Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu

Subjek Tahun Tarikh Bil. Murid Umur Tema Topik Sub Topik

: Bahasa Melayu : 3 Seroja : 14 Februari 2013 : 39 orang : 9 tahun : Keselamatan : Unit 5 (Panduan Keselamatan) : Keselamatan di Taman Rekreasi Standard Pembelajaran 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sesunan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Standard Kandungan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yan betul.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat, i. ii. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang tepat dan betul. Memadankan arahan yang betul dengan gambar papan tanda.

Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa Kata :

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai : Pengetahuan Am : Berdisiplin,

Strategi Konstruktivisme Verbal-linguistik, interpersonal, kinestatik

Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid pernah beriadah di tempat rekreasi dan pernah melihat papan tanda di kawasan rekreasi. Bahan Bantu Belajar Komputer riba Gambar papan tanda LCD

Langkah Pembelajaran dan Pengajaran

Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti

Catatan

Gambar rekreasi.

riadah/

1.Bersenam 2.Berbasikal 3.Bermain layanglayang. 4.Bermain bola 5.Mengayuh sampan itik. Soalan : 1.Apakah maksud riadah? 2.Siapa yang pernah beriadah bersama keluarga pada waktu lapang? 2.Di manakah kamu sering melakukan riadah bersama keluarga? Video Tempat taman Ipoh.

1. Guru memaparkan gambar-gambar BBB: beriadah menggunakan paparan skrin. 2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai KBT : gambar yang dipemerkan. 3. Guru mengaitkan Nilai : bahan set induksi dengan tajuk pembelajaran.

Komputer riba

Kemahiran berfikir Yakin diri

Langkah 1 (8 minit)

beriadah, rekreasi

1. Guru memaparkan BBB: video tempat riadah yang sering dikunjungi oleh orang ramai di sekitar kawasan Perak. KBT : 2. Murid menonton video dengan teliti. 3. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan Nilai : video yang dipaparkan.

Komputer riba

Menumpuk an perhatian Mendengar arahan

Langkah 2 Teks Dialog ( 15 minit ) Perbualan antara dua orang sahabat. Bertemu di taman rekreasi.

1. Murid diberikan teks dialog. 2. Murid dikehendaki untuk membaca secara mentalis. 3. Murid membaca secara mekanis iaitu secara beramai-ramai. 4. Guru memilih beberapa orang murid datang ke hadapan untuk membacakan teks dialog yang diberikan. 5. Guru dan murid bersoal jawab.

BBB: KBT : Nilai : Yakin diri Keberanian Kemahiran membaca Teks Dialog

KBT : Kesenian

Langkah 3 (15 minit)

Pengenalan Papan Tanda.

1. Guru menunjukkan BBB: beberapa jenis papan tanda yang terdapat di Taman Rekreasi. 2. Murid dikehendaki untuk membaca arahan KBT : pada setiap papan tanda. 3. Murid diagihkan dengan Nilai : lembaran aktiviti berkaitan papan tanda yang telah dipelajari. 4. Murid dibenarkan untuk berbincang dalam kumpulan. 5. Murid dipilih untuk menjawab soalan yang dipaparkan. 6. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan papan tanda.

Gambar papan tanda

Kemahiran membaca Yakin diri Keberanian Kerjasama

Langkah 4 (12 minit)

Pengayaan

Penutup (5 minit)

Cari Kata Rumusan kognitif: -Rumusan isi pelajaran Rumusan sosial -Nilai murni

1. Lembaran kerja BBB : Lembaran kerja menjawab soalan pemahaman dari KBT : petikan yang diberikan. Kemahiran berfikir NIlai : Mendengar arahan 1. Guru memaparkan teka BBB : Cari Kata silang kata di papan putih. NIlai : 2. Murid dikehendaki Berani mencari perkataan tersembunyi. 3. Guru membuat kesimpulan dari pengajaran berdasarkan perkataan tersembunyi yang dijumpai. 4. Guru menerapkan nilainilai murni kepada diri pelajar.