Anda di halaman 1dari 4

SOALAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Item Objektif Bulatkan pada jawapan yang betul. 1. Orang Islam bersembahyang di _____________.

A. Kuil B. Masjid C. Gereja D. Tokong

2. Zarida mencuci _____________ sebelum makan. A. Tangan B. Jari C. Kaki D. Muka

3. Saya digunakan untuk melihat. Apakah saya? A. Kaki B. Mulut C. Mata D. Telinga

4. Kita menggunakan tangan untuk ____________. A. Melihat bunga B. Memegang sesuatu benda C. Mendengar bunyi D. Untuk makan dan minum

Siti rajin membaca buku dan menyiapkan kerja sekolah.

5. Apakah nilai murni yang ada pada Siti? A. Baik hati B. Hemah tinggi C. Berterima kasih D. Kerajinan

6. Maria mendapat keputusan yang baik kerana dia ___________ belajar. A. malas B. rajin C. diam D. berani

7. Ali berlumba basikal dengan Ahmad. Apakah akibat daripada perlakuan tersebut? A. Sakit gigi B. Selamat C. Kemalangan D. Demam

Hana memadam suis lampu sebelum keluar.

8. Apakah nilai murni yang diamalkan oleh Hana? A. Kesederhanaan B. Baik hati C. Kejujuran D. Hemah tinggi

9. Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap sederhana? A. Ali membeli sepuluh batang pensel B. Mary mempunyai banyak alat permainan C. Johan membelanjakan semua wang sakunya D. Baju Kamala lusuh tetapi bersih

10. Salmi membantu ibu membasuh pinggan di dapur. Apakah nilai murni yang diamalkan oleh Salmi? A. Baik hati B. Kebersihan diri C. Kejujuran D. Hormat dan taat kepada ibubapa

Tandakan ( ) pada perbuatan yang baik dan tandakan ( X ) pada perbuatan yang tidak baik.

1. Amalan berkongsi barang boleh mengeratkan hubungan dengan rakan.

2. Buku-buku di perpustakaan boleh dibaca dan diconteng oleh semua orang.

Isikan tempat kosong dengan perbuatan yang patut dilakukan.

berlawan

bergaduh

berbaik-baik

memberitahu guru

mengusiknya

mentertawakannya

1. Anda

ternampak

rakan

anda

sedang

kesakitan.

Anda

patut

_______________. 2. Kita perlu _________________ antara satu sama lain.

Padankan gambar dengan pernyataan yang betul.

Kita hendaklah mencuci tangan sebelum dan selepas makan.

Amin dan adiknya sedang membantu ayahnya

mencuci kereta