Anda di halaman 1dari 11

Abd. Rahman b.

Zakaria JPJK IPG Kampus Darulaman

PJM3112

5/1/2011

Penilaian

satu aspek penting dalam

PJ/sukan Penilaian adalah satu kaedah untuk mengawal program Program perlu dinilai secara sistematik (Horine, 1991)

PJM3112

5/1/2011

Umum

Membuat perbandingan suatu objek yang

diminati dengan suatu piawai diterima umum (Green,1977)


Spesifik

Kajian untuk melihat pelaksanaan sesuatu

program sama ada berjaya atau gagal (Blinkhorn, 1993)

PJM3112

5/1/2011

Formatif

Menyeluruh

Fokus faktor pelaksanaan program iaitu pemantauan, pengawalan dan kelancaran.

Aspek pengumpulan data setelah program selesai dilaksanakan.

PJM3112

5/1/2011

Memastikan

perancangan dan pelaksanaan menepati objektif Memaksimumkan penggunaan sumber kewangan, sumber manusia dan alatan yang diperuntukkan. Mendapat maklum balas untuk penambahbaikan program akan datang

PJM3112

5/1/2011

Perlukah program sedia ada dikekalkan

PROSES PENILAIAN

Penggunaan Sumber
Aspek etika Kaedah pelaksanaan

PJM3112

5/1/2011

Mengekalkan

program selagi menepati objektif dan tidak mendatangkan implikasi negatif Memastikan kesesuaian program dengan keadaan semasa

PJM3112

5/1/2011

Menilai

keberkesanan program berdasarkan nisbah pengunaan sumber berbanding faedah yang dihasilkan.

PJM3112

5/1/2011

Memantau

supaya program juga dapat memenuhi matlamat berkaitan aspek etika seperti faedah kesihatan, hubungan sosial dan kemeriahan tempat.

PJM3112

5/1/2011

Penilaian

peringkat pelaksanaan dapat mencadangkan kaedah yang lebih baik, praktikal, mudah dan diterima kumpulan sasaran.

PJM3112

5/1/2011

10

PJM3112

5/1/2011

11