Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Tingkatan Tarikh Masa Jumlah pelajar Tajuk Sub tajuk

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 4 Arif 7 Februari 2013 ( Khamis ) 10.40 am 12.00 tgh 12 orang 1.2 Etika Komputer dan Isu Undang-undang

1.2.3 Kandungan Kontroversi dan Kawalan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat : i. Mendefinisikan maksud kontroversi, pornografi dan fitnah dengan tepat.

Hasil pembelajaran

ii. Menyenaraikan tiga daripada lima kesan kandungan kontroversi bagi pornografi dan fitnah kepada masyarakat dengan jelas. iii. Menerangkan proses penapisan bagi mengawal capaian terhadap kandungan kontroversi secara bertulis. Pengetahuan sedia ada Pengabungjalinan 1. Pada amnya para pelajar mempunyai pengetahuan tentang Etika Komputer.

2. Penggabungjalinan Sivik dan ICT i. Menghormati guru ii. Bekerjasama iii. Bertanggungjawab iv. Menghormati pandangan rakan i. Kemahiran berfikir : Mentafsir, menyusun atur, membanding dan membezakan, menyenarai. v- Berkeyakinan vi- Jujur vii Memberi tumpuan

Penyerapan / rentasan Nilai

Penyebatian

ii. Kecerdasan pelbagai :

Kecerdasan Verbal Linguistik Kecerdasan Interpersonal

Sumber pengajaran dan pembelajaran

i. Klip Video ii. Persembahan power point

Langkah langkah Pengajaran LANGKAH / MASA Pengenalan Set Induksi ( 8 minit ) ISI PELAJARAN Pengenalan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Guru menayangkan klip CATATAN video Teknik: - menjana idea Nilai : a) Yakin diri yang yang iklan kamu akan tadi dapati b) Berani mencuba berlaku

mengenai sebuah produk iklan. 2. Guru bertanya kepada pelajar : Contoh soalan: a) b) Apakah Apakah daripada iklan tadi? sekiranya dipaparkan

kepada awam? c) Adakah ia akan menjadi satu isu hangat? 3. Soalan diajukan secara rawak dan 3 orang pelajar diminta menjawab. Perkembanan Langkah 1 ( 5 minit ) Langkah 2 Definisi Kontroversi, Pornografi dan Fitnah Pornografi & 1. Pelajar diminta membuat 2 kumpulan 1. Guru menerangkan kepada pelajar definisi Kontroversi, Pornografi dan Fitnah secara umum. BBM Slaid gambarajah (Microsoft PowerPoint)

Fitnah ( 15 minit)

untuk membuat perbincangan. 2. Kumpulan 1: Kesan pornografi kepada masyarakat. Kumpulan 2 : Kesan fitnah siber kepada masyarakat 3. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan dihadapan kelas 4. Guru memurnikan jawapan dan pelajar diminta mencatat.

Nilai - Berani memberikan pendapat Kaedah : Kooperatif Teknik : Group Investigation

Langkah 3 Aktiviti ( 20 minit )

Kaedah Penapisan Internet

1. Guru memberi penerangan ringkas Teknik: mengenai kandungan Internet yang perlu ditapis. 2.Pelajar dibahagikan ke dalam 3 Kaedah: Stesen Strategi: Homogenous Grouping KB : -Mentafsir -Menyusun atur -Membanding dan membezakan.

kumpulan. 3.Pelajar diminta mencari kegunaan Kumpulan 1 : Halangan Kata Kunci Kumpulan 2 : Sekatan Laman Web Kumpulan 3 :Sistem Web Pengkelasan

Nilai: 4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan kumpulan 5. Guru memurnikan -menghormati pendapat orang jawapan lain Berkerjasama Kecerdasan

kumpulan dan meminta semua pelajar mencatat atau menyimpan hasil pembentangan sebagai nota.

pelbagai (MI) Kecerdasan Verbal Linguistik Kecerdasan Interpersonal

Langkah 4 ( 22 minit )

Latihan Pengukuhan

1. Guru memberi tugasan kepada setiap Nilai: kumpulan. 2. Pelajar perlu mencari perisian yang digunakan untuk penapisan internet Kaedah : cth: sekatan laman web apakah Kolaboratif dan perisian yang digunakan Bertanggungjawab jujur

bagaimana ia berfungsi. 3. Hasil kerja kumpulan perlu dibuat dalam bentuk lembaran tugasan berserta gambar-gambar yang sesuai. Penutup ( 10 minit ) Rumusan 1.Pelajar kembali diminta untuk mengimbas Nilai: kandungan keyakinan

jenis-jenis

kontroversi dan cara pengawalannya. Mereka juga perlu menyatakan apa Teknik: yang mereka rasa sukar di dalam topik Muddiest point ini.