. Yang pentingtajuk-tajuk mestilah di habiskan dalam tempoh 1 (satu) tahun. Jika sekiranya tidak dapatdihabiskan, maka mutarabbi hendaklah menghabiskan semasa dalam tahun kedua walaupunmereka telah menduduki modul 02. 10. Tajuk-tajuk tambahan modul 01 boleh dilaksanakan pada masa modul 02 dan keatas jikadirasakan perlu dan belum dibentangkan semasa tempoh 01. 11. Jika perlu, bahan-bahan dari Pra (00) akan digunakan semasa daurah/ mini daurah dan lain-lainwasilah jika dirasakan dapat memenuhi objektif yang akan di capai.

12. Sebarang perubahan, cadangan dan kreatif dari murabbi dialu-alukan oleh pihak Unit ManhajSekt. JKT IKRAM Pusat dan dimaklumkan kepada Tarbiyyah IKRAM Pusat. 13. Nuqaba digalakkan untuk menghabiskan semua buku/tajuk tambahan yang dicadangkan. 14. Rujukan tambahan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan setiap muwasofat juga tersedia.Pelaksana tarbiyyah boleh mendapatkan bahan tersebut dari Unit Manhaj Pusat, JKT Pusat.

Muwasofat 01 Ciri-ciri terperinci yang akan dicapai selepas tamat tarbiyyah tamhidi (01) 1.SALIMUL AQIDAH 1.1. Tidak menjampi kecuali dgn Quran Ma'thur 1.2. Tidak berhubung dengan jin 1.3.Tidak meminta bantuan dari orang yang berlindung kepada jin 1.4.Tidak menenung nasib 1.5.Tidak duduk kepada tukang tilik 1.6.Tidak mengusap-ngusap kubur 1.7.Tidak meminta bantuan dari simati 1.8.Tidak bersumpah dengan selain Allah swt 1.9.Tidak mempercayai kepada sial 1.10.Mengikhlaskan setiap amalan hanya utk Allah 1.11.Beriman kepada rukun iman 1.12.Beriman kepada azab dan nikmat kubur 1.13.Mensyukuri nikmat Allah swt ketika mendapatkan nikmat 1.14.Menjadikan syaitan sebagai musuh 1.15.Tidak mengikut jejak langkah syaitan 1.16.Menerima dan tunduk secara penuh kepada Allah swt dan menolak sesuatu yang diturunkan selainAllah

2.SHAHIHUL IBADAH 2.1.Tidak mengelak untuk azan 2.2.Menyempurnakan taharahnya 2.3.Mengambil berat dan bersungguh-sungguh untuk solat berjemaah 2.4.Mengambil berat dan bersungguh-sungguh untuk berjemaah dimasjid 2.5.Menyempurnakan dan memperelokkan solat 2.6.Melaksanakan Qiyamul-lail seminggu sekali 2.7.Menunaikan zakat 2.8.Menunaikan puasa wajib 2.9.Berpuasa sunnat sehari dalam sebulan 2.10.Niat melaksanakan haji 2.11.Menjaga adab-adab tilawah 2.12.Khusyu' dalam membaca Al-Quran 2.13.Menghafal satu juz dari Al-Quran 2.14.Beriltizam dengan bacaan Quran harian yang ditetapkan 2.15.Berdoa pada waktu-waktu utama 2.16.Menutup hari-harinya dengan bertaubat dan beristighfar 2.17.Berniat dalam setiap amalannya 2.18.Menjauhi dosa besar 2.19.Melaksanakan zikir pagi pada setiap hari 2.20.Melaksanakan zikir petang pada setiap hari 2.21.Mengingati Allah swt dalam setiap keadaan 2.22.Menunaikan nazar 2.23.Suka menyebarkan salam 2.24.Menahan anggota tubuh dari segala yang haram 2.25.Beritikaf pada bulan Ramadhan, jika boleh.

2.26.Sentiasa menjaga kebersihan gigi 2.27.Sentiasa berada dalam keadaan berwudhu dan suci sedaya mungkin

3.MATIINUL KHULUQ 3.1.Tidak takabbur 3.2.Mempunyai pendirian 3.3.Tidak berbohong 3.4.Tidak mencaci maki 3.5.Tidak mengutuk 3.6.Tidak mengumpat 3.7.Tidak berbuat fitnah 3.8.Tidak mengejek-ngejek orang lain 3.9.Tidak merendahkan sesuatu kumpulan 3.10.Tidak berkawan dengan yang jahat/ buruk perangai 3.11.Mengasihi orang yang lebih muda 3.12.Menghormati orang yang lebih tua 3.13.Memenuhi janji 3.14.Menundukkan pandangan 3.15.Menyimpan rahsia 3.16.Menutupi kesilapan orang lain 3.17.Memiliki ghiroh ( rasa cemburu ) pada keluarganya 3.18.Memiliki ghiroh ( rasa cemburu ) pada agamanya

4.QADIRUN 'ALAL KASBI 4.1.Menjauhi kerja/profesion haram 4.2.Menjauhi riba' 4.3.Menjauhi judi 4.4.Menjauhi penipuan 4.5.Menunai zakat 4.6.Membuat simpanan meskipun sedikit 4.7.Tidak menangguh-nangguhkan apa yang sepatutnya dibayar 4.8.Memelihara harta awam 4.9.Memelihara harta peribadi orang lain

