Anda di halaman 1dari 5

Minggu :1

Hari: Khamis

Tarikh: 3 Januari 2013

Rancangan Pengajaran Harian PK Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk : Pendidikan Kesihatan : Kesihatan Diri dan Keluarga : Kesihatan Diri : Pengenalan sistem pembiakan Tempoh Masa Tahap / Tahun Bil. Murid : 30 minit : 830-900 pagi : 4 P&U :

Hasil Pembelajaran 1. Kognitif 2. 3. Psikomotor Afektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : : Menyatakan tiga amalan harian yang dilakukan bagi menjaga kebersihan. : Menunjuk dua cara menggosok gigi mengikut kedudukan gigi. : Mengamalkan penjagaan kebersihan diri sepanjang masa.

Kemahiran Berfikir : Mengikut urutan, Membuat ramalan Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah melakukan aktiviti menjaga kebersihan diri di rumah Penerapan Nilai : Menjaga kebersihan dan kehormatan diri, Bertanggung jawab Alatan : Gambar rajah berus, tuala, ubat gigi, Poster yang berkaiatan. Aktiviti : 1. Soal Jawab. 2. Memerhati gambar amalan kebersihan pagi, petang dan malam_perbincangan 2 hala 3. Menamakan alat dan bahan diguna untuk amalan kebersihan 4. Lakonan cara berus gigi,bersabun dan lap, menyikat.. Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian PK Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk : Pendidikan Kesihatan : Kesihatan Diri dan Keluarga : Kesihatan Diri : Pengenalan sistem pembiakan Tempoh Masa Tahap / Tahun Bil. Murid : 30 minit : 800-830 pagi :4C :

Hasil Pembelajaran 1. Kognitif 2. 3. Psikomotor Afektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : : Menyatakan tiga amalan harian yang dilakukan bagi menjaga kebersihan. : Menunjuk dua cara menggosok gigi mengikut kedudukan gigi. : Mengamalkan penjagaan kebersihan diri sepanjang masa.

Kemahiran Berfikir : Mengikut urutan, Membuat ramalan Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah melakukan aktiviti menjaga kebersihan diri di rumah Penerapan Nilai : Menjaga kebersihan dan kehormatan diri, Bertanggung jawab Alatan : Gambar rajah berus, tuala, ubat gigi, Poster yang berkaiatan. Aktiviti : 1. Soal Jawab. 2. Memerhati gambar amalan kebersihan pagi, petang dan malam_perbincangan 2 hala 3. Menamakan alat dan bahan diguna untuk amalan kebersihan 4. Lakonan cara berus gigi,bersabun dan lap, menyikat.. Refleksi :

Minggu :2

Hari: Khamis Rancangan Pengajaran Harian PK : Pendidikan Kesihatan Tempoh : Kesihatan Diri dan Keluarga Masa : Kesihatan Diri Tahap / Tahun : Seksualiti_Akil Baligh&Perubahan Fizikal Bil. Murid

Tarikh: 10 Januari 2013

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk

: 30 minit : 830-900 pagi : 4 P&U :

Hasil Pembelajaran 1. Kognitif 2. Psikomotor 3. Afektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : : Menyatakan dan menerangkan 3-4 bentuk perubahan fizikal : Melukiskan bentuk badan lelaki dan perempuan. : Memberi perhatian pada keselamatan diri sepanjang masa.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza, Membuat ramalan Pengalaman Sedia Ada : Penerapan Nilai : Menjaga kehormatan diri, Bertanggung jawab Alatan/BBM/ABM : Buku Teks ms 89,90 Aktiviti : 1. Soal Jawab dan berbincang 2 hala tentang perubahan yang berlaku pada budak lelaki dan perempuan dalam meningkat ke alam remaja. 2. Melukis bentuk badan lelaki dan perempuan dalam 4 peringkat usia iaitu kanakkanak, remaja, dewasa, dan tua. 3. Mengupas masalah sosial yang berlaku akibat perubahan dalam diri remaja yang tidak difahami. Refleksi :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk Rancangan Pengajaran Harian PK : Pendidikan Kesihatan Tempoh : Kesihatan Diri dan Keluarga Masa : Kesihatan Diri Tahap / Tahun : Seksualiti_Akil Baligh&Perubahan Fizikal Bil. Murid : 30 minit : 800-830 pagi :4C :

