TEKA SILANG KATA TAHAP 2 SEMPENA HARI KEMERDEKAAN KE-52 Nama murid : Kelas : Sila isi tempat kosong dengan

HURUF BESAR berpandukan soalan pembayang yang diberi.
1.

TEKA SILANG KATA TAHAP 2 SEMPENA HARI KEMERDEKAAN KE-52 Nama murid : Kelas : Sila isi tempat kosong dengan HURUF BESAR berpandukan soalan pembayang yang diberi.
1.

R

2.

A

R

2.

A

G
3. 1.

G B
5. 3.

B

M

S

G

1.

M

S

2.

M

D

4.

O

A

2.

M

D

4.

O

A

E
3.

E M K G
3.

D

D

M

K

4.

R

4.

R

Menegak : 1. 2. 3. 4. 5.

Tunku Abdul ___________ adalah Bapa Kemerdekaan Malaysia. Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 ________ 1957. Negara kita terdiri dari pelbagai kaum dan ________. _______ negara kita ialah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jalur ______________ ialah nama bendera Malaysia.

Menegak : 1. Tunku Abdul ___________ adalah Bapa Kemerdekaan Malaysia. 2. Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 ________ 1957. 3. Negara kita terdiri dari pelbagai kaum dan ________. 4. _______ negara kita ialah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. 5. Jalur __________________ ialah nama bendera Malaysia. Melintang : 1. Kita semua adalah warganegara ___________. 2. Negara kita telah 52 tahun ___________. 3. Tema Hari Kebangsaan tahun ini ialah " 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian ____________. 4. Bunga _______ ialah bunga kebangsaan Malaysia. Lengkapkan slogan di bawah tidak melebihi 20 patah perkataan.

Melintang : 1. Kita semua adalah warganegara ___________. 2. Negara kita telah 52 tahun ___________. 3. Tema Hari Kebangsaan tahun ini ialah " 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian ____________. 4. Bunga _______ ialah bunga kebangsaan Malaysia. Lengkapkan slogan di bawah tidak melebihi 20 patah perkataan.

" Saya bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka kerana

" Saya bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka kerana

5.diberi. G G .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful