Anda di halaman 1dari 4

Subjek: Sains Tarikh : 06 Februari 2013 Masa: 8.45 pg 9.

.45 pg (60 minit) Kelas: 4 Jaya Bilangan: 29 murid Tema: Menyiasat Alam Kehidupan Topik Pembelajaran : Benda hidup menjalani proses hidup Objektif pembelajaran : Menganalisa proses proses hidup manusia Hasil pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyatakan manusia menggunakan peparu untuk bernafas Mengenalpasti laluan udara semasa bernafas

Strategi pengajaran & pembelajaran: Simulasi,

Pembelajaran

Masteri,

Kaedah

perbincangan, soal jawab Kemahiran Saintifik : Memerhatikan , berkomunikasi, membuat inferens, mengelas

Kemahiran berfikir : Menjana idea, membanding beza

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui bahawa manusia atau benda hidup bernafas

Sumber pengajaran & pembelajaran : carta, kertas mahjung, lembaran kerja

FASA ( masa )

ISI KANDUNGAN PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi ( 5 minit )

Simulasi

1) Guru meminta seorang murid untuk membuat simulasi

KPS:

Murid pergi ke sekolah, melalui sebuah masjid, dan kemudian melalui sebuah kedai runcit untuk sampai ke sekolah. Dan bagaimana laluan murid tersebut ketika pulang ke rumah. 5) Guru menyatakan tajuk pembelajaran hari ini laluan udara semasa bernafas. 3) Guru bertanyakan kepada murid tajuk pembelajaran hari ini. 4) Murid cuba meneka tajuk pembelajaran hari ini. 2) Murid murid memerhatikan dan cuba meramal tajuk pembelajaran hari ini.

Berkomunikasi Memerhati Meramal

Pencetusa n Idea ( 10 minit )

Perbincangan dalam kumpulan

1) Guru menanyakan beberapa

KPS:

soalan berkaitan dengan organ Memerhati pernafasan dan laluan udara semasa bernafas. 2) Murid berbincang dalam kumpulan. 3) Wakil setiap kumpulan datang Berkomunikasi KBKK: Menghubungkai tkan

ke depan dan membacakan jawapan hasil perbincangan kumpulan masing masing. 4) Murid kumpulan lain mendengar jawapan kumpulan yang membentang. Nilai Murni: Berani mencuba Bekerjasama

Penstruktu ran Idea ( 20 minit )

Organ pernafasan manusia

1) Guru menerangkan organ pernafasan manusia dan laluan udara semasa bernafas iaitu semasa menarik nafas

KPS: Memerhati Menginferens

Laluan udara semasa bernafas

dan menghembus nafas dengan menggunakan carta. 2) Murid memerhatikan dan mendengar penerangan guru. 3) Guru bertanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan bahan pengajaran.

KBKK: Membandingka n& Membezakan.

Nilai Murni: Berkerjasama

BBM: carta

Aplikasi Idea ( 10 minit )

Manusia menggunakan peparu untuk bernafas

1) Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid 2) Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru 3) Guru berbincang jawapan bagi

KBKK: Menghubungkai t Menjana idea

Nilai Murni: Jujur

Laluan udara semasa

soalan soalan tersebut bersama dengan murid

bernafas

murid. 4) Murid bertanyakan kepada guru mengenai apa yang mereka kurang faham.

Rajin Sistematik BBM: Lembaran Kerja

Refleksi ( 5 minit )

Kesimpulan pengajaran dan pembelajaran

1) Guru meminta beberapa orang murid membuat kesimpulan apa yang mereka pelajari dan fahami 2) Guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.