Hasil Pembelajaran 1. Kognitif 2. Psikomotor 3. Afektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : : Menyatakan dan menerangkan 3-4 bentuk perubahan fizikal : Melukiskan bentuk badan lelaki dan perempuan. : Memberi perhatian pada keselamatan diri sepanjang masa.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza, Membuat ramalan Pengalaman Sedia Ada : Penerapan Nilai : Menjaga kehormatan diri, Bertanggung jawab Alatan/BBM/ABM : Buku Teks ms 89,90 Aktiviti : 1. Soal Jawab dan berbincang 2 hala tentang perubahan yang berlaku pada budak lelaki dan perempuan dalam meningkat ke alam remaja. 2. Melukis bentuk badan lelaki dan perempuan dalam 4 peringkat usia iaitu kanakkanak, remaja, dewasa, dan tua. 3. Mengupas masalah sosial yang berlaku akibat perubahan dalam diri remaja yang tidak difahami. Refleksi :

Minggu :3

Hari: Khamis Rancangan Pengajaran Harian PK : Pendidikan Kesihatan Tempoh : Kesihatan Diri dan Keluarga Masa : Sistem pencernaan Tahap / Tahun : Bahagian dan Fungsi Bil. Murid

Tarikh: 17 Januari 2013

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk

: 30 minit : 830-900 pagi : 4 P&U :

Hasil Pembelajaran 1. Kognitif 2. Psikomotor 3. Afektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : : Menyatakan dan mengenal pasti nana-nama bahagian sistem pencernaan. : Melukiskan model sistem pencernaan yang mudah. :Mengamalkan gaya hidup sihat dan mematuhi masa/jadual makan yang betul.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza, Membuat ramalan,mengikut urutan Pengalaman Sedia Ada : Penerapan Nilai : Berdisplin Alatan/BBM/ABM : Buku Teks ms Aktiviti : 1. Berbincang 2 hala tentang sistem pencernaan, fungsi dan kepentingannya. 2. Melukis dan melabel bahagian sistem pencernaan yang mudah. 3. Menerangkan apa yang terjadi pada makanan disetiap bahagian pencernaan. 4. Menyenaraikan kesimpulan dan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem pencernaan secara berkumpulan. Refleksi :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minggu :3 Hari: Khamis Rancangan Pengajaran Harian PK : Pendidikan Kesihatan Tempoh : Kesihatan Diri dan Keluarga Masa : Sistem pencernaan Tahap / Tahun : Bahagian dan Fungsi Bil. Murid Tarikh: 17 Januari 2013

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk

: 30 minit : 800-830 pagi :4C :

Hasil Pembelajaran 1. Kognitif 2. Psikomotor 3. Afektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : : Menyatakan dan mengenal pasti nana-nama bahagian sistem pencernaan. : Melukiskan model sistem pencernaan yang mudah. :Mengamalkan gaya hidup sihat dan mematuhi masa/jadual makan yang betul.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza, Membuat ramalan,mengikut urutan Pengalaman Sedia Ada : Penerapan Nilai : Berdisplin Alatan/BBM/ABM : Buku Teks ms Aktiviti : 1. Berbincang 2 hala tentang sistem pencernaan, fungsi dan kepentingannya. 2. Melukis dan melabel bahagian sistem pencernaan yang mudah. 3. Menerangkan apa yang terjadi pada makanan disetiap bahagian pencernaan. 4. Menyenaraikan kesimpulan dan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem pencernaan secara berkumpulan. Refleksi :

Rujukan Domain

Domain Kognitif

Domain Psikomotor

Domain Afektif

Menamakan Melabelkan Menyatakan Menerangkan Membezakan Merumuskan Memberi Contoh Menunjukkan Mengaitkan Mengenal pasti Mengkelaskan Membandingkan Menilai Mentafsirkan

Melukiskan Menunjukkan Menyusun Mendemonstrasikan Menceritakan Menyesuaikan Menyusun semula Membina Mencipta Melakonkan Melakukan

Mengikut Memberi perhatian Mematuhi Memilih Membezakan Mencadangkan Menggunakan Mengamalkan Menunujukkan minat Membandingkan Menunjukkan kepakaran Menunjukkan kesedaran Menunjukkan sikap Menikmati Menghargai Menilai