5.MUTSAQQAFUL FIKRI 5.1.Mampu membaca dan menulis dengan baik 5.2.Membaca tafsir satu juz Al-quran 5.3.Memelihara hukum-hukum tilawah semasa membaca Quran 5.4.Menghafalkan separuh dari hadis al-Arba'in- Hadis 40 Imam Nawawi (1-20) 5.5.Menghafal 20 hadis dari Riyadhush- Sholihin 5.6.Mengkaji marhalah Makkiyah dan memahami ciri-cirinya 5.7.Mengenali 10 sahabat yang dijamin masuk syurga 5.8.Mengetahui hukum-hukum Toharah 5.9.Mengetahui hukum-hukum Solat 5.10.Mengetahui hukum-hukum Puasa 5.11.Membaca sesuatu yang diluar bidang kepakarannya selama 4 jam seminggu 5.12.Memahirkan diri dengan wasilah-wasilah moden 5.13.Mempunyai kesedaran terhadap serangan zionisme terhadap Islam

5.14.Mengetahui al-Ghazwu al-Fikriyy 5.15.Mengenali pertubuhan-pertubuhan yang diragui 5.16.Mengetahui bahaya pelan menhadkan bilangan keluarga 5.17.Dapat menjadi pendengar yang baik 5.18.Mampu memberikan pandangan dan pendapat 5.19.Menerima untuk melakukan kerja secara kolektif 5.20.Tidak merima syubhat (tuduhan palsu) yang dilemparkan ke atas kita

6.QAWIYYUL JISMI 6.1.Bersih tubuh badan 6.2.Bersih pakaiannya 6.3.Bersih tempat tinggal 6.4.Sentiasa komitmen mengikut sunnah dalam makan dan minum 6.5.Tidak berlebihan berjaga malam 6.6.Komitmen beriyadhah 2 jam seminggu 6.7.Bangun sebelum fajar 6.8.Mematuhi kaedah yang sihat dalam membaca 6.9.Meninggalkan tabiat merokok 6.10.Menghindari tempat-tempat tercemar 6.11.Menghindari kawasan yang mempunyai wabak penyakit

7.MUJAHIDUN LINAFSIHI 7.1.Menjauhi perkara haram 7.2.Menjauhi tempat-tempat lalai yang diharamkan 7.3.Menjauhi tempat-tempat maksiat

8.MUNAZHZHOM FI SYUUNIHI 8.1.Penampilan yang elok 8.2.Tidak ada hubungan dengan badan-badan yang menentang Islam

9.HARISHUN ALA WAQTIHI 9.1.Bangun awal 9.2.Menggunakan masa-masa tertentu untuk belajar

10.NAFIUN LI GHOIRIHI 10.1.Melaksanakan hak kedua ibu-bapa 10.2.Menyertai majlis-majlis kegembiraan orang lain 10.3.Membantu orang yang memerlukan 10.4.Memberi petunjuk orang sesat 10.5.Menikahi pasangan yang sesuai

BIL 1

SUBJEK Tafsir dan Tasawwur dariQuran*

Perlaksanaan Halaqah

RujukanUtama Tafsir AlWadhihJuz 30

Rujukan tambahan 1.Fi Zilal Quran 2.Mukhtasar IbnuKathir

Aqidah

Boleh di buat dalam salah satuatau lebih dari wasilah berikut:


i) halaqah ii) Daurah iii) Bedah buku iv) Bacaan sendiri

Kitab Tauhid(Zindani)

1.Aqidah Islam(Sayyid Sabiq) 2.Rububiyyah, Uluhiyyah dan Hakimiyyah(U.Alias) 3.Aqidah Islamiyyah(Banna) 4.Islam yang semestinya difahami (AliThontowi) 1.Al-Raheeq al-Makhtum (al-Mubarakfuri) 2.Fiqh Sirah fasamekah (alButi) Tambahan perlu 1: 4 khulafah ar-Rasyidin (Abu Bakar, Omar, Othman dan Ali) dan 6 orang lagi sahabat di jamin syurga. Rujukan tambahan: 1. Rijal Haula ar-Rasul(Khalid Mohd Khalid) 1. Al-Wafi 2. Arbain An-Nawawi Terjemahan Perkata (Pustaka Hidayah Ilahi Indonesia)

Ringkasan Isi Seluruh juz 30(Dibuat di dalam halaqahdengan penekanan surah-surah utama yangberkaitan untuk mencapaimuwasofat. Surahsurahbakinya dibuat melaluipembacaan sendiri.Senarai surah yang perluditekankan terdapat didalam lampiran) Kitab Tauhid Jilid 1(Fasal 1 hingga akhirfasal 16)Gunakan bukutambahan untuk tajukyang sama.

Sirah Nabawiyyah

Gambaran Kehidupan Sahabat

Boleh di buatdalam salah satuatau lebih dariwasilah berikut: i) Halaqah ii) Daurah Boleh di buat dalam salah satu atau lebih dari wasilah berikut: i) Mukhayyam ii) mabit

Sirah Nabi saw(as-Sibaie)

Seluruh buku Sirah al-SibaI (dari awal Kelahiran-kewafatan) Penekanan pada fasa Makkiyyah

65 GambaranKehid upanSahabat(A bd RahmanRafat Basya)

Senarai yang dimestikan: Anas bin Malik, Sa'id binAmir, Ath-Thufail bin 'Amr, 'Abdullah bin Huzafah, Abu Ayyub, Amru bin Jumuh, Abdullah bin Jahsy,Abu Ubaidah, Abdullah binMasud, Salman al-Farisi

Hadis*

Boleh di buatdalam salah satuatau lebih dariwasilah berikut: i) Halaqah ii) bacaan sendiriwajib

Hadis 1-10 dariHadis 40(Halaqah) Hadis Adaab (bacaan sendiri ms 11-61)

Hadis-hadis dari buku hadis Kitab alAdab bermula dari Bab berbuat baik dan menjaga hubungan bab Bab menderhakai ibu bapa (ms11-61 cetakan pustakaSalam)

Hidayah IlahiIndonesia)